Ventiļa mehānisms un hidrauliskais balanss

Apkures radiatoru ventiļu tehnoloģija

Pats ventilis ir paslēpts aiz termostata galviņas un no ārpuses nav redzams, taču tas nekādi nemazina ventiļa lomu optimālā radiatora darbībā.

Modernā ventiļu tehnoloģija visos Kermi radiatoros, kuros ir ventiļi, gādā par precīzāko regulējumu, siltuma komfortu un enerģijas efektivitāti.

Tādējādi Kermi iezīmē jaunas virsotnes radiatoru ventiļu tehnoloģijā – vispirms jau attiecībā uz vienkāršotu hidraulisko balansu.

Hidrauliskais balanss, vispārīga informācija

Cauruļvadu hidrauliskais balanss ēkās ir ekonomiska un ekoloģiska nepieciešamība. Tas tiek prasīts arī attiecīgajos DIN standartos un regulās. Vajadzīgo siltuma jaudu spēj atdot tikai tāds radiators, caur kuru plūst cauri pietiekami daudz apkures ūdens.

Ar hidraulisko noregulēšanu saprot apkures sistēmā esošās tilpuma plūsmas ierobežošanu līdz vērtībai, kas atbilst sistēmas atsevišķo radiatoru siltuma patēriņam. Ikviena apkures sistēma ar atsevišķu vietēju siltuma ražošanu un siltuma atdevi apkurināmajās zonās sastopas ar tādu problēmu kā siltuma sadale atbilstoši pieprasījumam.

Pašlaik tik pierastajai apkures ūdens sistēmai ar sūkni siltums vienmērīgi jāsadala atbilstoši pieprasījumam visās apsildāmajās telpās. Šādam siltuma sadalījumam ir vajadzīga ūdens tilpuma plūsma, kas cauruļvadu tīklā tiek sadalīta atkarībā no apsildes jaudas. Tāda sadale diemžēl izveidojas tikai retos gadījumos. Apkures ūdens, kas nāk no siltuma ražotāja, plūst atpakaļ uz apkures centrāli pēc mazākās pretestības principa, izmantojot īsāko ceļu.

Šis ceļš parasti ved caur cirkulācijas sūkni uz nākamo tuvāko radiatoru apkures tīklā. Tad caur radiatoriem, kas atrodas vistālāk no apsildes centrāles un nav hidrauliski izdevīgi izvietoti, plūst pārāk maz siltā ūdens. Sekas – attālākās telpas netiek pietiekami apsildītas vai ir pārkurinātas tās telpas, kas atrodas tuvu apsildes centrālei.

Prakse liecina, ka šī problēma bieži vien netiek pareizi novērtēta. Bieži vien kā šķietamais iemesls nepareizam siltuma sadalījumam tiek norādīts pārāk mazs sūknis, zema turpgaitas temperatūra vai pārāk mazs siltuma ražotājs. Atbilstoši norādījumam tiek iebūvēti pārāk lieli sūkņi, paaugstināta turpgaitas temperatūra vai pāriestatīta apsildes regulēšana.

Ieguvums izpaužas kā ūdens plūsmas trokšņi apkures sistēmā, pārkurinātas telpas un telpas ar nepietiekamu siltuma apgādi. Turklāt tas ir saistīts ar palielinātu enerģijas patēriņu siltuma ražošanai un sadalei. Šo problēmu var atrisināt vienīgi ar hidraulisko sabalansējumu, piemēram, iestatot pareizās kv vērtības, kas visos siltuma sadales tīkla sildķermeņos rada aptuveni vienādu pretestību, un optimāli izmanto enerģiju.

Sistēma ar pareizi veiktu hidraulisko balansu

Pareizs kv iestatījums ventilī nodrošina vienmērīgu apkures ūdens sadalījumu.

 Kermi ventiļu radiatoriem tradicionālajām sistēmām pieejami no rūpnīcas .

Sistēma bez hidrauliskā balansa

kv iestatījums ventiļiem, “pilnībā atvērts”

Apakšējais radiators (sarkans) saņem parāk daudz, kamēr augšējie radiatori saņem parāk maz.

Hidrauliskā balansa priekšrocības

 • Enerģijas ekonomija (līdz 6 %)
 • Vides aizsardzība (samazinās CO2)
 • Komforts (vairs netiek piegādāts parāk daudz vai parāk maz ūdens, radiatoros nav trokšu)
 • Izpildīti attiecīgie noteikumi un to kontrole dokumentācijā (piem., enerģētiskā pase, EN 15378, EN 18599)
 • Izpilda prasību par hidraulisko balansu atbilstoši VOB un EnEV
 • Energoefektīvu siltuma ražotāju lietderības koeficienta izmantošana

Kermi ventiļi ar rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem

Pazīmes un priekšrocības

Kermi sildķermenis ar ventili neatkarīgi no siltuma jaudas rūpnīcā ir aprīkots ar jau iestatītu, regulējamu ventiļa ieliktni. Ar sērijveidā iemontētajiem ventiļa ieliktņiem ir iespējami 8 galvenie kv iestatījumi un 7 starppozīciju iestatījumi.

Lai visā jaudas diapazonā panāktu gandrīz nemainīgu regulēšanas kvalitāti, mazos radiatoros tiek ievietoti precīzās regulēšanas ieliktņi.

Pie rūpnīcas kv iestatījuma pieder 5 no iespējamiem 15 iestatījumiem.

Rūpnīcas kv iestatījums ir pielāgots tradicionālajām apsildes sistēmām (piem., vienģimenes un divģimeņu mājās), spiedienu starpība (Δp) apmēram 100 mbar.

Norāde par vienas caurules sistēmu:
ja radiatori ar ventili tiek izmantoti vienas caurules sistēmā, ventiļa ieliktnis jāpagriež pozīcijā “8”.

Ventiļa ieliktnis V3K / V4K / V6K-S

 • kv vērtības iespējamas ar 8 galvenajiem iestatījumiem un 7 starppozīcijām

Regulatora diafragma atveras vienmērīgi, tāpēc var iestatīt bez pakāpēm

 • Iespējama precīzāka pielāgošana
 • Labāka ieliktņu tīrīšanas iespēja (skalošana)
 • Rodas mazāk traucējumu

Divi dažādi ventiļu izmēri

 • Labāka regulēšanas kvalitāte, arī mazos radiatoros

Krāsains ventiļu marķējums – atkarībā no kv vērtības

 • Var uzreiz redzēt kv vērtību
 • Var bez pūlēm iestatīt rezerves detaļu (vienmēr tiek piegādāta ar pilnu atvērumu)

Sertifikācija atbilstoši EN 215

 • Reģistrācijas numurs 6T0002 + 6T0006
Rūpnīcas iestatījuma priekšrocības
 1. Apkures iekārtās ar lietderīgo laukumu līdz 500 m² vai visu turpgaitas un atpakaļgaitas posmu kopējo garumu, mazāku par 100 m, ir gandrīz ideāls hidrauliskais balanss.
 2. Enerģijas ekonomija caurmērā par 6 %.
 3. Izpilda prasību par hidraulisko balansu atbilstoši VOB daļai C/DIN 18380.
 4. Izpilda EnEV prasību par hidrauliskā balansa īstenošanu.
 5. Atbilst KfW un BAFA veicināšanas programmu priekšnoteikumam. Bez hidrauliskā balansa nav dotāciju vai kredītu!
 6. Pozitīvi ietekmē ēkas enerģētisko pasi.
 7. Korekta apkures iekārtas darbība.
 8. Vairāk apmierinātu klientu – mazāk reklamāciju.
 9. Laika ekonomija projektētājiem un amatniekiem.

Pieslēguma skrūvsavienojums ar iemontētu ventiļa ieliktni

Dubultbloks ar iebūvētu termovārstu Kermi radiatoriem ar 50 mm pieslēgumu

Visiem sildķermeņiem ar 50 mm pieslēgumu Kermi kā piederumu piedāvā pieslēguma dubultbloku ar iebūvēto termovārstu. Alternatīvs skrūvsavienojums ar iemontētu vārsta ieliktni un noregulējamu apvadlīniju, pārslēgšanai no divu cauruļu uz vienas caurules režīmu. Piegādājams taisnā vai leņķa formā, sērijveidā ar dekoratīvu pārsegu. Tādējādi no kompaktā modeļa ir izveidots radiators ar ventili un kvalitatīvu, radiatoram harmoniski pieskaņotu pieslēgumu.

 • Iemontēts ventiļa ieliktnis, apskalojams no abām pusēs, tas nozīmē, turpgaita iespējama kreisajā vai labajā pusē
 • Noslēdzama apvadlīnijas funkcija, vienas un divu cauruļu sistēmām
 • Pieslēguma izmērs 50 mm, radiatora atslēgšana caur vārstu ar vārpstu
 • Taisna vai leņķa forma, sērijveidā ar pārsegu.
 • Pārsegs baltā (RAL 9016) krāsā, ar hromētu apdari vai kā nerūsošā tērauda izskatā

Kermi ventiļi ar dinamisku caurplūdes regulēšanu

Pazīmes un priekšrocības

Tiklīdz rodas novirzes no projektētās situācijas (pilna slodze), arī hidrauliski sabalansētas sistēmas ātri vien nonāk līdz robežai.

Tieši sastrēguma stundās (piemēram, rītos vai vakaros) ar īslaicīgi augstu siltuma patēriņu perfekts sabalansējums vairs nav iespējams. Ja pie vairākiem radiatoriem vienlaikus atveras termostata ventiļi, līnijas pirmajos radiatoros var rasties ūdens pārpilnība, bet tālākajos radiatoros diferenciālā spiediena svārstību dēļ pienāks par maz ūdens, tāpēc tie nekļūs īsti silti.

Lietotājs uz šādu situāciju reaģē, atgriežot apsildes termostatus, kas dienas gaitā pārkarsē telpas, tiklīdz apsildes pieprasījums ir atkal normalizējies. Tāpēc no klientiem vai īrniekiem bieži tiek saņemtas pretenzijas.

Vēl viens vērā ņemams aspekts ir fakts, ka sanējamās vecās apbūves ēkās bieži vien vairs nav nekādas informācijas par cauruļvadu tīklu. Šādos gadījumos hidraulisko balansu var panākt tikai ar nesamērīgi lielām pūlēm.

Izmantojot ventili V7K-L ar dinamisku caurplūdes regulēšanu, hidrauliskais balanss ir iegūts ne vien projektā, bet arī tiek nodrošināts praksē. Turklāt ventilis regulē maksimālo caurplūdi neatkarīgi no faktiskā diferenciālspiediena vai diferenciālspiediena svārstībām sastrēguma stundās, tāpēc radiators vairs nesaņem pārāk daudz ūdens.

Parastie diferenciālspiediena regulatori atsevišķās līnijās lielākoties kļūst pārāk caurlaidīgi.

Papildu laika ietaupījumu dod tas, ka nav individuāli jānosaka atsevišķo radiatoru iestatījuma vērtības atkarībā no diferenciālspiediena.

Norāde:
nav ieteicama jaukta instalācija ar iestatītiem kv ventiļu ieliktņiem un ventiļa ieliktni V7K-L.

Dinamiskās caurplūdes regulēšanas priekšrocības
 1. Visi radiatori līnijā tiek apgādāti vienādi.
 2. Novērstas klientu vai īrnieku pretenzijas.
 3. Atbalsta netraucētu ekspluatāciju arī senāk celtās ēkās ar nezināmu apkures tīklu.
 4. Praktiskajiem apstākļiem atbilstošs hidrauliskais balanss.
 5. Parasti arī naudas ietaupījums, jo nevajag diferenciālspiediena regulatorus.
 6. Laika ietaupījums, jo nav jānosaka radiatoru iestatījuma vērtības atkarībā no diferenciālspiediena.

Pieslēguma skrūvsavienojums ar iemontētu ventiļa ieliktni un dinamisku caurplūdes regulēšanu

Dubultbloks ar iebūvētu termovārstu Kermi radiatoriem ar 50 mm pieslēgumu

Visiem sildķermeņiem ar 50 mm pieslēgumu Kermi kā piederumu piedāvā pieslēguma dubultbloku ar iebūvēto termovārstu. Alternatīvs skrūvsavienojums ar iemontētu vārsta ieliktni un noregulējamu apvadlīniju, pārslēgšanai no divu cauruļu uz vienas caurules režīmu. Piegādājams taisnā vai leņķa formā, sērijveidā ar dekoratīvu pārsegu. Tādējādi no kompaktā modeļa ir izveidots radiators ar ventili un kvalitatīvu, radiatoram harmoniski pieskaņotu pieslēgumu.

 • Iemontēts ventiļa ieliktnis ar dinamisku caurplūdes regulēšanu
 • Pieslēguma izmērs 50 mm, radiatora atslēgšana caur vārstu ar vārpstu
 • Taisna vai leņķa forma, sērijveidā ar pārsegu.
 • Pārsegs baltā (RAL 9016) krāsā, ar hromētu apdari vai kā nerūsošā tērauda izskatā