Polityka firmy

Polityka firmy

W trosce o zrównoważony rozwój.

Dział technologii budynków Arbonia AG we wszystkich działaniach kieruje się zasadą zrównoważonego rozwoju.

Zaangażowanie na rzecz jakości, ekologii, efektywności energetycznej oraz bezpieczeństwa wynika z odpowiedzialności wobec partnerów handlowych i potrzeby optymalizacji wymagań, których celem jest zadowolenie klientów oraz sukces ekonomiczny.

Deklaracja środowiskowa produktu EPD

Jesteśmy pierwszym i jak dotąd jedynym producentem grzejników, który uzyskał deklarację EPD (Environmental Product Declaration) dla wszystkich swoich grzejników stalowych – w tym grzejników płytowych, łazienkowych i dekoracyjnych, a także ścian grzewczych i konwektorów. Dzięki deklaracji EPD wydanej przez IBU (Institut für Bauen und Umwelt e.V.) wpływ produktów na środowisko na przestrzeni całego procesu produkcji i cyklu życia staje się przejrzysty.

Zrównoważone produkty – wszystkie informacje w jednym miejscu

Aby ułatwić dostęp do informacji na temat zrównoważonego rozwoju, współpracujemy z organizacją Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB).

W nawigatorze DGNB udostępniamy wybrane produkty oraz ich właściwości w kontekście zrównoważonego budownictwa. Są one tam dostępne do wglądu dla projektantów. Taka przejrzystość informacji zapewnia kompleksową wiedzę na temat produktów oraz pomaga w ich doborze. Lista produktów dostępnych w nawigatorze DGNB jest stale rozwijana. 

Jakość. Środowisko. Energia. Bezpieczeństwo pracy.

Nasz cel 

to produkty wytworzone i eksploatowane przy uwzględnieniu odpowiedzialności za zasoby naturalne.

Staramy się zaspokoić potrzeby klientów, gwarantując przy tym wysoki poziom innowacyjności i doskonałą jakość.

Zasada zrównoważonego rozwoju
Obszary odpowiedzialności

Odpowiedzialność za jakość, środowisko, bezpieczeństwo pracy i energię

to kwestie w konkretny sposób uregulowane w naszym systemie zarządzania. Wszyscy pracownicy są odpowiedzialni za dotrzymanie standardów wydajnościowych i działanie naszych produktów, a także wydajność procesów

Wymagamy tego, wyznaczając odpowiedzialne zadania i w sposób celowy budujemy świadomość kwestii związanych z bezpieczeństwem, środowiskiem, energią i jakością procesów, produktów i usług.

Odpowiednie podejście naszych pracowników zawdzięczamy zwłaszcza spersonalizowanym informacjom, wskazówkom i szkoleniom.

Rozwój każdego pracownika ma wpływ na współpracę w zespole, zaangażowanie, lojalność oraz znakomitą znajomość rynku, procesów i produktów.

Nasze produkty, procesy produkcyjne i praca

są kształtowane w taki sposób, aby nie zagrażały bezpieczeństwu i zdrowiu pracowników, klientów ani użytkowników, a także nie szkodziły środowisku.

Wspólnie z lokalnymi instytucjami zarządzania kryzysowego opracowujemy koncepcje, plany awaryjne i inne działania mające na celu ochronę pracowników, osób trzecich i środowiska.

Normy prawne traktujemy jako wymagania podstawowe.

Przebieg prac
Cele

Wyznaczając sobie odpowiednie cele

i działania, zobowiązujemy się do ciągłej poprawy jakości naszej pracy i w konsekwencji skuteczności systemu zarządzania.

Inwestując, uwzględniamy odpowiedzialne korzystanie z zasobów. Regularnie oceniamy osiągnięcia i pozostałe ryzyko, biorąc pod uwagę wskaźniki związane z jakością, zdrowiem, bezpieczeństwem, energią i ochroną środowiska.

Ewentualne błędy są dla nas szansą na wprowadzanie innowacji i ulepszeń. Wszystkie wymogi finansowe i organizacyjne konieczne do ich realizacji są spełnione.

W określonych odstępach czasu przeprowadzamy wewnętrzne i zewnętrzne audyty w celu pomiaru i kontroli.

Zgodnie z zasadą zintegrowanego zarządzania zasobami

stale rejestrujemy i analizujemy przepływ materiałów.

W związku z tym nieustannie podejmujemy działania mające na celu zwiększenie efektywności materiałowej i poziomu recyklingu oraz ograniczenia ilości odpadów.

Usuwanie odpadów odbywa się zgodnie z odpowiednim planem utylizacji.

Zarządzanie zasobami
Partnerzy biznesowi

Na wszystkich etapach

łańcucha zaopatrzenia i utylizacji odpadów zachęcamy partnerów do stosowania naszych standardów w zakresie jakości, zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska oraz służymy im wsparciem.