Duomenų apsauga

Duomenų apsaugos deklaracija

Į Jūsų asmens duomenų apsaugą mes žiūrime labai rimtai. Jūsų asmens duomenis laikome konfidencialiais ir juos tvarkome pagal įstatymų numatytas duomenų apsaugos taisykles bei šią duomenų apsaugos deklaraciją. Šioje interneto svetainėje asmens duomenys renkami ir tvarkomi tik reikalinga apimtimi. Toliau deklaracijoje apžvelgiama, kaip mes šią apsaugą užtikriname ir kokios rūšies duomenys kokiam tikslui renkami.

Duomenų valdytojo vardas, pavardė ir adresas

Duomenų valdytojas pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą („BDAR“):

Kermi GmbH
Pankofen-Bahnhof 1
94447 Plattling

El. paštas: info@kermi.de
Telefonas: +49 9931 501-0

Už duomenų apsaugą atsakingas asmuo

Įstatymų numatytas už duomenų apsaugą atsakingas asmuo:

Kermi GmbH
Duomenų apsaugos pareigūnas
Pankofen-Bahnhof 1
94447 Plattling

El. paštas: datenschutz@kermi.de
Telefonas: +49 9931 501-4286
www.kermi.com

Kiekvienas duomenų subjektas gali bet kada visais duomenų apsaugos klausimais ir pasiūlymais kreiptis į mūsų už duomenų apsaugą atsakingą asmenį.

 

1. Asmeniniai duomenys

Jei naudojatės šia interneto svetaine, bus renkami įvairūs asmens duomenys. Asmens duomenys – tai duomenys, pagal kuriuos Jus galima identifikuoti asmeniškai. Jūsų atveju tai gali būti, pvz., jūsų vardas ir pavardė, jūsų el. pašto adresas arba jūsų telefono numeris.

2. Vaikai

Vaikai (jaunesni nei 18 metų) be tėvų ar prižiūrinčiųjų asmenų sutikimo negali mums perduoti jokių asmens duomenų. Patariame visiems tėvams ir prižiūrintiesiems asmenims informuoti vaikus, kaip saugiai ir atsakingai elgtis su asmeniniais duomenimis internete. Bet kuriuo atveju nežinomai gautus vaikų asmeninius duomenis mes rinksime arba naudosime kitais būdais ar atskleisime tretiesiems asmenims.

3. Asmens duomenų registravimas ir tvarkymas

a) Apsilankius mūsų interneto svetainėje

Kai apsilankote mūsų interneto svetainėje, mes tvarkome duomenis, kuriuos jūsų naršyklė mums perduoda automatiškai. Šie duomenys apima Jūsų IP adresą, serverio užklausos laiką, naršyklės tipą ir versiją, naudojamą operacinę sistemą, persiuntimo URL, pagrindinio kompiuterio vardą. Asmens duomenis, susijusius su mūsų interneto svetainės naudojimu, mes tvarkome tik tada, jei to reikia, kad naudotojas galėtų pasinaudoti paslauga.

Šie duomenys renkami ir tvarkomi tik vidiniams statistikos tikslams. Duomenų tvarkymo pagrindas yra tvarkymas, kuris leidžia tvarkyti duomenis siekiant įvykdyti sutartį arba imtis priemonių prieš sudarant sutartį. Kitas duomenų tvarkymo pagrindas yra mūsų teisėtas interesas tvarkyti duomenis, kad būtų užtikrintas interneto svetainės stabilumas ir saugumas.

Iš dalies mes naudojame taip pat ir slapukus. Slapukai – tai mažos tekstinės rinkmenos, kurios perduodamos į Jūsų kompiuterį ir kuriuos jūsų naršyklė išsaugo. Mūsų interneto puslapiuose slapukai naudojami keliose vietose. Jie skirti tam, kad mūsų pasiūlymai taptų palankesni naudotojui, veiksmingesni ir saugesni. Dauguma mūsų naudojamų slapukų yra vadinamieji seanso slapukai. Jūsų apsilankymo pabaigoje jie ištrinami automatiškai. Slapukai Jūsų kompiuteriui žalos nedaro ir juose nėra virusų. Mes esame teisėtai suinteresuoti išsaugoti slapukus, kad mūsų interneto svetainės paslaugos būtų teikiamos techniškai be klaidų ir optimizuotai.

Kaip galiu užkirsti kelią slapukų išsaugojimui?

Jei norite užblokuoti slapukus, galite atitinkamai pakeisti naršyklės nustatymus. Čia rasite svarbiausių naršyklių slapukų nustatymų instrukcijas:

  • „Internet Explorer“
  • „Chrome“
  • „Safari“
  • „Safari“ (mobilioji versija)
  • „Firefox“
  • „Blackberry“
  • „Android“ 
  • „Opera“

Užblokavus, nekaupiama jokia informacija apie įrenginį arba mūsų interneto svetainės lankytojo naršymo elgseną. Blokuojant slapukus paveikiamas mūsų interneto svetainės funkcionalumas. Gali nutikti, kad dėl to galėsite pasinaudoti ne visomis mūsų jums siūlomomis funkcijomis ir paslaugomis.

Kiti įrašomi slapukai (pvz., slapukai, skirti Jūsų naršymo veiksmams analizuoti), šioje Duomenų apsaugos deklaracijoje nagrinėjami atskirai.

b) Užsiregistravus šioje interneto svetainėje

Jūs galite užsiregistruoti mūsų interneto svetainėje (pvz., specializuoto pardavėjo prisijungimas), kad joje galėtumėte naudotis papildomomis funkcijomis. Tuo tikslu įvestus duomenis mes naudojame tik atitinkamam pasiūlymui arba paslaugai, kuriam (-iai) jūs užsiregistravote. Turi būti nurodyti visi registruojantis užklausti privalomi duomenys. Kitaip mes Jūsų registraciją atmesime.

Svarbiems pakeitimams, pavyzdžiui, pasiūlymo apimties, arba atsiradus techniškai reikalingų pakeitimų, mes naudojame registruojantis nurodytą el. pašto adresą, kad tokiu būdu galėtume jus apie juos informuoti.

Registruojantis įvesti duomenys tvarkomi remiantis Jūsų sutikimu. Mums duotą savo sutikimą galite bet kada atšaukti. Tam pakanka laisvos formos pranešimo el. paštu, skirto datenschutz@kermi.de. Jau atlikto duomenų tvarkymo teisėtumui tai nedaro jokio poveikio.

Registruojant gautus duomenis mes saugome CMR Vokietijoje, kol jūs esate registruoti mūsų interneto svetainėje, ir po to pašaliname. Įstatymų numatytiems saugojimo terminams tai nedaro jokio poveikio.

c) Naudojant mūsų kontaktinį formuliarą / siunčiant el. laišką

Jei mums siunčiate el. laišką arba užpildote kontaktinį formuliarą, tai jūsų savanoriškai perduoti duomenys (pvz., kreipinys, vardas, pavardė, telefono Nr., įmonės pavadinimas) naudojami tik korespondencijos su jumis tikslais. Priešingu atveju jums aiškiai tai nurodytume ir paprašytume tam jūsų sutikimo.

Kadangi ryšiui el. paštu naudojamas nesaugus duomenų perdavimas, prašome nesiųsti konfidencialios informacijos tokiu būdu. Kontaktai išsaugomi atitinkamų el. pašto adresų gaunamų laiškų dėžutėse. „Arbonia“ grupės el. pašto infrastruktūra tvarkoma priegloboje Šveicarijoje ir Vokietijoje.

Jūsų asmeniniai duomenys tvarkomi remiantis jūsų sutikimu. Šį sutikimą galite bet kada atšaukti. Tam pakanka laisvos formos pranešimo el. paštu, skirto datenschutz@kermi.de. Jau atlikto duomenų tvarkymo veiksmų teisėtumui iki atšaukimo tai nedaro jokio poveikio.

Jūsų kontaktiniame formuliare nurodyti duomenys lieka pas mus, kol nepaprašote mūsų juos ištrinti, neatšaukiate savo sutikimo juos saugoti arba nelieka duomenų saugojimo tikslo (pvz., apdorojus jūsų užklausą). Įstatymų numatytiems saugojimo terminams tai nedaro jokio poveikio.

d) Kliento ir sutarties duomenų tvarkymas

Asmens duomenis mes renkame, tvarkome ir naudojame, jei jų reikia teisiniams santykiams pagrįsti, išreikšti arba pakeisti, klientams ir klientų santykiams valdyti bei įmonės realizavimo ir rinkodaros veiklai.

Tokius asmens duomenis mes tvarkome, kad būtų galima vykdyti sandorius, realizavimo veiklą, teikti paslaugas klientams, išrašyti sąskaitas ir susisiekti su klientais sutarties vykdymo, rinkodaros bei kitokiais santykių su klientais vystymo tikslais. Be to, prireikus mes naudojame asmens duomenis įvykiams nagrinėti ir reikalavimams įvykdyti bei kliento prašomai pagalbai suteikti.

Asmens duomenis mums perdavė tiesiogiai pats klientas arba juos mes surinkome Jums naudojantis gaminiais ir paslaugomis. Asmens duomenis taip pat galima gauti iš viešųjų registrų ir kitų patikimų išorinių šaltinių. Asmens duomenims tvarkyti reikia, siekiant suteikti paslaugas pagal pirkimo-pardavimo sutartis, kurių šalis yra kliento įmonė. Be to, asmens duomenis reikia tvarkyti mūsų teisėtiems interesams, įgyvendinant įmonės verslo tikslus.

Mūsų klientų duomenys išsaugomi CMR sistemoje (salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Strasse 31, DE-80636 München, Deutschland), kurios priegloba vykdoma Vokietijoje. Įvykdžius užsakymą arba nutraukus dalykinius santykius, surinkti kliento duomenys ištrinami. Įstatymų numatytiems saugojimo terminams tai nedaro jokio poveikio.

Asmens duomenis iš esmės mes naudojame tik vidiniams dalykiniams tikslams ir jų neperduodame išorinėms šalims. „Arbonia“ koncerno bendrovės gali gauti prieigą prie asmens duomenų ir juos tvarkyti pirmiau nurodytų tikslų įvykdymui reikalinga apimtimi. Tretiesiems asmenims ne iš „Arbonia“ koncerno bendrovių asmens duomenis mes perduodame tik tada, kai to reikia sutarčiai įvykdyti, pavyzdžiui, įmonėms, kurioms patikėta pristatyti prekes, arba kredito įstaigoms, per kurias vykdomi mokėjimai. Kitais tikslais duomenys neperduodami arba perduodami tik tada, jei tokiam perdavimui Jūs davėte aiškų sutikimą. Bet koks asmens duomenų perdavimas atliekamas pagal taikomus duomenų apsaugos įstatymus ir yra tinkamos sutartinės, techninės bei organizacinės priemonės.

e) Duomenų tvarkymas kandidatavimo procedūroje

Mes renkame ir tvarkome kandidatų asmens duomenis, siekdami įgyvendinti kandidatavimo procedūrą. Jei su kandidatu sudaroma darbo sutartis, perduoti duomenys išsaugomi, siekiant vystyti darbo santykius, laikantis teisės aktų.

Jei su kandidatu darbo sutartis nesudaroma, kandidatavimo dokumentai, praėjus šešiems mėnesiams nuo pranešimo apie sprendimą nepriimti į darbą, ištrinami automatiškai, jei ištrynimui neprieštarauja jokie kiti teisėti atsakingos institucijos interesai. Pirmiau nurodytiems tikslams asmens duomenys tvarkomi remiantis sutikimu arba ištrynimui prieštaraujančiais teisėtais atsakingos institucijos interesais.

Mes galime bendradarbiauti su kitomis „Arbonia“ koncerno bendrovėmis ir kitomis trečiosiomis duomenis tvarkančiomis įstaigomis (pvz., IT paslaugų teikėju). Bet koks asmens duomenų perdavimas atliekamas pagal taikomus duomenų apsaugos įstatymus ir yra tinkamos sutartinės, techninės bei organizacinės priemonės.

Asmens duomenų saugojimas vykdomas visų pirma Vokietijoje, Šveicarijoje ir Čekijoje.

Pastabos dėl „rexx“:

Ši interneto svetainė naudojasi firmos „rexx systems GmbH“, Headquarters, Süderstrasse 75–79, 20097 Hamburg, Vokietija („rexx“) paslaugomis. Šveicarijos filialas „rexx systems Schweiz AG“ yra adresu Sparrenbergstrasse 5, 8103 Zürich. Įvedus ir perdavus Jūsų duomenys per užkoduotą jungtį gali patekti tiesiai į firmos „rexx“ serverius, kuri saugo tik užkoduotus duomenis firmos „Host Europe GmbH“ (su buveine Kelne) skaičiavimo centro serveryje. Tokiu atveju visi duomenys užkoduojami SSL metodo pagrindu. Jei po registracijos prisijungsite su jums suteiktais naudotojo duomenimis, tam taip pat bus naudojamas SSL kodavimo metodas.

Asmens duomenų perdavimas atliekamas pagal taikomus duomenų apsaugos įstatymus ir yra tinkamos sutartinės, techninės bei organizacinės priemonės. Tiek atsakinga įstaiga, tiek ir teikėjas naudoja technines bei organizacines saugos priemones, kad iš jūsų surinkti duomenys būtų apsaugoti nuo atsitiktinių arba tyčinių manipuliacijų, praradimo, sunaikinimo arba neįgaliotų asmenų prieigos. Mūsų saugos priemonės nuolat gerinamos, atsižvelgiant į technologijų plėtrą.

Pastabos dėl „Matoma“ (anksčiau „Piwik“) žiniatinklio analizės:

Kandidatavimo procedūrai mūsų interneto svetainėje naudojama žiniatinklio analizės paslaugos – „Piwik“ žiniatinklio analizės funkcija. „Piwik“ žiniatinklio analizė naudoja vadinamuosius slapukus, kurie išsaugomi Jūsų kompiuteryje ir tokiu būdu leidžia mums atlikti interneto svetainės, kuria Jūs naudojatės, naudojimo analizę. Tuo tikslu slapuko sugeneruota informacija apie naudojimąsi šia interneto svetaine išsaugoma mūsų serveryje. Prieš išsaugant IP adresas anonimizuojamas. „Piwik“ tinklo analizės slapukai liks Jūsų kompiuteryje, kol Jūs juos ištrinsite.

„Piwik“ žiniatinklio analizės slapukai naudojami remiantis mūsų teisįtu interesu. Mes turime teisėtą interesą anonimiškai išanalizuoti naudotojo elgseną, siekdami optimizuoti tiek mūsų žiniatinklio pasiūlą, tiek ir mūsų reklamą.

Slapuko sugeneruota informacija apie naudojimąsi šia interneto svetaine tretiesiems asmenims neperduodama. Kaip jau buvo paminėta šioje Duomenų apsaugos deklaracijoje, galite pakeisti atitinkamus savo naršyklės programinės įrangos nustatymus, jei nenorite, kad slapukai būtų išsaugomi. Tačiau nurodome, kad tokiu atveju Jūs galimai negalėsite visa apimtimi naudotis visomis šios interneto svetainės funkcijomis.

Jei jūs nesutinkate, kad jūsų duomenys būtų išsaugoti ir naudojami, jų išsaugojimą ir naudojimą ateityje galite uždrausti, pasirinkdami atitinkamą funkciją, t. y. nustatydami atsisakymo slapuką. Jei savo slapukus ištrinsite, taip pat bus ištrintas ir „Piwik“ žiniatinklio analizės atsisakymo slapukas. Atsisakymo slapuką reikia aktyvinti iš naujo apsilankius mūsų puslapyje.

f) Duomenų tvarkymas, norint pristatyti naujienlaiškius ir prenumeratą

Jei užsiprenumeruosite interneto svetainėje siūlomą naujienlaiškį, užsisakant naujienlaiškį arba prenumeratą nurodyti duomenys, jei jūs nedavėte savo sutikimo kitokiam naudojimui, bus naudojami tik naujienlaiškiui išsiųsti. Taip jūs sutinkate, kad mes šiuos asmens duomenis galėsime perduoti ir kitoms „Arbonia“ koncerno bendrovėms bei kad taip pat ir kitos „Arbonia“ koncerno bendrovės šiuos duomenis tvarkys tam pačiam tikslui ir jums galės siųsti savo naujienlaiškį apie visus „Arbonia“ koncerno bendrovių pasiūlymus. Tretiesiems asmenims, išskyrus „Arbonia“ koncerno bendroves, jūsų asmens duomenų mes neperduodame.

Jei užsiprenumeravote el. paštu siunčiamą naujienlaiškį, kuriam reikia nurodyti asmens duomenis, savo nurodytu el. pašto adresu gausite patvirtinimo el. laišką. Jūsų registracija bus baigta tik tada, kai patvirtinsite šiame el. laiške esantį saitą. Duomenys tvarkomi tik remiantis Jūsų sutikimu. Suteiktą sutikimą išsaugoti duomenis, el. pašto adresą ir jais naudotis, norint išsiųsti naujienlaiškį, bet kada galite atšaukti, pasinaudodami naujienlaiškyje numatyta atsisakymo galimybe. Duomenų tvarkymo, kuris jau buvo atliktas iki duomenų atšaukimo, teisėtumui tai nedaro jokio poveikio.

Jūsų užsisakant naujienlaiškį nurodytus duomenis mes išsaugosime iki jūsų išregistravimo gauti naujienlaiškius mūsų CMR sistemoje Vokietijoje, o jų atsisakius – duomenis pašalinsime. Duomenims, kurie buvo pas mus išsaugoti kitu tikslu arba remiantis kitu sutikimu (pvz., el. pašto adresai kitam naujienlaiškiui arba kitoms funkcijoms interneto puslapyje), tai nedaro jokio poveikio.

Naujienlaiškis – sėkmės matavimas

Naujienlaiškiuose yra vadinamasis „web-beacon“, t. y. vieno pikselio dydžio failas, kuris, kai atidarote naujienlaiškį, paimamas iš mūsų serverio arba, jei naudojame siuntimo paslaugų teikėją, iš jo serverio. Serveris yra ES. Šio nuskaitymo metu iš pradžių renkama techninė informacija, pvz., informacija apie naršyklę ir jūsų sistemą, taip pat jūsų IP adresas ir iškvietos laikas.

Ši informacija naudojama techniškai tobulinti paslaugas pagal techninius duomenis arba tikslines grupes ir jų skaitymo elgseną pagal jų prieigos vietas (kurią galima nustatyti naudojant IP adresą) arba prieigos laiką. Statistinėse apklausose taip pat nustatoma, ar naujienlaiškiai atidaromi, kada jie atidaromi ir kurios nuorodos paspaudžiamos. Dėl techninių priežasčių ši informacija gali būti priskirta atskiriems naujienlaiškių gavėjams. Tačiau nei mes, nei,siuntimo paslaugų teikėjas, jeigu jo paslaugomis naudojamasi, neketiname stebėti atskirų naudotojų. Vertinimai mums padeda labiau pažinti naudotojų skaitymo įpročius ir pritaikyti jiems turinį arba siųsti skirtingą turinį atsižvelgiant į naudotojų interesus.

Deja, sėkmės matavimo atšaukti atskirai neįmanoma, tokiu atveju turi būti atšaukta naujienlaiškio prenumerata.

Naujienlaiškis – siuntimas

Siųsdami savo naujienlaiškį ir su tuo susijusiems pirmiau paminėtiems duomenims tvarkyti naudojame paslaugų teikėjo „Salesforce“ „Tool Account Engagement“ (salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Strasse 31, DE-80636 München, Deutschland). Be to, informuojame, kad siųsdami naujienlaiškį vertiname jūsų naudojimo elgseną. Tam naudojame „Account Engagement“. Vertinimai mums padeda labiau pažinti naudotojų skaitymo įpročius ir pritaikyti jiems turinį arba siųsti skirtingą turinį, atsižvelgiant į naudotojų interesus. Daugiau informacijos apie tai galite rasti mūsų slapukų duomenų apsaugos deklaracijoje.

4. Naudojimosi duomenų vertinimas ir analizės įrankių naudojimas

Savo interneto svetainės turinį mes norėtume kuo tiksliau pritaikyti Jūsų interesams ir taip Jums pagerinti savo pasiūlą. Siekdami, kad mūsų interneto svetainė būtų poreikius atitinkančios struktūros ir nuolat optimizuojama, mes naudojame įvairias žiniatinklio analizės paslaugas. Daugiau informacijos apie šiuos analizės įrankius galite rasti mūsų slapukų duomenų apsaugos deklaracijoje.

5. Asmens duomenų perdavimas ir trečiųjų asmenų tvarkomi duomenys

Iš esmės mes jūsų asmens duomenis tvarkome konfidencialiai ir perduodame tik jei jūs tam pritarėte, tam esame teisiškai įpareigoti ar turime tam teisę arba tai būtina įgyvendinant mūsų teises, ypač įgyvendinant sutarčių reikalavimus.

Be to, jūsų asmens duomenis perduodame tretiesiems asmenims, jei tai yra būtina ar tikslinga naudojant mūsų interneto svetainę arba galimai teikiant jūsų pageidaujamas paslaugas (taip pat ir ne interneto svetainėje).

Savaime suprantama, kad tokiu laikomasi teisinių nuostatų dėl asmens duomenų perdavimo tretiesiems asmenims. Jei teikdami savo paslaugas naudojamės užsakomųjų paslaugų vykdytojais, taikome tinkamus teisinius instrumentus bei atitinkamas technines ir organizacines priemones, siekdami užtikrinti jūsų duomenų apsaugą pagal taikomas įstatymines nuostatas.

Jei duomenų apsaugos lygis šalyje, kurioje tvarkomi duomenys, neatitinka taikytinų duomenų apsaugos nuostatų, tai sudarydami sutartį užtikriname, kad jūsų duomenų apsauga bet kuriuo metu atitiktų Šveicarijos arba ES/EEE lygį, pvz., pasitelkdami ES standartinių sutarčių išlygas.

Vykstant galimam apsikeitimui duomenimis koncerno viduje, atitinkamomis sutartimis ir laikydamiesi duomenų saugos nuostatų užtikriname, kad jūsų duomenys būtų apsaugoti.

6. Trečiųjų asmenų paslaugos arba turinys mūsų interneto svetainėje

Savo svetainėje siūlome trečiųjų šalių paslaugas ir (arba) turinį. Jei naudojatės tokiomis trečiųjų šalių paslaugomis arba jei rodomas trečiosios šalies turinys, dėl techninių priežasčių bus keičiamasi ryšio duomenimis tarp jūsų ir atitinkamo teikėjo. Nekontroliuojame trečiųjų šalių, kurios valdo tas svetaines, svetainių ar duomenų apsaugos praktikos. Puslapiuose arba paslaugose nurodytiems trečiųjų asmenų puslapiams ši Duomenų apsaugos deklaracija negalioja.

Atitinkamas paslaugų ar turinio teikėjas taip pat gali rinkti papildomus duomenis ir tvarkyti juos kitais savo tikslais. Kiek mums žinoma, teikėjų, kurie tvarko duomenis savo tikslais, paslaugas ir turinį sukonfigūravome taip, kad ryšys būtų blokuojamas kitais tikslais nei paslaugų ar turinio pateikimas mūsų svetainėje, arba asmens duomenys renkami tik tuo atveju, jei nusprendėte pasinaudoti atitinkama paslauga. Tačiau kadangi nekontroliuojame trečiųjų šalių renkamų ir tvarkomų duomenų, negalime pateikti privalomos informacijos apie tokio atitinkamų trečiųjų šalių vykdomo jūsų duomenų tvarkymo apimtį ir tikslą.

a) Interneto svetainės nuorodos

Kad būtumėte optimaliai informuoti, mūsų puslapiuose rasite nuorodas, nukreipiančias į trečiųjų asmenų puslapius. Kadangi tai yra kitų teikėjų interneto svetainės, jų turiniui, už kurį atsako tik pats teikėjas, mes neturime jokio poveikio. Nuorodose nurodytiems trečiųjų asmenų puslapiams ši Duomenų apsaugos deklaracija negalioja.

b) Įrankiai

Mūsų interneto svetainėje naudojamos įvairių įrankių funkcijos, siekiant padidinti mūsų interneto svetainės funkcionalumą.

Pastabos dėl „Google Web Fonts“

Kad būtų vieningai rodomos šriftų rūšys, mūsų interneto svetainėje naudojama funkcija „Web Fonts“, kurią suteikia „Google“. Atvėrus puslapį, Jūsų naršyklė į Jūsų naršyklės talpyklą įkelia reikalingus žiniatinklio šriftus, kad būtų teisingai rodomi tekstai ir šriftų rūšys. Šiuo tikslu Jūsų naudojama naršyklė užmezga ryšį su „Google“ serveriais. Taip „Google“ sužino, kad mūsų interneto svetainė buvo peržiūrėta iš Jūsų IP adreso.

„Google Web Fonts“ funkcija naudojama, siekiant, kad mūsų interneto pasiūlymai būtų rodomi vienodai ir patraukliai. Tai yra teisėtas interesas. Jei Jūsų naršyklė nepalaiko naršyklės šriftų, naudojamas standartinis Jūsų kompiuterio šriftas.

Šios funkcijos teikėjas yra „Google Inc.“, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV. Daugiau informacijos apie „Google“ veiksmus su naudotojo duomenimis rasite „Google“ duomenų apsaugos deklaracijoje.

Pastabos dėl „Google Maps“

Mūsų interneto svetainėje naudojamos žemėlapių paslaugos „Google Maps“ funkcijos. Norint naudotis „Google Maps“ funkcijomis, reikia išsaugoti Jūsų IP adresą. Ši informacija perduodama „Google“ serveriui JAV ir ten išsaugoma. Šiam duomenų perdavimui mes neturime jokio poveikio.

„Google Maps“ funkcija naudojama, siekiant, kad mūsų interneto pasiūlymai būtų rodomi patraukliai bei juos būtų galima lengvai rasti mūsų interneto svetainėje nurodytose vietose. Tai yra teisėtas interesas.

Šios funkcijos teikėjas yra „Google Inc.“, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV. Su „Google“ pasirašėme užsakymo tvarkyti duomenis susitarimą. Daugiau informacijos apie „Google“ veiksmus su naudotojo duomenimis rasite „Google“ duomenų apsaugos deklaracijoje.

c) Socialiniai papildiniai

Mūsų interneto svetainėje naudojamos įvairių vadinamųjų socialinių papildinių („Buttons“) ir socialinių terpių, pvz., „Facebook“, „LinkedIn“ ir X, funkcijos. Socialinės terpės (pvz., „Facebook“, X, „Instagram“, „Pinterest“, „Youtube“ arba „LinkedIn“) leidžia šių socialinių terpių platformų naudotojams sukurti saitus į jų socialinių terpių profilius, siekiant juos išsaugoti arba pasidalinti su Jūsų socialinės terpės kontaktais.

Kai lankotės mūsų interneto svetainėje, tokių socialinių terpių mygtukai standartiškai yra išaktyvinti. Be Jūsų įsikišimo atitinkamiems socialiniams tinklams nesiunčiami jokie duomenys. Prieš tai, kol galėsite naudotis šiais mygtukais, privalote juos aktyvinti spustelėdami. Tada jie liks aktyvūs, kol jų vėl neaktyvinsite.

Juos aktyvinus, tiesiogiai sujungiama su atitinkamo socialinio tinklo serveriu. Tada mygtuko turinį socialinis tinklas perduoda tiesiogiai į jūsų naršyklę, kuri įtraukia į interneto svetainę. Paspaudus mygtuką, galima atverti socialinio tinklo duomenis, nepriklausomai nuo to, ar Jūs mygtuką spaudžiate, ar ne. Jei esate prisijungę prie socialinio tinklo, Jūsų apsilankymą interneto svetainėje tinklas gali priskirti Jūsų naudotojo paskyrai.

Jei esate socialinio tinklo naudotojas ir nepageidaujate, kad jis duomenis iš apsilankymo mūsų interneto svetainėje derintų su Jūsų naudotojo duomenimis, prieš aktyvindami mygtukus, turite atsijungti iš susijusio socialinio tinklo.

Mes neturime jokio poveikio duomenų apimčiai, kurią surenka socialiniai tinklai spaudžiant jų mygtukus. Socialinių tinklų duomenų naudojimo reglamentuose pateikiama informacijos apie jų renkamų duomenų paskirtį ir apimtį, kaip šie duomenys tvarkomi ir naudojami, apie Jūsų turimas teises ir nustatymus, kuriuos galite naudoti Jūsų privačiai sferai apsaugoti. Daugiau informacijos apie tokio Jūsų duomenų rinkimo ir tvarkymo apimtį ir paskirtį rasite teikėjo, kurio paslaugas ir (arba) turinį šiame kontekste mes padarome atsakingais už Jūsų duomenų apsaugą, duomenų apsaugos nurodymuose.

Pastabos dėl „Facebook“ papildinių (mygtukai „Like“ („Patinka“) ir „Share“ („Dalintis“)

Mūsų interneto svetainėje naudojamos socialinio tinklo „Facebook“ funkcijos. „Facebook“ papildinius atpažinsite iš „Facebookׅ“ logotipo arba mygtuko „Like“ („Patinka“) mūsų puslapyje. Jei lankotės mūsų puslapiuose ir esate prisijungę „Facebook“, per papildinį Jūsų naršyklė tiesiogiai sujungiama su „Facebook“ serveriu. Taip „Facebook“ gauna informacijos, kad Jūs su savo IP adresu lankėtės mūsų puslapyje. Jei paspausite „Facebook“ mygtuką „Like“ („Patinka“) būdami prisijungę prie savo „Facebook“ paskyros, mūsų puslapių turinius galite nukreipti į savo „Facebook“ profilį. Taip apsilankymą mūsų puslapiuose „Facebook“ gali priskirti Jūsų naudotojo paskyrai. To galite išvengti, atsijungę nuo savo „Facebook“ naudotojo paskyros. Atkreipiame dėmesį, kad nežinome perduodamų duomenų turinio ir kam juos naudoja „Facebook“.

Šių funkcijų teikėjas yra „Meta Platforms Inc.“, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, JAV. Daugiau informacijos apie „Facebook“ veiksmus su naudotojo duomenimis rasite „Facebook“ duomenų apsaugos deklaracijoje.

Pastabos dėl „Instagramׅ“

Mūsų interneto svetainėje naudojamos „Instagram“ paslaugos funkcijos. Jei esate prisijungę prie savo „Instagram“ paskyros, paspaudę „Instagram“ mygtuką, mūsų puslapių turinius galite nukreipti į savo „Instagram“ profilį. Taip apsilankymą mūsų interneto svetainėje „Instagram“ gali priskirti jūsų naudotojo paskyrai. Mes nurodome, kad mes nežinome perduoda duomenų turinio ir kam juos naudoja „Instagram“.

Šių funkcijų teikėjas yra „Instagram Inc.“, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, JAV. Daugiau informacijos apie „Instagram“ veiksmus su naudotojo duomenimis rasite „Instagram“ duomenų apsaugos deklaracijoje.

Pastabos dėl „Pinterest“

Mūsų interneto svetainėje naudojamos socialinio tinklo „Pinterest“ funkcijos. Jeigu lankotės mūsų interneto svetainėse, kuriose įdiegti „Pinterest“ papildiniai, ir esate prisijungę prie „Pinterest“, tuomet sujungiama su „Pinterest“ serveriais. Čia papildinys „Pinterest“ serveriui JAV gali perduoti protokolo duomenis (jūsų IP adresą, interneto svetainių, kuriose jūs lankėtės ir kuriuose taip pat yra „Pinterest“ funkcijos, adresus, naršyklės tipą ir nustatymus, užklausos datą ir laiką, jūsų naudojimosi „Pinterest“ būdą). Mes nurodome, kad mes nežinome perduoda duomenų turinio ir kam juos naudoja „Pinterest“.

Įskiepio eksploatuotojas yra „Pinterest Inc.“, 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103–490, JAV. Daugiau informacijos apie „Pinterest“ veiksmus su naudotojo duomenimis rasite „Pinterest“ duomenų apsaugos deklaracijoje.

7. Asmens duomenų ištrynimas

Jei šioje Duomenų apsaugos deklaracijoje mes nenurodome jokių specialių saugojimo terminų, galioja bendrosios taisyklės:

iš esmės Jūsų duomenys ištrinami, kai tik jų nebereikės numatytiems tikslams arba kai Jūs atšauksite savo sutikimą ar kai tai prieštaraus naudojimui pagal teisėtą interesą. Kitu laikotarpiu asmens duomenys išsaugomi, kai to reikės pagal mums galiojančius teisės aktus (pvz., susijusius su mokestine ir prekybos teise) arba kai šių duomenų reikės teisiniams reikalavimams pagrįsti, vykdyti arba apginti.

8. Duomenų sauga

Mes taikome technines ir organizacines priemones, kad jūsų asmeninius duomenis apsaugotume nuo manipuliavimo, praradimo, sugadinimo arba neįgaliotų asmenų prieigos ir užtikrintume jūsų teisių apsaugą ir taikomų duomenų apsaugos nuostatų laikymąsi.

Taikomos priemonės turi užtikrinti jūsų duomenų konfidencialumą ir vientisumą bei nuolatinį mūsų sistemų ir paslaugų prieinamumą ir patikimumą tvarkant jūsų duomenis. Be to, jos turi užtikrinti greitą jūsų duomenų prieinamumo atkūrimą ir jūsų prieigą įvykus fiziniam ar techniniam incidentui.

Mūsų duomenų tvarkymas ir saugos priemonės nuolat gerinamos, atsižvelgiant į technologijų plėtrą.

Taip pat ir nuosavų, įmonės vidinių duomenų apsaugą mes žiūrime labai rimtai. Mūsų darbuotojai ir mūsų įgaliotos paslaugų įmonės įsipareigoja laikytis konfidencialumo ir duomenų apsaugos teisinių nuostatų. Be to, ši prieiga prie asmens duomenų suteikiama tik jei tai būtina.

9. Jūsų teisės

Toliau nurodyta, kokias teises turite atsižvelgiant į jūsų asmens duomenis. Atkreipkite dėmesį, kad duomenų apsaugos nuostatos ir duomenų apsaugos veiksmai gali nuolatos keistis. Todėl patartina ir būtina nuolat domėtis įstatyminių nuostatų pasikeitimais į įmonių taikoma praktika.

Teisės gauti informaciją ir pataisyti duomenis

Bet kuriuo metu, nenurodydami priežasčių turite teisę gauti informaciją apie mūsų saugomus jūsų duomenis, pasirinkę datenschutz@kermi.de. Be to, turite teisę reikalauti pataisyti jūsų neteisingus asmens duomenis ir prireikus papildyti neišsamius jūsų asmeninius duomenis mūsų sistemose.

Teisė apriboti tvarkymą

Naudodamiesi datenschutz@kermi.de , galite pareikalauti apriboti jus liečiančių asmens duomenų tvarkymą. Jei jus liečiančių asmens duomenų tvarkymas buvo apribotas, šiuos duomenis – išskyrus jų saugojimą – gali būti apdorojami tik su jūsų sutikimu arba taikant, įgyvendinant arba ginant teisinius reikalavimus arba saugant kitų fizinių arba juridinių asmenų teises arba dėl svarbių viešojo intereso priežasčių.

Teisė pašalinti duomenis

Pasirinkę datenschutz@kermi.de , turite teisę reikalauti, kad jūsų asmeniniai duomenys būtų pašalinti, pvz., jei tie duomenys nebereikalingi siekiant nustatytų tikslų. Tačiau jei dėl įstatymuose arba sutartyse numatytų saugojimo prievolių mes jūsų asmeninius duomenis privalome saugoti, tokiais atvejais, jei reikia, jūsų duomenis galime apriboti arba užblokuoti.

Teisė gauti informaciją

Jei jūs mūsų atžvilgiu pareiškėte savo teisę pataisyti, pašalinti arba apriboti tvarkymą, pasirinkę datenschutz@kermi.de , įgyjate teisę gauti informaciją apie gavėjus, kuriems mes atskleidėme jūsų asmeninius duomenis.

Teisė perduoti duomenis

Pasirinkę datenschutz@kermi.de, turite teisę reikalauti savo asmeninius duomenis, kurie remiantis jūsų sutikimu arba vykdant sutartį tvarkomi automatiškai, gauti struktūruotu, įprastu mašinomis skaitomu formatu arba perduoti šiuos duomenis tretiesiems asmenims. Jei pareikalausite duomenis perduoti tiesiogiai kitai atsakingai institucijai, tai bus atlikta, jei tik tai techniškai įmanoma.

Teisė nesutikti

Jūs turite galimybę nesutikti su duomenų apsaugos deklaracijoje nustatytu duomenų rinkimu ir saugojimu. Taip pat bet kuriuo metu galite atšaukti mums duotą sutikimą rinkti ir naudoti jūsų duomenis, nenurodydami priežasčių pasirinkę datenschutz@kermi.de .

Teisė pateikti skundą

Nepažeidžiant kitų administracinės teisės arba teisminių teisių gynimo priemonių turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, ypač jūsų buveinės šalyje narėje, darbo vietoje arba galimo pažeidimo vietoje, jei manote, kad jus liečiančių asmens duomenų tvarkymas pažeidžia galiojančius duomenų apsaugos įstatymus.

10. Duomenų apsaugos deklaracijos pakeitimas

Šią Duomenų apsaugos deklaraciją gali reikėti pritaikyti, pavyzdžiui, dėl pasikeitusių įstatymų arba tvarkymo procedūros pasikeitimų. Todėl prašome šį puslapį skaityti reguliariai.

11. Kontaktai

Jūsų pasitikėjimas mums labai svarbus. Todėl norėtume visuomet atsakyti į jūsų užklausas apie jūsų asmens duomenų tvarkymą. Jei turite klausimų, į kuriuos atsakymo neradote duomenų apsaugos deklaracijoje arba jei pageidaujate tam tikros išsamesnės informacijos, susisiekite su mumis el. paštu datenschutz@kermi.de.

Atnaujinta: 2023 m. rugsėjis

Duomenų apsaugos informacinis lapas

Informacinis lapas apie duomenų apsaugą, skirtas verslo klientams, specializuotiems didmenininkams, specializuotiems prekybininkams, montavimo įmonėms, projektuotojams, architektams, statybos ir būsto pramonės įmonėms ir privatiems galutiniams klientams.