Bytový dům

Chytrá řešení pro bytové domy

Bytový dům

Jednou ze základních potřeb člověka je potřeba bezpečí a jistoty, kterou lze najít ve svém vlastním domově.

Bytové domy poskytují domov mnoha lidem. Aby tato nemovitost přinesla investorům ekonomický úspěch, kladou při její realizaci vysoký důraz na spolehlivost zajištění průběhu, standard kvality za dostupnou cenu stejně také na udržitelnost a nadčasovost stavby s přesvědčivou energetickou účinností.

Nejvyšší kvalita

Soudobá funkčnost

Bytový dům Kermi – nejvyšší kvalita a nadčasová funkčnost.

Požadavky a nároky v bytovém domě se od jedné bytové jednotky od druhé výrazně odlišují. V bytových domech nebo v bytech v osobním vlastnictví jsou důležité další faktory: technologie by měla obyvatelům umožnit využití budovy.

  • Příjemné prostředí: moderní design, vhodné pro jakoukoli interiérovou architekturu
  • Komfort: zvýšené pohodlí díky dvojí funkci vytápění i chlazení
  • Rozšířené ovládání: připraveno pro používání funkcí Smart Home a digitání propojení/možnost integrace do sítě pro ovládání např. pomocí smartphonu
  • Nízké provozní náklady: nízká spotřeba energie díky efektivnímu principu fungování, díky tomu nízké náklady na údržbu
  • Bez škodlivin: u použitých materiálů a rovněž při provozu
  • Ochrana životního prostředí/recyklace: při výrobě i provozu mají všechny komponenty co nejmenší stopu CO2
  • Robustnost: dlouhá životnost a spolehlivé fungování

Nákladově účinné zásobování teplem a teplou vodou

Otopné stěny Kermi

Otopné stěny

Mimořádný tepelný výkon, krátká doba ohřevu a přesná regulace. Dodává se rovněž jako atypické řešení pro jakoukoli stavební situaci.

Designové a koupelnové otopné těleso Kermi Elveo – infračervené otopné těleso pro výhradně elektrický provoz.

Designová & koupelnová otopná tělesa

Pro individuální uspořádání koupelny i obytných místností.

Plošné vytápění / chlazení

Vytápění i chlazení pro jakékoli požadavky pomocí podlahového a stěnového vytápění x-net.

Rodinný dům Kermi – příjemné vytápění na míru.

Desková otopná tělesa therm-x2

Patentovaná technologie x2 zvyšuje energetickou účinnost i tepelný komfort.

x-well Centrální větrání obytných místností F-série se zpětným získávání tepla.

Řízené větrání obytných místností

Čistý vzduch a příjemné vnitřní klima v moderních domech.