Deklaracja środowiskowa produktu EPD

Deklaracja środowiskowa produktu – EPD (Environmental Product Declaration)

Deklaracje EPD dostarczają rzeczowych, neutralnych i zweryfikowanych informacji na temat wpływu produktów budowlanych na środowisko.

EPD dla wszystkich grzejników stalowych

Uzyskaliśmy deklarację Environmental Product Declaration (EPD) dla wszystkich naszych grzejników stalowych. Deklaracja ta jest przyznawana przez IBU (Institut für Bauen und Umwelte.V.) i sprawia, że wpływ produktów na środowisko na przestrzeni całego procesu produkcji i cyklu życia staje się przejrzysty oraz możliwy do porównania. Dzięki zastosowaniu produktów poddanych weryfikacji EPD nasi partnerzy mogą udowodnić właściwości środowiskowe, które mają coraz większe znaczenie w kontekście przetargów i pozyskiwania wsparcia finansowego, a tym samym uzyskiwać przewagę konkurencyjną i realizować bardziej zrównoważone koncepcje budynków.

Oparte na normach ISO 14025 i EN 15804 weryfikacje EPD opisują ekobilans produktów budowlanych i wykraczają poza obowiązujące aktualnie wymagania ustawowe. Uzyskaliśmy weryfikację dla wszystkich naszych grzejników stalowych. Dotyczy to zarówno grzejników łazienkowych, jak i płytowych – dzięki tej weryfikacji różnorodne modele grzejników stalowych już teraz spełniają wymagania, które w nadchodzących latach będą sukcesywnie stawać się obowiązkowe w całej Europie.

Więcej informacji na temat programu EPD dostarcza IBU Institut für Bauen und Umwelt e.V.