Sportovní haly

Řešení od společnosti Kermi

Oborové řešení Kermi – sportovní budovy.

Ve sportovních halách a volnočasových zařízeních jsou nezbytné dobře fungující systémy vytápění i větrání.

Velikost haly, občasné využívání systémů, požadavky na bezpečnost techniky a různé způsoby využívání vyžadují řešení, která jsou dimenzována speciálně na tyto požadavky. To zvládnou jen systémy, jejichž komponenty jsou schopné perfektní souhry.

Vytápění sportovních hal probíhá ve zcela zvláštních podmínkách. Stěny hal musí být například do dvou metrů výšky nad podlahou ploché a uzavřené, aby se předešlo úrazům při sportu. Rovněž je třeba zajistit odolnost vůči hodu míčem. Kromě toho musí být otopné soustavy schopné rychlé reakce, aby se dalo flexibilně dosahovat teploty prostředí vhodné pro momentální způsob využití.

Jedna nula pro optimální vnitřní klima

Ve sportovních halách jsou nezbytné dobře fungující systémy vytápění a větrání. Projektanty i provozovatele staví před mimořádné úkoly. Velikost haly, občasné využívání systémů, požadavky na bezpečnost techniky a různé způsoby využívání vyžadují řešení, která jsou dimenzována speciálně na tyto požadavky. To zvládnou jen systémy, jejichž komponenty jsou schopné perfektní souhry.

  • Snadné čištění: žádné skryté hrany, rohy, štěrbiny a otvory, a to ani v místech upevnění
  • Rychlá reakce: krátká doba ohřevu a ochlazení – dále šetří náklady na energii a zvyšuje komfort
  • Bezpečnost: v souladu s normami BAGUV/UVV bez ostrých hran a příslušným poloměrem zaoblení
  • Robustnost: nejvyšší kvalita materiálu i výroby, bezpečnost proti hodu míčem zajištěna
  • Žádné požadavky na prostor: neomezuje se možnost využívání podlah a stěn
  • Bez škodlivin: u použitých materiálů a rovněž při provozu
  • Nízké provozní náklady: nízká spotřeba energie díky efektivnímu principu fungování, díky tomu nízké náklady na údržbu
  • Ochrana životního prostředí / recyklace: při výrobě i provozu mají všechny komponenty co nejmenší stopu CO2

Energetická účinnost

Dvě sportovní haly nebo volnočasová zařízení, která jsou stejná? Ty patrně neexistují. Požadavky na ně se někdy zdají být podobné – řešení pro skutečně účinný systém vytápění a větrání jsou vždy individuální.

Plošné vytápění / chlazení

Vytápění i chlazení pro jakékoli požadavky pomocí podlahového a stěnového vytápění x-net.

Kermi therm-x2 Profil-K / -V / -Vplus Hygiene – pro hygienické požadavky.

Desková otopná tělesa therm-x2

Patentovaná technologie x2 zvyšuje energetickou účinnost i tepelný komfort.

Otopné stěny Kermi

Otopné stěny

Mimořádný tepelný výkon, krátká doba ohřevu a přesná regulace. Dodává se rovněž jako atypické řešení pro jakoukoli stavební situaci.