Nemocnice

Řešení od společnosti Kermi

Pro mimořádné požadavky na hygienu.

Spolehlivá a účinná technologie je pro kliniky a nemocnice stežejní.

Pouze stabilní vnitřní klima přizpůsobené konkrétním místnostem chrání jak citlivé lékařské přístroje, tak také pacienty a personál. V mnoha realizovaných objektech jsme již dlouhodobě prokázali účinnost vytápění, větrání a zásobování teplou vodou.

Zejména ve zdravotnictví se klade velký důraz na bezprašné prostředí a v případě radiátorů na možnost rychlého a jednoduchého čištění. Proto nabízíme speciální koncepce, jak hospodárně a komfortně vyhovět příslušným požadavkům a hygienickým podmínkám.

Hygiena, bezpečnost a hospodárnost

Spolehlivost na prvním místě

Kliniky a nemocnice jsou přísně strukturované podniky, které se musí spoléhat na svou techniku budov. Proto mezi požadavky zaujímá spolehlivost první místo. Vysoké nároky se kladou také na hygienu, bezpečnost a hospodárnost.

  • Dobrá čistitelnost: hygiena je na prvním místě, proto žádné skryté hrany, rohy, štěrbiny a otvory, a to ani v místech upevnění
  • Odolnost vůči dezinfekčním prostředkům: funkční bezpečnost a dlouhá životnost i po kontaktu s dezinfekčními prostředky
  • Bezpečnost: v souladu s normami BAGUV/UVV bez ostrých hran a příslušným poloměrem zaoblení
  • Robustnost: nejvyšší kvalita materiálu i výroby zajišťuje stabilitu
  • Režim vytápění a chlazení: v závislosti na požadavcích, oboru a roční době
  • Schopnost komunikace: možnost integrace do existujících řídicích systémů techniky budovy prostřednictvím sběrnicového systému
  • Bez škodlivin: u použitých materiálů a rovněž při provozu
  • Nízké provozní náklady: nízká spotřeba energie díky efektivnímu principu fungování, díky tomu nízké nebo dokonce žádné náklady na údržbu
  • Ochrana životního prostředí / recyklace: při výrobě i provozu mají všechny komponenty co nejmenší stopu CO2

Pro mimořádné požadavky na hygienu

Komponenty techniky budov na klinikách, v nemocnicích a lékařských praxích jsou vystaveny velkým požadavkům a podléhají přísným zákonným normám. Zvláštní pozornost, pokud jde o bezpečnost, je zaměřena zejména na hygienické požadavky a třídy požadavků na upevnění.

Kermi therm-x2 Profil-K / -V / -Vplus Hygiene – pro hygienické požadavky.

Desková otopná tělesa therm-x2

Patentovaná technologie x2 zvyšuje energetickou účinnost i tepelný komfort.

Designové a koupelnové otopné těleso Kermi Geneo quadris nabízí velkou flexibilitu při plánování a instalaci.

Designová & koupelnová otopná tělesa

Pro individuální uspořádání koupelny i obytných místností.

Konvektor

Kompaktní, elegantní otopné těleso, ideální před vysokými okny

Otopné stěny Kermi

Otopné stěny

Mimořádný tepelný výkon, krátká doba ohřevu a přesná regulace. Dodává se rovněž jako atypické řešení pro jakoukoli stavební situaci.