Které systém větrání je vhodný?

Rodinný nebo bytový dům, novostavba nebo energeticky moderní stavba - řízené větrání Kermi odvádí spotřebovaný vzduch a vlhkost automaticky směrem ven a nechá proudit příjemně ohřátý čerstvý vzduch směrem dovnitř. Zajišťuje optimální vnitřní klima a pomáhá minimalizovat plísně. Vhodné jsou buď centrální nebo decentrální větrací systémy.

Tato stránka nabízí přehled o tom, jaké větrání se hodí pro jakou budovu, a měla by pomoci se správným výběrem. Porovnává pořizovací náklady, prostorové nároky, instalační práce a energetickou účinnost.

Výhody řízeného větrání Kermi x-well:

 • centrální nebo decentrální větrací jednotky v mnoha provedeních
 • pro novostavby a modernizaci, pro rodinné a bytové domy, pro malé a velké obytné jednotky
 • automaticky čerstvý vzduch, filtrovaný od prachu a pylů
 • ideální pro alergiky
 • chrání stavební konstrukci, zamezuje tvorbě plísní u moderních, vzduchotěsných budov
 • zpětné získávání tepla šetří energii nutnou na vytápění a je šetrný k životnímu prostředí
 • maximálně tichý provoz

Centrální větrání obytných místností

U novostaveb je centrální větrání obytných místností zohledněno již ve stavebních plánech včetně příslušných spár. Stavební plány zohledňují také trubkové vedení centrálního větracího systému.

Větrací jednotka může být umístěna v podkroví, ve sklepě nebo v technické místnosti. Větrací trubky se pokládají již během hrubé stavby do podlahy nebo betonového stropu.

Díky zpětnému získávání tepla dochází k rekuperaci tepla odváděného vzduchu, a tím k vytvoření příjemného klima a úspoře energie.

Vhodné centrální větrání obytných místností

 • x-well S-série (podle modelu)
 • až do cca 125 m²
 • až do cca 175 m²
 • až do cca 240 m²
 • až do cca 350 m²
x-well Centrální větrání obytných místností  – zdravé vnitřní klima pro každou bytovou situaci.

Decentrální větrání obytných místností

jako kombinace z jednotrubkových ventilátorů a stěnových průchodů venkovního vzduchu

Jednotrubkové ventilátory x-well A20 a x-well A21 jsou určené pro decentrální odvětrávání jednotlivých místností – ideální pro interiérové toalety a koupelny. Spolehlivě odvádí spotřebovaný a vlhký vzduch šachtou ven.

Ventilátory mají maximálně klidný a tichý chod, protože jsou koncipovány pro provoz s nízkými otáčkami.

S různými variantami a možnostmi sestavení splní x-well jednotrubkové ventilátory všechny požadavky bytové výstavby. Ve spojení se vzduchovými difuzory na vnější stěně lze větrat a odvětrávat rovněž celou budovu.

Vhodné decentrální větrání obytných místností

 • x-well A20 Jednotrubkový ventilátor
 • x-well A21 Jednotrubkový ventilátor
 • x-well ALD11 Stěnový průchod venkovního vzduchu
 • x-well ALD13 Sttěnový průchod venkovního vzduchu

Decentrální větrání obytných místností

v kombinaci s ventilátory pro odváděný vzduch a kyvadlovými ventilátory

S decentrálním větracím systémem v kombinaci s ventilátory pro odváděný vzduch (jednotrubkovými ventilátory, ventilátory pro malé místnosti) a kyvadlovými ventilátory lze nezávisle na sobě větrat a odvětrávat jednotlivé místnosti, popř. oblasti.

Výhodou je, že místnosti, které se nepoužívají často (například pokoj pro hosty), lze větrat pouze v základním zatížení v rámci ochrany proti vlhkosti.

Vhodné decentrální větrání obytných místností

 • x-well A20 Jednotrubkový ventilátor
 • x-well A21 Jednotrubkový ventilátor
 • x-well A12 Ventilátor pro malé místnosti
 • x-well D11 Kyvadlový ventilátor
 • x-well D13 Kyvadlový ventilátor
x-well Decentrální větrání obytných místností – dodatečná instalace nebo naplánování ještě před realizací.

Centrální větrání obytných místností

s centrálním uspořádáním

Při novostavbě bytového domu existuje možnost instalace řízeného větrání obytných prostorů pro všechny bytové jednotky. Takto probíhá údržba pouze na jednom větracím systému, a to v centrální technické místnosti.

Vhodné centrální větrání obytných místností

 • x-well S-série (podle modelu)
 • až do cca 240 m²
 • až do cca 350 m²
x-well Centrální větrání obytných místností S-série – kompaktní větrací jednotka pro pohodlné a řízené větrání v novostavbách.

Centrální větrání obytných místností

s decentrálním uspořádáním

Při novostavbě bytového domu existuje v rámci každé bytové jednotky možnost instalace centrálního větracího systému. Lze tak pojmout různé užitkové plochy a využít příslušné větrací jednotky. Pokud má každý byt vlastní větrací jednotku, nákladné plánování a realizace s ohledem na protipožární ochranu nejsou nutné.

x-well Centrální větrání obytných místností  – zdravé vnitřní klima pro každou bytovou situaci.

Decentrální větrání obytných místností

v kombinaci s ventilátory pro odváděný vzduch a kyvadlovými ventilátory

Používáním kyvadlových ventilátorů v případě novostaveb bytových domů lze příslušnou bytovou jednotku odbavit příčným větráním.

Náklady na projektování a realizaci protipožární ochrany pro takové větrání jsou relativně malé.

Vhodné decentrální větrání obytných místností

 • x-well A20 Jednotrubkový ventilátor
 • x-well A21 Jednotrubkový ventilátor
 • x-well A12 Ventilátor pro malé místnosti
 • x-well D11 Kyvadlový ventilátor
 • x-well D13 Kyvadlový ventilátor
x-well Decentrální větrání obytných místností – bez komplikací, výhodně, s jednoduchou údržbou.

Decentrální větrání obytných místností

V kombinaci s ventilátory pro odváděný vzduch a ALD (stěnovými průchody venkovního vzduchu)

Při novostavbě bytového domu s interiérovými koupelnami existuje možnost projektovat během fáze stavby větrací šachtu a k této větrací šachtě připojit v koupelně ventilátor pro odváděný vzduch.

Použitím stěnových průchodů venkovního vzduchu je zajištěno proudění přiváděného vzduchu. Celá obytná jednotka tak má přívod čerstvého vzduchu.

Vhodné decentrální větrání obytných místností

 • x-well A20 Jednotrubkový ventilátor
 • x-well A21 Jednotrubkový ventilátor
 • x-well ALD11 Stěn. průchod venkovního vzduchu
 • x-well ALD13 Stěn. průchod venkovního vzduchu
x-well Decentrální větrání obytných místností Stěnový průchod venkovního vzduchu ALD13 / ALD12 / ALD11

Centrální větrání obytných místností

Při modernizaci rodinného domu se v případě rekonstrukce nabízí dodatečná montáž centrálního větracího zařízení.

Pokud je k dispozici zavěšený strop nebo je zabudovaný, lze pod něj namontovat větrací potrubí. Pokud tomu tak není, je nutné počítat s vyššími náklady, trubky větrací potrubí je potřeba zaizolovat.

Vhodné centrální větrání obytných místností

 • x-well S-série (podle modelu)
 • až do cca 125 m²
 • až do cca 175 m²
 • až do cca 240 m²
 • až do cca 350 m²
x-well Centrální větrání obytných místností  – zdravé vnitřní klima pro každou bytovou situaci.

Decentrální větrání obytných místností

v kombinaci s ventilátory pro odváděný vzduch a kyvadlovými ventilátory

Kyvadlové ventilátory Kermi x-well D11 a x-well D12 (ventilátory pro odváděný vzduch) usnadňují především dodatečnou montáž.

U rekonstrukcí se kompletní zařízení umisťují pomocí jednoduchých vývrtů do stěn.

Vhodné decentrální větrání obytných místností

 • x-well A20 Jednotrubkový ventilátor
 • x-well A21 Jednotrubkový ventilátor
 • x-well A12 Ventilátor pro malé místnosti
 • x-well D11 Kyvadlový ventilátor
 • x-well D13 Kyvadlový ventilátor

Decentrální větrání obytných místností

V kombinaci s ventilátory pro odváděný vzduch a stěnovými průchody venkovního vzduchu

Jednotrubkové ventilátory x-well A20 a x-well A21 ( ventilátory pro odváděný vzduch) jsou určené pro decentrální odvětrávání jednotlivých místností. Ideální pro toalety a koupelny, protože spolehlivě odvádí spotřebovaný a vlhký vzduch ven.

Ventilátory mají maximálně klidný a tichý chod, protože jsou koncipovány pro provoz s nízkými otáčkami. Ve spojení se vzduchovými difuzory na vnější stěně nebo kyvadlovými ventilátory lze tak pro celou budovu zajistit čerstvý vzduch.

 Stěnové průchody venkovního vzduchu se umisťují pomocí jednoduchých jádrových vývrtů do vnějších stěn.

Vhodné decentrální větrání obytných místností

 • x-well A20 Jednotrubkový ventilátor
 • x-well A21 Jednotrubkový ventilátor
 • x-well ALD11 Stěnový průchod venkovního vzduchu
 • x-well ALD13 Stěnový průchod venkovního vzduchu
x-well Decentrální větrání obytných místností Jednotrubkový ventilátor A21 / A20

Centrální větrání obytných místností

Ploché větrací jednotky x-well F-série lze umístit např. do zavěšeného stropu. Případně do závěsné skříňky v kuchyni nebo úklidové komoře.

Z technického hlediska funguje vše následujícím způsobem: Všechny místnosti hraničící s chodbou jsou větracími kanály propojené s centrální větrací jednotkou, a jsou tak centrálně větrány.

Vhodné centrální větrání obytných místností

 • x-well F-série (podle modelu)
 • do cca 90 m² obytné plochy
 • do cca 120 m² obytné plochy
 • až do cca 210 m²
x-well Centrální větrání obytných místností F-série se zpětným získávání tepla.

Decentrální větrání obytných místností

V kombinaci s ventilátory pro odváděný vzduch a kyvadlovými ventilátory

Dodatečnou montáž usnadňují především kyvadlové ventilátory x-well D12 .

Výhoda u rekonstrukcí: ventilátory pro odváděný vzduch lze kompletně umístit pomocí jednoduchých jádrových vývrtů ve stěně.

Vhodné decentrální větrání obytných místností

 • x-well A20 Jednotrubkový ventilátor
 • x-well A21 Jednotrubkový ventilátor
 • x-well A12 Ventilátor pro malé místnosti
 • x-well D11 Kyvadlový ventilátor
 • x-well D13 Kyvadlový ventilátor
x-well Decentrální větrání obytných místností – dodatečná instalace nebo naplánování ještě před realizací.

Decentrální větrání obytných místností

V kombinaci s ventilátory pro odváděný vzduch a stěnovými průchody venkovního vzduchu nebo kyvadlovými ventilátory

Jednotrubkové ventilátory x-well A20 a x-well A21 jsou určené pro decentrální odvětrávání jednotlivých místností. Spolehlivě odvádí spotřebovaný a vlhký vzduch šachtou ven, a jsou proto ideální pro toalety a koupelny.

Ventilátory pro odváděný vzduch mají maximálně klidný a tichý chod, protože jsou koncipovány pro provoz s nízkými otáčkami.

S různými variantami a kombinacemi splní x-well jednotrubkové ventilátory všechny požadavky bytové výstavby.

Ve spojení se stěnovými průchody venkovního vzduchu nebo kyvadlovými ventilátory lze tedy větrat a odvětrávat rovněž celou budovu.

Vhodné decentrální větrání obytných místností

 • x-well A20 Jednotrubkový ventilátor
 • x-well A21 Jednotrubkový ventilátor
 • x-well A12 Ventilátor pro malé místnosti
 • x-well D11 Kyvadlový ventilátor
 • x-well D13 Kyvadlový ventilátor
 • x-well ALD11 Stěnový průchod venkovního vzduchu
 • x-well ALD13 Stěnový průchod venkovního vzduchu