Wyrównanie hydrauliczne ogrzewania podłogowego

Wyrównanie hydrauliczne ogrzewania podłogowego zapewnia równomierne zasilanie ciepłem wszystkich pomieszczeń w budynku. Zwłaszcza w domach wielorodzinnych wyrównanie hydrauliczne to konieczność ekonomiczna i ekologiczna, wymagana również w normach DIN i rozporządzeniach.

Równomierne i szybkie nagrzewanie, znacząca oszczędność energii, zapobieganie odgłosom przepływu na rozdzielaczu i wyższy komfort dzięki optymalnemu oddawaniu ciepła to najlepsze argumenty przemawiające za fachowo przeprowadzonym wyrównaniem hydraulicznym.

Komponenty do wyrównania hydraulicznego

Zawór A/E x-net do rozdzielacza ogrzewania podłogowego

Rozdzielacz Kermi x-net A/E-Ventil do podłączania do rozdzielaczy x-net służy do precyzyjnego i szybkiego wyrównania hydraulicznego w różnych przypadkach zastosowania.

Przypadek zastosowania:

Zawór x-net A/E do rozdzielacza ogrzewania podłogowego jest używany jako zawór regulacyjny obwodu do precyzyjnego i szybkiego wyrównania hydraulicznego instalacji grzewczych poprzez ręczne wyregulowanie maksymalnej ilości przepływu na każdy rozdzielacz x-net. Zakres nastawy wynosi 4–36 l/min.

Polecane szczególnie do następujących zastosowań

 • Wyrównanie hydrauliczne rozdzielaczy w jednym ciągu względem siebie nawzajem
 • Redukcja odgłosów przepływu na rozdzielaczu

Do inwestycji budowlanych

 • Dom wielorodzinny nowa inwestycja
 • Renowacja domu wielorodzinnego

Zestaw montażowy licznika ciepła AB-PM x-net poziomy i pionowy

Zestaw montażowy licznika ciepła AB-PM x-net do montażu bezpośrednio przed rozdzielaczem umożliwia szybki, nieskomplikowany montaż niezależnego od różnicy ciśnień ograniczania strumienia objętości.

Przypadek zastosowania

Zestawy montażowe licznika ciepła AB-PM x-net poziome i pionowe, o szerokościach znamionowych DN 20 i DN 25 są przeznaczone do zastosowań grzewczych w budynkach mieszkalnych. Zintegrowany automatyczny zawór łączony to regulator różnicy ciśnień pionu z ograniczeniem przepływu, oferujący trzy funkcje: regulację ciśnienia różnicowego, ograniczanie przepływu i zawór regulacyjny o charakterystyce liniowej w jednej obudowie zaworu. Istniejące elementy pasowane o długości montażowej 110 mm (wariant DN 20) oraz 110 mm lub 130 mm (wariant DN 25) zapewniają łatwy montaż liczników ciepła.

Polecane szczególnie do następujących zastosowań

 • Wyrównanie hydrauliczne rozdzielaczy w jednym ciągu względem siebie nawzajem
 • Do mocowania dostępnych w handlu liczników ciepła
 • Redukcja odgłosów przepływu na rozdzielaczu

Do inwestycji budowlanych

 • Dom wielorodzinny nowa inwestycja
 • Renowacja domu wielorodzinnego

Rozdzielacz x-net D

Rozdzielacz x-net D to specjalnie skonstruowany nowy rozdzielacz ciepła x-net. Seryjnie dla każdego obwodu grzewczego na odcinku powrotu jest już zintegrowany automatyczny regulator przepływu.

Przypadek zastosowania

Rozdzielacz x-net D za zintegrowanymi automatycznymi regulatorami przepływu dla każdego obwodu grzewczego na odcinku powrotu utrzymuje stałe, ustawione ilości przepływu niezależnie od wahań ciśnienia w sieci rur. Zakres nastawy na każdy obwód grzewczy wynosi 30–300 l/h.

Polecane szczególnie do następujących zastosowań

 • Wyrównanie hydrauliczne obwodów grzewczych na rozdzielaczu ogrzewania podłogowego względem siebie nawzajem

Do inwestycji budowlanych

 • Renowacja domu wielorodzinnego
 • Renowacja domu 1-/2-rodzinnego

Urządzenie przepływowe x-net

Urządzenie przepływowe x-net służy do redukcji odgłosów przepływu i zapewniania minimalnej ilości przepływu i jest montowane jako odcinek obejścia na końcu rozdzielacza.

Przypadek zastosowania

Do eliminacji/redukcji zakłócających odgłosów przepływu na rozdzielaczach ogrzewania podłogowego x-net przy przeciążeniu pompy cyrkulacyjnej, z użyciem zamkniętych siłowników, i do zapewnienia minimalnej ilości przepływu na rozdzielaczu.

Polecane szczególnie do następujących zastosowań

 • Redukcja odgłosów przepływu na rozdzielaczu

Do inwestycji budowlanych

 • Renowacja domu wielorodzinnego
 • Renowacja domu 1-/2-rodzinnego

Informacje

Wyczerpujące informacje wraz z opisem produktu, przypadkiem zastosowania, funkcją, montażem i ustawieniem oraz schematem ciągu są zawarte w poradniku hydraulicznym ogrzewania podłogowego x-net