Įmonės politika

Įmonės politika

Svarbiausia - tvarumas

Arbonia AG Statybos technologijų padalinys savo veiklą vykdo vadovaudamasis tvarumo principu.

Įsipareigojęs užtikrinti kokybę, tvarumą, energijos vartojimo efektyvumą ir saugą, padalinys vykdo įsipareigojimus savo partneriams bei optimizuoja sąlygas reikalingas klientų pasitenkinimui ir ilgalaikės ekonominės naudos užikrinimui.

EPD Produkto poveikio aplinkai deklaracija

Esame pirmieji ir kol kas vieninteliai šildymo prietaisų gamintojai visiems savo gaminamiems plieniniams radiatoriams - plokštiesiems, dizaino radiatoriams, rankšluosčių džiovintuvams, taip pat ir šildymo sienelėms bei konvektoriams gavę EPD Produkto poveikio aplinkai deklaraciją (Environmental Product Declaration). IBU (vok. Institut für Bauen und Umwelt e.V.) suteikta EPD Produkto poveikio aplinkai.

Tvarūs produktai – visa informacija glaustai

Siekdami palengvinti prieigą prie papildomos informacijos apie tvarumą, bendradarbiaujame su Vokietijos tvarios statybos taryba (DGNB).

Atrinktus gaminius bei jų savybes, susijusias su tvaria statyba, pateikiame DGNB navigatoriuje. Juos ten gali rasti projektuotojai. Šis duomenų skaidrumas suteikia išsamią apžvalgą ir padeda renkantis produktus. DGNB navigatoriuje esančių produktų sąrašas nuolat papildomas. 

Kokybė. Aplinkosauga. Energija. Darbų sauga.

Tikslas 

gaminti išteklius bei energiją taupančius produktus, kurie šias savybes tenkina ir gamybos proceso, ir tolimesnės eksploatacijos metu.

Užtikrindami aukščiausią lygį inovacijų ir griežtų produktų kokybės standartų srityse, siekiame visapusiškai patenkinti savo klientų lūkesčius bei poreikius. 

Tvarumo principas
Atsakomybės sritys

Atsakomybė už kokybę, aplinkos apsaugą, darbų saugą ir energijos taupymą

svarbi mūsų vadybos sistemoje. Visi darbuotojai dalijasi atsakomybe už tai, kad mūsų produktai atitiktų veiklos reikalavimus, būtų funkcionalūs bei kad visi procesai vyktų efektyviai.

Todėl mes skiriame jiems atsakingas užduotis ir sistemingai atnaujiname jų žinias apie mūsų procesus, produktus ir paslaugas, susijusias su saugos, aplinkosaugos, energetikos ir kokybės aspektais.

Tam kad mūsų darbuotojai tinkamai atliktų užduotis, juos pastoviai instruktuojame, apmokome bei supažindiname su atnaujinta informacija.

Tikslingo asmeninio ir profesinio tobulėjimo dėka užtikriname vieningą komandinę dvasią, įsipareigojimų vykdymą bei lojalumą visais lygiais, taip pat ir garantuojame puikų rinkos, gamybos procesų ir pačių produktų išmanymą.

Mums svarbu, kad produktai, gamybos procesai ir technologinės operacijos

nekeltų pavojaus darbuotojų saugumui ir sveikatai, klientams, vartotojams bei aplinkai.

Kartu su valdžios institucijomis ir ekstremalių situacijų valdymo organizacijomis rengiame evakuacijos koncepcijas, veiksmų planus avarijų atvejais, imamės visų reikalingų priemonių darbuotojų, visuomenės ir aplinkos apsaugojimui.

Įstatymų numatytos saugumo priemonės mums yra tik minimalūs reikalavimai.

Procesai
Tikslai

Mes prisiimame įsipareigojimus išsikeldami savo tikslus

ir nustatydami nuolatinio mūsų paslaugų gerinimo bei valdymo sistemos efektyvumo gerinimo priemones.

Investuodami mes įvertiname tausojantį išteklių panaudojimą. Remdamiesi kokybės, sveikatos, saugumo, energijos naudojimo ir aplinkosaugos rodikliais reguliariai įvertiname pasiektus tikslus ir likusias rizikas.

Mūsų klaidos – tai galimybės tobulėti ir kurti naujoves. Savo idėjų įgyvendinimui turime visas būtinas finansines ir struktūrines sąlygas.

Siekdami reguliariai įsivertinti ir peržiūrėti savo veiklą reguliariai atliekame vidaus ir išorės auditus.

Integruotas išteklių valdymas

nuolat stebime ir analizuojame mūsų išteklių srautus.

Remdamiesi gautais duomenimis nuolat geriname medžiagų efektyvumą bei vis daugiau jų perdirbame tuo pačiu sumažindami gamybos atliekas.

Atliekos šalinamos pagal atliekų tvarkymo reglamentą.

Išteklių valdymas
Partneriai

Mūsų partneriai

Visoje tiekimo ir atliekų šalinimo grandinėje vadovaujamės mūsų kokybės, sveikatos, saugumo ir aplinkosaugos standartais. To paties reikalaujame ir iš savo partnerių.