Firemní politika

Firemní politika

Dodržujeme princip udržitelného rozvoje.

Divize technické zařízení budov společnosti Arbonia AG zakládá své aktivity na principu udržitelného rozvoje.

Úsilím pro kvalitu, ekologii, energetickou účinnost a bezpečnost přebírá odpovědnost a vůči svým konkurentům zlepšuje předpoklady pro spokojenost zákazníků a dlouhodobý hospodářský úspěch.

Ekologické prohlášení o produktu EPD

Jsme prvním a zatím jediným výrobcem radiátorů, který obdržel EPD (Environmental Product Declaration) pro všechny naše ocelové radiátory - jako jsou deskové radiátory, designové a koupelnové radiátory, otopné stěny a konvektory. EPD vydané institucí IBU (Institute for Building and Environment e.V.) umožňuje transparentnost dopadu výrobků na životní prostředí v celém řetězci výrobního procesu a životního cyklu výrobků.

Udržitelné produkty - vše v jednom přehledu

Pro zjednodušení přístupu k dalším informacím o udržitelnosti, které hrají stále větší roli při plánování výstavby, spolupracuje Kermi s německou společností pro udržitelné budovy, Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB).

V rámci udržitelné výstavby poskytuje Kermi DGNB navigátoru informace a vlastnosti zvolených produktů. Informace jsou veřejně přístupné. Tato transparentnost dat umožňuje komplexní přehled a pomáhá neustále je smysluplně rozšiřovat.

Kvalita. Životní prostředí. Energie. Bezpečnost práce.

Cílem 

je vyvíjet výrobky, které šetří přírodní zdroje a jsou energeticky účinné jak při výrobě, tak i při pozdějším provozu.

Usilujeme o nekompromisní zaměření na přání a potřeby našich zákazníků, vysokou míru novátorství a spolehlivé zajištění kvality.

Princip udržitelného rozvoje
Oblasti odpovědnosti

Oblasti odpovědnosti za kvalitu, životní prostředí, bezpečnost práce a energie

jsou v rámci systému řízení konkrétně stanoveny. Všichni zaměstnanci mají svůj díl odpovědnosti za výkon a fungování našich výrobků a efektivitu všech procesů.

Proto jim svěřujeme odpovědné úkoly a systematicky posilujeme povědomí o bezpečnostních, ekologických, energetických a kvalitativních aspektech našich výrobních procesů, výrobků i služeb.

Naši pracovníci si osvojují adekvátní postupy zejména díky přiměřené informovanosti, instruktážím a školením.

Cílený osobní i odborný rozvoj přispívá napříč podnikovou hierarchií k udržení týmového ducha, aktivity, loajality i vynikajících znalostí trhu, výrobních metod a produktů.

Naše výrobky, výrobní procesy a pracovní metody

utváříme tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost zaměstnanců, zákazníků, uživatelů ani životního prostředí.

Společně s úřady a správními orgány vytváříme koncepce, krizové plány a další opatření na ochranu zaměstnanců, veřejnosti a životního prostředí.

Na zákonné požadavky pohlížíme jako na minimální požadavky.

Pracovní postupy
Cíle

Zavazujeme se stanovením vhodných cílů

a opatření k nepřetržitému zlepšování našich služeb a účinnosti systému řízení.

V případě investic vyhodnocujeme šetrnost využívání přírodních zdrojů. Míru dosažení cílů a zbytková rizika pravidelně vyhodnocujeme na základě ukazatelů z oblasti kvality, ochrany zdraví, bezpečnosti, energie a ochrany životního prostředí.

Chyby jsou pro nás příležitostí k inovacím a zlepšením. Zavedli jsme všechny nezbytné finanční a strukturální předpoklady pro realizaci.

V pravidelně stanovených intervalech provádíme jak interní, tak také externí audity v oblasti měření a kontroly.

V rámci integrovaného řízení zdrojů

průběžně evidujeme a analyzujeme toky materiálu.

Na základě toho průběžně zavádíme opatření pro zvýšení efektivity využívání materiálů, objemu recyklace a pro snížení množství odpadu.

Likvidace odpadů probíhá v rámci stanovené koncepce.

Řízení zdrojů
Smluvní partneři

Naše smluvní partnery

zapojené do celého řetězce dodávek a likvidace odpadů vyzýváme k aplikaci našich standardů v oblastech kvality, ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí a podporujeme je.