Oznamovací systém společnosti Kermi s.r.o.

Vnitřní oznamovací systém Kermi s.r.o.

Společnost Kermi s.r.o. zřídila na základě českého zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“) vnitřní oznamovací systém. Pro podání oznámení o možném protiprávním jednání se můžete obrátit na níže uvedené příslušné osoby, které primárně přijímají a zkoumají důvodnost oznámení a následně navrhují opatření k nápravě zjištěného protiprávního stavu.

Společnost Kermi s.r.o. přijímá a vyřizuje oznámení podaná osobami, které jsou u ní v pracovněprávním vztahu nebo osobami vykonávajícími pro ni odbornou praxi nebo stáž, případně se u ní ucházeli o práci nebo jinou obdobnou činnost. Společnost Kermi s.r.o. umožňuje přijímání oznámení i od osob, které pro ni nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost.

 

Oznámení můžete podat libovolným způsobem

  • písemně prostřednictvím níže uvedeného e-mailu či poštou
  • telefonicky prostřednictvím níže uvedených telefonních kontaktů
  • osobně (pro sjednání osobního podání nás kontaktujte na níže uvedené e-mailové adrese)

Příslušné osoby Kermi s.r.o. podle zákona o ochraně oznamovatelů

Příslušné osoby Kermi s.r.o.

Hlášení e-mailem
wb-cz@kermi.cz

 

Telefonické hlášení
+420 735 169 180

 

Hlášení poštou
Osobní/důvěrné
Anna Messéan
Vedoucí personálního oddělení
Dukelská 1427
349 01 Stříbro

Další pověřené osoby na základě úpravy koncernu Arbonia climate

I. Generální ředitel divize Vytápění, větrání a klimatizace

Hlášení e-mailem
wb-HLK@arbonia.com

 

Telefonické hlášení
+49 9931 501-70094 

 

Hlášení poštou
Personal/Confidential (Osobní/Důvěrné)
Alexander Kaiss
CEO Division Heating, Ventilation and Air Conditioning
Kermi GmbH
Pankofen-Bahnhof 1
94447 Plattling

II. Arbonia – Vedoucí oddělení Compliance (Švýcarsko)

Hlášení emailem
wb-compliance@arbonia.com

 

Telefonické hlášení
+41 71 447 45 80

 

Hlášení poštou
Personal/Confidential (Osobní/Důvěrné)
Arbonia Management AG
Head of Compliance
Amriswilerstrasse 50
9320 Arbon
Switzerland

Hlášení pomocí online formuláře na intranetu společnosti Arbonia

III. Vedoucí interního auditu (Švýcarsko)

Hlášení emailem
wb-internalaudit@arbonia.com

 

Telefonické hlášení
+41 71 447 45 81

 

Hlášení poštou
Personal/Confidential (Osobní/Důvěrné)
Arbonia Management AG
Head of Internal Audit
Amriswilerstrasse 50
9320 Arbon
Switzerland

 

U všech výše uvedených oznamovacích míst koncernu Arbonia je možné se také domluvit na osobní schůzce.

Externí oznamovací systém v České republice

Externí oznamovací kanál zřizuje Ministerstvo spravedlnosti České republiky. Podání oznámení ministerstvu není podmíněno prvotním podáním oznámení prostřednictvím interního oznamovacího systému. Je zcela na rozhodnutí oznamovatele, jaký postup zvolí.

Ministerstvu spravedlnosti lze podat oznámení ZDE.

Pověřené osoby ministerstva vyhodnocují oznámení z hlediska působnosti zákona o ochraně oznamovatelů a z hlediska příslušnosti orgánu veřejné moci, který by se oznamovaným protiprávním jednáním měl zabývat. Následně tedy oznámení předávají jako podněty k dalšímu šetření orgánům veřejné moci (např. orgánům činným v trestním řízení, inspekčním orgánům apod.). Na rozdíl od výše uvedených příslušných osob, které přijímají a vyřizují oznámení v rámci vnitřního oznamovacího systému, však pověření zaměstnanci Ministerstva spravedlnosti neprovádí žádné prošetřování oznámeného protiprávního jednání u organizace, ve které k němu mělo dojít ani následně nenavrhují opatření k předejití nebo nápravě zjištěného protiprávního stavu.

Bližší informace naleznete na stránkách Ministerstva spravedlnosti ZDE.