Ekologické prohlášení o produktu EPD

Ekologické prohlášení o produktu EPD (Environmental Product Declaration)

EPD poskytuje věcné, neutrální a ověřené informace o vlivu stavebních výrobků na životní prostředí.

EPD pro všechny ocelové radiátory

Pro všechny naše ocelové radiátory jsme obdrželi Ekologické prohlášení o produktu (EPD). EPD vydané institucí IBU (Institute for Building and Environment e.V.) umožňuje transparentnost dopadu výrobků na životní prostředí v celém řetězci výrobního procesu a životního cyklu výrobků. S prohlášením EPD mohou projektanti nebo develepeři prokázat požadované ekologické normy výrobku, zajistit si konkurenční výhody a stejně tak udržitelnější koncepci budov.

EPD se zakládá na normách ISO 14025 a EN 15804 a popisuje ekologickou bilanci stavebních výrobků . Jedná se o ověření produktů nad rámec současných zákonných požadavků. Společnost Kermi obdržela EPD pro všechny ocelové radiátory. Ať už deskové nebo koupelnové radiátory, otopné stěny nebo konvektory – díky EPD splňují všechny modely ocelových radiátorů Kermi již nyní požadavky, které se v průběhu příštích let postupně stanou povinnými v celé Evropě.

Další informace o programu EPD naleznete na stránkách instituce IBU (Institut für Bauen und Umwelt e.V.).