Vožtuvų technologija ir hidraulinis balansavimas

Radiatorių vožtuvų technologija

Nors vožtuvo nesimato iš išorės, nes jis yra už termostato galvutės, tačiau dėl to nesumenkėja jo įtaka optimaliam radiatoriaus veikimui.

Visuose „Kermi“ apatinio pajungimo radiatoriuose naudojama moderni vožtuvų technologija, su kuria užtikrinamas itin tikslus reguliavimas, patogus šildymas ir energijos efektyvumas.

Taip „Kermi“ nustato naujus radiatorių vožtuvų technologijos standartus – pirmiausia taip pat paprastesnio hidraulinio balansavimo.

Hidraulinis balansavimas bendrai

Hidraulinis pastatų vamzdynų balansavimas yra būtinas tiek ekonominiu, tiek ir ekologiniu požiūriu. Toks reikalavimas yra nustatytas taip pat ir vieningai taikomuose DIN standartuose bei taisyklėse. Tik pakankamai karštu vandeniu aprūpinamas radiatorius gali atiduoti reikiamą kiekį šilumos.

Hidraulinis reguliavimas – tai procesas, kurio metu tūrinis karšto vandens srautas apribojamas iki tiek, kad į kiekvieną sistemos radiatorių atitinkamai patektų tas šilumos kiekis, kurio jam reikia. Kiekvienoje šildymo sistemoje su atskira šilumos gamyba ir šilumos atidavimu šildomoms zonoms susiduriama su poreikius atitinkančio šilumos paskirstymo problema.

Šiandien įprasta šilto vandens sistema su siurbliu turi paskirstyti šilumą tolygiai atsižvelgiant į visų šildomų patalpų poreikį. Šis šilumos paskirstymas priklauso nuo tūrinio vandens srauto, pasiskirstančio vamzdyne pagal šiluminę galią. Tačiau tai pasiekiama tik retais atvejais. Šildymo sistemos vanduo iš šilumos generatoriaus teka pagal mažiausio pasipriešinimo principą trumpiausiu keliu atgal į centrinį šildymo sistemos mazgą.

Įprastai šis kelias eina pro šalia cirkuliacinio siurblio esantį artimiausią šildymo tinklo radiatorių. Centrinis šildymo sistemos mazgas nepakankamai aprūpina šiltu vandeniu labiau nutolusius ir hidrauliniu požiūriu nepatogioje vietoje esančius radiatorius. Dėl šios priežasties labiau nutolusios patalpos šildomos nepakankamai, o arčiau centrinio šildymo mazgo esančios patalpos sušyla per daug.

Praktikoje ši problema dažnai įvertinama neteisingai. Dažnai paaiškėja, kad galima nepakankamo šilumos paskirstymo priežastis yra per maži siurbliai, per žema įtekančio srauto temperatūra arba per mažas šilumos generatorius. Tada sumontuojami per dideli siurbliai, per stipriai pakeliama įtekančio srauto temperatūra arba netinkamai sureguliuojama šildymo sistema.

Tokių veiksmų rezultatas yra srauto judėjimo garsai šildymo sistemoje, per aukšta arba per žema patalpų temperatūra. Be to, šilumai pagaminti ir paskirstyti suvartojama per daug energijos. Šią problemą galima išspręsti tik atliekant hidraulinį balansavimą, pvz., nustatant tinkamas kv vertes, dėl kurio visuose šilumos paskirstymo tinkle esančiuose radiatoriuose atsiras panašus pasipriešinimas ir bus panaudojamas optimalus energijos kiekis.

Sistema su tinkamai atliktu hidrauliniu balansavimu

Tinkamai nustačius vožtuvo kv vertę užtikrinamas tolygus karšto vandens paskirstymas.

 „Kermi“ apatinio pajungimo radiatoriuose yra tradicinės sistemos iš gamyklos .

Sistema su trūkstamu hidrauliniu balansavimu

Vožtuvų kv nustatymas yra „visiškai atidaryti“

Apatiniam radiatoriui (raudona spalva) tiekiama per daug šilumos, o viršutiniams – per mažai šilumos.

Hidraulinio balansavimo privalumai

 • Sutaupoma energijos (iki 6 %)
 • Aplinkos apsauga (mažesnė CO2 tarša)
 • Komfortas (jokio perteklinio ir nepakankamo šilumos tiekimo, jokių garsų radiatoriuose)
 • Atitinkamų nuostatų įgyvendinimas ir jų kontrolė naudojant dokumentaciją (pvz., energetinio naudingumo sertifikatą, EN 15378, EN 18599)
 • Atitinka hidraulinio balansavimo reikalavimą pagal VOB ir EnEV
 • Energiškai efektyvių šilumos generatorių naudingumo koeficiento išnaudojimas

„Kermi“ vožtuvai su išankstiniu gamykliniu nustatymu

Savybės ir privalumai

„Kermi“ apatinio pajungimo radiatoriai priklausomai nuo šiluminės galios turi gamykliškai nustatytą termostatinį ventilį. Su standartiškai įmontuotais ventiliais galimi 8 pagrindiniai kv verčių nustatymai ir 7 tarpiniai nustatymai.

Kad visame galios diapazone valdymo tikslumas išliktų vienodas, mažuose radiatoriuose įmontuojami ypač tikslūs reguliavimo įdėklai.

Iš galimų kv 15 nustatymų 5 yra nustatyti gamykloje.

Gamykliniai kv verčių nustatymai yra pritaikyti standartinei šildymo įrangai (pvz., namams, kuriuose gyvena viena arba dvi šeimos), kai diferencinis slėgis (Δp) yra 100 mbar.

Nurodymas naudojant vienvamzdę sistemą:
jei apatinio pajungimo radiatoriai naudojami vienvamzdei sistemai, vožtuvo įdėklą reikia pasukti į padėtį „8“.

Vožtuvo įdėklas V3K / V4K / V6K-S

 • galima atlikti 8 pagrindinius ir 7 tarpinius kv verčių nustatymus

Tolydus nustatymas, nes naudojamas nuolat atsidarinėjantis reguliavimo elementas

 • galima tiksliau suderinti
 • galima geriau valyti (skalauti) įdėklus
 • rečiau genda

Dviejų skirtingų dydžių vožtuvai

 • Geresnė reguliavimo kokybė, taip pat naudojant mažesnius radiatorius

Ventiliai paženklinti skirtingomis spalvomis priklausomai nuo kv vertės

 • iš karto atpažįstama kv vertė
 • Galima be problemų nustatyti atsarginę dalį (visada tiekiama pagal visą angos dydį)

Sertifikuota pagal EN 215

 • Registracijos numeris 6T0002 + 6T0006
Gamykloje atlikto vožtuvų nustatymo privalumai
 1. Jei šildymo sistemos naudingasis plotas yra iki 500 m² arba visų dalinių tiekimo ir grąžinimo atšakų atkarpų ilgis yra mažesnis nei 100 m pasiekiamas beveik idealus hidraulinis balansavimas.
 2. Sutaupoma energijos vidutiniškai iki 6 %.
 3. Atitinka hidraulinio balansavimo reikalavimą pagal VOB C dalį / DIN 18380.
 4. Atitinka reikalavimą dėl hidraulinio balansavimo atlikimo pagal EnEV.
 5. Atitinka KfW ir BAFA paramos priemonėms taikomą sąlygą. Be hidraulinio balansavimo neteikiamos išmokos arba kreditai!
 6. Privalumai rengiant pastato energetinio naudingumo sertifikatą.
 7. Tinkamas šildymo sistemos eksploatavimas.
 8. Labiau patenkinti klientai – mažiau skundų.
 9. Projektuotojai ir specializuoti montuotojai sutaupo laiko.

Prisukama jungtis su integruotu vožtuvo įdėklu

Vožtuvų blokas su čiaupu „Kermi“ radiatoriams su 50 mm jungtimi

Visiems radiatoriams su 50 mm jungtimi „Kermi“ siūlo papildomą vožtuvų bloką su čiaupu. Alternatyvi prisukama jungtis su integruotu vožtuvo įdėklu ir nustatomas apėjimo įtaisas, skirtas vietoje dvivamzdžio režimo perjungti vienvamzdį režimą. Galima įsigyti kampinės ir vientisos formos gaminius su standartiniu dekoratyviniu dangteliu. Naudojant aukštos kokybės, geriausiai tinkančius elementus, šoninio pajungimo radiatoriaus variantas puikiai pritaikomas pagal prijungimo situaciją.

 • Integruotas vožtuvo įdėklas, su tiekiamu srautu iš abiejų pusių, t. y. tiekimo atšaka galima iš kairės arba dešinės
 • Blokuojama apėjimo funkcija, dvivamzdėms ir vienvamzdėms sistemoms
 • Jungties matmuo 50 mm, užtvarinė radiatoriaus jungtis – per vožtuvą ir suklį
 • Kampinės arba vientisos formos gaminiai, su standartiniu dangteliu
 • Baltas (RAL 9016), chromo arba nerūdijančiojo plieno spalvos dangtelis

„Kermi“ vožtuvai su dinamišku srauto reguliatoriumi

Savybės ir privalumai

Kai nukrypstama nuo nustatyto režimo (veikimas pilna apkrova), hidrauliniu požiūriu suderintos sistemos greitai pasiekia savo veikimo ribas.

Sistema nebūna idealiai subalansuota maksimalios apkrovos laiku (pvz., rytais arba vakarais), kai trumpam padidėja šilumos poreikis. Kai beveik visuose radiatoriuose vienu metu atsidaro termostatiniai vožtuvai, radiatoriuose arčiau šilumos šaltinio gali atsirasti perteklinės šilumos, o labiau nutolusiuose radiatoriuose dėl diferencinio slėgio svyravimų gali nepakakti šilumos ir dėl to jie tinkamai nesušyla.

Naudotojai į tai reaguoja atsukdami šildymo termostatus, dėl ko dienos eigoje šilumos poreikiui susinormalizavus kambariai sušyla per stipriai. Tokiais atvejais dažnai gaunama klientų arba nuomininkų skundų.

Kitas aspektas, į kurį reiktų atkreipti dėmesį, yra tai, kad dažnai neturima jokios informacijos apie planuojamų atnaujinti pastatų vamzdyną. Tokiais atvejais hidraulinį balansą atkurti galima tik įdedant neproporcingai daug pastangų.

Naudojant V7K-L vožtuvą su dinamišku srauto reguliatoriumi hidraulinis balansavimas užtikrinamas ne tik konkrečiu konstrukciniu atveju, tačiau taip pat ir praktikoje. Vožtuvas reguliuoja maksimalų srautą nepriklausomai nuo esančio diferencinio slėgio arba diferencinio slėgio svyravimų piko valandomis ir perteklinė šiluma į radiatorius nepatenka.

Standartiniu būdu atskirose sistemos atkarpose sumontuoti diferencinio slėgio reguliatoriai dažnai yra pertekliniai.

Papildomai laiko sutaupoma tada, kai atskirų radiatorių nereikia individualiai reguliuoti priklausomai nuo diferencinio slėgio.

Pastaba:
Nerekomenduojame mišriosios instaliacijos naudojant vožtuvų įdėklus su nustatytomis kv vertėmis ir vožtuvo įdėklo V7K-L.

Dinamiško srauto reguliatoriaus privalumai
 1. Visi sistemoje esantys radiatoriai aprūpinami vienodai.
 2. Išvengsite klientų ir nuomininkų skundų.
 3. Užtikrinamas sklandus veikimas taip pat ir pastatuose su nežinomu vamzdynu.
 4. Praktika pagrįstas hidraulinis balansavimas.
 5. Paprastai sutaupoma pinigų, nes nereikia naudoti diferencinio slėgio reguliatorių.
 6. Sutaupoma laiko, nes nereikia reguliuoti radiatorių priklausomai nuo skirtuminio slėgio.

Prisukama jungtis su integruotu vožtuvo įdėklu, turinčiu dinamišką srauto reguliatorių.

Vožtuvų blokas su čiaupu „Kermi“ radiatoriams su 50 mm jungtimi

Visiems radiatoriams su 50 mm jungtimi „Kermi“ siūlo papildomą vožtuvų bloką su čiaupu. Alternatyvi prisukama jungtis su integruotu vožtuvo įdėklu, turinčiu dinamišką srauto reguliatorių. Galima įsigyti kampinės ir vientisos formos gaminius su standartiniu dekoratyviniu dangteliu. Naudojant aukštos kokybės, geriausiai tinkančius elementus, šoninio pajungimo radiatoriaus variantas puikiai pritaikomas pagal prijungimo situaciją.

 • Integruotas vožtuvo įdėklas su dinamišku srauto reguliatoriumi
 • Jungties matmuo 50 mm, užtvarinė radiatoriaus jungtis – per vožtuvą ir suklį
 • Kampinės arba vientisos formos gaminiai, su standartiniu dangteliu
 • Baltas (RAL 9016), chromo arba nerūdijančiojo plieno spalvos dangtelis