Ochrona danych

Polityka prywatności

Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Z Twoimi danymi osobowymi postępujemy w sposób poufny, zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych i niniejszą polityką prywatności. Dane osobowe są na tej stronie internetowej zbierane i przetwarzane wyłącznie w niezbędnym zakresie. Poniżej wyjaśniono, w jaki sposób zapewniamy ochronę danych osobowych i jakie rodzaje danych zbieramy w jakim celu.

Nazwa i adres jednostki odpowiedzialnej

Podmiot odpowiedzialny w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych („RODO”):


Kermi Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b
54-610 Wrocław

E-Mail: info@kermi.pl
Telefon: +48 71 354 03 70

Inspektor ochrony danych

Ustawowy inspektor ochrony danych:

Kermi Sp. z o.o.
Inspektor ochrony danych
ul. Graniczna 8b
54-610 Wrocław

E-Mail: datenschutz@kermi.de
Telefon: +49 9931 501-4286
www.kermi.com

Każda osoba, której dane dotyczą, może w dowolnej chwili zwrócić się ze wszelkimi pytaniami i sugestiami związanymi z ochroną danych bezpośrednio do naszego inspektora ochrony danych.

 

1. Dane osobowe

Kiedy korzystasz z tej strony internetowej, są zapisywane różne Twoje dane osobowe. Dane osobowe to dane, za pomocą których można Cię zidentyfikować. W Twoim przypadku może to być na przykład imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu.

2. Dzieci

Dzieci (aż do ukończenia 18. roku życia) nie powinny przekazywać nam żadnych danych osobowych bez zgody swoich rodziców lub opiekunów. Zachęcamy wszystkich rodziców i opiekunów do poinstruowania dzieci w zakresie bezpiecznego i odpowiedzialnego postępowania z danymi osobowymi w Internecie. W żadnym przypadku nie gromadzimy świadomie danych osobowych uzyskanych od dzieci, nie wykorzystujemy ich ani nie udostępniamy stronom trzecim.

3. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych

a) Podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, przetwarzamy dane, które Twoja przeglądarka automatycznie do nas przesyła. Dane te obejmują Twój adres IP, czas wysłania żądania przez serwer, rodzaj i wersję przeglądarki, używany system operacyjny, odsyłający adres URL i nazwę hosta komputera, z którego następuje dostęp. Dane osobowe dotyczące korzystania z naszej strony internetowej przetwarzamy wyłącznie wtedy, gdy jest to konieczne, aby umożliwić użytkownikowi korzystanie z tej usługi.

Dane te są zbierane i przetwarzane do wewnętrznych celów statystycznych. Podstawą przetwarzania danych jest przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub podjęcia działań poprzedzających. Dalszą podstawą przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes dotyczący tego, aby zagwarantować stabilność i bezpieczeństwo strony internetowej.

Częściowo stosujemy również pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze w powiązaniu z przeglądarką. Pliki cookie są używane na naszych stronach internetowych w kilku miejscach. Są one wykorzystywane, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, efektywna i bezpieczniejsza. Większość stosowanych przez nas plików cookie to tzw. „sesyjne” pliki cookie. Są one automatycznie kasowane po zakończeniu Twoich odwiedzin na stronie. Pliki cookie nie wyrządzają szkód na komputerze i nie zawierają wirusów. Zapisywanie plików cookie w celu pozbawionego błędów technicznych i optymalnego udostępniania usług na naszej strony leży w naszym prawnie uzasadnionym interesie.

Jak mogę zapobiec zapisywaniu plików cookie?

Jeżeli chcesz zablokować pliki cookie, możesz odpowiednio dostosować ustawienia w swojej przeglądarce. Tutaj znajdziesz instrukcję na temat ustawień plików cookie w najpopularniejszych przeglądarkach:

  • Internet Explorer
  • Chrome
  • Safari
  • Safari (wersja mobilna)
  • Firefox
  • Blackberry
  • Android 
  • Opera

Po zablokowaniu żadne informacje na temat urządzenia lub zachowania podczas przeglądania naszej strony nie zostają zapisane. Zablokowanie plików cookie wpływa na funkcjonalność naszej strony internetowej. Może to uniemożliwić Ci korzystanie z niektórych oferowanych przez nas funkcji i usług.

Inne zapisywane pliki cookie (np. służące do analizy przeglądania strony przez użytkownika) są oddzielnie opisane w niniejszej polityce prywatności.

b) Podczas rejestracji na tej stronie internetowej

Możesz zarejestrować się na naszej stronie internetowej (np. poprzez rejestrację dystrybutora), aby korzystać na niej z dodatkowych funkcji. Podane podczas rejestracji dane przetwarzamy wyłącznie w celach związanych z korzystaniem z oferty lub usługi, do której się rejestrujesz. Wszystkie wyświetlane podczas rejestracji pola obowiązkowe muszą zostać wypełnione. W przeciwnym razie rejestracja zostanie odrzucona.

Twojego adresu e-mail podanego przy rejestracji używamy, aby przesyłać Ci ważne informacje o zmianach zakresu oferty lub zmianach wymaganych z powodów technicznych.

Przetwarzanie danych osobowych podanych podczas rejestracji następuje na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody. Udzieloną zgodę możesz w każdej chwili wycofać. Informację o wycofaniu zgody wystarczy przesłać w wiadomości e-mail na adres datenschutz@kermi.de. Zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych pozostaje nienaruszona przez wycofanie zgody.

Zebrane podczas rejestracji dane pozostają przez nas zapisane w systemie CRM w Niemczech tak długo, jak długo użytkownik jest zarejestrowany na naszej stronie internetowej, a potem zostają usunięte. Nie wpływa to na ustawowe terminy przechowywania danych.

c) W przypadku korzystania z formularza kontaktowego/wysyłania wiadomości e-mail

Kiedy wysyłasz do nas wiadomość e-mail lub wypełniasz formularz kontaktowy, Twoje dobrowolnie udostępnione dane (np. zwrot grzecznościowy, imię, nazwisko, numer telefonu, nazwa firmy) są wykorzystywane wyłącznie do prowadzenia z Tobą korespondencji. Jeżeli będzie inaczej, wyraźnie Cię o tym poinformujemy i poprosimy o wyrażenie zgody.

Ponieważ komunikacja poprzez e-mail nie zapewnia bezpiecznej transmisji danych, zalecamy aby zrezygnować z przesyłania tą drogą poufnych informacji. Dane kontaktowe są zapisywane w skrzynkach odbiorczych poszczególnych adresów e-mail. Infrastruktura e-mailowa grupy Arbonia jest hostowana w Szwajcarii i Niemczech.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody. Zgodę tę możesz w każdej chwili wycofać. Informację o wycofaniu zgody wystarczy przesłać w wiadomości e-mail na adres datenschutz@kermi.de. Zgodność z prawem procesów przetwarzania danych przeprowadzonych do momentu wycofania zgody pozostaje nienaruszona przez wycofanie zgody.

Podane przez Ciebie w formularzu kontaktowym dane pozostają zapisane u nas do momentu, w którym zażądasz od nas ich usunięcia, wycofasz swoją zgodę na zapisywanie danych lub przestanie obowiązywać cel zapisywania danych (np. po zakończeniu przetwarzania Twojego zapytania). Nie wpływa to na ustawowe terminy przechowywania danych.

d) Przetwarzanie danych klientów i danych umownych

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe w zakresie, w którym jest to konieczne do uzasadnienia, merytorycznego kształtowania lub zmiany stosunku prawnego, do zarządzania klientami i relacjami z klientami oraz do działań reklamowych i marketingowych.

Przetwarzamy takie dane osobowe, aby umożliwić realizację zleceń, przeprowadzanie czynności sprzedażowych i dostaw, obsługę klienta, wystawianie faktur oraz kontakty z klientami w ramach realizacji umów, a także marketing i inne rodzaje podtrzymywania relacji z klientami. Ponadto w razie konieczności wykorzystujemy dane osobowe, aby reagować w przypadku problemów i roszczeń oraz aby zapewniać klientom żądane przez nich wsparcie.

Dane osobowe otrzymujemy bezpośrednio od klientów lub gromadzimy w związku z korzystaniem przez nich z naszych produktów i usług. Dane osobowe mogą pochodzić również z rejestrów publicznych i innych wiarygodnych źródeł zewnętrznych. Przetwarzanie danych osobowych jest wymagane w celu świadczenia usług w ramach umów zakupu, w których stroną jest firma klienta. Ponadto przetwarzanie danych osobowych jest przez nas wymagane do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów w ramach celów biznesowych naszego przedsiębiorstwa.

Dane naszych klientów są zapisywane w systemie CRM (salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Strasse 31, DE-80636 München, Deutschland), który jest hostowany w Niemczech. Zebrane dane klienta są usuwane po zawarciu umowy lub zakończeniu relacji biznesowej. Nie wpływa to na ustawowe terminy przechowywania danych.

Zasadniczo przetwarzamy dane osobowe wyłącznie do wewnętrznych celów przedsiębiorstwa i nie przekazujemy ich stronom trzecim. Przedsiębiorstwa grupy Arbonia mogą uzyskiwać dostęp do danych osobowych i przetwarzać je w zakresie koniecznym do realizacji wymienionych wyżej celów. Stronom trzecim spoza grupy Arbonia przekazujemy dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to wymagane do realizacji umowy, np. firmie, której zlecamy dostawę towarów, lub instytucji kredytowej zajmującej się realizacją płatności. Przekazywanie danych osobowych w innych przypadkach następuje wyłącznie wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę. Przekazywanie danych osobowych zawsze odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem dotyczącym danych osobowych i z zastosowaniem odpowiednich środków umownych, technicznych i organizacyjnych.

e) Przetwarzanie danych podczas procedury rekrutacji

Zbieramy i przetwarzamy dane osobowe kandydatów aplikujących do naszej firmy, w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji. Jeżeli z kandydatem zostanie zawarta umowa o pracę, przekazane dane zostaną zapisane w celu realizacji stosunku zatrudnienia, z zachowaniem ustawowych przepisów.

Jeżeli z kandydatem nie zostanie zawarta umowa o pracę, dane podane w związku z aplikacją zostaną usunięte po sześciu miesiącach od ogłoszenia decyzji o odrzuceniu aplikacji, o ile usunięcie nie stoi w sprzeczności z uzasadnionymi prawnie interesami jednostki odpowiedzialnej. Przetwarzanie danych osobowych w podanych wyżej celach odbywa się na podstawie udzielonej zgody lub na podstawie stojącego w sprzeczności z usunięciem danych prawnie uzasadnionego interesu jednostki odpowiedzialnej.

Możemy współpracować z innymi przedsiębiorstwami grupy Arbonia lub z zewnętrznymi firmami przetwarzającymi dane (np. z dostawcami usług IT). Przekazywanie danych osobowych zawsze odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem dotyczącym danych osobowych i z zastosowaniem odpowiednich środków umownych, technicznych i organizacyjnych.

Dane osobowe są zapisywane przede wszystkim w Niemczech, w Szwajcarii i w Czechach.

Informacje dot. firmy rexx:

Niniejsza strona internetowa korzysta z usług firmy rexx systems GmbH, Headquarters, Süderstrasse 75–79, 20097 Hamburg, Niemcy („rexx”). Siedziba filii w Szwajcarii, rexx systems Schweiz AG, mieści się pod adresem Sparrenbergstrasse 5, 8103 Zurych. Po wprowadzeniu i przekazaniu Twoje dane osobowe mogą być przesłane szyfrowanym połączeniem bezpośrednio na serwer firmy rexx, który zapisuje dane, wyłącznie w formie zaszyfrowanej, na serwerze w centrum komputerowym firmy Host Europe GmbH (z siedzibą w Kolonii). W takich przypadkach dane są szyfrowane z użyciem metody SSL. Jeżeli po rejestracji zalogujesz się za pomocą udostępnionych danych użytkownika, również wtedy stosowana będzie metoda szyfrowania SSL.

Przekazywanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem dotyczącym danych osobowych i z zastosowaniem odpowiednich środków umownych, technicznych i organizacyjnych. Zarówno podmiot odpowiedzialny, jak i dostawca usług stosują odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić Twoje dane osobowe przed przypadkową lub zamierzoną manipulacją, utratą, zniszczeniem oraz przed dostępem nieuprawnionych osób. Nasze środki bezpieczeństwa są ciągle ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym.

Informacje dotyczące analizy sieci Matoma (dawniej Piwik):

Na naszej stronie internetowej w ramach procesów rekrutacyjnych wykorzystywana jest funkcja analizy sieciowej Piwik Webanalyse. Piwik Webanalyse wykorzystuje pliki cookie, które są przechowywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania przez niego ze strony internetowej. W tym celu zebrane przez cookie informacje o korzystaniu z tej strony internetowej są zapisywane na naszym serwerze. Adres IP przed zapisaniem jest anonimizowany. Pliki cookie Piwik Webanalyse pozostają zapisane na Twoim komputerze, dopóki ich nie usuniesz.

Użycie plików cookie Piwik Webanalyse następuje na podstawie naszego uzasadnionego prawnie interesu. Zanonimizowana analiza zachowań użytkownika w celu optymalizacji naszej oferty internetowej oraz reklam leży w naszym prawnie uzasadnionym interesie.

Zebrane przez pliki cookie informacje o korzystaniu z tej strony internetowej nie są przekazywane osobom trzecim. Jak wyjaśnione zostało wcześniej w niniejszej polityce prywatności, zapisywanie plików cookie można uniemożliwić przez odpowiednie ustawienie przeglądarki. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku może nie być możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej.

Jeżeli nie zgadzasz się na zapisywanie i wykorzystanie Twoich danych osobowych, możesz zapobiec na przyszłość zapisywaniu i wykorzystaniu danych poprzez ustawienie pliku cookie opt-out w ramach korzystania z portalu pracy, zaznaczając odpowiednią opcję. Jeżeli usuniesz pliki cookie, usunięte zostanie również cookie opt-out Piwik Webanalyse. Przy ponownych odwiedzinach na naszej stronie internetowej konieczne jest wówczas ponowne ustawienie cookie opt-out.

f) Przetwarzanie danych w celu wysyłania newsletterów i komunikacji e-mailowej

Jeżeli subskrybujesz oferowany na stronie internetowej newsletter, podane podczas rejestracji do newslettera lub komunikacji e-mail dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu przesyłania newslettera, chyba że wyrazisz zgodę na ich inne wykorzystanie. Subskrybując newsletter, wyrażasz zgodę na przekazywanie tych danych osobowych innym spółkom grupy Arbonia, na wykorzystanie tych danych w tym samym celu przez inne spółki grupy Arbonia oraz na otrzymywanie newsletterów dotyczących całej oferty usług grupy Arbonia. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych stronom trzecim spoza grupy Arbonia.

Jeżeli zasubskrybujesz newsletter e-mail, co wymaga podania danych osobowych, na podany przez siebie adres e-mail otrzymasz wiadomość z łączem do potwierdzenia. Rejestracja do newslettera jest zakończona dopiero po kliknięciu tego łącza. Przetwarzanie odbywa wyłącznie na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody. Udzieloną zgodę na zapisywanie danych i adresu e-mail oraz ich wykorzystywanie do przesyłania newslettera możesz w każdej chwili wycofać poprzez dostępną w newsletterze opcję rezygnacji z subskrypcji. Zgodność z prawem już przeprowadzonych procesów przetwarzania danych pozostaje nienaruszona przez wycofanie zgody.

Dane podane przez Ciebie podczas rejestracji do newslettera są przez nas przechowywane w naszym systemie CRM w Niemczech przez okres wysyłania newslettera i są usuwane po rezygnacji z subskrypcji. Nie dotyczy to danych, które zostały przez nas zapisane w innym celu lub na podstawie innej wyrażonej przez Ciebie zgody (np. adres e-mail podany podczas rejestracji do innego newslettera lub w celu korzystania z innych funkcji strony internetowej).

Pomiar skuteczności kampanii mailingowej

Newslettery zawierają tzw. „web beacon”, czyli obrazek o wymiarach jednego piksela, który po otwarciu newslettera jest pobierany z naszego serwera lub z serwera serwisu mailingowego, o ile korzystamy z takiej usługi. Serwer znajduje się na terenie UE. Pobranie obrazka wiąże się z zapisaniem informacji technicznych, takich jak typ wykorzystywanej przez Ciebie przeglądarki i systemu, a także Twój adres IP oraz godzina pobrania.

Informacje te są wykorzystywane do technicznego ulepszania usług na podstawie danych technicznych lub do określania grup docelowych i ich zachowań na podstawie danych o miejscach pobierania (za pośrednictwem adresu IP) lub godzinach otwierania wiadomości. Do danych gromadzonych w celach statystycznych zaliczają się również informacje o tym, czy i kiedy odbiorcy otwierają newslettery oraz na które linki klikają. Z powodów technicznych informacje te są przypisywane do poszczególnych odbiorców, jednakże nie ma to na celu obserwowania zachowań użytkowników ani przez nas, ani przez serwis mailingowy, o ile jest on wykorzystywany. Tego typu analizy pomagają nam poznać preferencje naszych użytkowników i dopasować do nich prezentowane przez nas treści lub przesyłać im treści zgodne z ich zainteresowaniami.

Wycofanie zgody na pomiar skuteczności kampanii mailowej nie jest niestety możliwe bez całkowitej rezygnacji z subskrypcji newslettera.

Wysyłka newslettera

Do wysyłki naszego newslettera oraz powiązanego z tym przetwarzaniem wymienionych wcześniej danych wykorzystujemy narzędzie Tool Account Engagement usługodawcy Salesforce (salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Strasse 31, DE-80636 Monachium, Niemcy). Ponadto informujemy, że w ramach wysyłki newslettera monitorujemy zachowanie użytkowników. Do tego celu korzystamy z usługi Account Engagement. Tego typu analizy pomagają nam poznać preferencje naszych użytkowników i dopasować do nich prezentowane przez nas treści lub przesyłać im treści zgodne z ich zainteresowaniami. Więcej na ten temat znaleźć można w naszej polityce prywatności dotyczącej plików cookie.

4. Analiza danych użytkowania i użycie narzędzi do analizy

Chcemy możliwie najlepiej dostosować naszą stronę do Twoich zainteresowań i w ten sposób ulepszać dla Ciebie naszą ofertę. W celu odpowiedniej do potrzeb aranżacji oraz ciągłej optymalizacji naszej strony internetowej wykorzystujemy różnorodne narzędzia do analizy sieciowej. Objaśnienia na temat tych narzędzi analitycznych znaleźć można w naszej polityce prywatności dotyczącej plików cookie.

5. Przekazywanie danych osobowych i przetwarzanie ich przez podmioty trzecie

Traktujemy Twoje dane osobowe jako poufne i przekazujemy je dalej tylko pod warunkiem uzyskania na to Twojej zgody, kiedy jesteśmy do tego zobowiązani lub uprawnieni przez prawo, lub kiedy jest to niezbędne do korzystania z naszych praw, zwłaszcza w celu realizacji roszczeń wynikających ze stosunku umownego.

Ponadto przekazujemy Twoje dane osobowe stronom trzecim, gdy jest to konieczne lub uzasadnione w ramach użytkowania strony internetowej lub w celu dostarczania zamówionych przez Ciebie usług (także poza stroną internetową).

Przestrzegamy przy tym przepisów prawnych dotyczących przekazywania danych osobowych stronom trzecim. Jeżeli korzystamy z usług podmiotów przetwarzających dane na zlecenie w celu udostępniania naszych usług, stosujemy odpowiednie środki prawne, techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony Twoich danych osobowych zgodnie ze stosownymi przepisami prawa.

Jeżeli poziom ochrony danych w kraju, w którym przetwarzane są dane, nie odpowiada stosownym postanowieniom dotyczącym ochrony danych, stosujemy zabezpieczenia umowne – na przykład włączenie standardowych klauzul umownych UE – które gwarantują poziom ochrony Twoich danych osobowych odpowiadający standardom obowiązującym w Szwajcarii lub UE/EOG.

W przypadku wszelkiej wymiany danych w obrębie koncernu zapewniamy ochronę Twoich danych poprzez odpowiednie umowy oraz zgodność z obowiązującymi przepisami ochrony danych.

6. Usługi lub treści podmiotów trzecich na naszej stronie internetowej

Na naszej stronie udostępniamy usługi i/lub treści pochodzące od podmiotów trzecich. Jeśli skorzystasz z tego typu usług podmiotów trzecich lub gdy wyświetlane są Ci treści pochodzące od podmiotów trzecich, ze względów technicznych dochodzi do wymiany danych komunikacyjnych między Tobą a danym usługodawcą. Nie kontrolujemy stron internetowych ani polityki prywatności podmiotów trzecich, które nimi zarządzają. Dlatego niniejsza polityka prywatności nie obejmuje powiązanych łączami stron lub usług podmiotów trzecich.

Każdy z podmiotów oferujących usługi lub udostępniających treści może gromadzić dodatkowe dane, które przetwarza do własnych celów. Zgodnie z najlepszą wiedzą skonfigurowaliśmy usługi i treści pochodzące od podmiotów gromadzących dane do własnych celów tak, aby uniemożliwić na naszej stronie internetowej komunikację inną niż ta związana z prezentacją usług lub treści albo aby dane osobowe były gromadzone wyłącznie wówczas, gdy zdecydujesz się na skorzystanie z danej usługi. Jednak ze względu na to, że nie mamy kontroli nad danymi gromadzonymi przez podmioty trzecie, nie dysponujemy możliwością udostępnienia wiążących informacji o zakresie i celu tego rodzaju przetwarzania Twoich danych przez dany podmiot trzeci.

a) Łącza do stron internetowych

Aby dostarczać Ci optymalną ofertę informacyjną, na naszych stronach internetowych znajdują się łącza prowadzące do stron podmiotów trzecich. Ponieważ są to strony internetowe innych dostawców, nie mamy wpływu na ich treść, za którą odpowiada wyłącznie dany dostawca. Dlatego niniejsza polityka prywatności nie obejmuje powiązanych łączami stron podmiotów trzecich.

b) Narzędzia

Na naszej stronie internetowej w celu zwiększenia funkcjonalności wykorzystywane są różnorodne narzędzia.

Informacja dotycząca Google Web Fonts

Nasza strona internetowa w celu wyświetlania tekstu wykorzystuje funkcję „Web Fonts”, udostępnianą przez Google. Podczas otwierania strony Twoja przeglądarka ładuje wymagane czcionki Web Fonts do pamięci przeglądarki, aby prawidłowo wyświetlać tekst. W tym celu używana przez Ciebie przeglądarka nawiązuje połączenie z serwerami Google. W ten sposób Google otrzymuje informację o odwiedzeniu przez Ciebie naszej strony internetowej ze swojego adresu IP.

Wykorzystanie Google Web Fonts odbywa się w interesie jednolitego i odpowiedniego wyświetlania naszej oferty internetowej. Stanowi to prawnie uzasadniony interes. Jeżeli Twoja przeglądarka nie obsługuje Web Fonts, używane będą standardowe czcionki Twojego komputera.

Dostawcą tej funkcji jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika przez Google znajduje się w polityce prywatności Google.

Wskazówka dotycząca Map Google

Nasza strona internetowa wykorzystuje funkcje Map Google. Do korzystania z funkcji Map Google konieczne jest zapisywanie Twojego adresu IP. Informacje te mogą być przesyłane na serwer firmy Google w USA i tam przechowywane. Nie mamy wpływu na to przekazywanie danych.

Wykorzystanie Map Google odbywa się w celu odpowiedniego wyświetlania naszej oferty internetowej i łatwego odnajdywania wymienianych przez nas na stronie lokalizacji. Stanowi to prawnie uzasadniony interes.

Dostawcą tej funkcji jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zawarliśmy z firmą Google umowę dotyczącą przetwarzania danych osobowych na zlecenie. Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika przez Google znajduje się w polityce prywatności Google.

c) Wtyczki społecznościowe

Na naszej stronie internetowej są wykorzystywane różne tzw. wtyczki społecznościowe („Przyciski”) mediów społecznościowych, takich jak Facebook, LinkedIn i X. Media społecznościowe (np. Facebook, X, Instagram, Pinterest, Youtube lub LinkedIn) umożliwiają swoim użytkownikom tworzenie łączy do ich profili i zapisywanie ich lub udostępnianie osobom z listy kontaktów na portalu społecznościowym.

Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, przyciski mediów społecznościowych są standardowo dezaktywowane. Bez odpowiedniego działania z Twojej strony żadne dane nie są przesyłane do danej sieci społecznościowej. Zanim będzie można skorzystać z tych przycisków, musisz je aktywować kliknięciem. Pozostają one następnie aktywne, dopóki ich nie dezaktywujesz.

Po aktywacji przycisku zostanie nawiązane bezpośrednie połączenie z serwerem danej sieci społecznościowej. Treść przycisku zostanie następnie przekazana przez sieć społecznościową bezpośrednio do Twojej przeglądarki i włączona przez nią w stronę internetową. Po aktywacji przycisku sieć społecznościowa może wywoływać dane, bez względu na to, czy używasz przycisku, czy nie. Jeżeli zalogujesz się na konto w sieci społecznościowej, sieć ta może przypisać Twoje odwiedziny na naszej stronie internetowej do Twojego konta użytkownika.

Jeżeli korzystasz z sieci społecznościowej i nie chcesz, aby informacja o Twoich odwiedzinach na naszej stronie była powiązana z Twoimi danymi użytkownika, przed aktywowaniem przycisku musisz się wylogować z danej sieci społecznościowej.

Nie mamy wpływu na zakres danych, jakie sieci społecznościowe pozyskują za pomocą swoich przycisków. Polityki prywatności sieci społecznościowych zawierają informacje o celu i zakresie zbierania danych, o tym, w jaki sposób dane te są przetwarzane i wykorzystane, o Twoich prawach oraz ustawieniach, jakich możesz dokonać w celu ochrony swojej prywatności. Więcej informacji na temat zakresu i celu takiego gromadzenia i przetwarzania Twoich danych znajduje się w informacjach dotyczących ochrony prywatności udostępnionych przez dostawcę, który w związku z tymi usługami i/lub treściami jest odpowiedzialny za ochronę Twoich danych.

Wskazówka dotycząca wtyczki Facebooka (przyciski Lubię to i Udostępnij)

Nasza strona internetowa wykorzystuje funkcje sieci społecznościowej Facebook. Wtyczki Facebooka można rozpoznać po przycisku Facebooka lub przycisku „Like” („Lubię to”) na naszej stronie. Kiedy odwiedzając naszą stronę internetową logujesz się na konto Facebooka, poprzez wtyczkę jest nawiązywane bezpośrednie połączenie między Twoją przeglądarką a serwerem Facebooka. Facebook otrzymuje w ten sposób informację, że odwiedzasz naszą stronę internetową ze swojego adresu IP. Jeżeli klikniesz przycisk Facebooka „Lubię to”, gdy logujesz się na swoje konto Facebooka, możesz przesłać łącze do treści z naszej strony internetowej na swoje konto Facebooka. W ten sposób Facebook może powiązać Twoje odwiedziny na naszej stronie z Twoim kontem użytkownika. Możesz temu zapobiec poprzez wylogowanie się ze swojego konta Facebooka. Zwracamy uwagę, że nie otrzymujemy informacji o treści przekazanych danych ani o ich wykorzystaniu przez Facebooka.

Dostawcą tych funkcji jest Meta Platforms Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika przez Facebooka znajduje się w polityce prywatności Facebooka.

Informacje dotyczące Instagrama

Nasza strona internetowa wykorzystuje funkcje serwisu Instagram. Jeżeli klikniesz przycisk Instagram, gdy logujesz się na swoje konto Instagram, możesz przesłać łącze do treści z naszej strony internetowej na swoje konto Instagram. W ten sposób Instagram może powiązać Twoje odwiedziny na naszej stronie z Twoim kontem użytkownika. Zwracamy uwagę, że nie otrzymujemy informacji o treści przekazanych danych ani o ich wykorzystaniu przez Instagram.

Dostawcą tych funkcji jest Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika przez Instagram znajduje się w polityce prywatności Instagram.

Informacje dotyczące Pinterest

Nasza strona internetowa wykorzystuje funkcje sieci społecznościowej Pinterest. Jeżeli odwiedzasz nasze strony wyposażone we wtyczkę Pinterest, gdy logujesz się na konto Pinterest, zostaje nawiązane połączenie z serwerami Pinterest. Dane protokołu wtyczki (Twój adres IP, adres odwiedzanych stron internetowych zawierających funkcje Pinterest, typ i ustawienia przeglądarki, data i godzina zapytania, Twój sposób użytkowania Pinterest) są przekazywane na serwer Pinterest w USA. Zwracamy uwagę, że nie otrzymujemy informacji o treści przekazanych danych ani o ich wykorzystaniu przez Pinterest.

Dostawcą wtyczki jest Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, US. Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika przez Pinterest znajduje się w polityce prywatności Pinterest.

7. Usuwanie danych osobowych

Jeżeli w polityce prywatności nie podano szczególnych terminów przechowywania danych, obowiązują następujące zasady ogólne:

Twoje dane osobowe zostają usunięte, gdy tylko przestaną być wymagane do przewidzianych celów, gdy wycofasz zgodę na przetwarzanie danych lub gdy z uzasadnionych powodów sprzeciwisz się ich wykorzystaniu. Po przekroczeniu tego czasu dane pozostają zapisane tylko, jeżeli jest to wymagane prawnie (np. przepisy prawa podatkowego i handlowego) lub jeżeli dane są wymagane do uzasadnienia, przeprowadzania lub obrony roszczeń prawnych.

8. Bezpieczeństwo danych

Stosujemy zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, aby chronić Twoje dane osobowe przed manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem nieuprawnionych osób, a także by zagwarantować ochronę Twoich praw i zgodność ze stosownymi postanowieniami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Podejmowane działania mają za zadanie zagwarantować poufność i integralność Twoich danych oraz trwale zapewnić dostępność i wydajność naszych systemów i usług podczas przetwarzania Twoich danych. Ich celem jest ponadto szybkie przywrócenie dostępności Twoich danych w przypadku incydentu fizycznego lub technicznego.

Nasze metody przetwarzania danych oraz nasze środki bezpieczeństwa są ciągle ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym.

Bardzo poważnie traktujemy także kwestie wewnętrznej ochrony danych w przedsiębiorstwie. Nasi pracownicy oraz usługodawcy, z którymi współpracujemy, są zobowiązani do zachowania poufności oraz przestrzegania postanowień prawnych dotyczących ochrony danych. Ponadto otrzymują oni dostęp do danych osobowych tylko w niezbędnym zakresie.

9. Twoje prawa

Poniżej objaśniamy, jakie prawa przysługują Ci w odniesieniu do Twoich danych osobowych. Pamiętaj, że przepisy i praktyki dotyczące ochrony danych ulegają ciągłej zmianie. Z tego względu zalecane i niezbędne jest, aby pozostawać na bieżąco na temat przepisów prawnych i praktyk stosowanych przez przedsiębiorstwa.

Prawo do dostępu i skorygowania

Możesz w dowolnej chwili, bez podawania przyczyny uzyskać dostęp do Twoich danych przechowywanych przez nas, pisząc na adres datenschutz@kermi.de. Ponadto masz prawo zażądać skorygowania swoich błędnych danych osobowych oraz, jeżeli to konieczne, uzupełnienia swoich niekompletnych danych w naszych systemach.

Prawo do ograniczenia zakresu przetwarzania

Możesz zażądać ograniczenia zakresu przetwarzania danych osobowych, które Cię dotyczą, pisząc na adres datenschutz@kermi.de. Jeżeli przetwarzanie dotyczących Cię danych osobowych zostało ograniczone, dane te – wyjąwszy ich przechowywanie – mogą być przetwarzane wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia, wykorzystywania lub obrony roszczeń prawnych, w celu ochrony praw innych osób fizycznych lub prawnych lub z przyczyn wynikających z istotnego interesu publicznego.

Prawo do usunięcia

Masz prawo zażądać usunięcia Twoich danych osobowych, np. jeżeli nie są one już potrzebne w danym celu, pisząc na adres datenschutz@kermi.de. Jeżeli jesteśmy jednak zobowiązani do przechowywania Twoich danych osobowych w związku z ustawowym lub umownym obowiązkiem przechowywania, możemy jedynie ograniczyć zakres Twoich danych do niezbędnego minimum lub zablokować je.

Prawo do uzyskania informacji

Po skorzystaniu z prawa do skorygowania, usunięcia lub ograniczenia zakresu przetwarzania, masz prawo do uzyskania informacji o odbiorcach, którym udostępniliśmy Twoje dane osobowe, pisząc na adres datenschutz@kermi.de.

Prawo do przekazania

Masz prawo napisać na adres datenschutz@kermi.de, aby uzyskać Twoje dane osobowe, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub realizacji umowy, w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym i możliwym do odczytania komputerowego formacie, a także aby zażądać przekazania tych danych stronom trzecim. Jeżeli zażądasz bezpośredniego przekazania danych innemu podmiotowi, zostanie to zrealizowane tylko pod warunkiem, że będzie technicznie wykonalne.

Prawo do odmowy zgody

Możesz odmówić zgody na gromadzenie i zapisywanie danych opisane w polityce prywatności. Możesz także w każdej chwili wycofać udzieloną nam zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie danych bez podawania przyczyn i ze skutkiem na przyszłość, pisząc na adres datenschutz@kermi.de.

Prawo do złożenia skargi

Bez wpływu na inne środki administracyjne lub prawne, masz prawo do złożenia skargi u organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim będącym miejscem Twojego zamieszkania, zatrudnienia lub naruszenia Twoich praw, jeżeli uważasz, że przetwarzanie dotyczących Cię danych osobowych stanowi naruszenie obowiązujących przepisów ochrony danych osobowych.

10. Zmiana polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności może ulegać zmianom, np. ze względu na zmiany przepisów ustawowych lub zmiany przetwarzania danych. Dlatego prosimy o regularne odwiedzanie tej strony.

11. Kontakt

Twoje zaufanie jest dla nas ważne. Z tego względu zawsze chętnie udzielimy odpowiedzi na Twoje pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych. W przypadku pytań, na które odpowiedzi nie zostały zawarte w niniejszej polityce prywatności, lub w przypadku chęci otrzymania dokładniejszych informacji, skontaktuj się z nami e-mailowo pod adresem datenschutz@kermi.de.

Stan: wrzesień 2023 r.

Arkusz informacyjny dotyczący ochrony danych

Arkusz informacyjny dotyczący ochrony danych przeznaczony dla kontrahentów, hurtowników, instalatorów, zakładów montażowych, projektantów, architektów, firm budowlanych i deweloperskich oraz klientów prywatnych.