Doradztwo w sprawach ogrzewania i chłodzenia powierzchniowego

Tutaj znajdziesz właściwe doradztwo – klimat w pomieszczeniach Kermi

Doradztwo w sprawach ogrzewania i chłodzenia powierzchniowego

Wyrównanie hydrauliczne ogrzewania podłogowego

Wyrównanie hydrauliczne ogrzewania podłogowego zapewnia równomierne zasilanie ciepłem wszystkich pomieszczeń w budynku. Zwłaszcza w domach wielorodzinnych wyrównanie hydrauliczne to konieczność ekonomiczna i ekologiczna, wymagana również w normach DIN i rozporządzeniach.