Technika zaworowa i wyrównanie hydrauliczne

Technika zaworowa w grzejnikach

Ukryty za głowicą termostatyczną zawór właściwy nie jest wprawdzie widoczny z zewnątrz, nie umniejsza to jednak jego znaczeniu dla optymalnej pracy grzejnika.

Wszystkie grzejniki zaworowe Kermi są wyposażone w nowoczesną technikę zaworową, zapewniającą maksymalnie precyzyjną regulację, komfort cieplny oraz efektywność energetyczną.

Kermi wyznacza w tym zakresie standardy techniki zaworowej grzejników – również w odniesieniu do uproszczenia kwestii wyrównania hydraulicznego.

Wyrównanie hydrauliczne – informacje ogólne

Wyrównanie hydrauliczne instalacji w budynkach jest konieczne z ekonomicznego i ekologicznego punktu widzenia. Wymagane jest ono również przez zharmonizowane normy DIN i rozporządzenia. Jedynie grzejnik zasilany odpowiednią ilością wody może dostarczyć potrzebną moc cieplną.

Pod pojęciem wyrównania hydraulicznego rozumiemy ograniczanie przepływu masowego wody grzewczej do wartości odpowiadającej zapotrzebowaniu na ciepło w poszczególnych grzejnikach wpiętych w instalację. Każda instalacja grzewcza, w której źródło ciepła jest oddalone od reszty systemu, a ciepło jest oddawane do ogrzewanych przestrzeni, boryka się z problemem dostosowania parametrów dystrybucji ciepła do rzeczywistego zapotrzebowania.

Powszechne dzisiaj systemy pompowania ciepłej wody powinny rozdzielać ciepło zgodnie z zapotrzebowaniami poszczególnych pomieszczeń. Taka dystrybucja ciepła określa przepływ masowy ciepłej wody, rozdzielany w sieci rurowej zgodnie z mocą grzewczą. W rzeczywistości taką sytuację spotyka się nadzwyczaj rzadko. Zgodnie z zasadą najmniejszego oporu wypływająca ze źródła ciepła woda grzewcza powraca w kierunku kotła, obierając możliwie najkrótszą drogę.

Prowadzi ona zazwyczaj przez grzejniki położone w sieci najbliżej pompy cyrkulacyjnej. Sprawia to, że do grzejników bardziej oddalonych od źródła ciepła i położonych niekorzystnie pod względem hydraulicznym dociera niewystarczająca ilość wody grzewczej. Powoduje to, że pomieszczenia położone w pobliżu pomp są przegrzane, zaś położone dalej – niedogrzane.

Praktyka pokazuje, że tej kwestii poświęca się zwykle zbyt mało uwagi. Za przyczynę problemów z dystrybucją ciepła często uznaje się zbyt słabe pompy, za niską temperaturę zasilania lub zbyt małe źródło ciepła. W rezultacie montuje się zbyt duże pompy, ustawia za wysoką temperaturę zasilania lub przestawia regulację ogrzewania.

Prowadzi to do wywołanych przepływem szumów w systemie grzewczym oraz przegrzania niektórych pomieszczeń, przy dalszym niedogrzaniu innych. Występuje również zwiększone zużycie energii przy produkcji i dystrybucji ciepła. Jedynie poprzez prawidłowe wyrównanie hydrauliczne systemu grzewczego, np. ustawienie właściwych wartości kv, wytwarzające zbliżone opory dla wszystkich grzejników w sieci, można rozwiązać ten problem, nie przekraczając optymalnego wydatku energii.

Instalacja z prawidłowo przeprowadzonym wyrównaniem hydraulicznym

Poprawnie wykonana nastawa kv zaworu zapewnia równomierne rozprowadzanie wody grzewczej.

W grzejnikach zaworowych Kermi do instalacji konwencjonalnych dostępne fabrycznie.

Instalacja bez wyrównania hydraulicznego

Ustawienie kv zaworów „całkowicie otwarte”

Grzejnik dolny (czerwony) jest zasilany nadmiernie, natomiast grzejnik dolny jest zasilany w stopniu niewystarczającym.

Zalety wyrównania hydraulicznego

 • Oszczędność energii (do 6 %)
 • Ochrona środowiska (zmniejszenie emisji CO2)
 • Komfort (bez nadmiernego lub zbyt małego zasilania, bez szumów z grzejników)
 • Zgodność z określonymi rozporządzeniami i jej potwierdzenie w dokumentacji (np. certyfikat sprawności energetycznej, EN 15378, EN 18599)
 • W zakresie wyrównania hydraulicznego spełnia wymagania VOB i EnEV
 • Wykorzystanie potencjału energooszczędnych źródeł ciepła

Wyrównanie hydrauliczne i dopłaty KfW

Fabryczne wstępne ustawienie zaworów to uznany sposób umożliwiający przybliżone wyrównanie hydrauliczne zaworów grzejników zgodnie z opisem usług niemieckiego stowarzyszenia branży grzewczej (VdZ e.V.). Pozwala ono spełnić wymogi bieżących niemieckich programów dotacji, np. banku KfW.

 

 

Zawory Kermi ze wstępnym ustawieniem fabrycznym

Cechy i zalety

Grzejniki zaworowe Kermi są wyposażone w przestawną wkładkę zaworową fabrycznie wyregulowaną odpowiednio do mocy cieplnej danego grzejnika. Seryjnie dostarczane wkładki zaworowe umożliwiają 8 głównych i 7 pośrednich wartości kv.

W przypadku małych grzejników z niemal jednakową wartością regulacji w całym spektrum mocy cieplnej grzejnika stosuje się zawory precyzyjnej regulacji.

Do fabrycznej nastawy wstępnej wartości kv stosuje się 5 z 15 możliwych pozycji.

Nastawa wstępna kv jest dostosowana do standardowych systemów grzewczych (np. w domkach jedno- i dwurodzinnych) przy różnicy ciśnienia (Δp) 100 mbar.

Wskazówka dla systemów jednorurowych:
Jeśli grzejniki zaworowe są montowane w systemie jednorurowym, należy ustawić wkładkę zaworową w pozycji „8”.

Wkładka zaworowa V3K / V4K / V6K-S

 • Z możliwością ustawienia 8 głównych i 7 pośrednich wartości kv

Płynnie otwierający się regulowany kołnierz i dzięki temu możliwość bezstopniowej regulacji

 • Dokładniejsze dopasowanie
 • Łatwiejsze czyszczenie (płukanie) wkładek
 • Mniejsza awaryjność

Dwie różne wielkości zaworów

 • Możliwość precyzyjnej regulacji, nawet w przypadku małych grzejników

Oznaczenie zaworów kolorami – w zależności od wartości kv

 • Prosty odczyt wartości kv
 • Część zamienną (dostarczaną zawsze w pozycji całkowicie otwartej) można łatwo nastawić

Certyfikacja zgodnie z normą EN 215

 • Numer rejestracyjny 6T0002 + 6T0006
Zalety fabrycznej nastawy wstępnej zaworów
 1. W przypadku instalacji grzewczych o powierzchni użytkowej do 500 m² lub łącznej długości odcinków składowych zasilania i powrotu nieprzekraczającej 100 m wyrównanie hydrauliczne osiąga poziom bliski ideału.
 2. Średnia oszczędność energetyczna na poziomie 6 %.
 3. W zakresie wyrównania hydraulicznego spełnia wymagania VOB, część C/DIN 18380.
 4. W zakresie realizacji wyrównania hydraulicznego spełnia wymagania EnEV.
 5. Spełnia warunki dofinansowania przez KfW i BAFA. Brak wyrównania hydraulicznego oznacza brak dopłat i kredytów!
 6. Pozytywny wpływ na świadectwo energetyczne budynku.
 7. Zapewnia prawidłowe działanie instalacji grzewczej.
 8. Większe zadowolenie klientów – mniejsza liczba reklamacji.
 9. Oszczędność czasu pracy projektantów i instalatorów.

Moduł przyłączeniowy z wbudowaną wkładką zaworową

Moduł przyłączeniowy do grzejników Kermi z podłączeniem 50 mm

Do wszystkich grzejników z podłączeniem 50 mm Kermi oferuje opcjonalny moduł przyłączeniowy. Alternatywne złącze śrubowe z wbudowaną wkładką zaworową i regulowanym obejściem, służącym do przełączania sytemu dwururowego na jednorurowy. Wersja kątowa lub przejściowa, standardowo dostarczane z dekoracyjną osłoną. Grzejnik przekształca się wówczas z formy kompaktowej w zaworową, wyposażoną w wysokiej jakości i idealnie dopasowaną armaturę przyłączeniową.

 • Wbudowana wkładka zaworowa, możliwość obustronnego przepływu, tzn. zasilania z prawej lub lewej strony.
 • Odcinana funkcja obejścia do systemów dwu- oraz jednorurowych
 • Wymiary przyłączeniowe: 50 mm, odcięcie grzejnika poprzez zawór i wrzeciono
 • Zawory kątowe i przejściówki standardowo dostarczane z dekoracyjną osłoną
 • Osłona w kolorze białym (RAL 9016), w wersji chromowanej lub o wyglądzie stali nierdzewnej

Zawory Kermi z dynamiczną regulacją przepływu

Cechy i zalety

Gdy tylko wystąpi odchylenie od konfiguracji (praca z wykorzystaniem pełnej mocy), również wyrównane hydraulicznie systemy szybko osiągają swoje granice.

W okresach przejściowych (np. rano i wieczorem) z krótkotrwałym wysokim zapotrzebowaniem na ciepło nie jest już zapewnione idealne wyrównanie. Jeżeli zawory termostatyczne na kilku grzejnikach zostaną równocześnie otwarte, może dojść do nadmiernego zasilania pierwszego grzejnika w ciągu oraz, ze względu na występujące wahania różnic ciśnienia, zbyt słabego zasilania bardziej oddalonych grzejników, które nie będą się wystarczająco nagrzewać.

Użytkownicy reagują na to ustawieniem wyższej temperatury na termostacie, co w ciągu dnia, gdy zapotrzebowanie na ciepło ponownie się unormuje, prowadzi do przegrzania pomieszczeń. Rezultatem są częste reklamacje klientów lub lokatorów.

Innym aspektem, który należy wziąć pod uwagę jest częsty brak informacji o sieci rur w budynkach remontowanych. W takich przypadkach wyrównanie hydrauliczne można osiągnąć wyłącznie nieproporcjonalnie dużym nakładem.

Zastosowanie zaworu V7K-L z dynamiczną regulacją przepływu pozwala zapewnić wyrównanie hydraulicznie nie tylko w sytuacji konfiguracyjnej, ale również w praktyce. Zawór reguluje maksymalny przepływ niezależnie od rzeczywistej różnicy ciśnień lub jej wahań w okresach przejściowych, dzięki czemu nie następuje nadmierne zasilanie grzejników.

Zazwyczaj zbędne stają się wówczas powszechnie stosowane regulatory różnicy ciśnień w poszczególnych ciągach.

Dodatkową oszczędność czasu zapewnia brak indywidualnego, zależnego od różnicy ciśnień określania wartości nastawczych dla poszczególnych grzejników.

Wskazówka:
Nie jest zalecana instalacja mieszana wkładek zaworowych ze wstępnie ustawioną wartością kv oraz wkładki zaworowej V7K-L.

Zalety dynamicznej regulacji przepływu
 1. Równomierne zasilanie wszystkich grzejników w ciągu.
 2. Zapobieganie reklamacjom składanym przez klientów lub lokatorów.
 3. Wspomaga bezawaryjną pracę również w istniejących budynkach, gdzie brak informacji o sieci rur.
 4. Łatwe do realizacji w praktyce wyrównanie hydrauliczne.
 5. Najczęściej oszczędność kosztów dzięki brakowi regulatorów różnicy ciśnień.
 6. Oszczędność czasu – nie jest już wymagane określanie wartości nastawczych grzejników zależnie od różnicy ciśnień.

Moduł przyłączeniowy z wbudowaną wkładką zaworową umożliwiającą dynamiczną regulację przepływu

Moduł przyłączeniowy do grzejników Kermi z podłączeniem 50 mm

Do wszystkich grzejników z podłączeniem 50 mm Kermi oferuje opcjonalny moduł przyłączeniowy. Alternatywne złącze śrubowe z wbudowaną wkładką zaworową umożliwiającą dynamiczną regulację przepływu. Wersja kątowa lub przejściowa, standardowo dostarczane z dekoracyjną osłoną. Grzejnik przekształca się wówczas z formy kompaktowej w zaworową, wyposażoną w wysokiej jakości i idealnie dopasowaną armaturę przyłączeniową.

 • Wbudowana wkładka zaworowa umożliwiająca dynamiczną regulację przepływu
 • Wymiary przyłączeniowe: 50 mm, odcięcie grzejnika poprzez zawór i wrzeciono
 • Zawory kątowe i przejściówki standardowo dostarczane z dekoracyjną osłoną
 • Osłona w kolorze białym (RAL 9016), w wersji chromowanej lub o wyglądzie stali nierdzewnej