Prohlášení o shodě CE pro otopná tělesa

Prohlášení o shodě CE pro otopná tělesa

Prohlášení o shodě podle Nařízení o stavebních výrobcích (BauPVo)

S BauPVo se mění i význam označení CE. V budoucnu tím výrobce dokládá, že přebírá odpovědnost za shodu stavebního výrobku s vlastnostmi uvedenými v prohlášení o shodě a také za soulad se všemi příslušnými evropskými právními předpisy.

Všechny stavební výrobky, pro které výrobce vypracoval prohlášení o shodě, musí mít označení CE. Pokud je to možné, samotný stavební výrobek nebo jeho obal musí být označen štítkem CE.