Veřejná zařízení

Energeticky účinná alternativa k běžným elektrickým radiátorům

Kostel sv. Alžběty ve Straubingu

Od listopadu 2017 lze kostel farnosti sv. Alžběty v dolnobavorském Straubingu opět využívat pro bohoslužby a akce. Po zhruba 30 letech provozu byla provedena rozsáhlá rekonstrukce a byla přistavěna kaple pro pracovní den, zpovědnice a předsíň. Příjemnou teplotu během bohoslužby nyní zajišťují mimo jiné speciální „ohřívače lavic“. Za tímto účelem bylo pod lavicemi instalováno 116 otopných stěn Kermi ve speciální konstrukci. Oltářní prostor a kaple jsou vybaveny plošným vytápěním x-net . Ve zbývajících prostorách jsou instalovaná desková otopná tělesa therm-x2 a vertikální otopné stěny Kermi.

Použité speciální provedení otopné stěnyse ukazuje jako energeticky účinná alternativa k běžným elektrickým radiátorům. Několik kostelů v regionu již bylo tímto řešením vybaveno.

Zdroj fotografií: Sv. Alžběta Straubing/ Thomas Schmid

Tepelné čerpadlo Kermi x-change compact

Kostel svatého Jiří v Kirch Stück ve Schwerinu/Mecklenbursku-Předním Pomořansku

První informace o založení tohoto kostela se objevují ve spisech z 12. století. Kostel, jednolodní cihlová stavba se čtvercovou věží a klenutým chórem, sloužil evangelicko-luteránskému sboru jako místo setkávání při křesťanských oslavách po celá staletí.

Stavební činnost v kostele začala založením spolku pro podporu v roce 2012. Kromě restaurování cenného zvonu Georgen byl instalován elektrický zvonící systém. Aby bylo možné pořádat více kulturních akcí během celého roku, bylo investováno do otopné soustavy s podlahovým vytápěním, takže místnost ve věži může být využívána jako společenská a zasedací místnost i v zimě. Rozhodnutí padlo ve prospěch tepelného čerpadla vzduch/voda Kermi x-change compact s vnější instalací.

Výzvou při instalaci bylo umístění na konečné místo. Protože vnější instalace přímo u kostela na okolním hřbitově nebyla možná, jedinou možností bylo umístění uvnitř kostela na vrcholu zvonice. Za tímto účelem muselo být tepelné čerpadlo pomocí kladkostroje vytaženo o dvě patra výše do spodní části zvonu. Společným úsilím všech pracovníků na místě se to podařilo. Za jedním ze zvukových poklopů zvonového patra není zařízení zvenčí vidět.

Zdroj fotografií: Sbor Alt Meteln-Cramon-Große Trebbow

3.200 deskových otopných tělesech

Deutsche Rentenversicherung Nord Hamburk

Hamburk je jedním ze tří správních míst společnosti Deutsche Rentenversicherung Nord. Stará se přibližně o 2.300.000 pojištěnců a vyplácí přes 1.000.000 důchodů. Navzdory těmto působivým číslům se samosprávný orgán zaměřuje na individuální poradenství. Kromě toho Deutsche Rentenversicherung Nord nabízí přednášky na aktuální témata z oblasti zákonného důchodového pojištění, jako jsou rehabilitace, důchody a starobní zabezpečení.

Společnost Kermi zajišťuje s okolo 3.200 deskovými otopnými tělesy příjemnou a uklidňující teplotu místnosti.

Moderní administrativní budova s energeticky účinným vytápěním

Zemský a obvodní soud v Düsseldorfu

Po obvodním soudu v Düsseldorfu, který byl založen v roce 1820, byl v roce 1879 zřízen místní soud v Düsseldorfu, který začínal se čtyřmi soudci, z nichž jeden dosáhl literární slávy: okresní soudce Emil Hartwich poskytl svou smrtí v souboji předlohu pro román Theodora Fontaneho „Effi Briest“. V průběhu let sídlily soudy v různých budovách až do roku 1915, kdy byla obsazena tehdy nová justiční budova na Mühlenstraße.

Změny obecných podmínek si vyžádaly výstavbu nové budovy v ulici Werdener Straße, která byla obsazena koncem roku 2009. Budova, kterou postavila a spravuje společnost Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW, splňuje všechny požadavky na moderní administrativní budovu. Energeticky účinné vytápění prostor zajišťují úsporná otopná tělesa therm-x2 od Kermi.

Zdroj fotografií: Zemský a obvodní soud v Düsseldorfu

1.100 úsporných otopných těles therm-x2 od Kermi

Hauserhof Linec

Linec je hlavním městem Horního Rakouska a se svými cca 200.000 obyvateli je třetím největším městem Rakouska, hned po Vídni a Štýrském Hradci. Hauserhof, pojmenovaný po Johannu Nepomuku Hauserovi, byl postaven mezi lety 1950 a 1953. V červnu 2005 začaly stavební práce pro celkovou rekonstrukci Hauserhofu, na koncem roku 2007 byly zkompletovány. Rekonstrukce Hauserhofu se stala tímto dalším základním kamenem ve snaze zmodernizovat lineckou čtvrť Bahnhofviertel. Jako správní budovy zemské vlády Horního Rakouska nabízí Hauserhof cca 15.000 metrů čtverečních kancelářské plochy pro různé zemské úřady.

Cca 1.100 úsporných otopných těles therm-x2 od Kermi přináší příjemné teplo do budovy sanované podle nejmodernějších kritérií.

Zdroj fotografií: Hauserhof Linec

Více než 320 konvektorů a otopných stěn

Hlavní celní úřad Rosenheim

Záměrem nové budovy, která byla propojena se starou budovou, je umístit všechny zaměstnance hlavního celního úřadu do jednoho stavebního celku. K tomu je zapotřebí značný dodatečný prostor, zejména kvůli rozšířené oblasti „Finanční kontrola práce na černo“. V nové budově vzniklo celkem 2.843 metrů čtverečních hlavní užitné plochy. Centrální schodiště a bezbariérový výtah jsou umístěny v hlavní budově u hlavního vchodu a díky velkorysé ocelové a skleněné fasádě mají silný vztah mezi interiérem a exteriérem a dobře designově navazují na fasádu staré budovy s příslušným vstupem.

Společnost Kermi se na tomto stavebním projektu podílí více než 320 Konvektory a otopnými stěnami .

Zdroj fotografií: Hlavní celní úřad Rosenheim