Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Osobní údaje zpracováváme podle zásady důvěrnosti a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů a tímto prohlášením o ochraně osobních údajů. Osobní údaje jsou na těchto webových stránkách shromažďovány a zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu. Následující prohlášení poskytuje přehled o tom, jak tuto ochranu zaručujeme a jaké údaje k jakým účelům jsou shromažďovány.

Jméno a adresa správce

Správce ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“):

Kermi s. r. o.
Dukelská 1427
349 01 Stříbro

E-mail: info@kermi.cz
Telefon: +420 374 611 111

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Zákonem určený pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Kermi s. r. o.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Dukelská 1427
349 01 Stříbro

E-mail: datenschutz@kermi.de
Telefon: +49 9931 501-4286
www.kermi.com

Každá osoba se může s veškerými dotazy a podněty k ochraně osobních údajů kdykoliv obrátit přímo na pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

1. Osobní údaje

Při používání těchto webových stránek shromažďujeme různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, podle kterých lze zjistit vaši totožnost. Může to být například vaše jméno, e-mailová adresa nebo telefonní číslo.

2. Děti

Děti (do 18 let) by nám neměly předávat žádné osobní údaje bez souhlasu svých rodičů nebo opatrovníků. Doporučujeme všem rodičům a opatrovníkům, aby své děti poučili o bezpečném a odpovědném používání osobních údajů na internetu. V žádném případě nebudeme vědomě shromažďovat osobní údaje dětí, ani je nebudeme žádným způsobem používat nebo je sdělovat třetím stranám.

3. Shromažďování a zpracování osobních údajů

a) Při návštěvě našich webových stránek

Při návštěvě našich webových stránek zpracováváme údaje, které nám automaticky zašle váš prohlížeč. Tyto údaje zahrnují IP adresu, přesný čas serverového požadavku, typ prohlížeče a verzi prohlížeče, používaný operační systém, referenční URL adresu a název hostitelského počítače, z něhož je uskutečněn přístup. Osobní údaje o používání našich webových stránek zpracováváme pouze v případě, že je to nutné k tomu, aby uživatel mohl službu využívat.

Tyto údaje se shromažďují a zpracovávají pro interní statistické účely. Právním základem pro zpracování osobních údajů je zpracování údajů za účelem plnění smlouvy nebo opatření přijatých před uzavřením smlouvy. Dalším základem pro zpracování údajů je náš legitimní zájem na zpracování údajů pro zaručení stability a bezpečnosti webových stránek.

Částečně používáme také soubory cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které prohlížeč ukládá do vašeho počítače. Naše internetové stránky používají cookies na více místech. Slouží k tomu, aby byla naše nabídka uživatelsky vstřícnější, efektivnější a bezpečnější. Většina z námi používaných cookies jsou tzv. „relační cookies“. Po skončení vaší návštěvyse automaticky vymažou. Cookies nezpůsobí ve vašem počítači žádnou škodu a neobsahují viry. Máme oprávněný zájem na ukládání cookies pro technicky bezchybné a optimalizované poskytování naší webové stránky.

Jak mohu zabránit ukládání cookies?

Pokud si přejete cookies blokovat, můžete odpovídajícím způsobem změnit nastavení svého prohlížeče. Zde najdete pokyny pro nastavení cookies v nejdůležitějších prohlížečích:

  • Internet Explorer
  • Chrome
  • Safari
  • Safari (mobilní verze)
  • Firefox
  • Blackberry
  • Android 
  • Opera

Při zablokování se nebudou ukládat žádné informace o vašem zařízení nebo chování na internetu, když navštívíte naše webové stránky. Zablokováním cookies se ovlivní funkčnost našich webových stránek. V důsledku toho možná nebudete moci využívat všechny funkce a služby, které nabízíme.

Jiným souborům cookies, které používáme (např. cookies sloužící k analýze chování uživatelů na internetu), se v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů věnujeme samostatně.

b) Při registraci na těchto webových stránkách

Registrací na našich webových stránkách (např. v sekci přihlášení pro odborné partnery) můžete využívat dalších funkcí na těchto stránkách. Takto zadané údaje používáme pouze za účelem používání příslušné nabídky nebo služby, pro kterou jste se zaregistrovali. Případné povinné údaje požadované při registraci se musí uvést úplně. V opačném případě vaši registraci zamítneme.

V případě důležitých změn, například v rozsahu nabídky nebo technicky nezbytných změn, používáme k zasílání informací e-mailovou adresu uvedenou při registraci.

Zpracování údajů zadaných při registraci probíhá na základě vašeho souhlasu. Udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat. Stačí, když nás informujete e-mailem datenschutz@kermi.de. Odvolání se nedotýká zákonnosti již provedeného zpracování údajů.

Údaje shromážděné při registraci ukládáme v systému CRM v Německu, dokud budete zaregistrovaní na našich webových stránkách, a poté budou vymazány. Zákonná doba uchování tím není dotčena.

c) Při použití kontaktního formuláře / odeslání e-mailu

Pokud nám pošlete e-mail nebo vyplníte kontaktní formulář, budou vaše dobrovolně poskytnuté údaje (např. titul, jméno, příjmení, telefonní číslo, název společnosti) použity pouze pro korespondenci s vámi. V opačném případě bychom vás na to výslovně upozornili a požádali o váš souhlas.

Vzhledem k tomu, že komunikace prostřednictvím e-mailu nevyužívá zabezpečené datové spojení, zdržte se prosím zasílání důvěrných informací. Kontakty jsou uloženy ve schránkách příslušných e-mailových adres. E-mailová infrastruktura skupiny Arbonia je umístěna ve Švýcarsku a v Německu.

Zpracování vašich osobních údajů probíhá na základě vašeho souhlasu. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat. Stačí přitom poslat e-mail na adresu datenschutz@kermi.de. Odvolání se nedotýká zákonnosti již provedeného zpracování údajů.

Údaje, které do kontaktního formuláře zadáte, budou uloženy v naší společnosti, dokud nás nevyzvete k jejich smazáníneodvoláte svůj souhlas s uložením nebo nepomine účel pro uložení osobních údajů (např. po dokončení zpracování poptávky). Zákonná doba uchování tím není dotčena.

d) Zpracování údajů o zákaznících a smlouvách

Shromažďujeme, zpracováváme a používáme osobní údaje, pokud jsou nutné k navázání, obsahové úpravě nebo změně právního vztahu, pro management zákazníků a vztahy se zákazníky a pro prodejní a marketingové aktivity společnosti.

Takové osobní údaje zpracováváme, abychom umožnili realizaci obchodů, prodejních aktivit, dodávek, poskytování zákaznického servisu, fakturaci a navázání kontaktu se zákazníky v rámci plnění smlouvy, marketingu a jinou péči o vztahy se zákazníky. Osobní údaje kromě toho rovněž používáme k vyřizování žádostí a nároků a poskytování podpory požadované zákazníky.

Osobní údaje pocházejí přímo od zákazníků nebo jsme je shromáždili v souvislosti s používáním našich produktů a služeb. Osobní údaje lze získat také z veřejných rejstříků a jiných spolehlivých externích zdrojů. Zpracování osobních údajů je nutné pro poskytování plnění z kupních smluv, jejichž stranou je společnost zákazníka. Dále je zpracování osobních údajů nutné pro námi sledované, oprávněné zájmy v rámci plnění obchodních cílů společnosti.

Naše údaje o zákaznících jsou uloženy v systému CRM (salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Strasse 31, DE-80636 Mnichov, Německo), který je provozován v Německu. Shromážděné údaje zákazníka budou po dokončení zakázky nebo skončení obchodního vztahu odstraněny. Zákonná doba uchování tím není dotčena.

Osobní údaje používáme výhradně pro interní obchodní účely a neposkytujeme je externím stranám. Společnosti koncernu Arbonia mohou v rozsahu nutném ke splnění výše uvedených účelů obdržet přístup k osobním údajům a zpracovávat je. Třetím stranám mimo koncern Arbonia poskytujeme osobní údaje pouze v případě, že je to nutné v rámci realizace smlouvy, například společnostem pověřeným dodáním zboží nebo bance pověřené provedením platby. K dalšímu předávání údajů nedochází, případně k němu dochází pouze v případě, že budete s předáváním výslovně souhlasit. Případné předávání osobních údajů se provádí v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů a v případě, že existují přiměřená smluvní, technická a organizační opatření.

e) Zpracování údajů ve výběrovém řízení

Shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje uchazečů o zaměstnání za účelem provedení výběrového řízení. Pokud bude s uchazečem uzavřena pracovní smlouva, budou předané osobní údaje uloženy za účelem realizace pracovního poměru při dodržení zákonných předpisů.

Jestliže s uchazečem nebude pracovní smlouva uzavřena, budou podklady žádosti o přijetí do zaměstnání šest měsíců po oznámení rozhodnutí o odmítnutí automaticky odstraněny, pokud odstranění nebrání jiné oprávněné zájmy odpovědného správce. Zpracování osobních údajů pro výše uvedené účely se provádí na základě souhlasu nebo oprávněného zájmu správce, který je v rozsporu s vymazáním.

Můžeme spolupracovat s jinými společnostmi koncernu Arbonia a dalšími třetími stranami, které zpracovávají osobní údaje (např. poskytovateli IT služeb). Případné předávání osobních údajů se provádí v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů a v případě, že existují přiměřená smluvní, technická a organizační opatření.

Osobní údaje jsou ukládány především v Německu, Švýcarsku a České republice.

Informace o společnosti rexx:

Tyto webové stránky využívají služeb společnosti rexx systems GmbH, Headquarters, Süderstrasse 75–79, 20097 Hamburg, Německo (dále jen „rexx“). Švýcarská pobočka rexx systems Schweiz AG sídlí na adrese Sparrenbergstrasse 5 v 8103 Curychu. Po zadání a přenosu mohou být údaje uloženy přímo a v zašifrované podobě na serverech společnosti rexx, která údaje ukládá výlučně v zašifrované formě na serveru ve výpočetním středisku firmy Host Europe GmbH (se sídlem v Kolíně). V takovém případě budou všechny údaje zašifrovány metodou SSL. Pokud se po registraci přihlásíte s využitím poskytnutých uživatelských údajů, použije se také pro toto přihlášení metoda šifrování SSL.

Předávání osobních údajů se provádí v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů a v případě, že existují přiměřená smluvní, technická a organizační opatření. Jak odpovědný správce, tak i poskytovatel internetových služeb přijmou technická a organizační bezpečnostní opatření, aby shromážděné údaje ochránili před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, ztrátou, zničením nebo přístupem neoprávněných osob. Naše bezpečnostní opatření neustále zlepšujeme v souladu s technickým vývojem.

Informace k webové analýze Matoma (dříve Piwik):

Naše webové stránky používají v rámci výběrového řízení funkce služby webové analýzy Piwik. Webová analýza Piwik používá soubory cookies, které se ukládají na vašem počítači a umožňují analýzu používání webových stránek. K tomuto účelu se na našem serveru ukládají informace o používání těchto webových stránek vytvořené pomocí cookies. IP adresa se před uložením anonymizuje. Soubory cookies webové analýzy Piwik zůstanou na vašem počítači uložené, dokud je neodstraníte.

Používání souborů cookies webové analýzy Piwik probíhá na základě našeho oprávněného zájmu. Máme oprávněný zájem na anonymizované analýze chování uživatelů, abychom mohli optimalizovat naše webové stránky i reklamu.

Informace vytvořené prostřednictvím cookies o používání těchto webových stránek se nepředávají třetím stranám. Jak již bylo v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů zmíněno, ukládání cookies můžete zrušit příslušným nastavením vašeho software prohlížeče. Upozorňujeme vás však na to, že v tomto případě nebudete případně moci používat veškeré funkce těchto webových stránek v plném rozsahu.

Pokud s ukládáním a používáním údajů nesouhlasíte, můžete ukládání a používání do budoucna zakázat nastavením cookies pro odhlášení v rámci používání portálu s nabídkou pracovních míst, a to použitím příslušné funkce. Pokud cookies odstraníte, bude to mít za následek také odstranění souborů cookies opt-out webové analýzy Piwik. Soubor opt-out se musí při opětovné návštěvě našich stránek znovu aktivovat.

f) Zpracování údajů pro zasílání informačních zpravodajů a reklamních zpráv

Pokud se přihlásíte k odběru informačního zpravodaje nabízeného na těchto webových stránkách, budou údaje uvedené při přihlášení k odběru informačního zpravodaje nebo reklamních zpráv použity pouze k zasílání informačního zpravodaje, pokud nebudete souhlasit s dalším používáním. Berete na vědomí, že tyto osobní údaje můžeme zasílat také dalším společnostem koncernu Arbonia a tyto další společnosti koncernu Arbonia smí tyto údaje zpracovávat ke stejnému účelu a zasílat vám informační zpravodaj o celé nabídce služeb společností koncernu Arbonia. Třetím stranám mimo společnosti koncernu Arbonia nebudeme vaše osobní údaje předávat.

Pokud se přihlásíte k odběru informačního zpravodaje e-mailem, pro který je nutné uvést osobní údaje, obdržíte e-mail s potvrzením na uvedenou e-mailovou adresu . Teprve po potvrzení odkazů obsažených v tomto e-mailu bude přihlášení dokončeno. Zpracování probíhá výlučně na základě vašeho souhlasu. Udělený souhlas s ukládáním údajů, e-mailové adresy a jejím používáním k zasílání informačního zpravodaje můžete kdykoliv odvolat na základě postupu odhlášení uvedeného v informačním zpravodaji. Odvolání se nedotýká zákonnosti již provedeného zpracování osobních údajů.

Údaje, které při přihlášení k odběru informačního zpravodaje uvedete, uložíme až do okamžiku zrušení odběru informačního zpravodaje v našem systému CRM v Německu a po zrušení odběru informačního zpravodaje je odstraníme. Tento postup se netýká údajů, které u nás budou uloženy pro jiný účel nebo na základě jiného souhlasu (např. e-mailové adresy pro jiný informační zpravodaj nebo pro další funkce na webových stránkách).

Informační zpravodaj – měření úspěšnosti

Informační zpravodaje obsahují tzv. „web-beacon“, tzn. obrazový soubor o velikosti jednoho pixelu, který se při otevření informačního zpravodaje načítá z našeho serveru resp. ze serveru služby odesílání, pokud ji používáme. Servery se nacházejí v EU. Při tomto načtení se nejdříve shromažďují technické informace, jako jsou informace o prohlížeči a systému, ale také IP adresa a čas načtení souboru.

Tyto informace se využívají pro technické vylepšování služby podle technických údajů nebo cílových skupin a jejich preferencí zjištěných na základě místa, odkud byl soubor stažen (lze zjistit podle IP adresy), nebo podle doby přístupu. Ke statistickému vyhodnocování se rovněž používají údaje o tom, zda uživatel informační zpravodaj otevřel, kdy tak učinil a na které odkazy klikl. Tyto informace lze sice z technického hlediska přiřadit jednotlivým příjemcům informačního zpravodaje. Není naší snahou sledovat jednotlivé uživatele ani poskytovatele služeb pro rozesílání informačního zpravodaje, pokud bychom je využívali. Toto vyhodnocování slouží spíše k tomu, abychom mohli lépe poznat čtenářské preference našich uživatelů a přizpůsobit poskytovaný obsah nebo rozesílat různý obsah v souladu se zájmy našich uživatelů.

Samostatný nesouhlas s měřením úspěšnosti není bohužel možný, v takovém případě je nutné odhlásit se z odběru informačního zpravodaje.

Informační zpravodaj – zasílání

K zasílání našeho newsletteru a souvisejícímu zpracování výše uvedených údajů používáme nástroj Account Engagement od poskytovatele služeb Salesforce (salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Strasse 31, DE-80636 Mnichov, Německo). Rádi bychom také upozornili, že při zasílání informačního zpravodaje vyhodnocujeme vaše uživatelské chování. K tomuto účelu používáme službu Account Engagement. Toto vyhodnocování slouží k tomu, abychom mohli lépe poznat čtenářské preference našich uživatelů a přizpůsobit poskytovaný obsah nebo rozesílat různý obsah v souladu se zájmy našich uživatelů. Více informací o tom najdete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů týkajícím se cookies.

4. Vyhodnocení údajů o návštěvnosti a používání analytických nástrojů

Chtěli bychom obsah těchto webových stránek cíleně přizpůsobit vašim zájmům, a tímto způsobem naši nabídku zlepšovat. Za účelem této úpravy podle potřeb a průběžné optimalizace našich webových stránek používáme různé služby pro analýzu webů. Více informací o těchto analytických nástrojích najdete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů týkajícím se souborů cookies.

5. Předávání osobních údajů a zpracování údajů třetími stranami

Zásadně zacházíme s vašimi osobními údaji důvěrně a předáváme je pouze tehdy, pokud jste s předáním údajů výslovně souhlasili, pokud jsme k tomu ze zákona povinni nebo pokud je to nezbytné k uplatnění našich práv, zejména k vymáhání nároků vyplývajících ze smluvního vztahu.

Kromě toho předáváme vaše osobní údaje třetím stranám, pokud je to nezbytné nebo účelné v rámci používání webových stránek nebo pro možné poskytování služeb (i mimo webové stránky).

Je samozřejmé, že jsou dodržovány právní předpisy týkající se předávání osobních údajů třetím stranám. Pokud k poskytování našich služeb využíváme zpracovatele, přijímáme odpovídající právní opatření a odpovídající technická a organizační opatření, abychom zajistili ochranu vašich údajů v souladu s příslušnými právními předpisy.

Pokud úroveň ochrany údajů v zemi, ve které jsou údaje zpracovávány, neodpovídá platným ustanovením o ochraně osobních údajů, smluvně zajistíme, aby ochrana vašich osobních údajů vždy odpovídala ochraně ve Švýcarsku nebo EU/EHP, například zahrnutím standardních smluvních doložek EU.

V případě výměny údajů v rámci koncernu zajišťujeme ochranu vašich údajů prostřednictvím příslušných smluv a v souladu s platnými ustanoveními o ochraně osobních údajů.

6. Služby nebo obsah třetích stran na našich webových stránkách

Na našich webových stránkách poskytujeme služby nebo obsah třetích stran. Pokud takové služby třetích stran využíváte nebo pokud se vám zobrazuje obsah třetích stran, dochází z technických důvodů k výměně komunikačních údajů mezi vámi a příslušným poskytovatelem. Webové stránky ani postup při ochraně osobních údajů u třetích stran, které tyto webové stránky spravují, nekontrolujeme. Pro odkazované stránky a služby třetích stran toto prohlášení o ochraně osobních údajů proto neplatí.

Příslušný poskytovatel služeb nebo obsahu může shromažďovat další údaje a zpracovávat je pro vlastní účely. Podle svého nejlepšího vědomí jsme služby a obsah poskytovatelů, kteří zpracovávají osobní údaje pro vlastní účely, nakonfigurovali tak, aby byla komunikace pro jiné účely než zobrazování služeb nebo obsahu na našich webových stránkách blokována nebo aby shromažďování osobních údajů probíhalo jen tehdy, pokud se pro používání příslušné služby rozhodnete. Vzhledem k tomu, že nemáme pod kontrolou údaje, které třetí strany shromažďují a zpracovávají, nejsme schopni poskytnout závazné informace o rozsahu a účelu takového zpracování údajů příslušnými poskytovateli třetích stran.

a) Odkazy na webové stránky

Pro optimální informovanost najdete na našich stránkách odkazy, které vedou na stránky třetích stran. Vzhledem k tomu, že se jedná o webové stránky jiných poskytovatelů služeb, nemáme žádný vliv na jejich obsah; za ten odpovídá výhradně příslušný poskytovatel služeb. Pro odkazované stránky třetích stran toto prohlášení o ochraně osobních údajů proto neplatí.

b) Nástroje

Naše webové stránky používají funkce různých nástrojů pro zlepšení funkčnosti.

Informace o webových fontech Google

Naše stránky používají k jednotnému zobrazení druhů písma funkci „Webové fonty“ poskytovanou společností Google. Při návštěvě stránek stahuje prohlížeč potřebné webové fonty do mezipaměti prohlížeče pro zobrazení textů a druhů písma. K tomuto účelu se prohlížeč připojí k serverům společnosti Google. Tak se Google dozví o tom, že z IP adresy byly navštíveny naše webové stránky.

Používání webových fontů Google probíhá v zájmu jednotného a atraktivního zobrazení našich online nabídek. Jedná se o oprávněný zájem. Pokud prohlížeč webové fonty nepodporuje, použije váš počítač standardní písmo.

Poskytovatelem této funkce je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Další informace o zacházení s údaji o uživatelích společností Google najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google.

Informace o Google Maps

Naše webové stránky používají funkce služby map Google Maps. Při používání funkce Google Maps je nutné uložit IP adresu. Tyto informace mohou být přenášeny na server společnosti Google v USA, kde se ukládají. Na tento přenos údajů nemáme žádný vliv.

Používání mapGoogle Maps probíhá v zájmu atraktivního zobrazení našich online nabídek a snazší dohledatelnosti míst, které jsme uvedli na webových stránkách. Jedná se o oprávněný zájem.

Poskytovatelem této funkce je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek. Další informace o zacházení s údaji o uživatelích společností Google najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google.

c) Social Plugins

Naše webové stránky používají také funkce různých tzv. Social Plugins („tlačítek“) sociálních sítí, jako je Facebook, LinkedIn a X. Sociální sítě (např. Facebook, X, Instagram, Pinterest, YouTube nebo LinkedIn) umožňují uživatelům těchto platforem sociálních sítí vytvořit odkazy na profilech, které lze uložit nebo sdílet s kontakty na sociálních sítích.

Pokud navštívíte naše webové stránky, jsou tlačítka pro tyto sociální sítě standardně neaktivní. Bez vašeho zásahu nebudou příslušným sociálním sítím zasílány žádné údaje. Než budete moci tato tlačítka používat, musíte je aktivovat tím, že na ně kliknete. Zůstanou aktivní do doby, než je zase deaktivujete.

Po jejich aktivaci se vytvoří přímé spojení se serverem příslušné sociální sítě. Obsah tlačítka se poté přenese ze sociální sítě přímo do vašeho prohlížeče, který ho začlení do webových stránek. Po aktivování tlačítka může sociální síť vyhledávat údaje, a to nezávisle na tom, zda jste tlačítko použili nebo ne. Pokud jste přihlášeni ke stránkám sociální sítě, může síť přiřadit tuto návštěvu webových stránek ke svému uživatelskému účtu.

Pokud jste uživatelem sociální sítě a nepřejete si, aby tato síť propojovala údaje z návštěvy našich webových stránek s vašimi uživatelskými údaji, musíte se před aktivací tlačítek z příslušné sociální sítě odhlásit.

Nemáme žádný vliv na zacházení s údaji získanými sociálními sítěmi pomocí těchto tlačítek. Směrnice o používání osobních údajů sociálních sítí poskytují informace o účelu a rozsahu údajů, které shromažďují, jak se tyto údaje zpracovávají a používají, o právech, která máte k dispozici, a nastaveních, která můžete používat k ochraně osobních údajů. Další informace o rozsahu a účelu takového shromažďování a zpracování údajů jsou uvedeny v prohlášeních o ochraně osobních údajů poskytovatelů služeb, jejichž služby nebo obsah odpovídají v této souvislosti za ochranu osobních údajů.

Informace o Social Plugins sítě Facebook (tlačítka To se mi líbí a Sdílet)

Naše webové stránky používají funkce sociální sítě Facebook. Social Plugins sítě Facebook poznáte podle loga Facebook nebo tlačítka „To se mi líbí“ („Like“) na našich stránkách. Pokud naše stránky navštívíte a jste přihlášeni k síti Facebook, vytvoří se pomocí Social Plugins přímé spojení mezi vaším prohlížečem a serverem sítě Facebook. Facebook tak obdrží informaci, že jste ze své IP adresy navštívili naše stránky. Pokud kliknete na tlačítko sítě Facebook „To se mi líbí“ v době, kdy jste přihlášeni k facebookovému účtu, ve svém facebookovém profilu můžete odkazovat na obsah z našich webových stránek. Facebook tak může návštěvu našich stránek přiřadit k vašemu uživatelskému účtu. Tomu můžete zabránit tím, že se z uživatelského účtu na síti Facebook odhlásíte. Upozorňujeme na to, že nemáme informace o obsahu předávaných údajů a jejich používání ze strany provozovatele sítě Facebook.

Poskytovatelem těchto funkcí je společnost Meta Platforms Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Další informace o zacházení s údaji o uživatelích ze strany společnosti Facebook najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Facebook.

Informace o síti Instagram

Naše webové stránky používají funkce služby Instagram. Pokud jste přihlášeni k účtu na síti Instagram, můžete kliknutím na tlačítko Instagram odkázat na obsah našich stránek na vašem profilu na síti Instagram. Instagram tak může návštěvu našich webových stránek přiřadit k vašemu uživatelskému účtu. Upozorňujeme na to, že nemáme informace o obsahu předávaných údajů a jejich používání ze strany společnosti Pinterest.

Poskytovatelem těchto funkcí je společnost Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Další informace o zacházení s údaji o uživatelích ze strany společnosti Instagram najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Instagram.

Informace o síti Pinterest

Naše webové stránky používají funkce sociální sítě Pinterest. Pokud navštívíte některou z našich webových stránek vybavených pluginem Pinterest a jste přihlášeni ke službě Pinterest, vytvoří se spojení se servery Pinterest. Přitom se mohou prostřednictvím Social Plugins předávat zaznamenané údaje (IP adresa, adresa navštívených webových stránek, které rovněž obsahují funkce Pinterest, způsob a nastavení prohlížeče, datum a čas požadavku, způsob používání služby Pinterest) na servery sítě Pinterest v USA. Upozorňujeme na to, že nemáme informace o obsahu předávaných údajů a jejich používání společností Pinterest.

Provozovatelem Plugins je společnost Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, USA. Další informace o zacházení s údaji o uživatelích společností Pinterest najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Pinterest.

7. Odstranění osobních údajů

Pokud nejsou v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů uvedeny žádné zvláštní lhůty pro uchovávání, platí tato všeobecná pravidla:

Vaše údaje budou odstraněny, jakmile již nebudou zapotřebí pro zamýšlené účely, odvoláte souhlas nebo vznesete námitku proti používání na základě oprávněného zájmu. Poté budou údaje ukládány jen v případě, že to vyžaduje zákonný předpis, který je pro nás závazný (např. daňové a obchodně právní předpisy), nebo budou údaje zapotřebí ke zdůvodnění, uplatňování nebo obhajobě právních nároků.

8. Zabezpečení údajů

Přijímáme technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně vašich osobních údajů před manipulací, ztrátou, zničením nebo přístupem neoprávněných osob a k zajištění ochrany vašich práv a dodržování platných předpisů o ochraně údajů.

Cílem přijatých opatření je zaručit důvěrnost a integritu vašich údajů a zajistit dostupnost a odolnost našich systémů a služeb při dlouhodobém zpracování vašich údajů. Tyto kroky by také měly zajistit rychlé obnovení dostupnosti údajů a přístupu k nim v případě fyzického nebo technického incidentu.

Naše opatření pro zpracování a zabezpečení údajů se neustále zdokonalují v souladu s technologickým vývojem.

Velmi vážně přistupujeme i k vlastní, interní ochraně údajů. Naši zaměstnanci a námi pověřené servisní společnosti jsou zavázáni k dodržování mlčenlivosti a předpisů o ochraně osobních údajů. Navíc mají přístup k vašim osobním údajům pouze v nezbytném rozsahu.

9. Vaše práva

Níže vysvětlujeme, jaká práva máte v souvislosti se svými osobními údaji. Upozorňujeme, že ustanovení a postupy v oblasti ochrany údajů se neustále mění. Je proto vhodné a nezbytné sledovat změny v právních předpisech a podnikové praxi.

Právo na informace a opravu

Informace o svých údajích, které jsme uložili, můžete kdykoli získat bez udání důvodu na adrese datenschutz@kermi.de. Máte také právo požádat o opravu svých nesprávných osobních údajů a v případě potřeby o doplnění neúplných osobních údajů v našich systémech.

Právo na omezení zpracování

O omezení zpracování svých osobních údajů můžete požádat na adrese datenschutz@kermi.de. Pokud bylo zpracování osobních údajů, které se vás týkají, omezeno, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu.

Právo na výmaz

Máte právo požadovat na adrese datenschutz@kermi.de výmaz svých osobních údajů, pokud již nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány. Pokud jsme však povinni uchovávat vaše osobní údaje z důvodu zákonných nebo smluvních povinností, můžeme v těchto případech omezit nebo zablokovat vaše osobní údaje pouze v nezbytném rozsahu.

Právo na informace

Pokud jste u nás uplatnili právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování, máte právo být informováni na adrese datenschutz@kermi.de o příjemcích, kterým jsme vaše osobní údaje zpřístupnili.

Právo na přenos údajů

Máte právo získat své osobní údaje, které zpracováváme automaticky na základě vašeho souhlasu nebo za účelem plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu na adrese datenschutz@kermi.de nebo požádat o předání těchto údajů třetí straně. Pokud požádáte o přímé předání údajů jinému odpovědnému správci, uskuteční se pouze v případě, že je to technicky proveditelné.

Právo na námitku

Máte možnost vznést námitku proti shromažďování a ukládání údajů popsanému v prohlášení o ochraně osobních údajů. Souhlas se shromažďováním a používáním vašich údajů, který jste nám udělili, můžete kdykoli odvolat bez udání důvodu na adrese datenschutz@kermi.de.

Právo na odvolání

Aniž jsou dotčeny jakékoli jiné správní nebo soudní opravné prostředky, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě, v němž máte obvyklé bydliště, pracoviště, nebo místo údajného porušení, pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů, které se vás týká, porušuje platné právní předpisy o ochraně údajů.

10. Změna prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů může podléhat úpravám, např. na základě změn zákonů nebo změn při zpracování. Proto vás žádáme, abyste tuto stránku pravidelně navštěvovali.

11. Kontakt

Vaše důvěra je pro nás důležitá. Rádi vám proto zodpovíme jakékoli dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů. Pokud máte jakékoli dotazy, na které toto prohlášení o ochraně osobních údajů neodpovídá, nebo pokud chcete získat podrobnější informace o určitém bodu, kontaktujte nás prosím e-mailem datenschutz@kermi.de.

Stav: září 2023

Informační leták o ochraně osobních údajů

Informační leták o ochraně osobních údajů pro obchodní klientelu, specializované velkoobchodníky, odborné řemeslníky, montážní závody, projektanty, architekty, podniky v odvětví stavebnictví a bytového hospodářství a rovněž koncové zákazníky.