Obiekty sportowe

Rozwiązania Kermi

Rozwiązania Kermi dla branż – obiekty sportowe.

W obiektach sportowych i rekreacyjnych niezbędne są sprawnie działające systemy ogrzewania i klimatyzacji.

Wielkość hali, tymczasowe wykorzystanie instalacji, przepisy bezpieczeństwa technicznego i zróżnicowane użytkowanie wymagają rozwiązań opracowanych indywidualnie dla danego obiektu. Sprawdzą się tu wyłącznie systemy, których elementy perfekcyjnie ze sobą współpracują.

Ogrzewanie hal sportowych musi spełniać szczególne wymagania. Przykładowo, ściany hal muszą być równe i zamknięte do wysokości dwóch metrów, aby zapobiegać obrażeniom podczas uprawiania sportu. Zapewniona jest również odporność na uderzenia piłką. Ponadto systemy grzewcze muszą się cechować szybkim czasem reacji, aby osiągać elastyczną, dopasowaną do użycia temperaturę w pomieszczeniach.

Jeden-zero dla optymalnego klimatu w pomieszczeniach

W obiektach sportowych niezbędne są sprawnie działające systemy ogrzewania i klimatyzacji. Stawiają one przed projektantami i użytkownikami szczególne wymagania. Wielkość hali, tymczasowe wykorzystanie instalacji, przepisy bezpieczeństwa technicznego i zróżnicowane użytkowanie wymagają rozwiązań opracowanych indywidualnie dla danego obiektu. Sprawdzą się tu wyłącznie systemy, których elementy perfekcyjnie ze sobą współpracują.

  • Łatwe w czyszczeniu: bez ukrytych krawędzi, narożników, szczelin i otworów, również w obszarze mocowań
  • Szybka reakcja: krótkie czasy nagrzewania i chłodzenia – dodatkowo oszczędzają energię i podnoszą komfort
  • Bezpieczeństwo: zgodnie z przepisami BAGUV/UVV bez ostrych krawędzi i z odpowiednio zaokrąglonymi promieniami
  • Trwałość: najwyższa jakość materiałów i produkcji, zapewniona odporność na uderzenia piłką
  • Bez wykorzystania powierzchni użytkowej: nie wpływa na użytkowanie podłogi i ścian
  • Wolne od szkodliwych substancji: pod kątem używanych materiałów, a także podczas eksploatacji
  • Niskie koszty eksploatacji: niskie zapotrzebowanie na energię dzięki wydajnemu sposobowi pracy, a przez to niskie nakłady na konserwację
  • Ochrona klimatu/recykling: zarówno na etapie produkcji, jak i podczas eksploatacji wszystkie komponenty wyróżniają się możliwie małym śladem CO2 i

efektywnością energetyczną

Dwa identyczne obiekty sportowe lub rekreacyjne? Nie istnieją. Również, gdy wymagania zdają się podobne, prawdziwie wydajny system grzewczy i klimatyzacyjny zawsze jest indywidualny

Układ ogrzewania powierzchniowego

Niewidoczne ogrzewanie i chłodzenie dla każdych wymagań dzięki ogrzewaniu podłogowemu lub ściennemu x-net.

Kermi therm-x2 Profil-K / -V / -Vplus higieniczny – do wysokich wymagań w kwestii higieny.

Grzejniki płytowe therm-x2

Opatentowana technologia x2 dla najwyższej wydajności energetycznej i komfortu klimatycznego.

Ściana grzewcza Kermi

Ściany grzewcze

Duża moc grzewcza przy krótkim czasie nagrzewania i precyzyjnej regulacji Dostępne jako wykonanie specjalne do każdej sytuacji montażowej.