Datu aizsardzība

Datu aizsardzības paziņojums

Mēs ļoti nopietni uztveram jūsu personas datu aizsardzību. Mēs apstrādājam jūsu personas datus konfidenciāli un saskaņā ar likumā noteiktajiem datu aizsardzības noteikumiem un šo datu aizsardzības paziņojumu. Šajā vietnē personas dati tiek vākti un apstrādāti tikai, cik tas ir nepieciešams. Šis paziņojums sniedz pārskatu par to, kā mēs nodrošinām šo aizsardzību un kāda veida dati tiek vākti un kādam nolūkam.

Atbildīgās iestādes nosaukums un adrese

Atbildīgā iestāde Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) izpratnē:

Kermi GmbH
Pankofen-Bahnhof 1
94447 Plattling

E-pasts: info@kermi.de
Tālrunis: +49 9931 501-0

Datu aizsardzības speciālists

Likumā noteiktais datu aizsardzības speciālists:

Kermi GmbH
Datu aizsardzības inspektors
Pankofen-Bahnhof 1
94447 Plattling

E-Mail: datenschutz@kermi.de
Telefon: +49 9931 501-4286
www.kermi.com

Jebkurš datu subjekts jebkurā laikā var tieši sazināties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu, ja ir jautājumi vai ieteikumi saistībā ar datu aizsardzību.

 

1. Personas dati

Lietojot šo tīmekļa vietni, tiek vākti dažādi personas dati. Personas dati ir dati, kurus var izmantot, lai jūs personiski identificētu. Tie jūsu gadījumā var būt, piemēram, jūsu vārds, e-pasta adrese vai tālruņa numurs.

2. Bērni

Bērni (līdz 18 gadu vecumam) bez vecāku vai uzraugošās personas piekrišanas nedrīkst nodot mums savus personas datus. Mēs iesakām vecākiem un uzraugošajām personām informēt savus bērnus par drošu un atbildīgu rīcību ar personas datiem internetā. Katrā gadījumā mēs apzināti nevāksim un neizmantosim bērnu personas datus vai nenodosim tos trešajām personām.

3. Personas datu vākšana un apstrāde

a) Apmeklējot mūsu tīmekļa vietni

Kad jūs apmeklējat mūsu vietni, mēs apstrādājam datus, ko jūsu pārlūkprogramma mums automātiski nosūta. Šie dati ietver jūsu IP adresi, servera pieprasījuma laiku, pārlūkprogrammas veidu un pārlūkprogrammas versiju, izmantoto operētājsistēmu, novirzītāja URL, piekļuves datora resursdatora nosaukumu. Mēs apstrādājam personas datus par mūsu vietnes lietošanu tikai tiktāl, cik tas ir nepieciešams, lai lietotājs varētu izmantot pakalpojumu.

Šie dati tiek vākti un apstrādāti iekšējiem statistikas nolūkiem. Datu apstrādes pamats ir datu apstrāde, lai izpildītu līgumu vai pirmslīguma pasākumus. Vēl viens datu apstrādes pamats ir mūsu likumīgā interese apstrādāt datus, lai nodrošinātu vietnes stabilitāti un drošību.

Dažkārt izmantojam arī sīkdatnes. Sīkdatnes ir mazi teksta faili, kas tiek saglabāti jūsu datorā un kurus saglabā jūsu pārlūkprogramma. Mūsu vietne izmanto sīkdatnes vairākās vietās. Tās kalpo, lai padarītu mūsu piedāvājumu lietotājam draudzīgāku, efektīvāku un drošāku. Lielākā daļa mūsu izmantoto sīkdatņu ir tā sauktās “sesijas sīkdatnes”. Pēc jūsu apmeklējuma tās tiek automātiski izdzēstas. Sīkdatnes nerada nekādus bojājumus jūsu datoram un nesatur vīrusus. Mums ir likumīgas intereses saglabāt sīkdatnes, lai sniegtu mūsu tīmekļvietnes pakalpojumus tehniski bez kļūdām un optimizēti.

Kā varu novērst sīkdatņu saglabāšanu?

Ja vēlaties bloķēt sīkdatnes, varat attiecīgi mainīt pārlūkprogrammas iestatījumus. Šeit atradīsiet instrukciju sīkdatņu iestatīšanai svarīgākajās pārlūkprogrammās:

  • Internet Explorer
  • Chrome
  • Safari
  • Safari (mobilā versija)
  • Firefox
  • Blackberry
  • Android 
  • Opera

Bloķēšanas dēļ netiks saglabāta nekāda informācija par jūsu ierīci vai meklēšanas paradumiem, apmeklējot mūsu tīmekļvietni. Bloķējot sīkdatnes, tiek ietekmētas mūsu tīmekļvietnes funkcijas. Tādējādi iespējams, ka nevarēsiet izmantot visas piedāvātās funkcijas un pakalpojumus.

Citas saglabātās sīkdatnes (piemēram, sīkdatnes, lai analizētu jūsu pārlūkošanas paradumus) šajā datu aizsardzības paziņojumā tiek apskatītas atsevišķi.

b) Reģistrējoties šajā tīmekļvietnē

Jūs varat reģistrēties mūsu tīmekļvietnē (piem., tirgotāju autorizācija), lai izmantotu vietnes papildu funkcijas. Mēs izmantojam ievadītos datus tikai ar mērķi nodrošināt attiecīgo piedāvājumu vai pakalpojumu, kuram esat reģistrējies, izmantošanu. Visa obligātā informācija, kas tiek pieprasīta reģistrācijas laikā, ir jāsniedz pilnībā. Pretējā gadījumā mēs noraidīsim jūsu reģistrāciju.

Nozīmīgām izmaiņām, piemēram, piedāvājuma apjoma vai tehniski nepieciešamo izmaiņu gadījumā, mēs izmantojam reģistrācijas laikā norādīto e-pasta adresi, lai šādā veidā jūs informētu.

Reģistrācijas laikā ievadītie dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz jūsu piekrišanu. Jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu. Šim nolūkam jānosūta brīvas formas paziņojums uz e-pastu datenschutz@kermi.de. Jau notikušās datu apstrādes likumību atsaukšana neietekmē.

Reģistrācijas laikā savāktos datus mēs CRM Vācijā glabāsim tik ilgi, kamēr būsiet reģistrējies mūsu vietnē, un pēc tam tie tiks dzēsti. Likumā noteiktais glabāšanas laiks paliek nemainīgs.

c) Izmantojot saziņas veidlapu / nosūtot e-pastu

Ja sūtīsiet mums e-pastu vai aizpildīsiet saziņas veidlapu, jūsu brīvprātīgi nodotie personas dati (piem., uzruna, vārds, uzvārds, tālruņa numurs, uzņēmuma nosaukums) tiks izmantoti tikai saziņai ar jums. Pretējā gadījumā mēs īpaši uz to norādīsim un lūgsim jūsu piekrišanu.

Tā kā komunikācijai pa e-pastu netiek izmantots drošs datu savienojums, lūdzu, nesūtiet šādā veidā konfidenciālu informāciju. Kontakti tiek saglabāti attiecīgo e-pasta adrešu ienākošā pasta mapēs. Arbonia grupas e-pasta infrastruktūra tiek izmitināta Šveicē un Vācijā.

Jūsu personas datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz jūsu piekrišanu. Šo piekrišanu varat atsaukt jebkurā laikā. Šim nolūkam tikai jānosūta brīvas formas paziņojums uz e-pastu datenschutz@kermi.de. Līdz atsaukšanai jau notikušās datu apstrādes likumību atsaukšana neietekmē.

Saziņas veidlapā ievadītie dati paliks pie mums, līdz pieprasīsiet tos dzēst, atsauksiet savu piekrišanu glabāšanai vai datu glabāšanas mērķis vairs nav spēkā (piemēram, pēc jūsu pieprasījuma apstrādes). Likumā noteiktais glabāšanas laiks paliek nemainīgs.

d) Klientu un līgumu datu apstrāde

Mēs vācam, apstrādājam un izmantojam personas datus, ciktāl tas nepieciešams tiesisko attiecību nodibināšanai, saturam vai maiņai, klientu un klientu attiecību pārvaldībai, kā arī uzņēmuma pārdošanas un mārketinga aktivitātēm.

Mēs apstrādājam tālāk norādītos personas datus, lai varētu veikt uzņēmējdarbību, veikt pārdošanas darbības, veikt piegādes, nodrošināt klientu apkalpošanu, izrakstīt rēķinus, kā arī sazināties ar klientiem līguma izpildes, mārketinga nolūkos un citādi uzturēt attiecības ar klientiem. Mēs arī vajadzības gadījumā izmantojam personas datus, lai pārvaldītu incidentus un prasības un sniegtu klientu pieprasīto atbalstu.

Personas dati nāk tieši no klienta, vai arī mēs tos ievācām saistībā ar mūsu produktu un pakalpojumu izmantošanu. Personas datus var iegūt arī no publiskiem reģistriem un citiem uzticamiem ārējiem avotiem. Personas datu apstrāde ir nepieciešama pakalpojumu sniegšanai saskaņā ar pārdošanas līgumiem, kuru līgumslēdzēja puse ir klienta uzņēmums. Turklāt personas datu apstrāde ir nepieciešama mūsu likumīgajām interesēm uzņēmuma darbības mērķu ietvaros.

Mūsu klientu dati tiek saglabāti CRM sistēmā (salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Strasse 31, DE-80636 München, Vācija), kas ir izmitināta Vācijā. Apkopotie klientu dati tiks dzēsti pēc pasūtījuma izpildes vai darījumu attiecību pārtraukšanas. Likumā noteiktais glabāšanas laiks paliek nemainīgs.

Principā mēs izmantojam personas datus tikai iekšējiem uzņēmējdarbības mērķiem un nenododam datus ārējām pusēm. Arbonia grupas uzņēmumi var piekļūt personas datiem un tos apstrādāt tiktāl, cik tas ir nepieciešams iepriekš minēto mērķu īstenošanai. Mēs nododam personas datus trešajām personām ārpus Arbonia grupas uzņēmumiem tikai tad, ja tas ir nepieciešams līguma apstrādes ietvaros, piemēram, uzņēmumam, kuram uzticēta preču piegāde, vai kredītiestādei, kurai uzticēta maksājumu apstrāde. Dati netiks pārsūtīti tālāk vai tiks pārsūtīti tikai tad, ja esat nepārprotami piekritis nosūtīšanai. Jebkura personas datu pārsūtīšana tiek veikta saskaņā ar piemērojamajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, un tiek veikti atbilstoši līgumiski, tehniski un organizatoriski pasākumi.

e) Datu apstrāde pieteikšanās procesā

Mēs apkopojam un apstrādājam pretendentu personas datus pieteikuma procesa apstrādes nolūkos. Ja ar pretendentu tiek noslēgts darba līgums, pārsūtītie dati tiks glabāti darba attiecību apstrādes nolūkos atbilstoši normatīvajiem aktiem.

Ja ar pretendentu netiek noslēgts darba līgums, pieteikuma dokumenti tiks automātiski dzēsti sešus mēnešus pēc lēmuma par noraidījumu paziņošanas, ja dzēšana nav pretrunā ar citām atbildīgās institūcijas likumīgajām interesēm. Personas datu apstrāde iepriekš minētajiem nolūkiem notiek, pamatojoties uz piekrišanu vai pamatojoties uz atbildīgās institūcijas leģitīmām interesēm, kas ir pretrunā ar dzēšanu.

Mēs varam sadarboties ar citiem Arbonia grupas uzņēmumiem un citām trešo pušu datu apstrādes struktūrām (piemēram, IT pakalpojumu sniedzējiem). Jebkura personas datu pārsūtīšana tiek veikta saskaņā ar piemērojamajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, un tiek veikti atbilstoši līgumiski, tehniski un organizatoriski pasākumi.

Personas dati galvenokārt tiek saglabāti Vācijā, Šveicē un Čehijā.

Norādes par rexx

Šī vietne izmanto uzņēmuma rexx systems GmbH, galvenās mītnes, Süderstrasse 75–79, 20097 Hamburga, Vācija (“rexx”), pakalpojumus. Šveices filiāle, die rexx systems Schweiz AG, atrodas Sparrenbergstrasse 5 in 8103 Zürich (Cīrihē). Pēc jūsu datu ievadīšanas un pārsūtīšanas tie var sasniegt rexx serverus tieši, izmantojot šifrētu savienojumu, kas glabā datus tikai šifrētā veidā servera Host Europe GmbH datu centrā (atrašanās vieta Ķelne). Ja tā notiek, visi dati tiek šifrēti, izmantojot SSL metodi. Ja pēc reģistrēšanās piesakāties ar piešķirtajiem lietotāja datiem, tiks izmantota arī SSL šifrēšanas metode.

Personas datu pārsūtīšana tiek veikta saskaņā ar piemērojamajiem datu aizsardzības tiesību aktiem un tiek veikti atbilstoši līgumiski, tehniski un organizatoriski pasākumi. Gan atbildīgā iestāde, gan pakalpojumu sniedzējs izmanto tehniskos un organizatoriskos drošības pasākumus, lai aizsargātu savāktos datus pret nejaušu vai tīšu manipulāciju, nozaudēšanu, iznīcināšanu vai nepiederošu personu piekļuvi. Mūsu drošības pasākumi tiek nepārtraukti pilnveidoti atbilstoši tehnoloģiju attīstībai.

Norādes par Matoma (agrāk Piwik) tīmekļa analīzi

Mūsu vietne izmanto tīmekļa analīzes pakalpojuma Piwik Webanalyse funkcijas kā daļu no pieteikšanās procesa. Piwik Webanalyse izmanto sīkdatnes, kas tiek saglabātas jūsu datorā un ļauj analizēt, kā jūs lietojat mūsu tīmekļa vietni. Šim nolūkam sīkdatnes ģenerētā informācija par šīs vietnes izmantošanu tiek glabāta mūsu serverī. IP adrese pirms uzglabāšanas tiek anonimizēta. Piwik Webanalyse sīkdatnes paliek jūsu datorā, līdz tās izdzēšat.

Piwik Webanalyse sīkdatņu izmantošana ir saskaņā ar mūsu likumīgajām interesēm. Mums ir likumīgas intereses veikt anonimizētu lietotāju uzvedības analīzi, lai optimizētu gan mūsu vietni, gan reklāmu.

Sīkdatnes ģenerētā informācija par šīs vietnes lietošanu netiks nodota trešajām pusēm. Kā jau minēts šajā datu aizsardzības paziņojumā, jūs varat novērst sīkdatņu saglabāšanu, attiecīgi iestatot sava pārlūka programmatūru. Tomēr mēs vēlamies norādīt, ka šajā gadījumā jūs, iespējams, nevarēsiet pilnībā izmantot visas šīs vietnes funkcijas.

Ja nepiekrītat savu datu glabāšanai un izmantošanai, varat aizliegt glabāšanu un izmantošanu nākotnē, iestatot atteikšanās sīkdatni kā daļu no darba portāla lietošanas, atlasot atbilstošo funkciju. Ja izdzēsīsiet savas sīkdatnes, tiks dzēsta arī Piwik Webanalyse atteikšanās sīkdatne. Atteikšanās iespēja ir atkārtoti jāaktivizē, kad atkārtoti apmeklējat mūsu vietni.

f) Datu apstrāde apkārtrakstu un pasta sūtījumu piegādei

Ja abonējat vietnē piedāvāto apkārtrakstu, dati, kas sniegti, reģistrējoties apkārtrakstam vai sūtījumiem pa pastu, tiks izmantoti tikai apkārtraksta nosūtīšanai, ja vien nepiekrītat turpmākai izmantošanai. Jūs piekrītat, ka mēs varam pārsūtīt šos personas datus arī citiem Arbonia grupas uzņēmumiem un ka arī citi Arbonia grupas uzņēmumi var apstrādāt šos datus tādā pašā nolūkā un nosūtīt jums apkārtrakstus par visu Arbonia grupas uzņēmumu piedāvāto pakalpojumu klāstu. Mēs nenododam jūsu personas datus trešajām pusēm ārpus Arbonia grupas uzņēmumiem.

Ja abonējat e-pasta apkārtrakstus, kuros jums ir jānorāda personas dati, jūs saņemsiet apstiprinājuma e-pastu uz jūsu norādīto e-pasta adresi. Jūsu reģistrācija tiks pabeigta tikai pēc noklikšķināšanas uz šajā e-pastā ietvertās saites. Apstrāde tiek veikta tikai, pamatojoties uz jūsu piekrišanu. Jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu datu glabāšanai, e-pasta adresei un to izmantošanai apkārtraksta nosūtīšanai, izmantojot apkārtrakstā paredzēto atteikšanās iespēju. Atsaukšana neietekmē jau notikušo datu apstrādes darbību likumību.

Datus, ko sniedzat, reģistrējoties apkārtrakstam, mēs glabāsim CRM sistēmā Vācijā līdz brīdim, kad atteiksieties no apkārtraksta, un tie tiks dzēsti pēc atteikšanās no apkārtraksta. Dati, kurus mēs saglabājām, pamatojoties uz citu mērķi vai citu piekrišanu (piemēram, e-pasta adreses citam apkārtrakstam vai citām tīmekļa vietnes funkcijām), netiek ietekmēti.

Apkārtraksts – panākumu mērījums

Apkārtrakstos ir tā sauktais “tīmekļa bāksignāls”, t.i., pikseļa izmēra fails, kas tiek izgūts no mūsu servera vai, ja mēs izmantojam piegādes pakalpojumu sniedzēju, no tā servera, kad apkārtraksts tiek atvērts. Serveri atrodas ES. Šīs izguves gaitā sākotnēji tiek apkopota tehniskā informācija, piemēram, informācija par pārlūkprogrammu un jūsu sistēmu, kā arī jūsu IP adrese un izguves laiks.

Šī informācija tiek izmantota, lai tehniski uzlabotu pakalpojumus, pamatojoties uz tehniskajiem datiem vai mērķa grupām un to lasīšanas paradumiem, pamatojoties uz to piekļuves vietām (ko var noteikt, izmantojot IP adresi) vai piekļuves laiku. Statistikas datu ieguves gaitā ir arī noskaidrots, vai apkārtraksti tiek atvērti, kad tie tiek atvērti un uz kurām saitēm tiek noklikšķināts. Tehnisku iemeslu dēļ šo informāciju var pakārtot atsevišķiem apkārtrakstu saņēmējiem. Tomēr ne mūsu, ne, ja to izmantosim, piegādes pakalpojumu sniedzēja nolūks nav uzraudzīt atsevišķus lietotājus. Izvērtējumi mums daudz vairāk kalpo, lai atpazītu mūsu lietotāju lasīšanas paradumus un pielāgotu tiem mūsu saturu vai nosūtītu dažādu saturu atbilstoši mūsu lietotāju interesēm.

Diemžēl panākumu mērījumu atsevišķi atsaukt nav iespējams, tādā gadījumā ir jāatceļ viss apkārtraksta abonements.

Apkārtraksts – nosūtīšana

Lai nosūtītu mūsu apkārtrakstu un apstrādātu ar to saistītos datus, izmantojam Tool Account Engagement, ko piedāvā pakalpojumu sniedzējs Salesforce (salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Strasse 31, DE-80636 München, Vācija). Nosūtot apkārtrakstu, mēs arī novērtējam jūsu lietošanas paradumus. Šim nolūkam mēs izmantojam Account Engagement. Izvērtējumi mums daudz vairāk kalpo, lai atpazītu mūsu lietotāju lasīšanas paradumus un pielāgotu mūsu saturu vai nosūtītu dažādu saturu atbilstoši mūsu lietotāju interesēm. Vairāk par to varat izlasīt mūsu sīkdatņu datu aizsardzības paziņojumā.

4. Lietošanas datu izvērtēšana un analīzes rīku izmantošana

Mēs vēlamies mūsu vietnes saturu pēc iespējas precīzāk pielāgot jūsu interesēm un tādējādi uzlabot mūsu piedāvājumu jums. Mēs izmantojam dažādus tīmekļa analīzes pakalpojumus, lai izstrādātu vietni atbilstoši vajadzībām un nepārtraukti to optimizētu. Skaidrojums par šiem analīzes rīkiem atrodams mūsu sīkdatņu datu aizsardzības paziņojumā.

5. Personas datu nodošana un datu apstrāde, ko veic trešās puses

Mēs apstrādājam jūsu personas datus konfidenciāli un nododam tos tālāk tikai tad, ja jūs tam piekrītat, ja mums ir juridisks pienākums vai tiesības to darīt, vai ja tas ir nepieciešams, lai īstenotu mūsu tiesības, it īpaši, lai izpildītu no līgumattiecībām izrietošās prasības.

Mēs arī nododam jūsu personas datus trešajām pusēm, ciktāl tas ir nepieciešams vai lietderīgi saistībā ar tīmekļvietnes izmantošanu vai jūsu pieprasīto pakalpojumu sniegšanu (arī ārpus tīmekļvietnes).

Tas, protams, atbilst juridiskajiem noteikumiem par personas datu nodošanu trešajām pusēm. Ja piesaistām pasūtījumu izpildītājus, lai nodrošinātu mūsu pakalpojumus, mēs veicam piemērotus juridiskos piesardzības pasākumus, kā arī atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu jūsu datu aizsardzību saskaņā ar attiecīgajiem tiesību aktiem.

Ja datu aizsardzības līmenis valstī, kurā dati tiek apstrādāti, neatbilst piemērojamajiem datu aizsardzības noteikumiem, mēs saskaņā ar līgumu nodrošinām, ka jūsu personas datu aizsardzība vienmēr ir tāda pati kā Šveicē vai ES/EEZ, piemēram, izmantojot ES standarta līguma klauzulas.

Ja notiek datu apmaiņa uzņēmumu grupas ietvaros, mēs ar attiecīgiem līgumiem un ievērojot spēkā esošos datu aizsardzības noteikumus, nodrošinām, ka jūsu dati tiek aizsargāti.

6. Trešo pušu pakalpojumi vai saturs mūsu tīmekļvietnē

Mēs piedāvājam trešo pušu pakalpojumus un/vai saturu mūsu tīmekļvietnē. Ja izmantojat šādus trešo pušu pakalpojumus vai tiek parādīts trešās puses saturs, tehnisku iemeslu dēļ tiks veikta saziņas datu apmaiņa starp jums un attiecīgo pakalpojumu sniedzēju. Mēs nekontrolējam to trešo pušu vietnes vai datu aizsardzības praksi, kuras pārvalda šīs vietnes. Tāpēc šis datu aizsardzības paziņojums neattiecas uz saistītajām vietnēm vai trešo pušu pakalpojumiem.

Attiecīgais pakalpojumu vai satura nodrošinātājs var arī vākt papildu datus un apstrādāt tos saviem papildu mērķiem. Cik mums ir zināms, mēs esam konfigurējuši to pakalpojumu sniedzēju pakalpojumus un saturu, kuri apstrādā datus saviem nolūkiem, tā, lai tiktu bloķēta saziņa citiem mērķiem, nevis pakalpojumu vai satura attēlošanai mūsu vietnē vai pieeja personas datiem tiktu iespējota tikai tad, ja esat nolēmis izmantot attiecīgo pakalpojumu. Tomēr, tā kā mēs nekontrolējam trešo pušu savāktos un apstrādātos datus, mēs nevaram sniegt saistošu informāciju par attiecīgo trešo pušu veikto jūsu datu apstrādes apjomu un mērķi.

a) Tīmekļvietņu saites

Lai iegūtu optimālu informāciju, mūsu lapās atradīsit saites, kas attiecas uz trešo pušu vietnēm. Tā kā šīs ir citu pakalpojumu sniedzēju vietnes, mēs nevaram ietekmēt to saturu, par ko atbildīgs ir tikai attiecīgais pakalpojumu sniedzējs. Tādēļ šis datu aizsardzības paziņojums neattiecas uz saistītajām trešo pušu vietnēm.

b) Rīki

Mūsu vietne izmanto dažādu rīku funkcijas, lai palielinātu mūsu vietnes funkcionalitāti.

Norādes par Google tīmekļa fontiem (Web Fonts)

Mūsu vietne izmanto funkciju “Web Fonts”, ko nodrošina Google, lai fontus attēlotu vienādi. Kad piekļūstat lapai, pārlūkprogramma ielādē nepieciešamos tīmekļa fontus pārlūkprogrammas kešatmiņā, lai pareizi parādītu tekstus un fontus. Šim nolūkam jūsu izmantotā pārlūkprogramma izveido savienojumu ar Google serveriem. Tas sniedz uzņēmumam Google informāciju, ka mūsu vietnei tika piekļūts, izmantojot jūsu IP adresi.

Google tīmekļa fontu izmantošana ir vienota un piemērota mūsu tiešsaistes piedāvājumu attēlošanas interesēs. Tās ir likumīgas intereses. Ja jūsu pārlūkprogramma neatbalsta tīmekļa fontus, dators izmantos standarta fontu.

Šīs funkcijas nodrošinātājs ir Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ASV. Papildinformāciju par to, kā Google apstrādā lietotāju datus, var atrast Google konfidencialitātes politikā.

Norādes par Google Maps

Mūsu vietnē tiek izmantotas karšu pakalpojuma Google Maps funkcijas. Lai izmantotu Google Maps funkcijas, ir nepieciešams saglabāt jūsu IP adresi. Šo informāciju var pārsūtīt uz Google serveri ASV un tur glabāt. Mums nav nekādas ietekmes uz šo datu pārsūtīšanu.

Google Maps izmantošana ir piemērota mūsu tiešsaistes piedāvājuma attēlošanas interesēs un atvieglo tīmekļvietnē norādīto vietu atrašanu. Tās ir likumīgas intereses.

Šīs funkcijas nodrošinātājs ir Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ASV. Mums ar Google ir noslēgts pasūtījuma datu apstrādes līgums. Papildinformāciju par to, kā Google apstrādā lietotāju datus, var atrast Google konfidencialitātes politikā.

c) Sociālie spraudņi

Mūsu tīmekļvietne turklāt izmanto dažādu tā saukto sociālo spraudņu (“pogu”) funkcijas no sociālajiem medijiem, piemēram, Facebook, LinkedIn un X. Sociālie mediji (piemēram, Facebook, X, Instagram, Pinterest, YouTube vai LinkedIn) ļauj šo sociālo mediju platformu lietotājiem izveidot saites savos sociālo mediju profilos, lai tās saglabātu vai kopīgotu ar savu sociālo mediju kontaktpersonām.

Kad apmeklējat mūsu tīmekļvietni, šādu sociālo mediju pogas pēc noklusējuma ir atspējotas. Bez jūsu iejaukšanās nekādi dati netiks nosūtīti attiecīgajiem sociālajiem tīkliem. Lai varētu izmantot šīs pogas, tās ir jāaktivizē, noklikšķinot uz tām. Pēc tam tie paliks aktīvi, līdz tos atkal deaktivizēsiet.

Pēc aktivizēšanas tiek izveidots tiešs savienojums ar attiecīgā sociālā tīkla serveri. Pēc tam sociālais tīkls pogas saturu pārsūta tieši uz jūsu pārlūkprogrammu un integrē tīmekļvietnē. Pēc ekrānpogas aktivizēšanas sociālais tīkls var izgūt datus neatkarīgi no tā, vai jūs mijiedarbojaties ar ekrānpogu vai nē. Ja esat pieteicies sociālajā tīklā, tīkls var saistīt jūsu vietnes apmeklējumu ar jūsu lietotāja kontu.

Ja esat sociālā tīkla lietotājs un nevēlaties, lai dati no mūsu tīmekļvietnes apmeklējuma tiktu apvienoti ar jūsu lietotāja datiem, pirms ekrānpogu aktivizēšanas jums ir jāizrakstās no attiecīgā sociālā tīkla.

Mums nav nekādas ietekmes uz sociālo tīklu savākto datu apjomu, kad izmantojat to pogas. Sociālo tīklu datu izmantošanas politika sniedz informāciju par to apkopoto datu mērķi un apjomu, kā šie dati tiek apstrādāti un izmantoti, kā arī par jums pieejamajām tiesībām un iestatījumiem, ko varat izmantot, lai aizsargātu savu privātumu. Lai iegūtu papildinformāciju par šādas jūsu datu vākšanas un apstrādes apjomu un mērķi, lūdzu, ņemiet vērā to pakalpojumu sniedzēju datu aizsardzības informāciju, kuru pakalpojumus un/vai saturu mēs uzskatām par atbildīgiem par jūsu datu aizsardzību šajā kontekstā.

Norādes par Facebook spraudņiem (poga “Patīk & Kopīgot”)

Mūsu vietne izmanto sociālā tīkla Facebook funkcijas. Jūs varat atpazīt Facebook spraudņus pēc Facebook logotipa vai pogas “Like” (“Patīk”) mūsu vietnē. Kad apmeklējat mūsu lapas un esat pieteicies Facebook, spraudnis izveido tiešu savienojumu starp jūsu pārlūkprogrammu un Facebook serveri. Tādējādi Facebook saņem informāciju, ka esat apmeklējis mūsu vietni ar savu IP adresi. Ja noklikšķināsiet uz Facebook pogas “Patīk”, kamēr esat pieteicies savā Facebook kontā, varat saistīt mūsu lapu saturu ar savu Facebook profilu. Tas ļauj Facebook pakārtot jūsu apmeklējumu mūsu lapās jūsu lietotāja kontam. To var novērst, izrakstoties no sava Facebook lietotāja konta. Vēlamies norādīt, ka mums nav zināšanu par pārsūtīto datu saturu vai to izmantošanu no Facebook puses.

Šo funkciju nodrošinātājs ir Meta Platforms Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, ASV. Papildinformāciju par to, kā Facebook apstrādā lietotāju datus, var atrast Facebook privātuma politikā.

Norādes par Instagram

Mūsu vietne izmanto Instagram pakalpojuma funkcijas. Ja esat pieteicies savā Instagram kontā, varat saistīt mūsu lapu saturu ar savu Instagram profilu, noklikšķinot uz Instagram pogas. Tas ļauj Instagram pakārtot jūsu apmeklējumu mūsu vietnē jūsu lietotāja kontam. Vēlamies norādīt, ka mums nav zināšanu par Instagram pārsūtīto datu saturu vai to izmantošanu.

Šo funkciju nodrošinātājs ir Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, ASV. Papildinformāciju par to, kā Instagram apstrādā lietotāju datus, var atrast Instagram privātuma politikā.

Norādes par Pinterest

Mūsu vietnē tiek izmantotas sociālā tīkla Pinterest funkcijas. Ja apmeklējat kādu no mūsu tīmekļvietnēm, kas aprīkotas ar Pinterest spraudni, un esat pieteicies Pinterest, tiks izveidots savienojums ar Pinterest serveriem. Spraudnis var nosūtīt žurnāldatus (jūsu IP adresi, apmeklēto vietņu adreses, kas satur arī Pinterest funkcijas, pārlūkprogrammas veidu un iestatījumus, pieprasījuma datumu un laiku, kā jūs izmantojat Pinterest) uz Pinterest serveri ASV. Vēlamies norādīt, ka mums nav zināšanu par Pinterest pārsūtīto datu saturu vai to izmantošanu.

Spraudni pārvalda Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, ASV. Papildinformāciju par to, kā Pinterest apstrādā lietotāju datus, var atrast Pinterest privātuma politikā.

7. Personas datu dzēšana

Ja vien šajā privātuma politikā neesam norādījuši konkrētus glabāšanas periodus, tiek piemēroti šie vispārīgie noteikumi:

Jūsu dati parasti tiek dzēsti, tiklīdz tie vairs nav nepieciešami paredzētajiem mērķiem vai ja jūs atsaucat savu piekrišanu vai iebilstat pret to izmantošanu likumīgu interešu dēļ. Pēc šī laika glabāšana tiek veikta tikai tad, ja to pieprasa kāds tiesiskais regulējums (piemēram, nodokļu un komerctiesību noteikumi), kuram esam pakļauti, vai ja dati ir nepieciešami, lai pamatotu, īstenotu vai novērstu juridiskas prasības.

8. Datu drošība

Mēs īstenojam tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus, lai jūsu personas datus pasargātu no manipulācijām, zuduma, dzēšanas vai trešo personu piekļuves un nodrošinātu jūsu tiesību aizsardzību un piemērojamo datu aizsardzības noteikumu ievērošanu.

Īstenoto pasākumu mērķis ir pastāvīgi nodrošināt jūsu datu konfidencialitāti un integritāti, kā arī nodrošināt mūsu sistēmu un pakalpojumu pieejamību un noturību, apstrādājot jūsu datus. Turklāt tiem jānodrošina ātra jūsu datu pieejamības atjaunošana un piekļuve jums fizisku vai tehnisku incidentu gadījumā.

Mūsu datu apstrāde un drošības pasākumi tiek nepārtraukti pilnveidoti atbilstoši tehnoloģiju attīstībai.

Arī pašu uzņēmuma iekšējo datu aizsardzību mēs uztveram ļoti nopietni. Mūsu darbiniekiem un mūsu pilnvarotajiem pakalpojumu sniedzējiem ir pienākums ievērot konfidencialitāti un datu aizsardzības noteikumus. Tādēļ viņiem piekļuve personas datiem tiek sniegta tikai nepieciešamajā apmērā.

9. Jūsu tiesības

Turpinājumā izklāstīts, kādas tiesības jums ir attiecībā uz jūsu personas datiem. Ņemiet vērā, ka datu aizsardzības noteikumi un datu aizsardzības kārtība pastāvīgi var mainīties. Tādēļ ir ieteicams un nepieciešams iegūt pastāvīgi informāciju par tiesību aktu izmaiņām un uzņēmuma praksi.

Informācijas un labošanas tiesības

Jūs jebkurā laikā, nenorādot iemeslus, varat saņemt informāciju par mūsu saglabātajiem jūsu personas datiem, izmantojot datenschutz@kermi.de. Turklāt jums ir tiesības pieprasīt labot nepareizus personas datus un, ja nepieciešams, papildināt nepilnīgus personas datus mūsu sistēmās.

Tiesības ierobežot apstrādi

Izmantojot datenschutz@kermi.de, varat pieprasīt jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu. Ja jūsu personas datu apstrāde ir ierobežota, šos datus, izņemot to glabāšanu, drīkst apstrādāt tikai ar jūsu piekrišanu vai lai īstenotu, izpildītu vai aizstāvētu likumīgās prasības vai aizsargātu citas fiziskas vai juridiskas personas tiesības vai svarīgu sabiedrisko interešu nolūkā.

Dzēšanas tiesības

Jums ir tiesības, izmantojot datenschutz@kermi.de, pieprasīt jūsu personas datu dzēšanu, piem., ja dati paredzētajiem mērķiem vairs nav nepieciešami. Ja mums tomēr ir pienākums likumīgu vai līgumā noteiktu uzglabāšanas pienākumu dēļ saglabāt jūsu personas datus, šādos gadījumos jūsu personas datus varam ierobežot vai bloķēt tikai, ciktāl nepieciešams.

Tiesības saņemt informāciju

Ja esat izmantojis tiesības pieprasīt jūsu datu labošanu, dzēšanu vai ierobežošanu, jums ir tiesības, izmantojot datenschutz@kermi.de, saņemt no mums informāciju par saņēmējiem, kuriem nodoti jūsu personas dati.

Tiesības uz datu pārsūtīšanu

Jums ir tiesības, izmantojot datenschutz@kermi.de, jūsu personas datus, kurus automātiski apstrādājam pamatojoties jūsu piekrišanu vai līguma izpildes nolūkā, saņemt strukturētā, pieejamā un mašīnlasāmā formātā, respektīvi, pieprasīt šo datu nosūtīšanu trešajai pusei. Ja pieprasāt datu tiešu nodošanu citam pārzinim, tas tiek veikts tikai tad, ja tas ir tehniski iespējams.

Tiesības iebilst

Jūs varat iebilst pret datu aizsardzības paziņojumā minēto datu vākšanu un saglabāšanu. Jebkurā laikā arī varat atsaukt mums sniegto piekrišanu turpmākai datu vākšanai un izmantošanai, nenorādot iemeslus, izmantojot datenschutz@kermi.de.

Tiesības iesniegt sūdzību

Ja uzskatāt, ka ar jums saistīto personas datu apstrāde ir pretrunā ar datu aizsardzības likumiem, jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei, it īpaši dalībvalstī, kur atrodas jūsu dzīvesvieta, darbavieta vai iespējamā pārkāpuma vieta, neskarot citus administratīvus tiesību aizsardzības līdzekļus.

10. Izmaiņas datu aizsardzības paziņojumā

Šis datu aizsardzības paziņojums var tikt koriģēts, piemēram, sakarā ar izmaiņām likumā vai apstrādē. Tāpēc mēs lūdzam jūs regulāri pārlasīt šo lapu.

11. Kontaktpersona

Jūsu uzticēšanās mums ir svarīga. Tādēļ mēs vēlamies, lai jūs jebkurā laikā varētu sazināties ar mums par jūsu personas datu apstrādi. Ja jums ir jautājumi, uz kuriem atbildes šajā datu aizsardzības paziņojumā nav atrodamas, vai vēlaties saņemt sīkāku informāciju par kādu punktu, sazinieties ar mums pa e-pastu datenschutz@kermi.de.

Sastādīts: 2023. gada septembrī

Datu aizsardzības informācijas lapa

Informācijas lapa par datu aizsardzību biznesa klientiem, specializētiem vairumtirgotājiem, specializētiem tirgotājiem, montāžas uzņēmumiem, projektētājiem, arhitektiem, būvniecības un mājokļu nozares uzņēmumiem un privātiem gala klientiem.