Právní upozornění

Autorské právo

Copyright Kermi GmbH. Všechna práva vyhrazena. Na veškeré texty, obrázky, grafické prvky, zvukové soubory, videosoubory a animované soubory, včetně uspořádání a úpravy, a další informace zveřejněné na těchto stránkách s vztahuje autorské právo a ostatní zákony o ochraně duševního vlastnictví. Není dovoleno je pro obchodní účely kopírovat, upravovat nebo používat na jiných webových stránkách bez našeho souhlasu. Některé internetové stránky společnosti Kermi obsahují také materiál, který podléhá autorskému právu těch, kteří nám jej poskytli.

Výslovně si vyhrazujeme veškerá ochranná práva (obzvláště autorské právo, právo k ochranným známkám a právo k průmyslovým vzorům). Uvádění referencí s naší firmou není bez předchozího písemného souhlasu dovoleno.

Odpovědnost

Informace a údaje na těchto stránkách nepředstavují žádné prohlášení nebo záruku, že by měly výslovný nebo tichý charakter. Nelze je chápat ani jako tiché prohlášení nebo záruku ohledně vlastností, způsobilosti k jednání, vhodnosti k určitým účelům nebo neporušování zákona a patentů. Všechny údaje a zobrazení na webových stránkách jsou pouze přibližné. Směrodatné jsou konkrétní dohody v uzavíraných smlouvách (např. koupě a objednávka).

Na našich internetových stránkách najdete odkazy na jiné internetové stránky. Chtěli bychom poukázat na to, že nemáme žádný vliv na úpravu a obsah stránek, na které se odkazuje. Nemůžeme proto ručit za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu informací poskytovaných na těchto stránkách. Z tohoto důvodu se distancujeme od veškerého obsahu těchto stránek. Toto prohlášení platí pro všechny odkazy na externí stránky a jejich obsah, které je uvedený na našich internetových stránkách.

Informace o produktech a cenách

Po skončení uzávěrky jednotlivých stránek může dojít ke změnám výrobků a služeb. Konstrukční změny nebo změny tvaru, odchylky barevných odstínů, a také změny v rozsahu dodávek nebo služeb ze strany výrobce zůstávají během dodací lhůty vyhrazeny, pokud jsou změny nebo odchylky pro zákazníka se zohledněním zájmů společnosti Kermi únosné. Obrázky mohou obsahovat také příslušenství, zvláštní výbavu nebo jiný rozsah, které není součástí sériového rozsahu dodávek nebo služeb. Barevné odchylky jsou podmíněny technicky. Jednotlivé stránky mohou obsahovat typy a služby, které nejsou v některých zemích nabízeny. Všechny údaje a zobrazení popisovaných výrobků jsou pouze přibližné. Směrodatná jsou pouze konkrétní ujednání v případě pozdějšího uzavření smlouvy. Výpovědi o zákonných, právních a daňových předpisech a účincích jsou platné pouze pro Spolkovou republiku Německo.