Pompy ciepła Kermi

Dzięki zwiększeniu produkcji aktualnie dostępne z krótkim czasem dostawy

Powietrzno-wodna pompa ciepła do ustawienia na zewnątrz x-change dynamic pro AW E
Powietrzno-wodna pompa ciepła do ustawienia na zewnątrz x-change dynamic pro AW E

Jak działa pompa ciepła?

Pompa ciepła działa na tej samej zasadzie co lodówka. Tyle, że w drugą stronę. Lodówka odbiera ciepło z wnętrza i odprowadza je na zewnątrz, natomiast pompa ciepła pobiera energię np. z powietrza otoczenia, gruntu lub wód gruntowych, i przekazuje ją do instalacji grzewczej.

Proces ten można podzielić na 3 ważne etapy.

1. Pozyskiwanie ciepła

Zależnie od rodzaju pompy ciepła energia jest pozyskiwana z powietrza w otoczeniu, gruntu lub wód gruntowych. Używany jest w tym celu albo wentylator (pompy ciepła na powietrze) zasysający powietrze z otoczenia, albo, w przypadku pomp na glikol, sondy bądź kolektory, w których glikol krąży i pobiera ciepło z otoczenia.

2. Sprężanie ciepła

Pozyskana energia jest teraz przekazywana z pompy ciepła przez wymiennik ciepła do drugiego, niezależnego obiegu, w którym – podobnie, jak w przypadku lodówki – krąży przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy. Ogrzanie powoduje parowanie czynnika chłodniczego. Zagęszczenie w sprężarce powoduje znaczący wzrost temperatury czynnika chłodniczego. W kolejnym wymienniku ciepła czynnik chłodniczy przekazuje to ciepło dalej, do instalacji grzewczej. Czynnik chłodniczy skrapla się i wraca do obiegu.

3. Rozdzielanie i magazynowanie ciepła

Energia, którą czynnik chłodniczy oddaje poprzez drugi wymiennik ciepła w systemach (centralnego) ogrzewania jest transportowana dalej w formie gorącej wody do grzejników, ogrzewania podłogowego itd. lub tymczasowo magazynowana np. w zasobniku buforowym lub zasobniku ciepłej wody.

Podłoże/grunt jako źródło ciepła

Grunt jako źródło ciepła. W pierwszej chwili może to brzmieć nieco dziwnie. Okazuje się jednak logiczne. Energię można pozyskiwać z gruntu na dwa różne sposoby. Rozróżnia się sondy oraz kolektory, między metodami tymi wybiera się w zależności od warunków otoczenia i glebowych.

Sondy geotermalne

Sondy geotermalne umieszczane są w otworach wierconych. W przypadku normalnego domu jednorodzinnego otwór wiercony jest na głębokość ok. 100 m. Od głębokości 10 m temperatura pozostaje stała przez cały rok. Są to więc idealne warunki dla pompy ciepła.

W pompie ciepła krąży ciecz odporna na zamarzanie, tzw. glikol. Glikol pobiera energię z gruntu otaczającego sondę i dostarcza ją w zamkniętym obiegu do pompy ciepła.

Kolektory gruntowe

Kolektory gruntowe działają podobnie jak sondy geotermalne, jednak nie są umieszczone głęboko, a blisko powierzchni, płasko. Kolektory układane są w kształcie serpentyny, na głębokości ok. 1,5 m.

W rurach tych krąży – podobnie, jak w sondzie geotermalnej – glikol, który pobiera z gruntu energię pochodzącą np. z promieniowania słonecznego, a także wody deszczowej.

Powietrze z zewnątrz/woda gruntowa jako źródło ciepła

W pobliżu gruntu jako źródła ciepła dla pompy ciepła nadają się również – powszechnie dostępne – powietrze z zewnątrz oraz woda gruntowa.

Powietrze napływające

Zasada jest prosta: za pomocą pompy ciepła typu powietrze energia jest pobierana z powietrza z zewnątrz. Działa to również zimą, przy temperaturach poniżej 0°, jeśli tylko punkt wrzenia zastosowanego chłodziwa leży poniżej temperatury zewnętrznej (a tak jest zazwyczaj).

Zasadę tę wykorzystują np. pompy ciepła powietrze/woda x-change firmy Kermi.

Woda gruntowa

W pobliżu gruntu pompa ciepła może również pobierać energię cieplną z wody gruntowej. Przeciętna temperatura wody gruntowej również w zimne dni z łatwością wystarcza do zasilania pompy ciepła.

Pompy ciepła wykorzystujące wodę gruntową nadają się do zastosowania wszędzie tam, gdzie wody gruntowej łatwo jest sięgnąć i dostępna jest ona w odpowiedniej ilości.

Jakie są zalety pompy ciepła?

Niewielkie zapotrzebowanie na wolną powierzchnię

Zbiorniki na olej i gaz, pelet lub zrębki – wszystko to wymaga sporej ilości wolnego miejsca, które bywa towarem deficytowym zarówno w nowych, jak i starych budynkach. Oprócz zapotrzebowania na miejsce uciążliwy jest hałas powodowany przez ogrzewanie olejowe i podobne – wszyscy znamy odgłosy wydawane przez kotły grzewcze. W przypadku stosowania pompy ciepła problemy te nie występują.

Ogrzewanie i chłodzenie za pomocą jednego urządzenia

Jak już wspomniano, pompa ciepła w trybie grzewczym działa na tej samej zasadzie, co lodówka, jedynie odwróconej. Latem rzecz jasna sposób działania można ponownie odwrócić, tak, aby pompa w gorące dni chłodziła – np. w połączeniu z ogrzewaniem i chłodzeniem płaszczyznowym x-net.

Minimalne koszty konserwacji

Pompy ciepła są proste w konserwacji i wymagają jej bardzo mało. Usprawniona technika pomp ciepła sprawia, że są one prawdziwymi długodystansowcami i prześcigają wiele innych źródeł ciepła pod względem trwałości i łatwości konserwacji. W pompach ciepła nie występuje powolna utrata mocy, ani w pierwszym dniu, ani po 25 latach: wydajność zawsze jest taka sama.

Bez emisji spalin i bez komina

Brak emisji oznacza, że komin nie jest potrzebny. Eliminuje to konieczność wzywania co roku kominiarza. Rozwiązanie takie jest nie tylko przyjazne dla środowiska, ale i ekonomiczne.

Inteligentne i wygodne sterowanie pompą ciepła

Technologia pompy ciepła umożliwia precyzyjne sterowanie. To doskonałe warunki do zastosowania inteligentnego sterowania z użyciem aplikacji Smart Home. Zapewnia ono nie tylko wyższy komfort, ale również dodatkowy potencjał oszczędzania energii.

Całkowicie niezależne, z prądem solarnym

Zasilanie pompy ciepła pozyskanym we własnym zakresie (np. z instalacji fotowoltaicznej) prądem oraz użycie inteligentnego sterowania pozwala całkowicie uniezależnić się od cen oleju, gazu, energii elektrycznej i drewna i niemal zawsze wytwarzać energię według taryfy zerowej.

Kiedy opłaca się inwestować w pompę ciepła?

Odpowiedź na to pytanie jest prosta: zawsze. Stosowanie paliw kopalnych, takich jak olej, gaz i węgiel, w gospodarstwach domowych nie ma przyszłości, również ze względu na wysoką emisję CO2. Zakup pompy ciepła to inwestycja w zrównoważone i przyszłościowe źródło ciepła, atrakcyjna również finansowo dzięki niskim kosztom konserwacji oraz dotacjom.

Na co należy zwrócić uwagę podczas wyboru pompy ciepła?

Ostateczny wybór właściwej technologii pompy ciepła zależy od wielu czynników, np. wielkości działki, warunków na miejscu, lokalizacji, a także od dostępnego budżetu.

Po wyborze odpowiedniej technologii pozostaje zdecydować się na jeden z wielu modeli pomp ciepła. Tutaj znaczące są czynniki takie jak powierzchnia mieszkania, rodzaj transferu ciepła (np. grzejniki/ogrzewanie powierzchniowe) oraz izolacja budynku.

Precyzyjnie kwestie te może ustalić tylko ekspert, na miejscu. Kompetentnego eksperta w swojej okolicy można znaleźć dzięki naszej wyszukiwarce partnerów handlowych Kermi. Chętnie doradzi on Państwu i pomoże w przypadku problemów oraz pytań związanych z zakupem i instalacją pompy ciepła.

Doradztwo – pompy ciepła

Powietrzno-wodna pompa ciepła do ustawienia na zewnątrz x-change dynamic pro AW E

Chłodzenie z użyciem pompy ciepła?

Pompy ciepła nadają się również do chłodzenia

Powietrzno-wodna pompa ciepła do ustawienia na zewnątrz x-change dynamic pro AW E

Optymalizacja własnego wykorzystania

Obniżenie kosztów prądu dzięki pompie ciepła x-change.

Wodno-wodna pompa ciepła x-change dynamic water WW I pobiera energię cieplną z wody gruntowej poprzez studnię ssąco-chłonną.

Która pompa ciepła jest odpowiednia?

Właściwa pompa ciepła do Twoich potrzeb

Głośność i izolacja akustyczna

Wyjątkowo skuteczna izolacja akustyczna i drgań

Łączenie pomp ciepła i fotowoltaiki

Pompy ciepła x-change dynamic seryjnie z interfejsem fotowoltaicznym

Przegląd produktów

Oferta produktów Kermi z zakresu pomp ciepła.

Pojęcia związane z pompami ciepła

Proste wyjaśnienia

Tryb biwalentny

Występuje drugie źródło ciepła, pracujące albo równolegle (tryb biwalentny równoległy) albo alternatywnie (tryb biwalentny alternatywny) do pompy ciepła.

W trybie biwalentnym równoległym od zdefiniowanej temperatury zewnętrznej oba źródła ciepła działają równolegle. Źródła pracujące w trybie biwalentnym alternatywnym działają naprzemiennie.

Tryb monoenergetyczny

Pompa ciepła pracuje do zdefiniowanej temperatury zewnętrznej. Jeśli temperatura będzie niższa, uruchamiana jest elektryczna grzałka przykręcana, zasilana – podobnie jak pompa ciepła – elektrycznie.

Tryb monowalentny

Pompa ciepła jest jedynym źródłem ciepła w budynku.

Współczynnik efektywności (COP)

Współczynnik efektywności (skrót: COP  – coefficient of performance) pompy ciepła to wartość parametru mocy pompy ciepła zmierzona w unormowanych warunkach testowych. COP jest przydatny do wstępnego porównywania różnych modeli i wskazuje na wydajność oraz stosowane źródło ciepła.

Wyglądającą na pierwszy rzut oka nieco tajemniczo kombinację cyfr i liter można łatwo odszyfrować.

Litery A, B i W to skrót od angielskich wyrazów oznaczających powietrze (air), glikol/solankę (brine) i wodę (water). Jeśli COP naszej pompy ciepła wynosi B2W35 oznacza to, że pompa ciepła glikol-woda przy temperaturze glikolu 2 stopnie w normalnych warunkach ogrzewa wodę do temperatury 35 °C.

Roczny współczynnik wydajności (JAZ)

Stanowiący miarę wydajności roczny współczynnik wydajności (JAZ ) porównuje wyprodukowaną energię z energią zużytą do jej wytworzenia. Im wyższyroczny współczynnik wydajności, tym wydajniejsza jest pompa ciepła.

Zależnie od źródła ciepła roczny współczynnik wydajności wynosi zazwyczaj między 3,5 a ok. 4,5, tzn. jedna kilowatogodzina energii elektrycznej pozwala wytworzyć 3,5–4,5 kilowatogodziny mocy grzewczej.

Do kalkulatora rocznego współczynnika wydajności