Wyjaśnienia pojęć specjalistycznych

Słownik

ABC Kermi – Wyjaśnienia pojęć specjalistycznych
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
B
BAFA

Niemiecki Federalny Urząd ds. Gospodarki i Kontroli Eksportu pełni rolę administracyjną w obszarach rynków zewnętrznych, rozwoju gospodarczego i nadzoru. Ponadto wspiera między innymi rozwój energooszczędnych technologii i metod redukujących zużycie energii.

Bez skręcania

W celu ułatwienia układania ogrzewania podłogowego x-net stworzono specjalne urządzenie do odwijania (polegający na odwijaniu od wewnątrz), umożliwiający szybkie odwijanie i rozkładanie rur, bez ich skręcania. Dzięki temu instalacja przebiega sprawnie i bezproblemowo.

Bypass letni

Bypass letni to obejście wymiennika ciepła. W ten sposób w gorących miesiącach letnich można nocą wprowadzić do domu chłodne powietrze z zewnątrz, unikając jego ogrzewania przez powietrze wywiewane.

C
Centralna instalacja wentylacji

Rozróżnia się

  • Systemy centralne: Pojedyncze urządzenie wentylacyjne zasila kilka jednostek mieszkalnych.
  • Systemy decentralne (półcentralne): Pojedyncze urządzenie wentylacyjne zasila powietrzem jedną jednostkę mieszkaniową, powietrze jest kanałami dostarczane do poszczególnych pomieszczeń.
Ciepło promieniowania

Grzejniki mogą oddawać ciepło konwekcyjne lub ciepło promieniowania. Ciepło konwekcyjne wznosi się w pomieszczeniu i nagrzewa pomieszczenie, poruszając się przy tym. W odróżnieniu od niego, ciepło promieniowania nie nagrzewa bezpośrednio powietrza, tylko znajdujące się w pomieszczeniu przedmioty oraz ściany. Dzięki temu niemal nie wzbudza kurzu, a oddawane ciepło jest odczuwane jako wyjątkowo przyjemne.

COP

Współczynnik wydajności, nazywany również „coefficient of performance” (COP), odnosi się do zdefiniowanego punkt znamionowego pracy (np. A2/W35 – temperatura powietrza 2 °C, temperatura na zasilaniu 35 °C) pompy ciepła. COP obrazuje zużycie energii w danej chwili i informuje o stosunku oddanej mocy cieplnej do pobranej mocy elektrycznej.

Części zamienne i osprzęt

Jeśli szukasz części zamiennych lub akcesoriów do swoich grzejników bądź systemu wentylacji pomieszczeń mieszkalnych, zapraszamy do składania zamówień poprzez sieć wykwalifikowanych partnerów handlowych. W naszym przeglądzie partnerów handlowych znajdziesz specjalistyczne firmy w swojej okolicy.

Dodatkowo wybrane części zamienne i akcesoria znajdziesz w naszym sklepie z częściami zamiennymi Kermi, gdzie można je wygodnie zamawiać online.

Czyszczenie i środki czyszczące

Kurzenie się wnętrza grzejnika jest procesem naturalnym, wynikającym z cyrkulacji ciepłego powietrza, i nie można mu zapobiec technicznie. Dostępne części grzejnika należy co pewien czas czyścić specjalnymi szczotkami, aby zagwarantować optymalną moc cieplną. Grzejniki można łatwo czyścić za pomocą naszych specjalnych szczotek.
Można je zakupić za pośrednictwem instalatorów lub w hurtowniach branżowych, albo wygodnie zamówić je w naszym sklepie z częściami zamiennymi Kermi. W naszym przeglądzie partnerów handlowych znajdziesz specjalistyczne firmy w swojej okolicy.

Nasze grzejniki można również czyścić środkami czyszczącymi gospodarstwa domowego. Dopuszczalne środki czyszczące powierzchnię lakieru nie mogą mieć własności ściernych ani odczynu mocno zasadowego lub kwaśnego (nie mogą być agresywne chemicznie).
Do prawidłowego czyszczenia grzejników należy najpierw zdjąć osłonę przednią. W tym celu należy podnieść klips z tworzywa sztucznego (klips Kermi) osłony bocznej i odkręcić go przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Od długości 1000 w grzejnikach płytowych lub długości 1400 należy dodatkowo zdemontować uchwyt mocujący grzejnika profilowanego z osłony górnej. W tym celu osłonę boczną należy delikatnie odchylić od grzejnika, a następnie po podniesieniu osłony górnej uwolnić z haczyków mocujących. Następnie unieść osłonę górną z jednej strony i przesuwając w kierunku drugiego boku, wypiąć z haczyków od drugiej osłony bocznej. Po wyczyszczeniu należy ponownie zamontować osłonę górną, wykonując opisane czynności w odwrotnej kolejności.

D
Decentralna instalacja wentylacji

Decentralna instalacja wentylacji z odzyskiem ciepła z reguły działa tylko na określone pomieszczenia i najczęściej jest eksploatowana bez systemu kanałów. Może się jednak zdarzyć, że przez system rurowy z urządzeniem będzie łączone drugie pomieszczenie.

Dodatkowe zasilanie elektryczne

Grzejniki dekoracyjne wyposażone w opcję dodatkowego zasilania elektrycznego są podłączone do sieci centralnego ogrzewania, ale mogą być również zasilane niezależnie od niej, z sieci elektrycznej. Taki system zasilania jest przydatny zwłaszcza w okresach przejściowych oraz w przypadku szybkiego zapotrzebowania na ciepło. Więcej informacji na temat trybu elektrycznego w grzejnikach dekoracyjnych i łazienkowych.

Dystrybucja

Szukasz sprzedawcy w swojej okolicy, aby zobaczyć nasze produkty na żywo, zasięgnąć porady lub złożyć zamówienie? W naszym przeglądzie partnerów handlowych znajdziesz specjalistyczne firmy w swojej okolicy.

Dystrybucja ciepła

Co robić, gdy grzejnik rozgrzewa się tylko w połowie lub tylko u góry?

Jeśli grzejnik rozgrzewa się tylko w połowie, ale osiągana jest żądana temperatura w pomieszczeniu, nie ma powodu do zmartwień. Termostat reguluje przepływ wody tak, że przy jej zmniejszonej ilości temperatura powierzchni grzejnika jest niższa. Jeśli jednak dolna część grzejnika pozostaje zimna, a temperatura pomieszczenia obniża się lub przestaje wzrastać, należy podjąć działania. Możliwe przyczyny nierównomiernej temperatury źródeł ciepła są różne, od przedostania się powietrza do instalacji grzewczej po nieprawidłowe poziomy ciśnienia w instalacji.

Powietrze w instalacji grzewczej: Problem można łatwo usunąć poprzez odpowietrzenie grzejnika. Wymagany jest wyłącznie dostępny w handlu klucz do odpowietrzania oraz ściereczka do zebrania wyciekającej wody grzewczej. Jeśli grzejnik nadal nie będzie się prawidłowo nagrzewać lub temperatura pomieszczenia nie będzie wzrastać, należy sprawdzić punkt 2.

Zawór termostatu: Jeśli zawór termostatu nie będzie używany przez dłuższy czas, trzpień zaworu może się zablokować. Wówczas przez zawór nie przepływa już odpowiednia ilość wody i nagrzewa się tylko górna część grzejnika. W takim wypadku zalecamy skontaktowanie się z instalatorem. Zdemontuje on zawór termostatu i w razie potrzeby wymieni termostat.

Wyrównanie hydrauliczne: Jeśli wyrównanie hydrauliczne nie zostało przeprowadzone prawidłowo lub zasilanie energią cieplną w budynku uległo zmianie ze względu na warunki konstrukcyjne, może to spowodować, że nagrzewać będzie się tylko górna część grzejnika. W takim wypadku zalecamy kontakt z instalatorem.

Rozwiązaniem jest w tym przypadku zastosowanie grzejników z technologią Kermi x2, w których najpierw zasilana jest przednia płyta. Przednia płyta nagrzewa się równomiernie, a tylna działa w trybie częściowego obciążenia (przez 90 % okresu grzewczego) jako ekran przeciw wypromieniowaniu ciepła.

Dalsze informacje na temat naszych grzejników therm-x2. W naszym przeglądzie znajdziecie specjalistyczne firmy w swojej okolicy.

E
Ekran przeciw wypromieniowaniu ciepła

Ekran ten ma za zadanie chronić przed wypromieniowywaniem ciepła w kierunku fasady. To, z jakiego materiału wykonano ekran, ma znaczenie drugorzędne. Ważne, by stworzyć dodatkowy komin powietrzny między grzejnikiem a fasadą budynku, co pozwoli na niezakłóconą cyrkulację ciepłego powietrza w pomieszczeniu. Mocowania dla ekranu chroniącego przed wypromieniowaniem można znaleźć online, w naszym sklepie z częściami zamiennymi Kermi.

Emisja CO2

Emisje CO2 odnoszą się do gazów cieplarnianych powstających w wyniku spalania przykładowo węgla, oleju napędowego, benzyny, gazu ziemnego i płynnego oraz drewna. CO2 powstający w trakcie tych procesów dostaje się do atmosfery i znacząco przyczynia się do efektu cieplarnianego i ocieplania klimatu.

EnEV

Niemieckie rozporządzenie w sprawie oszczędzania energii (skrót niem. EnEV) w oparciu o ustawę o oszczędzaniu energii wytycza standardy obowiązujące dla nowych budynków prywatnych oraz komercyjnych, przykładowo mieszkalnych i biurowych. Ma to na celu zagwarantowanie wydajnej energetycznie konstrukcji projektów budowlanych. Stanowi ono część niemieckiego administracyjnego prawa gospodarczego.

EnOcean

EnOcean alliance jest organizacją zrzeszającą światowych liderów branży budowlanej. Jej działalność koncentruje się na bezbateryjnych, radiowych przełącznikach, czujnikach i odbiornikach do automatyki budynkowej, przyczyniającej się do lepszej efektywności energetycznej, elastyczności i zmniejszenia kosztów utrzymania budynków.

Entalpiczny wymiennik ciepła

Entalpiczne wymienniki ciepła w przeciwieństwie do zwykłych wymienników mogą odzyskiwać z powietrza również wilgoć. W zimie przynosi to korzyść w postaci spowolnienia procesu naturalnego wysuszania się powietrza w pomieszczeniach. Poziom wilgotności powietrza w mieszkaniu można więc zwiększyć do komfortowej wartości. Oczywiście aby utrzymać wilgotność powietrza na poziomie >35 %, zwłaszcza w zimnych miesiącach, ważne jest, by dostosować jego ilość do rzeczywistego zapotrzebowania oraz unikać nadmiernego ogrzewania pomieszczeń (do temperatury powyżej 23 °C).

F
Filtr

Filtry można podzielić na filtry powietrza z zewnątrz i filtry powietrza wywiewanego.
Filtry powietrza z zewnątrz zapewniają doprowadzanie czystego, świeżego powietrza do budynku. Do wnętrza nie dostają się drobny kurz i pyłki, a także zarazki, wirusy i bakterie. Ponadto filtry powietrza z zewnątrz chronią zamontowane komponenty przed zanieczyszczeniem.
Przez filtry powietrza wywiewanego zużyte powietrze wydostaje się z powrotem na zewnątrz. Pył i cząstki zanieczyszczeń są odfiltrowywane również ze zużytego powietrza, aby zapobiegać zanieczyszczeniu urządzenia. Zapewnia to czystość czynnika grzewczego oraz wydajny odzysk ciepła.

Opcjonalny filtr Kermi do kontrolowanej wentylacji pomieszczeń mieszkalnych można łatwo i wygodnie zamówić w sklepie z częściami zamiennymi Kermi.

Funkcja chłodzenia aktywnego

Funkcja chłodzenia aktywnego pozwala na obniżanie temperatury w budynku. Podczas chłodzenia aktywnego pompa ciepła musi działać w odwrócony sposób – zmienia się kierunek obiegu czynnika chłodniczego. Ciepło z budynku jest przy tym z pomocą pompy ciepła oddawane do powietrza napływającego. W trakcie tego procesu sprężarka pompy ciepła pracuje (jest aktywna).

Funkcja chłodzenia pasywnego

Funkcja chłodzenia pasywnego pozwala na obniżanie temperatury w budynku. W trakcie procesu chłodzenia pasywnego sprężarka pompy ciepła nie pracuje. Jedynie pompy cyrkulacyjne zapewniają przekazywanie energii cieplnej, za pośrednictwem wymiennika ciepła, z budynku do gruntu. Chłodzenie pasywne nie jest możliwe w powietrznej/wodnej pompie ciepła.

G
Głowica termostatyczna

Głowice termostatyczne wcale nie muszą wyglądać nieciekawie. Kermi oferuje różne dekoracyjne głowice termostatyczne o wyglądzie chromowanym, stali szlachetnej i białym chromowanym – dopasowane do Twoich grzejników.

Klientów końcowych zapraszamy do składania zamówień poprzez wykwalifikowanego partnera handlowego w okolicy. Dodatkowo nasze dekoracyjne głowice termostatyczne znajdziesz w naszym sklepie z częściami zamiennymi Kermi, gdzie można je wygodnie zamawiać online.

Grzejniki modernizacyjne

Przebudowa, remont, modernizacja – Kermi oferuje różnorodne możliwości. Nasze grzejniki modernizacyjne w grupie grzejników płytowych i dekoracyjnych są dostępne w różnych wysokościach, długościach i głębokościach. Dzięki dopasowaniu rozstawów przyłączy 500 i 900 mm wymiana starych grzejników żeliwnych na dopasowane nowe grzejniki przebiega w szybki, czysty i łatwy sposób.
Dostępne są następujące modele naszych grzejników modernizacyjnych:

Grzejniki na podczerwień

Grzejniki na podczerwień są zasilane elektrycznie. Oferują duży udział wydajnego, przyjemnego ciepła promieniowania. Tego typu ciepło, oddziałujące bezpośrednio i szybko na ludzkie ciało oraz ogrzewane powierzchnie, przypomina promieniowanie słoneczne. Tak duży udział ciepła promieniowania minimalizuje ruch powietrza i unoszenie się kurzu. Sprawia to, że grzejniki na podczerwień są przyjazne alergikom.

I
iF Design Award

Nagrodę iF DESIGN AWARD międzynarodowe jury hanowerskiego stowarzyszenia International Forum Design każdego roku przyznaje wyróżniającym się pod względem estetycznym i funkcjonalnym produktom codziennego użytku, wybranym w jednym z największych i najbardziej prestiżowych w skali świata konkursów w dziedzinie wzornictwa użytkowego. Nagrody iF DESIGN AWARD są przyznawane już od ponad 60 lat. W konkursie udział biorą innowacyjne produkty zgłoszone przez firmy z całego świata. Jury, którego skład przekracza 50 osób, podczas trwających przez trzy dni pod rząd intensywnych testów ocenia od 5.000 do 6.000 produktów, rywalizujących o upragniony tytuł w kategorii „Produkt/opakowanie”.

Wiele naszych grzejników dekoracyjnych i łazienkowych zostało już wyróżnionych prestiżową nagrodą iF Design Award. Zaliczają się do nich:

Instytut Budownictwa Pasywnego (PHI)

Instytut Budownictwa Pasywnego jest założonym w 1996 roku niezależnym instytutem badawczym. Bada i atestuje budynki oraz komponenty, dzięki którym budynek ma nabrać cech domu pasywnego.

Instytut Budownictwa Pasywnego (PHI)

Instytut Budownictwa Pasywnego jest założonym w 1996 roku niezależnym instytutem badawczym. Bada i atestuje budynki oraz komponenty, dzięki którym budynek ma nabrać cech domu pasywnego.

K
KfW

Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) jest jednym z największym banków rozwoju na świecie. Za pośrednictwem różnych programów finansowania wspiera inwestorów budowlanych np. w zakresie zakupu nieruchomości mieszkaniowych oraz budownictwa cechującego się oszczędnością energetyczną i świadomym podejściem do zasobów. Wiele z produktów Kermi spełnia wymogi finansowania przez KfW.

Klips Kermi

Klipsy Kermi są używane do mocowania bocznych osłon na grzejniku. Standardowo są one dostarczane wraz z każdym grzejnikiem posiadającym osłony mocowane z boku. Jeśli mimo to potrzebne będą egzemplarze zamienne klipsów Kermi, można je wygodnie zamówić w naszym sklepie z częściami zamiennymi Kermi.

Kolektor gruntowy

W solankowo-wodnych pompach ciepła z pomocą kolektorów gruntowych pobiera się energię termiczną z otoczenia i przekształca ją w energię grzewczą. Kolektory gruntowe poziome układa się zazwyczaj na głębokości nieprzekraczającej 2 m.

Korek odpowietrzający

Korek odpowietrzający uszczelnia instalację grzewczą od zewnątrz. Korek można łatwo wyjmować w celu odpowietrzania grzejników.

Korek zaślepiający

Korek zaślepiający uszczelnia instalację grzewczą od zewnątrz i ukrywa otwór. Można go łatwo wyjąć w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych. Korek zaślepiający dostarczany jest wraz z grzejnikiem.

M
Mesh Wi-Fi

W typowej sieci Wi-Fi zasięg jest zapewniany w mieszkaniu przez pojedyncze urządzenie – router. Sieć mesh jest rozłożona w całym mieszkaniu poprzez wiele punktów dostępowych.

Moc cieplna

Moc cieplna grzejnika zależy od różnych czynników, takich jak wysokość temperatury zasilania, rozmiar oraz wykonanie. Przykładowo, jeśli temperatura na zasilaniu jest bardzo niska, należy wybrać większy grzejnik, istnieją jednak również modele grzejników, które przy tej samej wielkości dostarczają znacznie większą moc grzewczą. Różne wersje można podzielić na typy: 10, 11, 12, 20, 21, 22 i 33. Im większa liczba, tym głębszy grzejnik. Pierwsza cyfra zawsze oznacza liczbę płyt grzewczych a druga – liczbę konwektorów.

Szczegółowe informacje dotyczące mocy cieplnej grzejników można znaleźć przy konkretnych produktach w naszym obszarze pobierania. Podczas określania mocy cieplnej należy zwrócić uwagę na wybór prawidłowego zakresu temperatur. Moc cieplna wg normy EN 442 określana jest w oparciu o zakres temperatur 75/65/20 °C. Obecnie w praktyce często stosowane są również niższe temperatury.

O dokładne wyliczenie konkretnych wartości prosimy zwrócić się do wykwalifikowanego sprzedawcy.

Modulacja/modulowana moc grzewcza

Pompa ciepła o modulowanej mocy grzewczej (z regulacją mocy) dopasowuje swoją wydajność grzewczą do zapotrzebowania cieplnego budynku. Dzięki temu praca pompy ciepła jest cichsza, wydajniejsza i optymalnie dostosowana do temperatury panującej na zewnątrz.

N
Napięcie SELV

„Safety Extra Low Voltage” (=SELV): niskie napięcie, gwarantujące wysoki poziom bezpieczeństwa podczs podłączania, ze względu na dużą ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym.

Naprawy powłok barwnych

Do naprawy niewielkich ubytków lakieru na grzejnikach można użyć naszego lakieru w sztyfcie lub lakieru w sprayu. Obie opcje są dostępne w kolorze RAL 9016 (białym). Produkty te można zakupić za pośrednictwem instalatorów lub w hurtowniach branżowych, albo wygodnie zamówić je w naszym sklepie z częściami zamiennymi Kermi.

O
Obciążenie ogrzewnicze

Obciążenie ogrzewnicze informuje, jaką ilość energii termicznej należy doprowadzić do budynku, aby pomimo strat ciepła – np. przez okna i drzwi – uzyskać idealną temperaturę w pomieszczeniu.

Obudowy i osłony

Osłony grzejników chronią wnętrze grzejników przed zanieczyszczeniem, są również odpowiedzialne za prowadzenie przepływu powietrza przez grzejnik. Jeśli nie ma osłon, ciepłe powietrze może uciekać w niepożądanych kierunkach i jego optymalne rozprowadzenie w pomieszczeniu nie jest już zagwarantowane.
Obudowy służą do zakrywania niepotrzebnych przyłączy i elementów mocujących, a także chronią je przed zanieczyszczeniami.

Górne i boczneosłony grzejników oraz obudowy na przyłącza i mocowania można znaleźć w naszym sklepie z częściami zamiennymi Kermi.

Ochrona przed korozją

W wielu budynkach grzejniki są narażone na specyficzne warunki, mogące negatywnie wpływać na ich powłokę. Powłoka antykorozyjna Kermi to specjalna warstwa, która jest nanoszona bezpośrednio na grzejnik, a następnie uszlachetniana wysokiej jakości powłoką proszkową. Chroni grzejniki przed szkodami spowodowanymi wilgocią, może być nanoszona również na powłoki barwne.

Odzysk ciepła

Odzysk ciepła polega na ponownym wykorzystaniu energii. W przypadku instalacji wentylacyjnej energia cieplna powietrza wywiewanego za pośrednictwem wymiennika ciepła jest oddawana do powietrza napływającego. Ilość uzyskanego ponownie ciepła jest wyrażana za pomocą współczynnika odzysku ciepła lub współczynnika uzyskanego ciepła (współczynnik sprawności).

Okres realizacji

Po zatwierdzeniu dopłaty na wymianę instalacji grzewczej z BAFA rozpoczyna się okres realizacji. W ciągu tych 12 miesięcy należy zrealizować objęte wsparciem środki. Jeśli realizacja środków będzie się opóźniać, istnieje możliwość przedłużenia terminu.

Opór cieplny

Opór cieplny jest ważnym współczynnikiem dla oceny właściwości izolacyjnych elementu. Im wyższa jest ta wartość, tym lepsze są właściwości izolacyjne elementu.

P
Pakiet klimatyczny 2030

W ramach pakietu klimatycznego rząd Niemiec zdecydował o przyjęciu celu osiągnięcia neutralności emisyjnej gazów cieplarnianych do 2050 r. Program zawiera pakiet środków redukujących emisje CO2 w energetyce, przemyśle, budownictwie, transporcie, rolnictwie i gospodarce leśnej, zagospodarowaniu terenu i gospodarce odpadami. Do 2030 r. Niemcy zamierzają ograniczyć emisje CO2 o co najmniej 55 procent.

Plus X Award

PLUS X AWARD to najważniejsza na świecie nagroda za innowacyjność w obszarach technologii, sportu i lifestyle. Wyróżnia się nią marki za wysoką jakość i innowacyjność produktów. Dlatego jesteśmy niezwykle dumni, że nasze grzejniki płytowe Kermi therm-x2 zostały wyróżnione PLUS X AWARD za swoje doskonałe właściwości. Nagrodzone produkty to:

  • therm-x2 Profil
  • therm-x2 Plan
  • therm-x2 Line
  • Verteo
Power to heat (P2H)

Funkcja Power to heat pozwala na zasilanie pomp ciepła np. nadwyżką energii z instalacji fotowoltaicznej. Dosłowne znaczenie określenia Power to heat: przemiana energii elektrycznej w ciepło.

Powietrze doprowadzane

Powietrze doprowadzane to powietrze, które po uzyskaniu optymalnej temperatury (przygotowaniu), napływa do pomieszczeń mieszkalnych.

Powietrze napływające

Powietrze napływające z zewnątrz.

Powietrze wywiewane

Powietrzem wywiewanym określa się powietrze zużyte i obciążone (substancjami zapachowymi, wilgocią, CO2 lub innymi lotnymi gazami organicznymi), które powinno zostać usunięte z pomieszczenia.

Poziom ciśnienia akustycznego

Poziom ciśnienia akustycznego informuje o odczuwanej intensywności bodźca dźwiękowego. Jego wartość jest zależna od oddalenia wzgl. odległości, jak również warunków otoczenia.

Poziom mocy akustycznej

Poziom mocy akustycznej to wartość pomiaru energii emitowanej przez obiekt w postaci dźwięku. Wpływają na nią: położenie źródła dźwięku, absorpcja dźwięku przez materiały otaczające oraz odległość od źródła dźwięku. Poziom mocy akustycznej, w przeciwieństwie do poziomu ciśnienia akuatycznego, może stanowić wartość odniesienia w przypadku porównywania różnych urządzeń wentylacyjnych.

Premia za wymianę

W nowych budynkach od 2026 r. nie będzie już wolno instalować ogrzewania wyłącznie olejowego. Dozwolona będzie jedynie instalacja systemów regeneracyjnych lub użycie systemów hybrydowych, które oprócz oleju do wytwarzania ciepła korzystają również z energii ze źródeł odnawialnych. Nowy pakiet klimatyczny rządu niemieckiego obszernie aktualizuje i rozszerza pakiet bodźców rynkowych. Te dopłaty nazywa się również premiami za wymianę.

Program bodźców rynkowych

Aby zachęcić do redukcji emisji CO2 w branży budowlanej, już od niemal 20 lat realizowany jest program bodźców rynkowych. Program ten został w ramach pakietu klimatycznego 2030 znacząco zaktualizowany i rozszerzony. Program dotacji zapewnia zachęty do wytwarzania ciepła ze źródeł odnawialnych. Zaliczają się do nich m.in. pompy ciepła, wymiana starych instalacji ogrzewania olejowego oraz systemy hybrydowe.

Przepływ szeregowy

Dzięki przepływowi szeregowemu i technologii x2 firma Kermi zrewolucjonizowała ogrzewanie. Najpierw rozgrzewa się płyta frontowa grzejnika, szybko zapewniając ciepło i dając uczucie przytulności. W trybie pracy przy częściowym obciążeniu zazwyczaj wystarcza to do pokrycia zapotrzebowania cieplnego. Płyta tylna pełni funkcję ekranu chroniącego przed wypromieniowaniem. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na ciepło rozgrzewana jest również druga płyta, dzięki czemu grzejnik osiąga swoją maksymalną moc cieplną.

R
RAL

RAL jest niemieckim Instytutem Jakości i Oznaczeń. Przyznaje tzw. „znak jakości RAL” produktom i usługom należącym do różnych kategorii, mających jednak wspólny mianownik w postaci bardzo wysokiej jakości. Jednak najbardziej znany jest ze swojego systemu oznaczeń kolorów RAL. Kermi ma w swojej ofercie szeroką paletę kolorów grzejników, między innymi niemal wszystkie kolory z palety RAL Classic. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszej palecie kolorów Kermi.

Red Dot Award

Wyróżnienie „Red Dot” jest globalnie rozpoznawane jako znak wyjątkowego designu. Aby móc rzetelnie docenić różnorodność w obszarze designu, wyróżnienie jest podzielone na kategorie: Red Dot Award: Product Design, Red Dot Award: Brands & Communication Design oraz Red Dot Award: Design Concept. Każdy z konkursów jest organizowany raz w roku. Jury Red Dot są zgłoszone produkty, marki i projekty komunikacyjne, a także koncepcje wzornictwa i prototypy.

Red Dot Award: Product Design, której historia sięga 1955 r., to nagroda przyznawana najlepszym produktom w danym roku. Producenci i designerzy z całego świata mogą zgłaszać do konkursu swoje projekty w około 50 kategoriach. Zgodnie z motto „In search of good design and innovation“ jury Red Dot ocenia wszystkie produkty i przyznaje nagrodę jedynie tym, które przekonują wysoką jakością swojego wzornictwa. (Źródło: www.red-dot.org)

S
Silnik EC

Silnik EC (electronically commutated motor) jest bezszczotkowym silnikiem prądu stałego, zbudowanym na zasadzie maszyny synchronicznej trójfazowej, wzbudzanej magnesami trwałymi. Pole wirujące jest realizowane przez zintegrowany układ komutatora (przełączającego przepływ prądu elektrycznego). W uzwojeniu stojana sieć trójfazowa wytwarza wirujące pole magnetyczne, które wzbudza pole magnetyczne w wirniku, powodując jego obrót. Zaletą tego typu silników jest bardzo duża wartość współczynnika sprawności oraz płynna regulacja prędkości obrotowej dzięki układowi komutacyjnemu.

Siła przywracająca

Siły przywracające to siły oddziałujące w ogrzewaniu podłogowym na rurę i dążące do przywrócenia jej pierwotnego kształtu. W przypadku instalacji ogrzewania podłogowego pożądane są niewielkie siły przywracające oraz duża elastyczność rur.

Smart Grid (=zintegrowana siatka)

Znak Smart Grid Ready jest przyznawany seriom pomp ciepła z regulatorem posiadającym określone złącza, które umożliwiają podłączenie pompy ciepła do inteligentnej sieci energetycznej. Wszystkie pompy ciepła Kermi zostały wyróżnione certyfikatem SG Ready.

Sonda gruntowa

Sonda gruntowa pobiera energię cieplną ze środowiska za pośrednictwem jednego lub kilku odwiertów o głębokości do 100 m. Dlatego ich wykonanie wymaga uzyskania pozwolenia. Zaletą w stosunku do kolektorów gruntowych jest zdecydowanie mniejsze zapotrzebowanie na miejsce i wyższa temperatura źródła ciepła w ujęciu rocznym, przekładająca się na wzrost efektywności pompy.

Sonda gruntowa

Sonda gruntowa pobiera energię cieplną ze środowiska za pośrednictwem jednego lub kilku odwiertów o głębokości do 100 m. Dlatego ich wykonanie wymaga uzyskania pozwolenia. Zaletą w stosunku do kolektorów gruntowych jest zdecydowanie mniejsze zapotrzebowanie na miejsce i wyższa temperatura źródła ciepła w ujęciu rocznym, przekładająca się na wzrost efektywności pompy.

Sposoby podłączenia

Firma Kermi stworzyła ujednolicone standardowe podłączenie środkowe 50 mm, które umożliwia swobodę projektowania i decyzji aż do zakończenia instalacji. W niemal wszystkich rodzajach gwintów miejsce przyłączenia jest całkowicie ukryte pod obudową. Również klasyczne podłączenie boczne, z prawej lub z lewej strony, jest możliwe przy wielu modelach grzejników Kermi. W przypadku podłączenia środkowego przyłączenie zasilania i powrotu nie gra roli, ponieważ między oboma przyłączami znajduje się zamknięcie (płyta oddzielająca). Więcej informacji na temat rodzajów przyłączy Kermi można znaleźć w danych technicznych konkretnych produktów.

Sprężarka doładowująca bufor

Sprężarka doładowująca bufor transportuje wytworzone przez pompę ciepło do zbiornika buforowego lub zbiornika wody użytkowej.

Stojaki na kwiaty i parapety

Do grzejników płytowych, konwektorów i grzejników Kermi Decor dostępne są specjalne mocowania dla półek na kwiaty. Mocowania opisane są w danych technicznych konkretnych produktów. Nie dostarczamy samych półek na kwiaty ani podobnych produktów.

Mocowania dla parapetów można znaleźć online, w naszym sklepie z częściami zamiennymi Kermi.

System dwururowy

System dwururowy tworzą oddzielone od siebie układy rur zasilających i powrotnych. Dzięki temu wszystkie grzejniki – także z wykorzystaniem wyrównania hydraulicznego – mogą być nagrzewane równomiernie.

System hybrydowy

Ogrzewanie hybrydowe łączy różne techniki wytwarzania ciepła. Często tradycyjne źródła energii cieplnej, takie jak olej grzewczy lub gaz, łączy się z energią ze źródeł odnawialnych, aby połączyć zalety różnych rodzajów instalacji grzewczych.

System jednorurowy

W systemie jednorurowym zasilanie i powrót są podłączone do tego samego przewodu rurowego. Oznacza to, że woda najpierw przepływa przez pierwszy grzejnik i nagrzewa go, a następnie przepływa dalej do drugiego grzejnika. Temperatura na powrocie pierwszego grzejnika w ciągu jest jednocześnie temperaturą na zasilaniu drugiego grzejnika.

T
Temperatura na powrocie

Temperatura na powrocie to temperatura wody po przejściu przez obieg grzewczy.

Temperatura na zasilaniu

Temperatura na zasilaniu to temperatura, do której ogrzewana jest woda grzewcza, zanim przez obieg grzewczy trafi do grzejników i ogrzewania podłogowego.

Typ grzejnika

Grzejniki płytowe można podzielić na różne rodzaje. Dostępne są typy 10, 11, 12, 20, 22, 30 i 33. Oznaczenie odnosi się do liczby płyt grzewczych i konwektorów oraz do głębokości konstrukcyjnej. Pierwsza cyfra oznacza liczbę płyt grzewczych, a druga – liczbę konwektorów. Oznacza to, że im większa liczba, tym głębszy grzejnik.

U
Usytuowanie podzielników ciepła

Większość grzejników dekoracyjnych Kermi jest przystosowana do rejestracji kosztów ogrzewania za pomocą podzielnika ciepła. Również na grzejnikach płytowych można montować podzielniki ciepła. Ponieważ umiejscowienie podzielników ciepła na grzejniku różni się w zależności od typu podzielnika, po dalsze informacje należy zwrócić się jego do producenta. Więcej informacji można znaleźć w naszych danych technicznych konkretnych produktów.

W
Wartość kv

Wartość kv nazywana jest również współczynnikiem przepływu i stanowi miarę osiągalnego przepływu cieczy lub gazu przez zawór. Służy do wyboru i wymiarowania zaworów i odpowiada przepływowi wody przez zawór (w m³/h), przy różnicy ciśnień 1 bar i temperaturze wody 5–30 °C.

Współczynnik sprawności

Współczynnik sprawności opisuje stosunek energii użytecznej do energii doprowadzonej. Im wyższy współczynnik sprawności, tym wydajniej pracuje urządzenie.

Wymiary grzejników

Wszystkie potrzebne informacje znajdziesz przy konkretnych produktach w dziale Do pobrania.

Wszystkie materiały – Do pobrania

Wyrównanie hydrauliczne

Dla nienagannego działania układu grzewczego należy przestrzegać zaleceń dotyczących przepływu strumienia wody grzewczej, w zależności od zapotrzebowania cieplnego, na jakie dobierany był grzejnik. Grzejniki zaworowe Kermi fabrycznie ustawiane są na standardową wydajność grzewczą grzejnika. Pozwala to zmniejszyć zużycie energii, a jednocześnie zapewnia optymalny komfort grzewczy. Dalsze informacje na ten temat Technika zaworowa i wyrównanie hydrauliczne.

X
x-center base

Za pomocą centralnej stacji bazowej x-center Kermi można wygodnie sterować wszystkimi elementami „systemu grzewczego Kermi x-optimiert” w domu na komputerze lub tablecie i łatwo regulować np. grzałkę elektryczną w łazience, pompę ciepła, wentylację, ogrzewanie podłogowe lub grzejniki – również, gdy jest się poza domem. Za pomocą uniwersalnego interfejsu EnOcean można ponadto podłączać dodatkowe produkty różnych producentów, np. przełączniki, zestyki okienne, żaluzje, sygnalizatory, czujniki i przyciski.

Tutaj można łatwo sprawdzić, które produkty są kompatybilne z x-center base.

Z
Zamawianie

Klientów końcowych zapraszamy do składania zamówień poprzez sieć wykwalifikowanych partnerów handlowych. Z przyjemnością przygotują oni dla Was odpowiednią ofertę.
W naszym przeglądzie znajdziecie specjalistyczne firmy w swojej okolicy.

Dodatkowo części zamienne i akcesoria do grzejników i wentylacji pomieszczeń mieszkalnych znajdziecie w naszym sklepie z częściami zamiennymi Kermi, gdzie można je wygodnie zamawiać online.

Zasada Plug & Heat

Zasada Plug & Heat obrazuje bezproblemowy sposób instalacji – zwłaszcza pomp ciepła powietrze/woda: wystarczy je ustawić, podłączyć i już rozpoczynają swoją pracę.

Zasilanie wyłącznie elektryczne

Grzejniki zasilane wyłącznie elektrycznie są niezależne od sieci ogrzewania centralnego – do podłączenia energetycznego instalacji wystarczy jedno gniazdko. Zwłaszcza w starych budynkach stanowią one oszczędzające czas i ekonomiczne rozwiązanie do modernizacji. Jednak również w niezależnych energetycznie nowych budynkach z instalacjami fotowoltaicznymi można korzystać z grzejników elektrycznych, wykorzystując do ich zasilania samodzielnie wyprodukowany prąd. Więcej informacji na temat naszych grzejników elektrycznych.

Zawory i wkładki zaworowe

Za pomocą zaworów można sterować wielkością przepływu grzejnika zależnie od zmierzonej temperatury, aby regulować ustawioną temperaturę lub utrzymywać ją na stałym poziomie. Im dalej popychacz zaworowy jest wsunięty w zawór, tym mniejsza jest ilość przepływu wody grzewczej, i na odwrót.

Co robić, gdy zawór nie działa?
W długo nieużytkowanych grzejnikach popychacze zaworowe mogą zostać zablokowane przez osady. Często pomóc może demontaż głowicy termostatycznej i kilkakrotne poruszenie popychacza. Problemom często można zapobiec, obracając głowice termostatyczne w położenie 3 przed przerwami w eksploatacji grzejników. Zawór będzie wówczas stale poruszany i nie dojdzie do odkładania osadów. W niektórych przypadkach (przy wyjątkowo grubej skorupie osadów) konieczna jest wymiana wkładki zaworowej. Również wtedy należy unikać długich przestojów zaworów. Wskazówka: Zawory mogą być wymieniane tylko przez wykwalifikowanego instalatora!

Co robić, gdy zawór „stuka”?
„Stukanie” zaworu może wskazywać na zamienienie przyłączy zasilania i powrotu grzejnika. Można to sprawdzić, gdy grzejnik jest wystudzony. Wówczas, jeśli podłączenie jest prawidłowe, przy otwartym zaworze rura skierowana do środka jest ciepła. Jeśli tak nie jest, trzeba zamontować przekierowujący blok zaworowy. Jeśli grzejnik nie rozgrzewa się prawidłowo i słychać odgłosy „stukania”, należy się skontaktować wykwalifikowanym instalatorem.

Gdzie można znaleźć informacje na temat wkładek zaworowych?
Wszystkie istotne informacje odnośnie do fabrycznie montowanych zaworów Kermi znajdziesz w praktycznym poradniku zaworowym (tutaj wstawić łącze).

Jak wymienia się wkładkę zaworową?
Wkładki zaworowe mogą być wymieniane tylko przez wykwalifikowanych instalatorów, aby zapewnić niezakłócone działanie grzejników. Prosimy zwrócić się o pomoc do wykwalifikowanego instalatora. Dostarczy on również odpowiednie zawory zamienne.

ZVSHK

Centralne Zrzeszenie Instalatorów Sanitarnych, Grzewczych i Klimatyzacyjnych (skrót niem.: ZVSHK) jest organizacją zawodową, związkiem gospodarczym i reprezentacją interesów branży SHK na terenie Niemiec. (źródło: ZVSHK)