Paaiškinti techniniai terminai

Aiškinamasis žodynas

„Kermi“ ACB – paaiškinti techniniai terminai
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z _
A
Aklės

Aklė užsandarina šildymo sistemą iš išorės ir uždengia angą už jos. Ji lengvai nuimama techninės priežiūros darbams atlikti. Aklės įeina į mūsų radiatorių tiekiamą komplektaciją.

aktyvi aušinimo funkcija

Naudojant aktyvią vėsinimo funkciją galima vėsinti pastatą. Norint užtikrinti aktyvų aušinimą, šilumos siurblys turi būti apgręžiamas, t. y. vėsinimo cirkuliacijos procesas turi vykti atvirkštine kryptimi. Šiluma iš pastato lauko orui atiduodama veikiant šilumos siurbliui. Turi veikti (būti aktyvintas) šilumos siurblio kompresorius.

Apsauga nuo korozijos

Daugelyje pastatų radiatoriai veikia ypatingomis sąlygomis, dėl kurių gali būti pažeidžiama danga. „Kermi“ nuo korozijos sauganti danga – tai specialus sluoksnis, kuriuo tiesiogiai dengiamas radiatorius ir po to apdorojamas taikant aukštos kokybės miltelinio dažymo technologiją. Ji apsaugo radiatorių nuo drėgmės sukeltų pažeidimų, taip pat gali būti dengiama po spalvotais dažais.

Atsarginės dalys ir priedai

Jei jums reikia atsarginės dalies ar priedo radiatoriui ar svetainės vėdinimui, mūsų produktus gausite iš kvalifikuoto montavimo ar pardavimo specialisto. Netoli Jūsų esančią specializuotą įmonę rasite mūsų specializuotų partnerių apžvalgoje.

Taip pat mūsų „Kermi“ atsarginių dalių parduotuvėje galite rasti pasirinktų atsarginių dalių ir priedų ir užsisakyti internetu patogiai savo namuose.

B
BAFA

Federalinė ekonomikos ir eksporto kontrolės tarnyba atlieka administracinį vaidmenį užsienio prekybos, energetikos, ekonomikos plėtros ir auditoriaus priežiūros srityse. Taip pat skatinamos energiją taupančios technologijos ir energijos taupymo priemonės.

Buferinis kompresorinis siurblys

Buferinis kompresorinis siurblys tiekia šilumos siurblio pagamintą šilumą į buferinę arba geriamojo vandens talpyklą.

C
Centralizuota vėdinimo sistema

Išskiriamos dvi

  • centralizuotai išdėstyta centrinė sistema: vienas ventiliacijos įrenginys aprūpina kelis gyvenamuosius blokus.
  • decentralizuota (pusiau centrinė) centrinė sistema: ventiliacijos įrenginys aprūpina butą oru, oras ortakiais tiekiamas į atitinkamas patalpas.
CO2 emisija

CO2 emisija reiškia šiltnamio efektą sukeliančias dujas, kurios susidaro deginant, pavyzdžiui, anglį, dyzeliną, benziną, gamtines arba suskystintas dujas ir medieną. Degimo procesų metu susidarančios CO2 kaupiasi atmosferoje ir daugiausia lemia šiltnamio efektą bei visuotinį atšilimą.

COP

Našumo koeficientas, taip pat vadinamas „coefficient of performance“ (COP), yra susijęs su apibrėžtu šilumos siurblio veikimo tašku (pvz., A2/W35 – oro temperatūra 2 °C, tiekimo atšakos temperatūra 35 °C). Užregistruojama momentinė COP vertė, kuria išreiškiamas nurodytos šiluminės galios santykis su imamąja elektros galia.

D
Dažų pataisymai

Norėdami pataisyti nedidelius radiatoriaus dažų pažeidimus, galite naudoti mūsų rašiklį arba purškimo skardinę. Abu yra RAL 9016 (baltos) spalvos. Šių gaminių įsigyti galite iš kvalifikuoto montuotojo, specializuotoje parduotuvėje arba patogiai internetu mūsų „Kermi“ atsarginių dalių parduotuvėje.

Decentralizuota vėdinimo sistema

Decentralizuoti vėdinimo įrenginiai su šilumos rekuperacija dažniausiai veikia tik atskiras patalpas ir dažniausiai eksploatuojami be ortakių sistemos. Tačiau gali atsitikti ir taip, kad naudojant vamzdžių sistema prie prietaiso prijungiama antra patalpa.

Dvivamzdė sistema

Dvivamzdė sistema susideda iš atskirų tiekimo ir grąžinimo vamzdynų. Tai reiškia, kad visi radiatoriai gali būti šildomi tolygiai – net ir hidraulinio balansavimo pagalba.

E
EC variklis

EC variklis (Eelectronically commutated Motor) – tai šepetėlių neturintis, nuolatinės srovės trifazės konstrukcijos sinchroninis variklis, sužadinamas nuolatiniais magnetais. Besisukantis magnetinis laukas realizuojamas naudojant integruotą komutacinę elektroninę sistemą (komutaciją). Statoriaus apvijoje trifazis tinklas sukuria besisukantį lauką, kuris rotoriuje indukuoja magnetinį lauką ir taip sukuriamas sukimosi judesys. Taip užtikrinamas itin didelis naudingumo koeficientas ir tolydus apsukų skaičiaus valdymas naudojant komutacinę elektroninę sistemą.

EnEV

Vadovaujantis Nutarimu dėl energijos taupymo (EnEV), kuris buvo priimtas pagal Energijos taupymo įstatymą, nustatyti standartiniai reikalavimai naujiems privatiems ir komerciniams pastatams, pvz., gyvenamiesiems pastatams arba biurų pastatams ir t. t. Taip siekiama užtikrinti energiškai efektyvų statybos projektų projektavimą. Jis yra Vokietijos verslo administravimo teisės dalis.

Entalpinis šilumokaitis

Priešingai nei normalūs šilumokaičiai, entalpiniai šilumokaičiai taip pat gali regeneruoti drėgmę. Tai yra palanku žiemą, nes sulėtėja natūralus gyvenamųjų patalpų sausėjimas. Juos naudojant galima palaikyti malonios drėgmės lygį patalpoje. Žinoma, labai svarbu, kad šaltuoju metų sezonu oro kiekis būtų sureguliuojamas arba mažinamas pagal faktinį poreikį bei patalpos neįšiltų daugiau nei iki 23 °C, kad būtų užtikrinama >35 % drėgmė.

F
Filtras

Filtrus galima suskirstyti į lauko oro filtrus ir išmetamo oro filtrus.
Lauko oro filtras užtikrina švarų, šviežią orą namuose. Smulkios dulkės ir žiedadulkės, taip pat mikrobai, virusai ir bakterijos iš išorės nepatenka į pastatą. Be to, lauko oro filtrai apsaugo sumontuotus komponentus nuo užteršimo.
Panaudotas oras išeina atgal per išmetamo oro filtrą. Dulkės ir purvo dalelės taip pat išfiltruojamos iš išmetamo oro ir neleidžia prietaisui užsiteršti. Tai užtikrina švarų šilumokaičio darbą ir palaikomas šilumos rekuperacijos efektyvumas.

Galite lengvai ir patogiai įsigyti originalų „Kermi“ filtrą savo kontroliuojamam gyvenamojo ploto vėdinimui „Kermi“ atsarginių dalių parduotuvė užsakyti.

G
Garso galios lygis

Garso galios lygis – tai visas objekto spinduliuojamos garso energijos kiekis. Ši vertė priklauso nuo vietos, erdvės ir nuotolio. Ją galima naudoti, kai reikia palyginti su kitais ventiliacijos įrenginiais pagal garso slėgio lygį

Garso slėgio lygis

Garso slėgio lygio verte nurodomas gaunamo garso stiprumas. Ši vertė visada priklauso nuo nuotolio arba atstumo bei aplinkos sąlygų.

Gėlės ir palangės

Plokštiesiems radiatoriams, konvektoriams ir „Kermi Decor“ modeliams mes turime specialius gėlių palangių tvirtinimo elementus. Tvirtinimo elementus rasite atitinkamo gaminio techniniuose dokumentuose. Palangių ar panašių uždengimo elementų mes neparduodame.

Mūsų internetinėje „Kermi“ atsarginių dalių parduotuvėje taip pat galite rasti palangių atramų tvirtinimo detales.

Geoterminis kolektorius

Naudojant sūrymo ir vandens šilumos siurblius šiluminė energija iš aplinkos paimama pro geoterminį kolektorių arba geoterminį zondą ir paverčiama šildymo šiluma. Įprastai geoterminiai kolektoriai klojami horizontaliai, iki 2 m gylyje.

Geoterminis zondas

Geoterminis kolektorius pro vieną arba kelias iki 100 m gylio angas paima iš aplinkos šiluminę energiją. Todėl jam turi būti išduotas sertifikatas. Lyginant su geoterminiais kolektoriais reikia žymiai mažiau vietos ir pasiekiama aukštesnė metinė šaltinio temperatūra, todėl užtikrinamas didesnis šilumos siurblio efektyvumas.

Geoterminis zondas

Geoterminis kolektorius pro vieną arba kelias iki 100 m gylio angas paima iš aplinkos šiluminę energiją. Todėl jam turi būti išduotas sertifikatas. Lyginant su geoterminiais kolektoriais reikia žymiai mažiau vietos ir pasiekiama aukštesnė metinė šaltinio temperatūra, todėl užtikrinamas didesnis šilumos siurblio efektyvumas.

Grąžinimo atšakos temperatūra

Grąžinimo atšakos temperatūra – tai pro šildymo sistemą pratekėjusio vandens temperatūra.

H
Hibridinė sistema

Hibridinis šildytuvas sujungia skirtingus šilumos gamybos būdus. Klasikiniai energijos šaltiniai, tokie kaip nafta ar dujos, dažnai derinami su atsinaujinančia energija, sujungiant dviejų skirtingų šildymo sistemų stipriąsias puses.

Hidraulinis balansavimas

Kad šildymo įranga veiktų be priekaištų, būtina karšto vandens srauto kiekį pritaikyti pagal kiekvieno radiatoriaus šilumos poreikį atskirai. „Kermi“ apatinio pajungimo radiatoriai yra gamykliškai nustatyti pagal standartines radiatorių galios vertes. Taip sutaupoma energijos išlaidų ir užtikrinamas optimalus šiluminis komfortas. Daugiau informacijos šia tema Ventilių technologija ir hidraulinis balansavimas.

I
Infraraudonųjų spindulių radiatoriai

Infraraudonųjų spindulių radiatorius – tai elektrinis radiatorius. Jį naudojant užtikrinamas didelis kiekis malonios, efektyviai spinduliuojamos šilumos. Ši šiluma primena natūralią, tiesiogiai žmogaus kūną ir paviršius šildančią saulės šilumą. Didelis spinduliuojamos šilumos kiekis iki minimumo sumažina oro ir dulkių sūkurius. Todėl infraraudonųjų spindulių radiatoriai ypač tinkami alergiškiems žmonėms.

Išorės oras

Iš išorės įtekantis oras.

Ištraukiamasis oras

Ištraukiamasis oras – tai panaudotas ir užterštas (aromatinėmis medžiagomis, CO2 arba kitomis lakiosiomis organinėmis dujomis, drėgmės paveiktas) oras, kuris turi būti tiekiamas iš gyvenamųjų patalpų.

K
Keitimo premija

Nuo 2026 metų naujuose pastatuose nebebus leidžiama montuoti vien alyvos šildymo. Leidžiama įrengti tik regeneracines sistemas arba naudoti hibridines sistemas, kurios šilumai gaminti naudoja ne tik alyvą, bet ir atsinaujinančią energiją. Priėmus naują Federalinės vyriausybės klimato paketą, rinkos skatinimo programa buvo visapusiškai atnaujinta ir išplėsta. Ši subsidija taip pat žinoma kaip keitimo premija.

KfW

„Kreditanstalt für Wiederaufbau“ (KfW) yra vienas pasaulyje žymiausių plėtros bankų. Jis remia statytojus pagal įvairias paramos programas įsigyjant gyvenamuosius namus ir vykdant energetiškai efektyvius bei išteklius tausojančius statybos ir kitus projektus. Daugelis „Kermi“ gaminių gali būti naudojami pagal KfW paramos programas.

Klimato apsaugos paketas 2030

Pagal Klimato apsaugos įstatymą Vokietijos federalinė vyriausybė nusprendė dėl priemonių, kuriomis siekiama iki 2050 m. pasiekti šiltnamio efektą sukeliančių dujų neutralumą. Programa apima CO2 mažinimo priemonių paketą energetikos sektoriui, pramonei, pastatams, transportui, žemės ūkiui ir miškininkystei, žemės naudojimui ir atliekų tvarkymui. Vokietija nori iki 2030 metų sumažinti CO2 emisiją bent 55 procentais.

Kreipiamoji jėga

Kreipiamosios jėgos – tai grindų šildymo sistemos vamzdelį veikiančios jėgos, kurios vėl atstato jo pradinę formą. Svarbios grindų šildymo sistemų savybės yra mažos kreipiamosios jėgos ir didelis lankstumas.

kv vertė

kv vertė taip pat žinoma kaip srauto skaičius arba srauto koeficientas ir yra pasiekiamo skysčio ar dujų pralaidumo per ventilį matas. Jis naudojamas ventiliams parinkti ir matuoti ir atitinka vandens srautą per ventilį (m³/h), esant 1 bar slėgio skirtumui ir 5–30 °C vandens temperatūrai.

M
Moduliacija / moduliuojantis

Moduliuojantis (reguliuojamo našumo) šilumos siurblys gali sureguliuoti savo šiluminį našumą pagal pastato šilumos poreikį. Todėl šilumos siurblys gali veikti tyliau ir efektyviau bei optimaliai susireguliuoti pagal lauko temperatūrą.

N
Naudingumo koeficientas

Naudingumo koeficientu apibūdinamas naudingosios ir tiekiamos energijos santykis. Kuo didesnis efektyvumas, tuo efektyviau prietaisas veikia.

Nepersisuka

Paprastam „x-net“ grindų šildymo sistemų klojimui galima naudoti specialų vyniotuvą (su vidiniu vyniojimo įtaisu), kuriuo vamzdeliai išvyniojami ir nutiesiami greitai bei nepersisuka. Taip užtikrinamas greitas ir nesudėtingas darbas statybvietėje.

Nuorintojas

Nuorintojas sandarina šildymo sistemą iš išorės. Jis lengvai nuimamas, kad išleistumėte iš radiatorių orą.

P
Pajungimo tipai

„Kermi“ turi standartinį vienodą 50 mm centrinį pajungimą, kuris suteikia visišką projektavimo ir apsisprendimo laisvę iki pat pabaigos. Beveik visų modelių jungtys visiškai pasislepia po dangteliu. Taip pat ir klasikinis variantas su šoniniu pajungimu kairėje arba dešinėje daugelyje modelių yra galimas. Jungiant su centrine jungtimi nereikia kreipti dėmesio į tai, kurioje pusėje turi būti įtekančio ir grįžtamojo srautų jungtys, nes tarp šių dviejų jungčių yra pertvara (skiriamoji plokštelė). Daugiau informacijos apie „Kermi“ prijungimo tipus rasite atitinkamo gaminio techniniuose dokumentuose.

Pardavėjai

Ar ieškote šalia jūsų esančio pardavėjo, kad pamatytumėte mūsų gaminius gyvai, gautumėte patarimų ar pateiktumėte užsakymą? Netoli Jūsų esančią specializuotą įmonę rasite mūsų specializuotų partnerių apžvalgoje.

pasyvi aušinimo funkcija

Naudojant pasyvią vėsinimo funkciją galima vėsinti pastatą. Vykstant pasyviam vėsinimui neveikia šilumos siurblio kompresorius. Pastato šiluminė energija gruntui šilumokaičiais perduodama veikiant tik cirkuliaciniams siurbliams. Pasyvaus vėsinimo režimo negalima užtikrinti naudojant oro ir vandens šilumos siurblį.

Pasyviojo namo institutas (PHI)

Pasyviojo namo institutas – tai 1996 m. įkurtas, nepriklausomas mokslinių tyrimų institutas. Jo darbuotojai tikrina ir sertifikuoja pastatus ir komponentus pagal pasyviesiems namams keliamus reikalavimus.

Pasyviojo namo institutas (PHI)

Pasyviojo namo institutas – tai 1996 m. įkurtas, nepriklausomas mokslinių tyrimų institutas. Jo darbuotojai tikrina ir sertifikuoja pastatus ir komponentus pagal pasyviesiems namams keliamus reikalavimus.

Patvirtinimo laikotarpis

Jei BAFA patvirtina finansavimą šildymo sistemos keitimui, prasideda tvirtinimo laikotarpis. Finansuojamos priemonės bus įgyvendintos per šiuos 12 mėnesių. Jei priemonės vėluoja, yra galimybė terminą pratęsti.

R
Radiatoriaus tipas

Plokščiuosius radiatorius galima suskirstyti į skirtingus tipus. Yra tipas 10, 11, 12, 20, 22, 30 ir 33. Pavadinimas priklauso nuo sumontuotų šildymo plokščių ir konvektorių skaičiaus, taigi ir nuo gylio. Pirmasis skaičius rodo šildymo plokščių skaičių, o antrasis – konvektorių skaičių. Tai reiškia, kad kuo didesnis skaičius, tuo gilesnis radiatorius.

Radiatorių matmenys

Šią informaciją rasite atitinkamo gaminio techniniuose dokumentuose šios svetainės „Atsisiųsti“ skiltyje.

Visų dokumentų bankas

RAL

RAL – tai Vokietijos kokybės užtikrinimo ir ženklinimo institutas. Jis suteikia vadinamąjį RAL kokybės ženklą į įvairias kategorijas skirstomiems, itin aukštos kokybės gaminiams ir paslaugoms. Terminas RAL geriausiai žinomas dėl savo RAL spalvų sistemos – spalvų identifikavimo sistemos iš RAL instituto. „Kermi“ taip pat siūlo platų radiatorių spalvų asortimentą, įskaitant beveik visas RAL „Classic“ spalvas. Daugiau informacijos apie tai galite rasti mūsų „Kermi“ spalvų koncepcijoje.

Renovaciniai radiatoriai

Remontas, renovacija, modernizavimas – „Kermi“ ir čia siūlo įvairias galimybes. Mūsų renovaciniai radiatoriai gali būti skirtingų konstrukcinių aukščių, konstrukcinių ilgių ir konstrukcinių gylių plokštieji ir išskirtinio dizaino radiatoriai. Dėl tinkamų 500 ir 900 mm atstumų tarp jungčių centrų senus DIN radiatorius galima pakeisti tinkamai, naujais radiatoriais greitai, švariai ir lengvai.
Mūsų renovaciniai radiatoriai šiuo metu yra šių modelių:

Režimas naudojant tik elektros energiją

Grynai elektriniai radiatoriai nepriklauso nuo centrinio šildymo tinklo, nes montavimui užtenka elektros lizdo. Jie yra laiką ir išlaidas taupantis sprendimas modernizuojant, ypač senuose pastatuose. Tačiau net ir energetiškai savarankiškuose naujuose pastatuose, kuriuose įrengta fotovoltinė sistema, jūsų pagaminta elektra gali būti panaudota naudojant elektrinį radiatorių. Daugiau informacijos apie mūsų elektrinius radiatorius.

Rinkos skatinimo programa (MAP)

Siekiant sutelkti dėmesį į CO2 mažinimą statybos pramonėje, rinkos skatinimo programa vykdoma beveik 20 metų. MAP buvo atnaujintas ir plačiai išplėstas kaip 2030 m. klimato apsaugos paketo dalis. Ši finansavimo programa skatina gaminti šilumą naudojant technologijas, pagrįstas atsinaujinančiais energijos šaltiniais. Tai apima, pavyzdžiui, šilumos siurblius, senų alyvos šildytuvų keitimą ar hibridines sistemas.

S
SELV įtampa

„Safety Extra Low Voltage“ (SELV): maža elektros įtampa su specialia apsauga nuo elektros smūgio, kurią naudojant užtikrinama labai gera prijungimo prie elektros tinklo sauga.

Serijinis srautas

Su serijiniu srautu ir „x2“ technologija „Kermi“ padarė revoliuciją šildyme. Pirmiausia pašyla priekinė radiatoriaus plokštė, per kurią greitai paskirstoma šiluma ir užtikrinamas maksimalus jaukumas. Dalinės apkrovos režimu dažniausiai šios šilumos pakanka šilumos poreikiui padengti. Galinė plokštė veikia kaip spinduliavimo ekranas. Didėjant šilumos poreikiui taip pat šildoma toliau prijungta plokštė, kuri užtikrina maks. radiatoriaus šiluminį našumą.

Smart Grid (išmanusis tinklas)

„Smart Grid Ready“ etikete žymimos šilumos siurblių serijos, su kurių reguliavimo technika per apibrėžtas sąsajas galima prijungti šilumos siurblį į išmanųjį srovės tinklą. Visiems „Kermi“ šilumos siurbliams yra išduotas „SG Ready“ sertifikatas.

Spinduliavimo ekranas

Spinduliavimo uždangos paskirtis yra sumažinti šilumos spinduliavimą į fasado pusę. Šiuo atveju medžiaga nėra esminis faktorius. Svarbu, kad tarp radiatoriaus ir sienos arba lango būtų paliekamas oro tarpas ir radiatoriaus šiluma galėtų netrukdomai cirkuliuoti patalpoje. Mūsų internetinėje „Kermi“ atsarginių dalių parduotuvėje taip pat galite rasti spinduliavimo uždangos tvirtinimo detales.

spinduliuojamosios šilumos,

Radiatoriai gali skleisti konvekciją arba spinduliuojančią šilumą. Konvekcinė šiluma kyla į kambarį ir sušildo orą bei juda jame. Spinduliuojant šilumą ji nešildo oro tiesiogiai, bet šildo patalpoje esančius daiktus ir sienas. Tai reiškia, kad beveik nesukeliamos dulkės, o skleidžiama šiluma jaučiama kaip ypač maloni.

su papildomu elektriniu režimu

Išskirtinio dizaino radiatoriai su papildomu elektros režimu yra prijungti prie centralizuotojo šildymo tinklo, tačiau juos taip pat galima naudoti prijungus prie elektros tinklo. Tai ypač patogu pirmiausia pereinamaisiais laikotarpiais ir esant trumpalaikiam šilumos poreikiui. Daugiau informacijos apie elektrinius išskirtinio dizaino radiatorius ir rankšluosčių džiovintuvus.

T
Termostato galvutė

Termostato galvutės ne visada turi atrodyti nuobodžiai. „Kermi“ rasite įvairaus dizaino termostatų galvutes, chromo, nerūdijančio plieno išvaizdos ir chromo baltos spalvos – kad tiktų jūsų radiatoriui.

Kaip galutinis vartotojas mūsų produktus gausite iš specializuotos parduotuvės. Taip pat mūsų „Kermi“ atsarginių dalių parduotuvėje galite rasti išskirtinio dizaino termostatų galvutes ir užsisakyti internetu patogiai savo namuose.

Tiekiamasis oras

Tiekiamasis oras yra pašildytas (apdorotas) ir filtruotas oras, kurio srautas tiekiamas į gyvenamąsias patalpas.

Tiekimo atšakos temperatūra

Srauto temperatūra yra temperatūra, iki kurios šildymo vanduo pašildomas prieš tekant per šildymo sistemą per radiatorius ir grindinį šildymą.

Tinklo WLAN

Naudojant WLAN tinklą, ryšys visame bute paskirstomas vienu įrenginiu – maršrutizatoriumi. Kita vertus, tinklinis tinklas įrengiamas visoje gyvenamojoje zonoje, naudojant įvairius prieigos taškus.

U
Uždangos ir dangčiai

Viena vertus, radiatorių gaubtai apsaugo vidinį radiatoriaus darbą nuo nešvarumų, kita vertus, jie yra atsakingi už oro srauto nukreipimą iš radiatoriaus. Jei dangos nėra, šiltas oras gali išeiti nepageidaujamomis kryptimis ir nebeužtikrinamas optimalus pasiskirstymas patalpoje.
Dangčiai skirti uždengti nepageidaujamas jungtis ar tvirtinimo detales ir taip apsaugoti nuo nešvarumų.

Mūsų „Kermi“ atsarginių dalių parduotuvėje rasite radiatorių viršutinius ir šoninius dangčius, taip pat dangčius radiatorių jungtims ir tvirtinimams.

Užsakymas

Kaip galutinis vartotojas mūsų produktus gausite iš kvalifikuoto montavimo ar pardavimo specialisto. Jis Jums mielai pateiks pasiūlymą.
Netoli Jūsų esančią specializuotą įmonę rasite mūsų apžvalgoje.

Taip pat mūsų „Kermi“ atsarginių dalių parduotuvėje galite rasti atsarginių dalių ir priedų savo radiatoriui ar svetainės vėdinimui ir užsisakyti internetu patogiai savo namuose.

V
Valymas ir valymo priemonės

Dulkių kaupimasis radiatoriaus viduje yra natūralus procesas, susijęs su šilto oro cirkuliacija, ir tam negali būti techniškai užkirstas kelias. Prieinamas vietas reikia laikas nuo laiko išvalyti specialiais šepečiais, kad būtų užtikrinta optimali šilumos galia. Radiatoriai lengvai valomi mūsų specialiais šepečiais.
Juos įsigyti galite iš kvalifikuoto montuotojo, specializuotoje parduotuvėje arba patogiai internetu mūsų „Kermi“ atsarginių dalių parduotuvėje. Netoli Jūsų esančią specializuotą įmonę rasite mūsų specializuotų partnerių apžvalgoje.

Radiatorių taip pat galite valyti buitiniais valikliais. Dažytiems paviršiams tinkamos valymo priemonės neturi turėti abrazyvinių savybių ar būti stipriai šarminės arba rūgštinės (chemiškai agresyvios).
Norėdami tinkamai išvalyti radiatorių, pirmiausia turite nuimti viršutinį dangtį. Norėdami tai padaryti, turite pakelti plastikinį fiksatorių („Kermi Clip“; galima užsisakyti ir internetinėje parduotuvėje) ant šoninio dangčio ir pasukite jį prieš laikrodžio rodyklę. Nuo 1000 ilgio plokščių radiatorių arba 1400 ilgio profilinį radiatoriaus laikiklį taip pat reikia nuimti nuo viršutinio dangčio. Tada palenkite šoninį radiatoriaus uždengimą šiek tiek įstrižai ir pakėlę viršutines groteles atkabinkite jas nuo tvirtinimo kilpų. Tada kilstelėję ir stumtelėję viršutines groteles atskirkite jas nuo antro šoninio uždengimo. Po valymo vėl uždedant viršutinį dangtį veiksmai atliekami atvirkštine tvarka.

Vasarą naudojama gretšakės sklendė

Vasarą naudojama gretšakės sklendė yra įmontuota šalia šilumokaičio. Ją naudojant, pvz., vidurvasarį, į namą gali būti tiekiamas vėsus, ištraukiamojo oro nepašildytas nakties oras.

Ventiliai ir termostatinių ventilių šerdys

Radiatoriaus debitas gali būti reguliuojamas ventiliais, priklausomai nuo išmatuotos temperatūros, kad būtų galima reguliuoti arba palaikyti pastovią nustatytą temperatūrą. Kuo toliau ventilio kotas įstumiamas į ventilį, tuo mažesnis šildymo vandens srautas ir atvirkščiai.

Ką daryti, jei ventilis neveikia?
Radiatoriuose, kurie nebuvo eksploatuojami ilgesnį laiką, dėl nuosėdų gali būti užstrigęs ventilio stūmiklis. Dažnai pakanka nuėmus termostatinę galvutę kelis kartus pajudinti stūmiklį. Daugeliu atvejų, kai name negyvenama, galima išvengti problemų radiatorių termostatus pasukus į padėtį „3“. Tada ventilis nuolat judės ir nesusidarys nuosėdų. Kai kuriais atvejais (labai kietos apnašos) lieka tik viena alternatyva, t. y. ventilio šerdies keitimas. Net ir tada reikėtų vengti ventilio prastovų. Pastaba: ventilius turėtų keisti tik specialistas!

Ką daryti, jei ventilis spragsi?
„Bildesys“ termostatiniame ventilyje yra ženklas, kad prijungiant radiatorių buvo sukeistos vietomis įtekančio ir grįžtamojo srautų jungtys. Tai galima patikrinti radiatoriui atvėsus. Jeigu prijungta taisyklingai, atsidarius ventiliui turi pradėti šilti į vidų nukreiptas vamzdis. Jei taip nėra, reikia sumontuoti keičiančia srautus jungtį. Jei jūsų radiatorius tinkamai neįšyla ir girdite bildėjimą, susisiekite su kvalifikuotu montuotoju.

Kur rasti informacijos apie termostatinių ventilių šerdis?
Visa informacija, kurią Jums reikia žinoti apie „Kermi“ gamykliškai nustatytus termostatinius ventilius, pateikta praktiškoje kišeninėje brošiūroje apie ventilius (įterpti nuorodą čia).

Kaip pakeisti ventilio šerdį?
Ventilių šerdis visada turėtų keisti specialistas, kad jūsų radiatorius ir toliau veiktų sklandžiai. Tokiu atveju prašome kreiptis į kvalifikuotą montavimo specialistą. Ten gausite ir atitinkamus ventilius pakeitimui.

Vienvamzdė sistema

Vieno vamzdžio sistemoje tiekimo ir grąžinimo atšakos yra prijungtos prie to paties vamzdyno. Tai reiškia, kad vanduo pirmiausia teka per pirmąjį radiatorių ir jį pašildo, o paskui toliau teka į antrąjį radiatorių. Pirmojo radiatoriaus grąžinimo atšakos temperatūra yra antrojo radiatoriaus tiekimo atšakos temperatūra ir t.t.

Z
ZVSHK

„Zentralverband Sanitär Heizung Klima“ (ZVSHK) yra Vokietijos SHK santechnikos, šildymo ir oro kondicionavimo įrangos įmonių interesams atstovaujanti organizacija ir asociacija. (šaltinis: ZVSHK)

_
„EnOcean“

„EnOcean alliance“ – tai pasaulyje žinomiausių statybos įmonių aljansas. Šiuo pavadinimu ženklinami be baterijų veikiantys pastatų automatinių sistemų nuotolinio valdymo jungikliai, jutikliai ir imtuvai, skirti energetiškai efektyvesniam, lankstesniam ir taupesniam pastatų eksploatavimui.

„IF Design Award“ apdovanojimas

Vieno iš svarbiausių ir prestižiškiausių dizaino konkursų pasaulyje tarptautinio dizaino forumo Hanoveryje „International Forum Design“ vertinimo komisija kasmet apdovanoja formaliai ir funkcionaliai geriausius kasdieninio naudojimo gaminius „iF DESIGN AWARD“ apdovanojimu. „iF DESIGN AWARD“ apdovanojimas kasmet įteikiamas jau daugiau nei 60 metų. Šiame konkurse savo pažangius gaminius pristato įmonės iš viso pasaulio. Vertinimo komisija, kurioje yra daugiau nei 50 ekspertų, kasmet tris dienas vertina 5.000–6.000 gaminių, kurie pretenduoja būti apdovanotais kategorijoje „Gaminys / pakuotė“.

Daugelis mūsų išskirtinio dizaino rankšluosčių džiovintuvų jau buvo apdovanoti geidžiamu „iF Design“ apdovanojimu. Tai yra:

„Kermi Clip“

„Kermi Clip“ naudojami šoniniams radiatoriaus dangčiams tvirtinti. Jie standartiškai tiekiami su kiekvienu radiatoriumi su šoniniais dangčiais. Jei vis tiek reikia pakeisti, galite lengvai užsisakyti „Kermi Clip“ internetu mūsų „Kermi“ atsarginių dalių parduotuvėje.

„Plug & Heat“ principas

„Plug & Heat“ principu apibūdinama nesudėtinga (ypač oro ir vandens šilumos siurblių) instaliacija, kai įrenginys tiesiog pastatomas, prijungiamas ir jį jau galima naudoti šildymui.

„Plus X Award“

PLUS X AWARD yra didžiausias pasaulyje inovacijų apdovanojimas už technologijas, sportą ir gyvenimo būdą. Juo apdovanojami prekių ženklai už jų produktų kokybę ir naujoves. Todėl labai didžiuojamės, kad mūsų „Kermi therm-x2“ plokščiųjų radiatorių gaminių asortimentas buvo apdovanotas PLUS X AWARD apdovanojimu už išskirtines savybes. Tai yra:

  • „therm-x2 Profil“
  • „therm-x2 Plan“
  • „therm-x2 Line“
  • „Verteo“
„Power-to-Heat“ (P2H)

Šilumos siurblių „Power-to-Heat“ funkcija užtikrina pvz., perteklinės fotovoltinės srovės naudojimą. „Power-to-Heat“ reiškia: srovės pavertimas šiluma.

„Red Dot Award“

„Red Dot“ apdovanojimas visame pasaulyje žinomas kaip gero dizaino kokybės ženklas. Kad būtų galima profesionaliai įvertinti dizaino srities įvairovę, apdovanojimas skirstomas į tris disciplinas: „Red Dot Award: Product Design“, „Red Dot Award: Brands & Communication Design“ ir „Red Dot Award: Design Concept“. Kiekvienas konkursas organizuojamas kartą per metus. Pateiktus gaminius, prekės ženklus ir komunikacijos projektus bei dizaino koncepcijas ir prototipus vertina „Red Dot“ žiuri.

„Red Dot Award: Product Design“ apdovanojimas, gyvuojantis nuo 1955 m., nustato geriausius kiekvienų metų gaminius. Gamintojai ir dizaineriai iš viso pasaulio gali pateikti savo projektus konkursui maždaug 50 skirtingų kategorijų. Laikydamasi šūkio „In search of good design and innovation“, „Red Dot“ žiuri vertina visus pasiūlymus ir „Red Dot“ skiria tik tiems produktams, kurie stebina gera dizaino kokybe. (Šaltinis www.red-dot.org)

„x-center base“

Su „Kermi“ centrine „x-center Base“ stotele galite patogiai valdyti ir lengvai reguliuoti visus „Kermi“ sistemai x optimizuotus komponentus namuose per asmeninį kompiuterį ar planšetinį kompiuterį, pvz., elektrinį šildymo elementą ant rankšluosčių džiovintuvo, šilumos siurblį, ventiliaciją, grindinį šildymą arba radiatorius – net kai esate kelyje. Kiti įvairių tiekėjų gaminiai taip pat gali būti integruoti per universalią „EnOcean“ sąsają, pvz., perjungimo aktuatorius, langų kontaktai, žaliuzės, detektoriai, jutikliai ir mygtukai.

Tiesiog patikrinkite, kurie produktai yra suderinami su „x-center base“.

Šildymo apkrova

Pastato šildymo apkrova nurodoma, kiek šiluminės energijos turi būti tiekiama pastatui, kad (nepaisant jos nuostolių, pvz., pro langus ir duris) patalpoje būtų užtikrinamas idealus klimatas.

Šiluminė galia

Radiatoriaus šiluminė galia priklauso nuo įvairių veiksnių, tokių kaip srauto temperatūra, dydis ir konstrukcija. Pavyzdžiui, jei srauto temperatūra labai žema, radiatorius turėtų būti didesnis, tačiau yra ir tokių radiatorių modelių, kurie tiekia žymiai daugiau galios būdami to paties dydžio. Įvairios versijos gali būti suskirstytos į 10, 11, 12, 20, 21, 22 ir 33 tipus. Kuo didesnis skaičius, tuo gilesnis radiatorius. Pirmasis skaičius rodo šildymo plokščių skaičių, o antrasis – konvektorių skaičių.

Mūsų radiatorių tiksli šiluminė galia nurodyta atitinkamo gaminio techniniuose dokumentuose mūsų atsisiuntimų srityje. Nustatant šiluminę galią prašome atkreipti dėmesį į tai, kad svarbu pasirinkti tinkamą temperatūrų santykį. Pagal EN 442 standartą, standartinės šiluminės galios santykinis atskaitos taškas yra 75/65/20 °C temperatūra. Šiandieninėje praktikoje vyrauja žemesnės temperatūros.

Tiksliam rezultatui apskaičiuoti prašome kreiptis į savo montavimo specialistą.

Šilumos paskirstymas

Ką daryti, jei įšyla tik pusė radiatoriaus arba tik viršus?

Jei radiatorius dar tik iki pusės šiltas, bet pasiekta norima kambario temperatūra, nerimauti neverta. Termostatas reguliuoja vandens sraurtą taip, kad į radiatorių patenka tik dalis vandens, todėl taip ir atrodo. Tačiau jei radiatorius apačioje lieka šaltas, o kambario temperatūra nukrenta arba nebekyla, reikėtų imtis veiksmų. Galimos netolygiai šildomos šildymo sistemos priežastys yra įvairios ir svyruoja nuo oro šildymo sistemoje iki netinkamų slėgio sąlygų šildymo sistemoje.

Oras šildymo sistemoje: tai galima lengvai ištaisyti išleidus orą iš radiatoriaus. Viskas, ko jums reikia, yra standartinis oro išleidimo raktas, taip pat dubuo ir šluostė, kad nuvalytumėte išbėgantį šildymo vandenį. Jei radiatorius vis tiek neįšyla arba kambario temperatūra nepakyla, patikrinkite 2 punktą.

Termostatinis ventilis: jei termostatinis ventilis nebuvo naudojamas ilgą laiką, ventilio kaištis gali užstrigti. Tai reiškia, kad per radiatorių nebeteka reikiamas vandens kiekis ir radiatorius įšyla tik viršuje. Tokiu atveju rekomenduojame samdyti kvalifikuotą montuotoją. Tai gali pašalinti termostatinį ventilį ir, jei reikia, pakeisti termostatą.

Hidraulinis balansavimas: jei hidraulinis balansavimas buvo atliktas netinkamai arba dėl konstrukcinių priemonių pasikeitė šilumos tiekimas pastate, radiatorius gali sušilti tik viršuje. Tokiu atveju patariame kreiptis į kvalifikuotą montuotoją.

Čia padės „Kermi“ radiatorius su x2 technologija, dėl kurios pirmiausiai sušyla priekinė plokštė. Priekinė plokštė sušyla tolygiai, o nugarinė plokštė dalinės apkrovos laikotarpiu (90 % šildymo sezono) atlieka spinduliavimo uždangos nuo šaltos išorinės sienos funkciją.

Daugiau informacijos apie mūsų „therm-x2“ radiatorius. Netoli Jūsų esančią specializuotą įmonę rasite mūsų apžvalgoje.

Šilumos pralaidumo koeficientas

Šilumos pralaidumo koeficientas yra svarbus veiksnys vertinant komponento izoliacines savybes. Kuo ši vertė didesnė, tuo geresnes komponento izoliacinės savybės.

Šilumos rekuperacija

Šilumos rekuperacija – tai pakartotinis energijos naudojimas. Naudojant ventiliacijos sistemą šiluminė ištraukiamojo oro energija pro šilumokaitį atiduodama išorės orui. Pakartotinai gautos šilumos kiekis išreiškiamas šilumos rekuperacijos koeficientu arba šilumos rekuperacijos efektyvumo koeficientu (naudingumo koeficientu).

Šilumos sąnaudų dalikliai

Dauguma „Kermi“ dizaino radiatorių yra tinkami šilumos sąnaudoms nustatyti su šilumos sąnaudų dalikliu. Prie lygiaplokščių radiatorių galima montuoti garų skaitiklius. Kadangi šių prietaisų montavimo vieta skiriasi priklausomai nuo jų gamintojo, dėl platesnės informacijos prašome kreiptis į atitinkamą skaitiklio gamintoją. Daugiau informacijos rasite atitinkamo gaminio techniniuose dokumentuose.