Ochrona danych

Polityka prywatności

Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Z Twoimi danymi osobowymi postępujemy w sposób poufny, zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych i niniejszą polityką prywatności. Dane osobowe są na tej stronie internetowej zbierane i przetwarzane wyłącznie w koniecznym zakresie. Poniżej wyjaśniono, w jaki sposób zapewniamy ochronę danych osobowych i jakie rodzaje danych zbieramy w jakim celu.

Nazwa i adres jednostki odpowiedzialnej

Podmiot odpowiedzialny w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych („RODO”):

Kermi Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b
54-610 Wrocław

E-mail: info@kermi.pl
Telefon: 71 354 03 70
Faks: 09931 507 696

Inspektor ochrony danych

Ustawowy inspektor ochrony danych:

Kermi Sp. z o.o.
Inspektor ochrony danych
ul. Graniczna 8b
54-610 Wrocław

Telefon 71 354 03 70
datenschutz@kermi.de
www.kermi.pl

Każda osoba, której dane dotyczą, może w dowolnej chwili zwrócić się ze wszelkimi pytaniami i sugestiami związanymi z ochroną danych bezpośrednio do naszego inspektora ochrony danych.

1. Twoje prawa

Kiedy korzystasz z tej strony internetowej, są zapisywane różne Twoje dane osobowe. Dane osobowe to dane, za pomocą których można Cię zidentyfikować.

W ramach obowiązujących przepisów ustawowych masz w każdej chwili prawo do informacji o dotyczących Cię danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcach, a także celach ich przechowywania. Jeśli istnieją odpowiednie ustawowe wymogi, masz ponadto prawo do korekty lub usunięcia swoich danych osobowych, ograniczania ich przetwarzania, odmowy zgody na przetwarzanie oraz prawo do przenoszenia danych.

Jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie przez nas swoich danych osobowych, możesz ją w każdej chwili odwołać. Zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych do momentu wycofania zgody nie jest naruszona przez jej wycofanie. Nienaruszone pozostaje również dalsze przetwarzanie tych danych na innej podstawie prawnej, przykładowo w celu wypełnienia zobowiązań prawnych.

Pytania dotyczące tego i innych tematów związanych z danymi osobowymi można w każdej chwili kierować do naszego inspektora ochrony danych.

Jeżeli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza obowiązujące przepisy ochrony danych, masz prawo do złożenia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego.

2. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych

a) Podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, przetwarzamy dane, które Twoja przeglądarka automatycznie do nas przesyła. Dane te obejmują Twój adres IP, czas wysłania żądania przez serwer, rodzaj i wersję przeglądarki, używany system operacyjny, adres URL, nazwę hosta komputera, z którego następuje dostęp. Dane osobowe dotyczące korzystania z naszej strony internetowej przetwarzamy wyłącznie wtedy, gdy jest to konieczne, aby umożliwić użytkownikowi korzystanie z tej usługi.

Dane te są zbierane i przetwarzane do wewnętrznych celów statystycznych. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy. Dalszą podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, ponieważ przetwarzamy dane w prawnie uzasadnionym interesie, aby zagwarantować stabilność i bezpieczeństwo strony internetowej.

Częściowo stosujemy w tym celu również pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze w powiązaniu z przeglądarką. Pliki cookie są używane na naszych stronach internetowych w kilku miejscach. Są one wykorzystywane, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, efektywna i bezpieczniejsza. Większość stosowanych przez nas plików cookie to tzw. „sesyjne” pliki cookie. Są one automatycznie kasowane po zakończeniu Twoich odwiedzin na stronie. Pliki cookie nie wyrządzają szkód na komputerze i nie zawierają wirusów. Masz możliwość dezaktywowania tej funkcji w swojej przeglądarce lub ustawienia jej w taki sposób, że każdorazowo będzie można określić, czy dany plik cookie ma zostać zapisany, czy odrzucony. W takim wypadku mogą jednak wystąpić ograniczenia funkcjonalności strony. Pliki cookie, które są wykorzystywane do komunikacji elektronicznej lub są wymagane do udostępniania określonych funkcji (np. funkcji koszyka), są zapisywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Zapisywanie plików cookie w celu pozbawionego błędów technicznych i optymalnego udostępniania usług leży w prawnie uzasadnionym interesie administratora strony internetowej.

Inne zapisywane pliki cookie (np. służące do analizy przeglądania strony przez użytkownika) są oddzielnie opisane w niniejszej polityce prywatności.

b) Podczas rejestracji na tej stronie internetowej

Możesz zarejestrować się na naszej stronie internetowej, aby korzystać na niej z dodatkowych funkcji. Podane podczas rejestracji dane przetwarzamy wyłącznie w celach związanych z korzystaniem z oferty lub usługi, do której się rejestrujesz. Wszystkie wyświetlane podczas rejestracji pola obowiązkowe muszą zostać wypełnione. W przeciwnym razie rejestracja zostanie odrzucona.

Twojego adresu e-mail podanego przy rejestracji używamy, aby przesyłać Ci ważne informacje o zmianach zakresu oferty lub zmianach wymaganych z powodów technicznych.

Przetwarzanie danych osobowych podanych podczas rejestracji następuje na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Udzieloną zgodę możesz w każdej chwili wycofać. Informację o wycofaniu zgody wystarczy przesłać na nasz adres w wiadomości e-mail. Zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych pozostaje nienaruszona przez wycofanie zgody.

Zebrane podczas rejestracji dane pozostają przez nas zapisane tak długo, jak długo użytkownik jest zarejestrowany na naszej stronie internetowej, a potem zostają usunięte. Nie wpływa to na ustawowe terminy przechowywania danych.

c) W przypadku korzystania z formularza kontaktowego

Jeżeli kontaktujesz się z nami przez formularz kontaktowy, dane z formularza kontaktowego oraz podane przez Ciebie dane kontaktowe zachowujemy w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie i na ewentualne dalsze pytania. Nie przekazujemy tych danych osobom trzecim bez Twojej zgody.

Przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym następuje na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodę tę możesz w każdej chwili wycofać. Informację o wycofaniu zgody wystarczy przesłać na nasz adres w wiadomości e-mail. Zgodność z prawem przetwarzania danych do momentu wycofania zgody pozostaje nienaruszona przez jej wycofanie.

Podane przez Ciebie w formularzu kontaktowym dane pozostają zapisane u nas do momentu, w którym zażądasz od nas ich usunięcia, wycofasz swoją zgodę na zapisywanie danych lub przestanie obowiązywać cel zapisywania danych (np. po zakończeniu przetwarzania Twojego zapytania). Nie wpływa to na ustawowe terminy przechowywania danych.

d) W przypadku korzystania z funkcji komentowania na tej stronie internetowej

Jeśli korzystasz na tej stronie z funkcji komentowania, oprócz treści komentarza zostaną zapisane: czas jego utworzenia, Twój adres e-mail oraz – jeśli nie komentujesz anonimowo – wybrana przez Ciebie nazwa użytkownika.

Nasza funkcja komentowania zapisuje adresy IP użytkowników tworzących komentarze. Ponieważ nie moderujemy dodawanych na tej stronie komentarzy przed ich publikacją, potrzebujemy tych danych, abyśmy w przypadku naruszenia prawa, np. publikacji treści obraźliwych lub propagandowych, mogli podjąć stosowne działania przeciwko osobie popełniającej wykroczenie.

Jako użytkownik tej strony możesz po zalogowaniu subskrybować komentarze. Wysyłamy wiadomość potwierdzającą w celu sprawdzenia, czy jesteś użytkownikiem podanego adresu e-mail. Możesz w każdej chwili zrezygnować z tej funkcji, klikając łącze w informacyjnej wiadomości e-mail. Dane podawane przy subskrypcji komentarzy są w takim przypadku usuwane; jeżeli jednak zostały przez Ciebie podane również w innym celu i innym miejscu (np. subskrypcja newslettera), pozostają one zapisane.

Przetwarzanie Twoich danych następuje na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Udzieloną zgodę możesz w każdej chwili wycofać. Informację o wycofaniu zgody wystarczy przesłać na nasz adres w wiadomości e-mail. Zgodność z prawem już przeprowadzonych procesów przetwarzania danych pozostaje nienaruszona przez wycofanie zgody.

Dane, które pobieramy od Ciebie (np. adres IP), pozostają przez nas zapisane, aż komentowana treść zostanie całkowicie usunięta, komentarze będą musiały zostać usunięte z przyczyn prawnych (np. komentarze zawierające obraźliwe treści), zażądasz od nas ich usunięcia albo wycofasz zgodę na przetwarzanie danych. Nie wpływa to na ustawowe terminy przechowywania danych.

e) Przetwarzanie danych klientów i danych umownych

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe w zakresie, w którym jest to konieczne do uzasadnienia, merytorycznego kształtowania lub zmiany stosunku prawnego, do zarządzania klientami i relacjami z klientami oraz do działań reklamowych i marketingowych.

Przetwarzamy takie dane osobowe, aby umożliwić realizację zleceń, przeprowadzanie czynności sprzedażowych i dostaw, obsługę klienta, wystawianie faktur oraz kontakty z klientami w ramach realizacji umów, a także marketing i inne rodzaje podtrzymywania relacji z klientami. Ponadto w razie konieczności wykorzystujemy dane osobowe, aby reagować w przypadku problemów i roszczeń oraz aby zapewniać klientom żądane przez nich wsparcie.

Dane osobowe otrzymujemy bezpośrednio od klientów lub gromadzimy w związku z korzystaniem przez nich z naszych produktów i usług. Dane osobowe mogą pochodzić również z rejestrów publicznych i innych wiarygodnych źródeł zewnętrznych. Przetwarzanie danych osobowych jest wymagane w celu świadczenia usług w ramach umów zakupu, w których stroną jest firma klienta. Ponadto przetwarzanie danych osobowych jest przez nas wymagane do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów w ramach celów biznesowych naszego przedsiębiorstwa. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (realizacja umowy lub środki przedumowne).

Zebrane dane klienta są usuwane po zawarciu umowy lub zakończeniu relacji biznesowej. Nie wpływa to na ustawowe terminy przechowywania danych.

Zasadniczo przetwarzamy dane osobowe wyłącznie do wewnętrznych celów przedsiębiorstwa i nie przekazujemy ich stronom trzecim. Przedsiębiorstwa grupy Arbonia mogą uzyskiwać dostęp do danych osobowych i przetwarzać je w zakresie koniecznym do realizacji wymienionych wyżej celów. Stronom trzecim spoza grupy Arbonia przekazujemy dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to wymagane do realizacji umowy, np. firmie, której zlecamy dostawę towarów, lub instytucji kredytowej zajmującej się realizacją płatności. Przekazywanie danych osobowych w innych przypadkach następuje wyłącznie wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę. Przekazywanie danych osobowych zawsze odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem dotyczącym danych osobowych i z zastosowaniem odpowiednich środków umownych, technicznych i organizacyjnych.

f) Przetwarzanie danych podczas procedury rekrutacji

Zbieramy i przetwarzamy dane osobowe kandydatów aplikujących do naszej firmy, w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji. Jeżeli z kandydatem zostanie zawarta umowa o zatrudnienie, przekazane dane zostaną zapisane w celu realizacji stosunku zatrudnienia, z zachowaniem ustawowych przepisów.

Jeżeli z kandydatem nie zostanie zawarta umowa o pracę, dane podane w związku z aplikacją zostaną usunięte po sześciu miesiącach od ogłoszenia decyzji o odrzuceniu aplikacji, o ile usunięcie nie stoi w sprzeczności z uzasadnionymi prawnie interesami jednostki odpowiedzialnej.

Przetwarzanie danych osobowych w podanych wyżej celach odbywa się na podstawie udzielonej zgody lub na podstawie stojącego w sprzeczności z usunięciem danych prawnie uzasadnionego interesu jednostki odpowiedzialnej. Możemy współpracować z innymi przedsiębiorstwami grupy Arbonia lub z zewnętrznymi firmami przetwarzającymi dane (np. z dostawcami usług IT). Przekazywanie danych osobowych zawsze odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem dotyczącym danych osobowych i z zastosowaniem odpowiednich środków umownych, technicznych i organizacyjnych.

Informacje dot. firmy rexx:

Niniejsza strona internetowa korzysta z usług firmy rexx systems GmbH, Headquarters, Süderstrasse 75–79, 20097 Hamburg, Niemcy („rexx”). Siedziba filii w Szwajcarii, rexx systems Schweiz AG, mieści się pod adresem Sparrenbergstrasse 5, 8103 Zurych. Po wprowadzeniu i przekazaniu Twoje dane osobowe mogą być przesłane szyfrowanym połączeniem bezpośrednio na serwer firmy rexx, który zapisuje dane, wyłącznie w formie zaszyfrowanej, na serwerze w centrum komputerowym firmy Host Europe GmbH (z siedzibą w Kolonii). W takich przypadkach dane są szyfrowane z użyciem metody SSL. Jeżeli po rejestracji zalogujesz się za pomocą udostępnionych danych użytkownika, również wtedy stosowana będzie metoda szyfrowania SSL.

Przekazywanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem dotyczącym danych osobowych i z zastosowaniem odpowiednich środków umownych, technicznych i organizacyjnych. Zarówno podmiot odpowiedzialny, jak i dostawca usług stosują odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić Twoje dane osobowe przed przypadkową lub zamierzoną manipulacją, utratą, zniszczeniem oraz przed dostępem nieuprawnionych osób. Nasze środki bezpieczeństwa są ciągle ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym.

Informacje dotyczące analizy sieci Matoma (dawniej Piwik):

Na naszej stronie internetowej w ramach procesów rekrutacyjnych wykorzystywana jest funkcja analizy sieciowej Piwik Webanalyse. Piwik Webanalyse wykorzystuje pliki cookie, które są przechowywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania przez niego ze strony internetowej. W tym celu zebrane przez cookie informacje o korzystaniu z tej strony internetowej są zapisywane na naszym serwerze. Adres IP przed zapisaniem jest anonimizowany. Pliki cookie Piwik Webanalyse pozostają zapisane na Twoim komputerze, dopóki ich nie usuniesz.

Użycie plików cookie Piwik Webanalyse następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Zanonimizowana analiza zachowań użytkownika w celu optymalizacji naszej oferty internetowej oraz reklam leży w naszym prawnie uzasadnionym interesie.

Zebrane przez pliki cookie informacje o korzystaniu z tej strony internetowej nie są przekazywane osobom trzecim. Zapisywanie plików cookie można uniemożliwić przez odpowiednie ustawienie przeglądarki. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku może nie być możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej.

Jeżeli nie zgadzasz się na zapisywanie i wykorzystanie Twoich danych osobowych, możesz zapobiec na przyszłość zapisywaniu i wykorzystaniu poprzez ustawienie pliku cookie opt-out w ramach korzystania z portalu pracy Kermi, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji. Jeżeli usuniesz pliki cookie, usunięte zostanie również cookie opt-out Piwik Webanalyse. Przy ponownych odwiedzinach na naszej stronie internetowej konieczne jest wówczas ponowne ustawienie cookie opt-out.

g) Przetwarzanie danych w celu wysyłania newsletterów i komunikacji e-mailowej

Jeżeli subskrybujesz oferowany na stronie internetowej newsletter, podane podczas rejestracji do newslettera lub komunikacji e-mail dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu przesyłania newslettera, chyba że wyrazisz zgodę na ich inne wykorzystanie. Subskrybując newsletter, wyrażasz zgodę na przekazywanie tych danych osobowych innym spółkom grupy Arbonia, na wykorzystanie tych danych w tym samym celu przez inne spółki grupy Arbonia oraz na otrzymywanie newsletterów dotyczących całej oferty usług grupy Arbonia. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych stronom trzecim spoza grupy Arbonia.

Jeżeli zasubskrybujesz newsletter e-mail, co wymaga podania danych osobowych, na podany przez siebie adres e-mail otrzymasz wiadomość z łączem do potwierdzenia. Rejestracja do newslettera jest zakończona dopiero po kliknięciu tego łącza. Przetwarzanie odbywa wyłącznie na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody. Udzieloną zgodę na zapisywanie danych i adresu e-mail oraz ich wykorzystywanie do przesyłania newslettera możesz w każdej chwili wycofać poprzez dostępną w newsletterze opcję rezygnacji z subskrypcji. Zgodność z prawem już przeprowadzonych procesów przetwarzania danych pozostaje nienaruszona przez wycofanie zgody.

Dane podane przez Ciebie podczas rejestracji do newslettera pozostają u nas zapisane na czas wysyłania newslettera i są usuwane po rezygnacji z subskrypcji. Dane, które zostały przez nas zapisane w innym celu lub na podstawie innej wyrażonej przez Ciebie zgody (np. adres e-mail podany podczas rejestracji do innego newslettera lub w celu korzystania z innych funkcji strony internetowej), nie są usuwane.

Możemy współpracować z innymi przedsiębiorstwami grupy Arbonia lub z zewnętrznymi firmami przetwarzającymi dane (np. z dostawcami usług IT). Przekazywanie danych osobowych zawsze odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem dotyczącym danych osobowych i z zastosowaniem odpowiednich środków umownych, technicznych i organizacyjnych.

Pomiar skuteczności kampanii mailingowej

Newslettery zawierają tzw. „web beacon”, czyli obrazek o wymiarach jednego piksela, który po otwarciu newslettera jest pobierany z naszego serwera lub z serwera serwisu mailingowego, o ile korzystamy z takiej usługi. Pobranie obrazka wiąże się z zapisaniem informacji technicznych, takich jak typ wykorzystywanej przez Ciebie przeglądarki i systemu, a także Twój adres IP oraz godzina pobrania.

Informacje te są wykorzystywane do technicznego ulepszania usług na podstawie danych technicznych lub do określania grup docelowych i ich zachowań na podstawie danych o miejscach pobierania (za pośrednictwem adresu IP) lub godzinach otwierania wiadomości. Do danych gromadzonych w celach statystycznych zaliczają się również informacje o tym, czy i kiedy odbiorcy otwierają newslettery oraz na które linki klikają. Z powodów technicznych informacje te są wprawdzie przypisywane do poszczególnych odbiorców, jednakże nie ma to na celu obserwowania zachowań użytkowników ani przez nas, ani przez serwis mailingowy, o ile jest on wykorzystywany. Tego typu analizy pomagają nam poznać preferencje naszych użytkowników i dopasować do nich prezentowane przez nas treści lub przesyłać im treści zgodne z ich zainteresowaniami. Wycofanie zgody na pomiar skuteczności kampanii mailowej nie jest niestety możliwe bez całkowitej rezygnacji z subskrypcji newslettera.

System do wysyłki newsletterów Cleverreach GmbH

Newsletter jest rozsyłany za pośrednictwem systemu do mailingu oferowanego przez CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede, Niemcy. Polityka prywatności serwisu do mailingu dostępna jest pod adresem: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/. Z usług serwisu do mailingu korzystamy na podstawie prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art 28 ust. 3 zd. 1 RODO.

Serwis do mailingu może wykorzystywać anonimowe dane odbiorców, tzn. bez ich przypisywania poszczególnym użytkownikom, do optymalizacji lub ulepszania swoich usług, do czego mogą zaliczać się poprawa sposobu rozsyłania i układu graficznego newslettera albo cele statystyczne. Serwis do mailingu nie wykorzystuje jednakże danych odbiorców naszego newslettera, aby kontaktować się z nimi na własną rękę albo przekazywać je podmiotom trzecim.

3. Analiza danych użytkowania i użycie narzędzi do analizy

Chcemy możliwie najlepiej dostosować naszą stronę do Twoich zainteresowań i w ten sposób ulepszać dla Ciebie naszą ofertę. W celu odpowiedniej do potrzeb aranżacji oraz ciągłej optymalizacji naszej strony internetowej wykorzystujemy różnorodne narzędzia do analizy sieciowej.

Informacje dotyczące Google Analytics (z funkcją anonimizacji)

Ta strona internetowa wykorzystuje funkcje analizy sieciowej Google Analytics. Google Analytics wykorzystuje pliki cookie – pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania przez niego ze strony internetowej. Informacje o korzystaniu przez Ciebie z naszej strony internetowej zgromadzone przez pliki cookie są z reguły przekazywane do serwera firmy Google w USA i tam przechowywane.

Na tej stronie internetowej aktywowana jest funkcja anonimizacji IP. Powoduje to, że Google skraca adresy IP komputerów znajdujących się na obszarze krajów członkowskich Unii Europejskiej i innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego przed przekazaniem ich na serwer w USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP jest przesyłany na serwery Google w USA i dopiero tam skracany.

Na zlecenie administratora tej strony Google używa tych informacji do analizy korzystania przez Ciebie ze strony, sporządzania raportów aktywności w sieci oraz świadczenia na rzecz administratora tej strony innych usług związanych z korzystaniem z tej strony i z Internetu.

Zapisywanie plików cookie Google Analytics następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. RODO. Analiza zachowań użytkownika w celu optymalizacji oferty internetowej oraz reklam leży w prawnie uzasadnionym interesie administratora strony internetowej.

Zapisywanie plików cookie można uniemożliwić przez odpowiednie ustawienie przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku może nie być możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Można także zablokować przekazywanie danych zapisywanych przez pliki cookie, dotyczących korzystania przez Ciebie z tej strony internetowej (łącznie z adresem IP użytkownika), firmie Google i uniemożliwić ich przetwarzanie przez tę firmę poprzez odwiedzenie adresu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de i pobranie oraz zainstalowanie dostępnej pod nim wtyczki do przeglądarki.

Zapisywanie danych przez Google Analytics można uniemożliwić, klikając następujące łącze. Zostaje ustawiony plik cookie opt-out, który zapobiega rejestracji Twoich danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie internetowej: Dezaktywacja Google Analytics.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika przez Google Analytics znajduje się w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Na tej stronie wykorzystywana jest funkcja „dane demograficzne” Google Analytics. Pozwala ona tworzyć raporty zawierające informacje na temat wieku, płci i zainteresowań osób odwiedzających stronę internetową. Dane te pochodzą z dopasowanych do zainteresowań reklam Google oraz danych użytkowników od zewnętrznych dostawców. Danych tych nie da się przypisać do konkretnej osoby. Funkcję tę możesz w każdej chwili dezaktywować w ustawieniach wyświetlania swojego konta Google lub też ogólnie odmówić zgody na rejestrację swoich danych przez Google Analytics, jak opisano to w punkcie „Odmowa zgody na rejestrację danych”.

Dostawcą tych funkcji jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika przez Google Analytics znajduje się w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Informacje dotyczące Google Analytics Remarketing

Na naszej stronie internetowej wykorzystywane są funkcje Google Analytics Remarketing, w połączeniu z obejmującymi wiele urządzeń funkcjami Google AdWords i Google DoubleClick. Funkcja ta umożliwia połączenie utworzonych z użyciem Google Analytics Remarketing grup docelowych odbiorców reklam z obejmującymi wiele urządzeń funkcjami Google AdWords i Google DoubleClick. Pozwala to nam wyświetlać dopasowane do Twoich zainteresowań, spersonalizowane oferty reklamowe, zależne od Twoich wcześniejszych wyszukiwań i korzystania z Internetu na jednym urządzeniu końcowym (np. smartfonie), również na innym urządzeniu końcowym (np. tablecie lub komputerze).

Jeżeli udzielisz odpowiedniej zgody, Google powiąże w tym celu Twoje działania w przeglądarce i aplikacjach z Twoim kontem Google. W ten sposób tak samo spersonalizowane reklamy mogą być wyświetlane na każdym urządzeniu końcowym, na którym logujesz się na swoje konto Google.

W celu obsługi tej funkcji Google Analytics rejestruje uwierzytelnione przez Google ID użytkownika, które jest przejściowo kojarzone z naszymi danymi Google Analytics, aby zdefiniować i utworzyć grupy docelowe dla wyświetlania reklam na wielu urządzeniach.

Możesz odmówić zgody na remarketing/targeting obejmujący wiele urządzeń, dezaktywując spersonalizowaną reklamę w ustawieniach swojego konta Google.

Zestawienie zgromadzonych danych na Twoim koncie Google następuje wyłącznie na podstawie Twojej zgody, którą możesz udzielić firmie Google lub wycofać. W przypadku procesów gromadzenia danych, które nie są przeprowadzane na Twoim koncie Google (np. ponieważ nie posiadasz konta Google lub nie wyrazisz zgody na zestawianie danych), gromadzenie danych odbywa się w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nasz prawnie uzasadniony interes wynika z faktu, że zanonimizowana analiza w celach reklamowych danych osób odwiedzających naszą stronę internetową leży w naszym interesie.

Dostawcą tych funkcji jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Więcej informacji na temat tych funkcji oraz więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników przez Google Analytics Remarketing można znaleźć w odpowiedniej polityce prywatności Google.

Informacje dotyczące Google AdWords i Google Conversion Tracking

Na naszej stronie internetowej częściowo wykorzystujemy funkcje Google AdWords. W ramach Google AdWords wykorzystujemy tzw. conversion tracking. Jeżeli klikniesz treść wyświetlaną przez Google, zostanie ustawiony plik cookie dla conversion trackingu. Te pliki cookie (małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa zapisuje na komputerze użytkownika) tracą ważność po 30 dniach i nie służą do osobistej identyfikacji użytkownika. Jeżeli użytkownik odwiedza określone podstrony tej strony internetowej, gdy ważność cookie jeszcze nie upłynęła, my oraz firma Google możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął wyświetlaną treść i został przekierowany na daną podstronę.

Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Zebrane za pomocą konwersyjnych plików cookie informacje służą do tworzenia statystyk konwersji dla nas jako dla klienta AdWords. Otrzymujemy informacje o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli wyświetlaną treść i zostali przekierowani na stronę opatrzoną tagiem conversion tracking. Nie otrzymujemy jednak informacji pozwalających zidentyfikować tych użytkowników.

Zapisywanie plików „conversion cookie” następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Analiza zachowań użytkownika w celu optymalizacji naszej oferty internetowej oraz reklam leży w naszym prawnie uzasadnionym interesie.

Dostawcą tych funkcji jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Więcej informacji na temat Google AdWords oraz Google Conversion Tracking, a także postępowania z danymi użytkownika, można znaleźć w polityce prywatności Google.

Jeżeli nie chcesz brać udziału w trackingu, możesz nie wyrazić zgody na ten rodzaj wykorzystanie danych, dezaktywując pliki cookie conversion trackingu Google w ustawieniach użytkownika swojej przeglądarki. Wówczas nie będziemy Cię uwzględniać w statystykach conversion trackingu. Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby każdorazowo informowała Cię o zapisywaniu plików cookie i umożliwiała ich akceptację lub odrzucenie w każdym przypadku oddzielnie, wyłączyć zapisywanie plików cookie w określonych przypadkach bądź całkowicie oraz włączyć automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcjonalność tej strony internetowej może ulec ograniczeniu.

Wskazówka dotycząca reklam Facebooka

Za pomocą pikseli Facebooka Facebook może identyfikować osoby przeglądające naszą ofertę online jako grupę docelową dla wyświetlania reklam (tzw. „reklam Facebooka”). W tym celu ustawiamy piksel Facebooka, aby wyświetlać włączone przez nas reklamy Facebooka tylko tym użytkownikom Facebooka, którzy wykazali również zainteresowanie naszą ofertą online lub którzy wykazują określone cechy (np. zainteresowanie określonymi tematami i produktami widoczne na podstawie odwiedzonych stron internetowych), jakie przekazaliśmy Facebookowi (tzw. „Custom Audiences”). Za pomocą pikseli Facebooka chcemy również się upewnić, że nasze reklamy na Facebooku będą odpowiadać potencjalnym zainteresowaniom użytkowników i nie będą dla nich obciążeniem. Za pomocą pikseli Facebooka możemy ponadto stwierdzać wydajność reklam na Facebooku do celów statystycznych i badań rynkowych poprzez obserwowanie, czy użytkownik po kliknięciu na reklamę na Facebooku jest przekierowywany na naszą stronę internetową (tzw. „pomiar konwersji”).

Możliwość sprzeciwu (opt-out):

Zwracamy uwagę również na informacje dotyczące ochrony prywatności udostępniane przez różnych dostawców i określone w nich możliwości sprzeciwu (tzw. \„opt-out\”). Jeśli nie określono jednoznacznej możliwości opt-out, istnieje opcja wyłączenia plików cookie w ustawieniach przeglądarki. Może to jednak również spowodować ograniczenie funkcjonalności naszej oferty online. Dlatego dodatkowo polecamy następujące możliwości opt-out, oferowane dla poszczególnych regionów:

a) Europa: https://www.youronlinechoices.eu 

b) Kanada: https://www.youradchoices.ca/choices 

c) USA: https://www.aboutads.info/choices 

d) Niezależne od regionu: http://optout.aboutads.info

Uzupełniające usługi i usługodawcy:

Piksel Facebooka: piksel facebooka; usługodawca: www.facebook.com, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia, spółka nadrzędna: Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA; strona internetowa: https://www.facebook.com; Polityka prywatności: https://www.facebook.com/about/privacy; Privacy Shield (gwarancja zachowania poziomu ochrony danych osobowych w przypadku przetwarzania danych osobowych na terenie USA): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active; możliwość sprzeciwu (opt-out): https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Usługa analizy i optymalizacji Hotjar

Korzystamy z Hotjar, oprogramowania do analizy od firmy Hotjar Ltd., 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta („Hotjar”). Za pomocą informacji zdobytych dzięki Hotjar możemy analizować i doskonalić użyteczność naszej oferty online.

Dane użytkowników naszych usług online są gromadzone i analizowane wyłącznie do tego celu. Oprogramowanie Hotjar wykorzystywane jest przez nas do analizowania naszych usług online, nie zaś poszczególnych użytkowników. Z tego względu dane użytkowników zostają zanonimizowane, a ich przetwarzanie realizowane jest w Unii Europejskiej na podstawie umowy o przetwarzanie na zlecenie oferowanej przez Hotjar. Dane wprowadzane przez użytkowników, np. dane z formularzy lub informacje o naciskanych klawiszach, nie są przetwarzane, tj. nie są przechowywane przez Hotjar ani udostępniane Hotjar (chyba że są to dane jednoznacznie przeznaczone do celów związanych z oceną, np. formularze informacji zwrotnej).

W związku z wymienionymi powyżej celami Hotjar zapisuje na urządzeniach użytkowników pliki cookie z pseudonimizowanym numerem identyfikacyjnym, a następnie analizuje je. Pliki cookie wykorzystywane przez Hotjar posiadają różne „okresy trwałości”; niektóre pozostają na urządzeniu do 365 dni, podczas gdy inne przechowywane są tylko na czas aktualnej wizyty.

Przetwarzane dane użytkowników obejmują w szczególności:

  • Dane urządzenia i metadane: adresy IP urządzeń końcowych (gromadzone i zapisywane w zanonimizowanym formacie), rozdzielczość ekranu/wyświetlacza urządzenia końcowego, rodzaj urządzenia końcowego (indywidualne cechy identyfikacyjne urządzenia), system operacyjny, rodzaj przeglądarki, adres URL i domena strony odsyłającej;
  • Lokalizacja geograficzna (tylko kraj);
  • Dane dotyczące użytkowania oraz dane protokołów: data i czas uzyskania dostępu do usług online, używany język, interakcje użytkownika, takie jak sposób używania myszy (ruchy, położenie, kliknięcia), dane dotyczące używania klawiatury, wywoływane witryny internetowe oraz interakcje z ich zawartością i funkcjami.
  • Dane dotyczące treści: informacje wprowadzane w ramach ankiet oraz formularzy informacji zwrotnej.

W sytuacjach, gdy prosimy użytkowników o udzielenie zgody (np. w ramach zgody na korzystanie z plików cookie), podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a. RODO. W przeciwnym razie dane osobowe użytkowników przetwarzane są na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tzn. interesów związanych z analizą, optymalizacją oraz wydajnym funkcjonowaniem naszych usług online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Użytkownicy mogą uniemożliwić gromadzenie danych przez Hotjar, korzystając z ustawień Do not track w przeglądarce lub klikając poniższe łącze i postępując zgodnie z podanymi tam instrukcjami: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out.

Polityka prywatności Hotjar: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy. Wytyczne dotyczące plików cookie: https://www.hotjar.com/legal/policies/cookie-information.

4. Przekazywanie danych osobowych i przetwarzanie ich przez podmioty trzecie

Zasadniczo wykorzystujemy dane osobowe wyłącznie do wewnętrznych celów biznesowych i nie przekazujemy danych stronom trzecim, chyba że jest to konieczne do wypełnienia umowy, ustawowo dopuszczalne bądź jeśli wyrazisz na to zgodę.

Możemy jednak zawierać umowy z innymi przedsiębiorstwami lub osobami („Przetwarzający dane”), aby zlecać im wykonanie określonych zadań w naszym imieniu. W takich przypadkach konieczne może być udzielenie przez nas przetwarzającym dane dostępu do danych osobowych. Podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie są zobowiązane do zachowania poufności otrzymanych danych osobowych i nie mogą wykorzystywać tych informacji do celów innych niż określone przez nas. Przykładami takich zadań, które są przejmowane przez przetwarzających dane, są usługi w zakresie techniki, usługi rozliczeniowe i dostawcze, marketing, ograniczanie ryzyka kredytowego lub ochrona przeciwko oszustwom, usługi analityczne, usługi wyszukiwania i przetwarzanie wewnętrzne w obrębie grupy.

Takie przekazywanie danych osobowych zawsze odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem dotyczącym danych osobowych, zapewniamy też zastosowanie odpowiednich środków umownych, technicznych i organizacyjnych.

5. Usługi lub treści podmiotów trzecich na naszej stronie internetowej

Na naszej stronie udostępniamy usługi i/lub treści pochodzące od podmiotów trzecich. Jeśli skorzystasz z tego typu usług podmiotów trzecich lub gdy wyświetlane są Ci treści pochodzące od podmiotów trzecich, ze względów technicznych dochodzi do wymiany danych komunikacyjnych między Tobą a danym usługodawcą. Nie kontrolujemy stron internetowych ani polityki prywatności podmiotów trzecich, które nimi zarządzają. Dlatego niniejsza polityka prywatności nie obejmuje powiązanych łączami stron lub usług podmiotów trzecich.

Każdy z podmiotów oferujących usługi lub udostępniających treści może gromadzić dodatkowe dane, które przetwarza do własnych celów. Zgodnie z najlepszą wiedzą skonfigurowaliśmy usługi i treści pochodzące od podmiotów gromadzących dane do własnych celów tak, aby uniemożliwić na naszej stronie internetowej komunikację inną niż ta związana z prezentacją usług lub treści albo aby dane osobowe były gromadzone wyłącznie wówczas, gdy zdecydujesz się na skorzystanie z danej usługi. Jednak ze względu na to, że nie mamy kontroli nad danymi gromadzonymi przez podmioty trzecie, nie dysponujemy możliwością udostępnienia wiążących informacji o zakresie i celu tego rodzaju przetwarzania Twoich danych przez dany podmiot trzeci.

a) Łącza do stron internetowych

Aby dostarczać Ci optymalną ofertę informacyjną, na naszych stronach internetowych znajdują się łącza prowadzące do stron podmiotów trzecich. Ponieważ są to strony internetowe innych dostawców, nie mamy wpływu na ich treść, za którą odpowiada wyłącznie dany dostawca. Dlatego niniejsza polityka prywatności nie obejmuje powiązanych łączami stron podmiotów trzecich.

b) Narzędzia

Na naszej stronie internetowej w celu zwiększenia funkcjonalności wykorzystywane są różnorodne narzędzia.

Informacja dotycząca Google Web Fonts

Nasza strona internetowa w celu wyświetlania tekstu wykorzystuje funkcję „Web Fonts”, udostępnianą przez Google. Podczas otwierania strony Twoja przeglądarka ładuje wymagane czcionki Web Fonts do pamięci przeglądarki, aby prawidłowo wyświetlać tekst. W tym celu używana przez Ciebie przeglądarka nawiązuje połączenie z serwerami Google. W ten sposób Google otrzymuje informację o odwiedzeniu przez Ciebie naszej strony internetowej ze swojego adresu IP.

Wykorzystanie Google Web Fonts odbywa się w interesie jednolitego i odpowiedniego wyświetlania naszej oferty internetowej. Stanowi to prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli Twoja przeglądarka nie obsługuje Web Fonts, używane będą standardowe czcionki Twojego komputera.

Dostawcą tej funkcji jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika przez Google znajduje się w polityce prywatności Google.

Wskazówka dotycząca Map Google

Nasza strona internetowa wykorzystuje funkcje Map Google. Do korzystania z funkcji Map Google konieczne jest zapisywanie Twojego adresu IP. Informacje te mogą być przesyłane na serwer firmy Google w USA i tam przechowywane. Nie mamy wpływu na to przekazywanie danych.

Wykorzystanie Map Google odbywa się w celu odpowiedniego wyświetlania naszej oferty internetowej i łatwego odnajdywania wymienianych przez nas na stronie lokalizacji. Stanowi to prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Dostawcą tej funkcji jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika przez Google znajduje się w polityce prywatności Google.

c) Wtyczki społecznościowe

Na naszej stronie internetowej są wykorzystywane różne tzw. wtyczki społecznościowe („Przyciski”) mediów społecznościowych, takich jak Facebook, Google+, LinkedIn i Twitter. Media społecznościowe (np. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Youtube lub LinkedIn) umożliwiają swoim użytkownikom tworzenie łączy do ich profili i zapisywanie ich lub udostępnianie osobom z listy kontaktów na portalu społecznościowym.

Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, przyciski mediów społecznościowych są standardowo dezaktywowane. Bez odpowiedniego działania z Twojej strony żadne dane nie są przesyłane do danej sieci społecznościowej. Zanim będzie można skorzystać z tych przycisków, musisz je aktywować kliknięciem. Pozostają one następnie aktywne, dopóki ich nie dezaktywujesz.

Po aktywacji przycisku zostanie nawiązane bezpośrednie połączenie z serwerem danej sieci społecznościowej. Treść przycisku zostanie następnie przekazana przez sieć społecznościową bezpośrednio do Twojej przeglądarki i włączona przez nią w stronę internetową. Po aktywacji przycisku sieć społecznościowa może wywoływać dane, bez względu na to, czy używasz przycisku, czy nie.

Jeżeli zalogujesz się na konto w sieci społecznościowej, sieć ta może przypisać Twoje odwiedziny na naszej stronie internetowej do Twojego konta użytkownika.

Jeżeli korzystasz z sieci społecznościowej i nie chcesz, aby informacja o Twoich odwiedzinach na naszej stronie była powiązana z Twoimi danymi użytkownika, przed aktywowaniem przycisku musisz się wylogować z danej sieci społecznościowej.

Nie mamy wpływu na zakres danych, jakie sieci społecznościowe pozyskują za pomocą swoich przycisków. Polityki prywatności sieci społecznościowych zawierają informacje o celu i zakresie zbierania danych, o tym, w jaki sposób dane te są przetwarzane i wykorzystane, o Twoich prawach oraz ustawieniach, jakich możesz dokonać w celu ochrony swojej prywatności. Więcej informacji na temat zakresu i celu takiego gromadzenia i przetwarzania Twoich danych znajduje się w informacjach dotyczących ochrony prywatności udostępnionych przez dostawcę, który w związku z tymi usługami i/lub treściami jest odpowiedzialny za ochronę Twoich danych.

Wskazówka dotycząca wtyczki Facebooka (przyciski Lubię to i Udostępnij)

Nasza strona internetowa wykorzystuje funkcje sieci społecznościowej Facebook. Wtyczki Facebooka można rozpoznać po przycisku Facebooka lub przycisku „Like” („Lubię to”) na naszej stronie. Kiedy odwiedzając naszą stronę internetową logujesz się na konto Facebooka, poprzez wtyczkę jest nawiązywane bezpośrednie połączenie między Twoją przeglądarką a serwerem Facebooka. Facebook otrzymuje w ten sposób informację, że odwiedzasz naszą stronę internetową ze swojego adresu IP. Jeżeli klikniesz przycisk Facebooka „Lubię to”, gdy logujesz się na swoje konto Facebooka, możesz przesłać łącze do treści z naszej strony internetowej na swoje konto Facebook. W ten sposób Facebook może powiązać Twoje odwiedziny na naszej stronie z Twoim kontem użytkownika. Możesz temu zapobiec poprzez wylogowanie się ze swojego konta Facebook. Zwracamy uwagę, że nie otrzymujemy informacji o treści przekazanych danych ani o ich wykorzystaniu przez Facebook.

Dostawcą tych funkcji jest Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika przez Facebook znajduje się w polityce prywatności Facebooka.

Informacje dotyczące Twittera

Nasza strona internetowa wykorzystuje funkcje serwisu Twitter. Jeśli korzystasz z Twittera i funkcji „retweet”, informacje o odwiedzonych przez Ciebie stronach internetowych zostają powiązane z Twoim kontem Twittera i udostępnione innym użytkownikom. Może przy tym nastąpić również przekazanie danych Twitterowi. Zwracamy uwagę, że nie otrzymujemy informacji o treści przekazanych danych ani o ich wykorzystaniu przez Twitter.

Dostawcą tych funkcji jest Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika przez Twittera znajduje się w polityce prywatności Twittera.

Informacje dotyczące Instagrama

Nasza strona internetowa wykorzystuje funkcje serwisu Instagram. Jeżeli klikniesz przycisk Instagram, gdy logujesz się na swoje konto Instagram, możesz przesłać łącze do treści z naszej strony internetowej na swoje konto Instagram. W ten sposób Instagram może powiązać Twoje odwiedziny na naszej stronie z Twoim kontem użytkownika. Zwracamy uwagę, że nie otrzymujemy informacji o treści przekazanych danych ani o ich wykorzystaniu przez Instagram.

Dostawcą tych funkcji jest Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika przez Instagram znajduje się w polityce prywatności Instagram.

Informacje dotyczące Pinterest

Nasza strona internetowa wykorzystuje funkcje sieci społecznościowej Pinterest. Jeżeli odwiedzasz nasze strony wyposażone we wtyczkę Pinterest, gdy logujesz się na konto Pinterest, zostaje nawiązane połączenie z serwerami Pinterest. Dane protokołu wtyczki (Twój adres IP, adres odwiedzanych stron internetowych zawierających funkcje Pinterest, typ i ustawienia przeglądarki, data i godzina zapytania, Twój sposób użytkowania Pinterest) są przekazywane na serwer Pinterest w USA. Zwracamy uwagę, że nie otrzymujemy informacji o treści przekazanych danych ani o ich wykorzystaniu przez Instagram.

Dostawcą wtyczki jest Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, US. Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika przez Pinterest znajduje się w polityce prywatności Pinterest.

6. Usuwanie danych osobowych

Jeżeli w polityce prywatności nie podano szczególnych terminów przechowywania danych, obowiązują następujące zasady ogólne:

Twoje dane osobowe zostają usunięte, gdy tylko przestaną być wymagane do przewidzianych celów, gdy wycofasz zgodę na przetwarzanie danych lub gdy z uzasadnionych powodów sprzeciwisz ich wykorzystaniu. Po przekroczeniu tego czasu dane pozostają zapisane tylko, jeżeli jest to wymagane prawnie (np. przepisy prawa podatkowego i handlowego) lub jeżeli dane są wymagane do uzasadnienia, przeprowadzania lub obrony roszczeń prawnych.

7. Bezpieczeństwo

Wszystkie informacje, które nam przekazujesz, są zapisywane na serwerach na terenie Unii Europejskiej, EOG lub Szwajcarii. Kładziemy przy tym szczególny nacisk na to, by w każdym kraju zagwarantowany był odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Twoje dane osobowe przed przypadkowymi lub rozmyślnymi manipulacjami, częściową lub całkowitą utratą oraz przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są ciągle ulepszane i dostosowywane zgodnie z rozwojem technologicznym.

Zwracamy jednak uwagę, że podczas przesyłania danych przez Internet (np. podczas komunikacji drogą e-mailową) mogą wystąpić luki bezpieczeństwa. Stuprocentowo skuteczna ochrona danych przed dostępem osób trzecich jest niemożliwa.

8. Zmiana polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności może ulegać zmianom, np. ze względu na zmiany przepisów ustawowych lub zmiany przetwarzania danych. Dlatego prosimy o regularne odwiedzanie tej strony.

Arkusz informacyjny dotyczący ochrony danych

Arkusz informacyjny dotyczący ochrony danych przeznaczony dla kontrahentów, hurtowników, instalatorów, zakładów montażowych, projektantów, architektów, firm budowlanych i deweloperskich oraz klientów prywatnych.