Uzņēmuma politika

Uzņēmuma politika

Pienākums ievērot ilgtspējas principu.

Arbonia AG nodaļa “Ēku komunikācijas” savas aktivitātes orientē uz ilgtspējas principu.

Ar savu aktīvo darbību kvalitātes, ekoloģijas, energoefektivitātes un drošības jomā nodaļa uzņemas atbildību dažādu interešu partneru priekšā un optimizē priekšnoteikumus, lai klienti būtu apmierināti un tiktu sasniegti ilgstoši ekonomiskie panākumi.

EPD produkta vides deklarācija

Mēs esam pirmais un līdz šim vienīgais radiatoru ražotājs, kas visiem saviem tērauda radiatoriem – paneļu radiatoriem, vannasistabas un dzīvojamo telpu sildelementiem, kā arī apsildes sienām un konvektoriem – ir saņēmis EPD (Environmental Product Declaration). IBU (Institut für Bauen und Umwelt e.V.) piešķirtais EPD marķējums padara produktu ietekmi uz vidi caurspīdīgu visā izgatavošanas un dzīves cikla procesa ķēdē.

Ilgtspējīgi produkti – visa informācija īsumā

Lai atvieglotu piekļuvi citai ilgtspējas informācijai, mēs sadarbojamies ar Vācijas Ilgtspējīgas būvniecības padomi (DGNB).

Mēs nodrošinām atlasītus produktus un to īpašības ilgtspējīgas būvniecības kontekstā DGNB Navigator platformai. Tie tur ir pieejami projektētājiem. Šis datu caurspīdīgums nodrošina aptverošu pārskatu un palīdz izvēlēties produktus. Produktu saraksts DGNB Navigator platformā tiek nepārtraukti papildināts. 

Kvalitāte. Vide. Enerģija. Darba drošība.

Mērķis 

ir izstrādāt un attīstīt produktus, kas ekonomē resursus un ir energoefektīvi gan ražošanā, gan turpmākajā ekspluatācijā.

Mēs tiecamies uz bezkompromisu orientāciju, kas vērsta uz klientu vēlmēm un vajadzībām, saglabājot augstu inovāciju līmeni un stabilu kvalitāti.

Ilgtspējas princips
Atbildības sfēras

Atbildības jomas: kvalitāte, apkārtējā vide, darba drošība un enerģija

ir mūsu pārvaldības sistēmas ietvaros konkrēti definētas atbildības jomas. Visi darbinieki uzņemas kopīgu atbildību par mūsu produktu veiktspēju un darbību, kā arī par visu procesu norises efektivitāti

Tāpēc mēs uzticam viņiem atbildīgus uzdevumus un mērķtiecīgi attīstām apziņu par mūsu metodēm, izstrādājumiem un pakalpojumiem saistībā ar drošības, vides, enerģijas un kvalitātes aspektiem.

Atbilstošu rīcību no saviem darbiniekiem panākam galvenokārt ar līmeņiem atbilstošu informāciju, instrukciju un apmācību.

Mērķtiecīga personīgā un profesionālā attīstība veido hierarhijai nepakļautu komandas garu, gatavību darboties, nodrošina lojalitāti un teicamas zināšanas par tirgu, metodēm un izstrādājumiem.

Savus produktus, ražošanas metodes un darba procesus

mēs veidojam tā, lai neapdraudētu darbinieku, klientu un lietotāju drošību un veselību, ne arī apkārtējo vidi.

Kopīgi ar institūcijām un avārijas dienestiem tiek izstrādātas koncepcijas, avārijas rīcības plāni un citi pasākumi, lai pasargātu darbiniekus, sabiedrību un vidi.

Likumā ietvertie noteikumi tiek uzskatīti kā minimālās prasības.

Darbplūsmas
Mērķi

Mēs apņemamies, izvirzot piemērotus mērķus

un veicot atbilstošus pasākumus, nepārtraukti uzlabot savus sasniegumus un pārvaldības sistēmas efektivitāti.

Investīciju jomā mēs izvērtējam saudzīgu resursu izmantošanu. Atsaucoties uz skaitļiem, kas raksturo kvalitātes, veselības, drošības, enerģijas un vides aizsardzības sektoru, regulāri tiek izvērtēta tuvošanās mērķim un atlikušie riski.

Kļūdas mums nozīmē inovāciju un uzlabošanas iespējas. Tiek radīti finansiālie un strukturālie priekšnoteikumi, kas nepieciešami sekmīgai īstenošanai.

Ik pēc noteikta starplaika notiek iekšējais un ārējais audits ar mērījumiem un kontroli.

Integrētas resursu pārvaldības izpratnē

nepārtraukti reģistrējam un analizējam materiālu plūsmas uzņēmumā.

Lai to panāktu, pastāvīgi ieviešam pasākumus ar mērķi paaugstināt materiālu efektivitāti un otrreizējās pārstrādes pakāpi, kā arī samazināt ražošanas atkritumu daudzumu.

Atkritumi tiek likvidēti saskaņā ar utilizācijas koncepciju.

Resursu pārvaldība
Līgumpartneri

Savus līgumpartnerus

visa piegādes un utilizācijas procesa laikā aicinām ievērot mūsu standartus, kas attiecas uz kvalitātes, veselības, drošības un vides aizsardzības jomu, turklāt aktīvi palīdzam viņiem šai darbā.