Radiatorių CE eksploatacinių savybių deklaracija

Radiatorių CE eksploatacinių savybių deklaracija

Eksploatacinių savybių deklaracijos pagal Statybos gaminių potvarkį („BauPVo“)

Statybos produktų reglamentas keičia ženklinimo CE ženklu reikšmę. Ateityje gamintojas tokiu būdu pareikš, kad jis prisiima atsakomybę už statybos produkto eksploatacinių savybių deklaracijoje nurodytų savybių atitikimą bei specialiųjų Europos teisės normų laikymąsi.
Visi statybos produktai, kuriems gamintojas parengė eksploatacinių savybių deklaraciją, turi būti pažymėti CE ženklu. Jeigu įmanoma, CE ženklu turi būti pažymėtas pats produktas, etiketė arba pakuotė.