Vysvětlení odborných pojmů

Glosář

Kermi ACB – vysvětlení odborných pojmů
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z _
A
Aktivní funkce chlazení

Díky aktivní funkci chlazení může být budova ochlazována. Pro možnost aktivního chlazení musí být tepelné čerpadlo reverzibilní, což znamená, že proces v chladicím okruhu probíhá opačným směrem. Pomocí tepelného čerpadla se přitom odevzdává teplo z budovy venkovnímu vzduchu. K tomu musí být v provozu (tj. aktivní) kompresor tepelného čerpadla.

Akumulační nabíjecí čerpadlo

Akumulační nabíjecí čerpadlo odvádí teplo produkované tepelným čerpadlem do akumulačního zásobníku nebo zásobníku pitné vody.

Antikorozní ochrana

V mnoha budovách jsou radiátory vystaveny zvláštním podmínkám, kvůli kterým může být narušeno povlakování. Antikorozní úprava Kermi je speciální vrstva nanesená přímo na radiátor a následně zušlechtěná vysoce kvalitním práškovým lakováním. Chrání radiátor před poškozením způsobeným vlhkostí a lze ji použít i pod barevný lak.

B
BAFA

Spolkový úřad pro ekonomiku a kontrolu vývozu plní na jedné straně správní úlohu v oblasti zahraničního obchodu, podpory podnikání v energetice a dohledu nad auditory. Podporuje také energeticky účinné technologie a energeticky úsporná opatření.

Bez kroucení

Pro snadnou pokládku podlahového vytápění x-net existuje speciální odvíječ trubek (odvíjení zevnitř), díky kterému se dají trubky odvíjet a pokládat rychle a bez zkroucení. To umožňuje rychlou a nekomplikovanou práci v místě stavby.

C
Centrální systém větrání

Rozlišuje se mezi

  • centrálně uspořádaným centrálním systémem: Zde jedna větrací jednotka zásobuje několik obytných jednotek.
  • Decentrálně (částečně centralizovaným) centrální systém: Větrací jednotka dodává vzduch do obytné jednotky, vzduch je přiváděn do jednotlivých místností pomocí kanálů.
COP

Topný faktor, anglicky „coefficient of performance“ (COP), se vztahuje na definovaný provozní stav tepelného čerpadla (např. A2/W35 – teplota vzduchu 2 °C, teplota přívodu 35 °C). Ukazatel COP představuje okamžitý stav a udává poměr vyprodukovaného tepelného výkonu k potřebné elektrické energii.

D
Decentrální větrací systém

Decentrální větrací jednotky se zpětným získáváním tepla obvykle ovlivňují pouze jednotlivé místnosti a jsou obvykle provozovány bez kanálového systému. Může se však také stát, že je k jednotce připojena druhá místnost prostřednictvím potrubního systému.

Dvoutrubkový systém

Dvoutrubkový systém je tvořen z oddělených potrubí přívodu a zpátečky. To znamená, že všechny radiátory mohou být vyhřívány rovnoměrně – také pomocí hydraulického seřízení soustavy.

E
EC motor

EC motor („electronically commutated motor“) je bezkartáčový motor na stejnosměrný proud, u něhož se konstrukčně jedná o třífázový synchronní stroj poháněný permanentními magnety. Točivé pole se vytváří prostřednictvím integrované komutační elektroniky (komutace). V cívce statoru vzniká díky síti střídavého proudu magnetické točivé pole, které v rotoru vyvolává magnetické pole, což vede k rotaci. Výhoda spočívá v mimořádně vysokém stupni účinnosti a plynulém řízení otáček komutační elektronikou.

Emise CO2

Emise CO2 se vztahují na skleníkové plyny vznikající při spalování například uhlí, nafty, benzinu, zemního nebo kapalného plynu a dřeva. CO2 vznikající při spalovacích procesech se hromadí v atmosféře a je z velké části zodpovědný za skleníkový efekt a globální oteplování.

EnEV

Nařízení o úspoře energií (EnEV) stanovuje na základě zákona o úspoře energií standardní požadavky pro výstavbu soukromých a komerčních novostaveb, např. obytných budov, kancelářských budov apod. To má zajistit energeticky úsporný způsob realizace stavebních projektů. Je součástí německého obchodního správního práva.

EnOcean

Celosvětově nejrozvinutější podniky z oblasti stavebnictví spolu vytvořily alianci EnOcean. Ta reprezentuje bezakumulátorové bezdrátové spínače, senzory a přijímače pro automatizaci budov s cílem snížit energetickou náročnost a náklady budov a zvýšit jejich flexibilitu.

Entalpický výměník tepla

Entalpické výměníky jsou na rozdíl od normálních tepelných výměníků schopné zpětného získávání vlhkosti. Což v zimě nabízí tu výhodu, že se zpomaluje přirozené vysychání obytných prostor. Úroveň vlhkosti vzduchu se tak doma může navýšit na příjemnější hodnotu. Samozřejmě je důležité, především ve studeném ročním období, přizpůsobit a snížit objemové množství vzduchu podle skutečné potřeby a zabránit přehřátí místností nad 23 °C, aby se vlhkost vzduchu držela v oblasti > 35 %.

F
Filtr

Filtry lze rozdělit na filtry venkovního vzduchu a filtry odváděného vzduchu.
Filtr venkovního vzduchu má na starosti přívod čistého, čerstvého vzduchu v domě. Do objektu se nemůže dostat jemný prach a pyl, ale ani choroboplodné zárodky, viry a bakterie zvenčí. Filtry venkovního vzduchu navíc chrání vestavěné komponenty před znečištěním.
Vydýchaný vzduch se vrací ven přes filtr odváděného vzduchu. Z odváděného vzduchu jsou filtrovány také prach a částice nečistot. Filtry zabraňují ušpinění větrací jednotky. Tím je zajištěn čistý chod výměníku tepla a je zachována účinnost zpětného získávání tepla.

Originální filtry Kermi pro řízené větrání obytných místností si můžete snadno a pohodlně objednat v obchodě s náhradními díly Kermi .

H
Hladina akustického tlaku

Hladina akustického tlaku udává intenzitu určitého zvukového jevu, který je přijímán. Tato hodnota vždy závisí na vzdálenosti nebo odstupu a prostorových podmínkách.

Hladina akustického výkonu

Hladina akustického výkonu udává množství celkové energie vyzařované objektem v podobě zvuku. Tato hodnota je nezávislá na místě, prostoru a vzdálenosti. Na rozdíl od hladiny akustického tlaku je možné ji využít ke srovnání s jinými větracími zařízeními.

Hybridní systém

Hybridní vytápění kombinuje různé technologie výroby tepla. Klasické zdroje energie, jako je ropa nebo plyn, se často kombinují s obnovitelnými zdroji energie, čímž se spojují silné stránky dvou různých otopných soustav.

Hydraulické seřízení soustavy

Aby bylo zaručeno bezchybné fungování otopné soustavy, musí se objemový průtok otopné vody přizpůsobit potřebě tepla každého jednotlivého radiátoru. Ventilové radiátory Kermi jsou z výroby nastaveny podle normovaného tepelného výkonu radiátoru. Tím se šetří náklady na energii a je zajištěn optimální tepelný komfort. Další informace k tématu Ventilová technika a hydraulické seřízení soustavy.

I
iF Design Award

Porota s mezinárodním zastoupením organizace International Forum Design v Hannoveru každoročně vyznamenává formálně i funkčně výjimečné produkty každodenní potřeby cenou iF DESIGN AWARD – v jedné z největších a nejprestižnějších designérských soutěží světa. Cena iF DESIGN AWARD se uděluje už více než 60 let. Proto přihlašují podniky z celého světa své inovativní produkty do této soutěže. V obří zkoušce trvající tři dny každoročně posuzuje porota složená z více než 50 expertů 5.000 až 6.000 výrobků, které se v kategorii „Produkt / Balení“ vzájemně utkávají o tuto vytouženou cenu.

Mnoho našich designových a koupelnových radiátorů již také získalo prestižní ocenění iF Design Award. Patří k nim:

Infračervené radiátory

Infrapanel je radiátor s provozem na elektrický proud. Poskytuje vysoký podíl efektivního a příjemného sálavého tepla. Teplo působí podobně jako sluneční záření přímo a rychle na lidské tělo stejně jako na plochy v dosahu sálání. Díky vysokému podílu sálavého tepla je minimalizováno víření vzduchu a prachu. Proto jsou infračervené radiátory obzvláště vhodné pro alergiky.

Institut pro pasivní domy (PHI)

Institut pro pasivní domy je nezávislý výzkumný institut založený roku 1996. Testuje a certifikuje budovy a komponenty, díky nimž se má z domu stát pasivní dům.

Institut pro pasivní domy (PHI)

Institut pro pasivní domy je nezávislý výzkumný institut založený roku 1996. Testuje a certifikuje budovy a komponenty, díky nimž se má z domu stát pasivní dům.

Izolační deska

Izolační deska má omezit vyzařování tepla do fasády. Materiál při tom má podřízenou roli. Důležité je, zda je mezi radiátorem a fasádou vytvořená další větrací šachta a teplo z radiátoru může díky cirkulaci nerušeně proudit do místnosti. Upevnění pro izolační desku najdete také online v našem obchodě s náhradními díly Kermi.

J
Jednotrubkový systém

Přívod a zpátečka jsou u jednotrubkového systému připojené na totéž potrubí. To znamená, že voda nejprve protéká prvním radiátorem a ohřívá se, poté pokračuje do druhého radiátoru. Teplota zpátečky prvního radiátoru v řadě je tedy teplota přívodu druhého radiátoru atd.

K
Kermi Clip

K upevnění bočních krytů radiátoru se používají Kermi Clips. Ty jsou standardně dodávány s každým radiátorem s bočními kryty. Pokud přesto potřebujete náhradu, můžete si Kermi Clip pohodlně objednat online v našem obchodě s náhradními díly Kermi.

KfW

Úvěrová banka pro stavební obnovu (KfW) je jedna z nejrozvinutějších rozvojových bank světa. Prostřednictvím různých programů podpory pomáhá stavebníkům mimo jiné při koupi nemovitostí určených k bydlení a při energeticky úsporné výstavbě šetrné vůči zdrojům. Mnoho produktů Kermi má na podporu od KfW nárok.

Klimatický balíček 2030

V rámci zákona o ochraně klimatu přijala německá vláda opatření, jejichž cílem je dosáhnout do roku 2050 neutrality vůči skleníkovým plynům. Program zahrnuje balíček opatření na úsporu emisí CO2 pro energetiku, průmysl, budovy, dopravu, zemědělství a lesnictví, využívání půdy a nakládání s odpady. Německo chce do roku 2030 snížit emise CO2 nejméně o 55 %.

Korekce barev

K opravě drobných poškození laku radiátoru můžete použít náš opravný lak se štětečkem nebo lak ve spreji. Obojí je k dostání v barvě RAL 9016 (bílá). Tyto výrobky můžete zakoupit u kvalifikovaných instalatérů, ve specializovaných velkoobchodech nebo pohodlně online v našem obchodě s náhradními díly Kermi.

kv-hodnota

Hodnota kv je také známá jako průtokový faktor nebo průtokový součinitel a je mírou dosažitelného průtoku kapaliny nebo plynu ventilem. Slouží k výběru a dimenzování ventilů a odpovídá průtoku vody ventilem (v m³/h) při tlakovém rozdílu 1 bar a teplotě vody 5–30 °C.

Květinové a okenní parapety

Pro desková otopná tělesa, konvektory a Kermi Decor existují speciální upevňovací prvky pro květinové stolky. Upevnění naleznete v technických podkladech k příslušnému produktu. Přímo květinové parapety nebo podobné dekorační předměty neposkytujeme.

V našem online obchodě s náhradními díly Kermi najdete také upevnění pro parapetové nosníky.

L
Letní obtok

Letní bypass je obtok tepelného výměníku. Díky němu může být např. uprostřed léta do domu přiváděn chladný noční vzduch, aniž by se zahříval odpadním vzduchem.

M
Mesh WLAN

V síti WLAN je příjem rozváděn po celé domácnosti jediným zařízením, směrovačem. Naproti tomu síť Mesh je vytvořena pomocí různých přístupových bodů na celé obytné ploše.

Modulace / modulační

Modulační tepelné čerpadlo (s regulací výkonu) je schopné přizpůsobovat svůj tepelný výkon podle potřeby tepla budovy. Tepelné čerpadlo tak může pracovat tišeji a efektivněji a optimálně se přizpůsobovat různým venkovním teplotám.

Mřížky a kryty

Mřížky radiátorů na jedné straně chrání vnitřek radiátoru před znečištěním a na druhé straně slouží k usměrňování proudění vzduchu z radiátoru. Pokud mřížka chybí, může teplý vzduch unikat nežádoucími směry a nebude zajištěna jeho optimální distribuce v místnosti.
Kryty slouží k zakrytí nežádoucích připojení nebo upevnění, a tím také k ochraně před znečištěním.

V našem obchodě s náhradními díly Kermi naleznete horní a boční kryty radiátorů, jakož i kryty pro připojení a upevnění radiátorů.

N
Náhradní díly a příslušenství

Pokud potřebujete náhradní díly nebo příslušenství pro svůj radiátor či systém větrání, naše výrobky můžete získat od kvalifikovaného odborného instalatéra. Specializovanou firmu ve svém okolí najdete v našem přehledu odborných partnerů.

Kromě toho najdete vybrané náhradní díly a příslušenství v našem obchodě s náhradními díly Kermi a můžete si je objednat online z pohodlí domova.

Napětí SELV

„Safety Extra Low Voltage“ (SELV): malé elektrické napětí, které poskytuje vysokou bezpečnost připojení, jelikož nabízí speciální ochranu před úrazem elektrickým proudem.

O
Objednávka

Jako koncový zákazník obdržíte naše výrobky prostřednictvím kvalifikovaného topenáře. Ten vám ochotně předloží nabídku.
Specializovanou firmu ve svém okolí najdete v našem přehledu.

V našem obchodě s náhradními díly Kermi můžete najít náhradní díly a příslušenství pro váš radiátor nebo větrací systém a objednat si je online z pohodlí domova.

Odváděný vzduch

Jako odpadní vzduch se označuje spotřebovaný a zatížený vzduch (pachovými látkami, vlhkostí, CO2 nebo jinými těkavými organickými plyny), který se má odvádět z obytných prostor.

Odvzdušňovací zátky

Odvzdušňovací zátky uzavírají otopnou soustavu zvenčí. Pro odvzdušnění radiátoru jsousnadno odnímatelné.

P
pasivní funkce chlazení

Díky pasivní funkci chlazení může být budova ochlazována. Během pasivního chlazení není kompresor tepelného čerpadla aktivní. Pouze oběhová čerpadla zajišťují, že je možné přenášet tepelnou energii z budovy přes tepelný výměník do půdy. Pasivní chlazení není možné s tepelným čerpadlem vzduch / voda.

Plus X Award

PLUS X AWARD je největší světové ocenění za inovace v oblasti technologií, sportu a životního stylu. Oceňuje značky za kvalitu a inovativnost jejich výrobků. Jsme proto velmi hrdí na to, že naše řada deskových otopných těles Kermi therm-x2 získala za své vynikající vlastnosti ocenění PLUS X AWARD. Patří sem:

  • therm-x2 Profil
  • therm-x2 Plan
  • therm-x2 Line
  • Verteo
Poměrové měřiče tepla

Většina designových radiátorů Kermi je vhodná ke stanovení nákladů na vytápění pomocí poměrových měřičů tepla. Odpařovací měřiče lze namontovat i na desková otopná tělesa. Neboť se umístění měřičů u jednotlivých výrobců liší, obraťte se, prosím, pro bližší podrobnosti na příslušného výrobce snímacího zařízení. Další informace naleznete v naší technické dokumentaci k příslušnému výrobku.

Power-to-Heat (P2H)

Funkce Power-to-Heat umožňuje tepelným čerpadlům využívat např. přebytečný fotovoltaický proud. Power-to-Heat znamená v překladu přeměnu elektřiny na teplo.

Přídavné elektrické vytápění

Designové radiátory s přídavným elektrickým vytápěním jsou napojeny na síť centrálního vytápění, mohou být ale provozovány i elektricky, nezávisle na něm. To je praktické především v přechodovém období a pro krátkodobou potřebu tepla. Více informací o elektrickém provozu designových a koupelnových radiátorů.

Princip Plug & Heat

Princip Plug & Heat popisuje nekomplikovanou instalaci – především tepelných čerpadel vzduch / voda: ty je zkrátka potřeba jen umístit, zapojit a už se může vytápět.

Příspěvek na výměnu

Od roku 2026 již nebudou moci být v nových budovách instalovány žádné otopné soustavy využívající pouze olej. Nyní je povolena pouze instalace regeneračních systémů nebo používání hybridních systémů, které k výrobě tepla využívají kromě ropy také obnovitelné zdroje energie. Nový klimatický balíček německé vlády komplexně aktualizoval a rozšířil program tržních pobídek. Tato dotace je také známá jako příspěvek na výměnu.

Přiváděný vzduch

Přiváděný vzduch je temperovaný (upravovaný) a filtrovaný vzduch, který proudí do obytného prostoru.

Prodejce

Hledáte ve svém okolí prodejce, u kterého byste si mohli prohlédnout naše produkty naživo, poradit se nebo si je objednat? Specializovanou firmu ve svém okolí najdete v našem přehledu odborných partnerů.

R
RAL

RAL je německý institut pro zajišťování kvality a označování. Produktům a službám mimořádně vysoké kvality v různých kategoriích uděluje tzv. značky kvality RAL. Termín RAL je však nejznámější díky systému barev RAL, což je systém identifikace barev institutu RAL. Kermi nabízí také širokou škálu barev radiátorů, včetně téměř všech barev RAL Classic. Více informací o této problematice naleznete v naší barevné koncepci Kermi.

Red Dot Award

Ocenění „Red Dot“ je celosvětově známé jako známka kvality dobrého designu. Aby bylo možné odborně zhodnotit rozmanitost v oblasti designu, je cena rozdělena do tří disciplín: Red Dot Award: Product Design, Red Dot Award: Brands & Communication Design a Red Dot Award: Design Concept. Každá soutěž se koná jednou ročně. Porota Red Dot hodnotí přihlášené produkty, značky a komunikační projekty, stejně jako designové koncepty a prototypy.

Cena Red Dot Award: Product Design, která existuje již od roku 1955, určuje nejlepší výrobky každého roku. Výrobci a designéři z celého světa mohou přihlásit své návrhy do soutěže v přibližně 50 kategoriích. V souladu s mottem „In search of good design and innovation“ hodnotí porota Red Dot všechny přihlášené výrobky a uděluje Red Dot pouze těm, které zaujmou kvalitním designem. (Zdroj: www.red-dot.org)

Rekonstrukční radiátor

Přestavba, rekonstrukce, modernizace – i zde nabízí Kermi všestranné možnosti. Mezi naše rekonstrukční radiátory patří deskové a designové radiátory v různých stavebních výškách, délkách a hloubkách. Díky odpovídajícím roztečím připojení 500 a 900 mm lze staré radiátory DIN rychle, čistě a snadno nahradit přesně padnoucími novými radiátory.
Naše rekonstrukční radiátory jsou v současné době k dostánípro následující modely:

Rozložení tepla

Co mám dělat, když se radiátor zahřívá jen napůl nebo jen nahoře?

Pokud se radiátor zahřeje jen napůl, ale dosáhne požadované teploty v místnosti, není důvod k obavám. Termostat reguluje průtok vody tak, že částečný průtok vody způsobuje tento dojem na radiátoru. Pokud však radiátor zůstává v dolní části studený a teplota místnosti klesá nebo již nestoupá, měli byste jednat. Nerovnoměrné vytápění může mít mnoho příčin; začínaje od vzduchu ve vytápění až po chybný tlak v otopné soustavě.

Vzduch v otopné soustavě: Tento problém lze snadno odstranit odvzdušněním radiátoru. Potřebujete pouze obyčejný odvzdušňovací klíč, misku a hadr na zachycení unikající otopné vody. Pokud se radiátor stále řádně nezahřívá nebo se teplota místnosti nezvyšuje, zkontrolujte bod 2.

Termostatický ventil: Pokud nebyl termostatický ventil delší dobu v provozu, může dojít k zaseknutí stopky ventilu. V důsledku toho již radiátorem neproudí správné množství vody a topení se ohřívá pouze nahoře. V takovém případě doporučujeme najmout si odborného instalatéra. Ten může demontovat termostatický ventil a v případě potřeby vyměnit termostat.

Hydraulické seřízení soustavy: Pokud nebylo hydraulické seřízení soustavy provedeno odborně nebo pokud se v důsledku stavebních opatření změnilo zásobování teplem v budově, může to vést k tomu, že se radiátor zahřívá pouze nahoře. V takovém případě doporučujeme kontaktovat odborného instalatéra.

Řešením je použití radiátoru Kermi s technologií x2, kde proudění prochází nejprve přední deskou. Přední deska se zahřeje rovnoměrně a zadní deska slouží v režimu částečného zatížení (90 % topné sezóny) jako tepelný štít oddělující chladnou obvodovou zeď.

Více informací o radiátorech therm-x2. Specializovanou firmu ve svém okolí najdete v našem přehledu.

Rozměry radiátorů

Tyto informace naleznete v technické dokumentaci k příslušnému výrobku v sekci Ke stažení na tomto webu.

Všechny podklady ke stažení

S
Sálavé teplo

Radiátory mohou vyzařovat konvekční nebo sálavé teplo. Konvekční teplo stoupá v místnosti a ohřívá vzduch, který se v ní pohybuje. Naproti tomu sálavé teplo neohřívá přímo vzduch, ale předměty a stěny v místnosti. To znamená, že se téměř nevíří prach a vyzařované teplo je vnímáno jako mimořádně příjemné.

Schvalovací lhůta

Pokud BAFA schválí podporu výměny otopné soustavy, začíná běžet schvalovací lhůta. Během těchto 12 měsíců se provádějí podporovaná opatření. Pokud se opatření opozdí, existuje možnost prodloužení lhůty.

Sériový průtok

Díky sériovému průtoku a technologii x2 přinesla společnost Kermi revoluci v oblasti vytápění. Nejprve se přitom rozehřeje přední deska radiátoru a postará se o rychlé teplo a maximální tepelný komfort. Při částečném provozním zatížení to většinou stačí pro pokrytí potřeby tepla. Zadní deska působí jako izolační deska. S rostoucí potřebou tepla se rozehřeje i sériově zapojená deska a zajistí pak maximální tepelný výkon radiátoru.

Smart Grid (= chytrá síť)

Označení „Smart Grid Ready“ nesou takové konstrukční řady tepelných čerpadel, jejichž regulační technika umožňuje integraci tepelného čerpadla přes definovaná rozhraní do chytré sítě. Všechna tepelná čerpadla Kermi mají certifikaci „SG Ready“.

T
Tepelné zatížení

Tepelné zatížení budovy udává, kolik tepelné energie musí být do budovy přiváděno, aby se navzdory ztrátám – např. přes okna a dveře – dosáhlo ideálního vnitřního klimatu.

Tepelný odpor

Tepelný odpor je důležitým faktorem pro hodnocení izolačních vlastností součásti. Čím vyšší je tato hodnota, tím lepší jsou izolační vlastnosti součásti.

Tepelný výkon

Tepelný výkon radiátoru závisí na různých faktorech, například na úrovni teploty přívodu, velikosti a provedení. Pokud je například teplota přívodu velmi nízká, měl by být radiátor větší, ale existují i modely radiátorů, které při stejné velikosti poskytují podstatně vyšší výkon. Jednotlivá provedení lze rozdělit na typy 10, 11, 12, 20, 21, 22 a 33. Čím vyšší číslo, tím hlubší radiátor. První číslo udává počet otopných desek, druhé číslo počet konvektorů.

Přesný tepelný výkon našich radiátorů naleznete v technických informací u příslušného produktu v sekci Ke stažení. Při stanovování tepelného výkonu věnujte pozornost správnému výběru párování teplot. Stanovení normovaného tepelného výkonu dle EN 442 je založeno na párování teplot 75/65/20 °C. V praxi jsou v dnešní době nízké teploty zcela běžné.

Pro přesný výpočet se prosím obraťte na vašeho kvalifikovaného odborného instalatéra. 

Teplota přívodu

Teplota přívodu je teplota, na kterou se otopná voda ohřeje před průtokem otopnou soustavou pomocí radiátorů a podlahového vytápění.

Teplota zpátečky

Teplota zpátečky je teplota, jakou má voda poté, co projde otopným okruhem.

Termostatická hlavice

Termostatické hlavice nemusí vždy vypadat nudně. U společnosti Kermi najdete různé designové termostatické hlavice v chromu, nerezovém vzhledu a bílém chromu – přizpůsobené vašemu radiátoru.

Jako koncový zákazník můžete naše výrobky získat od kvalifikovaných specializovaných prodejců ve vašem okolí. Kromě toho najdete naše designové termostatické hlavice v našem obchodě s náhradními díly Kermi a můžete si je objednat online z pohodlí domova.

Tržní pobídkový program (MAP)

S cílem zaměřit se na úspory CO2 ve stavebnictví existuje již téměř 20 let program tržních pobídek. MAP byl aktualizován a komplexně rozšířen v rámci klimatického balíčku do roku 2030. Tento program podpory vytváří pobídky k výrobě tepla pomocí technologií založených na obnovitelných zdrojích energie. Patří mezi ně například tepelná čerpadla, výměna starých olejových otopných soustav nebo hybridní systémy.

Typ radiátoru

Desková otopná tělesa lze rozdělit na různé typy. Existují typy 10, 11, 12, 20, 22, 30 a 33. Označení závisí na počtu instalovaných otopných desek a konvektorů, a tím i na stavební hloubce. První číslice udává počet otopných desek a druhá počet konvektorů. To znamená, že čím větší číslo, tím hlubší radiátor.

V
Venkovní vzduch

Vzduch, který prostupuje zvenku.

Ventily a ventilové vložky

Ventily lze použít k regulaci množství průtoku radiátorem v závislosti na naměřené teplotě, aby bylo možné regulovat nastavenou teplotu nebo ji udržovat konstantní. Čím více je zdvihová kuželka ventilu zatlačena do ventilu, tím nižší je množství průtoku teplé vody a naopak.

Co dělat, když ventil přestane fungovat?
U radiátorů, které nebyly delší dobu v provozu, může dojít k zaseknutí zdvihové kuželky ventilu v důsledku usazenin. Často pomáhá sejmout termostatickou hlavici a několikrát pohnout zdvihátkem. V mnoha případech lze problémům předejít tak, že se termostaty radiátorů v prázdném bytě otočí do polohy 3. Ventil je pak neustále v pohybu, netvoří se usazeniny. V řadě případů (silné vrstvy usazenin) zůstává ale jedinou alternativou výměna ventilové vložky. I pak je nutné dbát na to, aby k odstávkám ventilů nedocházelo. Poznámka: Výměnu ventilů smí provádět pouze odborný řemeslník!

Co dělat, když ventil klepe?
„Klepání“ ventilu naznačuje, že u otopného tělesa došlo k záměně přívodu a zpátečky. To lze zkontrolovat tak, že se radiátor nechá vychladnout. Při správném připojení by se při otevření ventilu musela trubka směřující ke středu zahřát. Pokud tomu tak není, je třeba namontovat reverzní ventilový blok. Pokud se tedy váš radiátor řádně nezahřívá a slyšíte klepání, obraťte se na místního odborného instalatéra.

Kde najdu informace o ventilových vložkách?
Všechny potřebné informace o ventilech Kermi, které jsou nastaveny již z výroby, naleznete v praktickém rádci k ventilům v kapesním formátu (sem vložte odkaz).

Jak vyměním ventilovou vložku?
Výměnu ventilových vložek by měl vždy provádět odborný řemeslník, aby byla zajištěna bezproblémová funkce radiátoru. Obraťte se v takových případech na kvalifikovaného topenáře. U něj rovněž obdržíte příslušné náhradní ventily.

Vratná síla

Vratné síly jsou takové síly, které u podlahového vytápění působí na trubku, aby se vrátila do svého původního tvaru. Malé vratné síly a vysoká flexibilita jsou u systémů podlahového vytápění výhodou.

Výhradně elektrický provoz

Radiátory s čistě elektrickým provozem jsou nezávislé na síti centrálního vytápění, protože zde jako přípojka energie pro instalaci stačí zásuvka. Zejména ve starých budovách představují časově i finančně nenáročné řešení modernizace. Ale i v energeticky autonomních nových budovách s fotovoltaickými systémy lze vyrobenou elektřinu využít pomocí elektrického radiátoru. Další informace o našich elektrických radiátorech.

X
x-center base

S centrální x-center Base Station od společnosti Kermi můžete doma prostřednictvím počítače nebo tabletu pohodlně ovládat a snadno regulovat všechny komponenty „Kermi Systems x-optimiert“, např. elektrickou otopnou tyč na koupelnovém radiátoru, tepelné čerpadlo, větrání, podlahové vytápění nebo radiátory – a to i na cestách. Univerzální rozhraní EnOcean lze použít i pro integraci dalších produktů od různých dodavatelů, např. zapojovací jednotky, okenního kontaktu, žaluzie, detektoru, senzoru a tlačítka.

Zde jednoduše zkontrolujte, které produkty jsou kompatibilní s x-center base.

Z
Záslepka

Slepá zátka uzavírá otopnou soustavusměrem ven a skrývá otvor za ní. Při údržbě ji lze snadno vyjmout. Záslepky jsou u našich otopných těles součástí dodávky.

Zemní kolektor

U tepelných čerpadel země / voda se pomocí zemního kolektoru nebo zemních sond načerpává z prostředí tepelná energie a přeměňuje se na teplo pro vytápění. Zemní tepelné kolektory se pokládají zpravidla horizontálně v hloubce až 2 m.

Zemní tepelná sonda

Zemní tepelné sondy načerpávají tepelnou energii z prostředí přes jeden nebo více hloubkových vrtů hlubokých až 100 m. Proto podléhají schvalování. Výhoda oproti zemním kolektorům spočívá ve výrazně menší potřebě místa a vyšších teplotách zdroje v průběhu roku, čímž se dosahuje vyšší účinnosti tepelného čerpadla.

Zemní tepelná sonda

Zemní tepelné sondy načerpávají tepelnou energii z prostředí přes jeden nebo více hloubkových vrtů hlubokých až 100 m. Proto podléhají schvalování. Výhoda oproti zemním kolektorům spočívá ve výrazně menší potřebě místa a vyšších teplotách zdroje v průběhu roku, čímž se dosahuje vyšší účinnosti tepelného čerpadla.

zpětné získávání tepla

Zpětnézískávání tepla popisuje možnost opětovného využití energie. Např. u klimatizace se tepelná energie odpadního vzduchu odevzdává prostřednictvím tepelného výměníku venkovnímu vzduchu. Podíl opět získaného tepla se vyjadřuje pomocí stupně zpětného získávání tepla, resp. stupně poskytovaného tepla (stupeň účinnosti).

Způsoby připojení

Kermi má jednotný standard středového připojení 50 mm, který umožňuje plnou svobodu plánování a rozhodování až do konce. U téměř všech ventilových provedení je připojení radiátoru kompletně skryto za jeho clonou. Také klasická varianta, tedy boční připojení zleva a zprava, je samozřejmě i nadále možná u mnoha modelů. U středového připojení nemá připojení přívodu a zpátečky žádnou roli, protože mezi oběma přípojkami se nachází uzávěr (dělicí příčka). Další informace o typech připojení Kermi naleznete v technické dokumentaci příslušného výrobku.

ZVSHK

Centrální spolek pro sanitu, vytápění a klima (ZVSHK) je profesní organizace, hospodářský svaz a lobbistická skupina sdružující podniky (SHK) v Německu z tohoto oboru. (zdroj: ZVSHK)

_
Čištění a čisticí prostředky

Prašnost ve vnitřku radiátorů je přirozený proces, který souvisí s cirkulací ohřátého vzduchu a technicky tomu nelze zabránit. Přístupná místa je třeba čas od času vyčistit speciálními kartáči, aby byl zaručen optimální tepelný výkon. S našimi speciálními kartáčky se nechají radiátory lehce čistit.
Tyto výrobky můžete zakoupit u kvalifikovaných instalatérů, ve specializovaných velkoobchodech nebo pohodlně online v našem obchodě s náhradními díly Kermi. Specializovanou firmu ve svém okolí najdete v našem přehledu odborných partnerů.

Kromě toho můžete radiátor vyčistit pomocí čisticích prostředků pro domácnost. Vhodné čisticí prostředky pro nalakované plochy by měly být neabrazivní a nepříliš zásadité nebo kyselé (chemicky agresivní).
Abyste mohli radiátor řádně vyčistit, musíte nejprve sejmout horní mřížku. Za tímto účelem zvedněte plastovou sponu (Kermi Clip; lze objednat také v internetovém obchodě) bočního krytu a vyšroubujte ji proti směru hodinových ručiček. Od stavební délky 1000 u deskových radiátorů Plan nebo od stavební délky 1400 u deskových radiátorů Profil musí být z horní mřížkyodstraněno také madlo na ručníky. Poté mírně šikmo stáhněte z radiátoru boční kryt a po nadzvednutí horní mřížky jej uvolněte z upevňovacího háčku. Následně jednostranným nadzvednutím a posunutím oddělte horní mřížku od druhého bočního krytu. Po vyčištění následuje montáž horní mřížky v opačném pořadí!

Účinnost

Účinnost popisuje poměr užitečné a přiváděné energie. Čím vyšší je účinnost, tím efektivněji jednotka pracuje.