Szpital

Rozwiązania Kermi

Do szczególnych wymogów higienicznych.

W klinikach i szpitalach niezbędna jest niezawodna i wydajna technologia budynków.

Ponieważ stabilny, precyzyjny i dopasowany do danego obszaru klimat w pomieszczeniach chroni zarówno wrażliwe urządzenia medyczne, jak i pacjentów oraz personel. W licznych zrealizowanych obiektach pokazaliśmy już, jak łączymy wydajność ogrzewania, klimatyzacji i zasilania ciepłą wodą ze szczególnie zrównoważonym postępowaniem.

Zwłaszcza w placówkach opieki zdrowotnej szczególną wagę przykłada się do redukcji ilości pyłu w powietrzu, a w grzejnikach liczy się możliwość szybkiego i prostego czyszczenia. Dlatego oferujemy specjalne koncepcje, pozwalające w ekonomiczny i wygodny sposób spełnić wymagania w kwestii higieny.

Higiena, bezpieczeństwo i ekonomiczność

Niezawodność na pierwszym miejscu

Kliniki i szpitale to zakłady o ścisłej strukturze, które muszą być w stanie polegać na zastosowanej technice budynku. Dlatego niezawodność jest tu na pierwszym miejscu wśród wymagań. Ponadto występują wysokie wymagania w kwestiach higieny, bezpieczeństwa i ekonomiczności.

  • Proste czyszczenie: najważniejsza jest higiena, dlatego urządzenia nie mogą mieć ukrytych krawędzi ani narożników, szczelin i otworów, również w obszarze mocowań
  • Odporność na środki dezynfekujące: bezpieczeństwo funkcjonalne i trwałość, również w kontakcie ze środkami dezynfekcyjnymi
  • Bezpieczeństwo: zgodnie z przepisami BAGUV/UVV bez ostrych krawędzi i z odpowiednio zaokrąglonymi promieniami
  • Trwałość: najwyższa jakość materiałów i produkcji gwarantuje stabilność
  • Tryb ogrzewania i chłodzenia: odpowiednio do wymagania, branży i pory roku
  • Możliwość komunikacji: możliwość włączania w istniejącą technikę sterowania budynkiem poprzez system magistrali
  • Wolne od szkodliwych substancji: pod kątem używanych materiałów, a także podczas eksploatacji
  • Niskie koszty eksploatacji: niskie zapotrzebowanie na energię dzięki wydajnemu sposobowi pracy, a przez to niskie nakłady na konserwację lub zupełny ich brak
  • Ochrona klimatu/recykling: zarówno na etapie produkcji, jak i podczas eksploatacji wszystkie komponenty wyróżniają się możliwie małym śladem CO2

Do szczególnych wymogów higienicznych

Komponenty technologii budynków stosowane w klinikach, szpitalach i przychodniach podlegają ścisłym wymogom i przepisom ustawowym.

Szczególną wagę przykłada się do wymogów higieny i klas wymagań mocowania w kwestii bezpieczeństwa. Rzecz jasna przy dużym zapotrzebowaniu na ciepło wydajna praca staje się szczególnie widoczna. Konwektory kanałowe.

Kermi therm-x2 Profil-K / -V / -Vplus higieniczny – do wysokich wymagań w kwestii higieny.

Grzejniki płytowe therm-x2

Opatentowana technologia x2 dla najwyższej wydajności energetycznej i komfortu klimatycznego.

Grzejniki dekoracyjnei łazienkowe Kermi Geneo quadris oferują dużą swobodę przy projektowaniu i wykonywaniu instalacji.

Grzejniki łazienkowe i dekoracyjne

Do indywidualnego wyposażenia łazienek i pomieszczeń mieszkalnych.

Konwektor

Kompaktowe, eleganckie grzejniki, idealne przed przeszklonymi powierzchniami okiennymi

Ściana grzewcza Kermi

Ściany grzewcze

Duża moc grzewcza przy krótkim czasie nagrzewania i precyzyjnej regulacji Dostępne jako wykonanie specjalne do każdej sytuacji montażowej.