Juridiskās norādes

Autortiesības

Kermi GmbH autortiesības. Visas tiesības paturētas. Uz visiem tekstiem, attēliem, grafikām, audio, video un animācijas datnēm, kā arī to izkārtojumu un citu šeit publicēto informāciju attiecas autortiesību likums un citi likumi, kas aizsargā garīgo īpašumu. Bez mūsu piekrišanas tos nedrīkst kopēt vai pārveidot nedz komerciālos nolūkos, nedz ar mērķi atdot tālāk un ievietot citā tīmekļa vietnē. Atsevišķās Kermi interneta lapās ir ievietoti materiāli, kuru autortiesības pieder tam, kurš šos materiālus nodevis mūsu rīcībā.

Mēs nepārprotami paturam visas aizsargājošās tiesības (galvenokārt autortiesības, preču zīmes un rūpnieciskā parauga tiesības). Nav atļauta reklāma, kas atsaucas uz mūsu uzņēmumu, ja iepriekš nav saņemta rakstiska piekrišana.

Atbildība

Šajā vietnē sniegtā informācija un dati nav ne apliecinājums, ne garantija, vai tā būtu skaidri izteikta vai noprotama. Jo īpaši tie nav nekādas noprotamas saistības vai garantija, kas attiecas uz īpašībām, pārdošanas kapacitāti, piemērotību noteiktiem mērķiem vai likumu un patentu pretnoliegšanu. Tīmekļa vietnēs visi dati un attēli ir tikai aptuveni. Noteicošais faktors ir konkrētas vienošanās, noslēdzot līgumus (piem., pērkot vai pasūtot).

Mūsu interneta lapās jūs atradīsiet arī saites uz citām interneta vietnēm. Vēlamies informēt, ka nevaram ietekmēt noformējumu un saturu lapās, uz kurām norāda saite. Tāpēc arī nevaram garantēt tur sniegtās informācijas aktualitāti, pareizību, pilnību vai kvalitāti. Šī iemesla dēļ mēs norobežojamies no visa satura, kas ietverts šajās lapās. Šis paskaidrojums attiecas uz visām saitēm, kas ievietotas mūsu interneta lapās un ar kurām var atvērt ārējās lapas un to saturu.

Produktu un cenu informācija

Pēc atsevišķu lapu redakcionālā apstiprinājuma izstrādājumu un pakalpojumu klāstā var būt izmaiņas. Ražotājs piegādes laikā joprojām patur tiesības uz konstrukcijas vai formas izmaiņām, krāsu toņa novirzēm vai piegādes un pakalpojumu apjoma izmaiņām, ja vien klientiem, ievērojot Kermi intereses, ir pieņemamas šādas izmaiņas vai novirzes. Attēlos var būt redzami piederumi, speciālie aprīkojumi vai citādi apjomi, kas nepieder pie standarta piegādes vai pakalpojumu apjoma. Krāsu toņa novirzēm ir tehniski iemesli. Dažās lapās var būt iekļauti arī tādi modeļi un pakalpojumi, kas atsevišķās valstīs netiek piedāvāti. Aprakstīto izstrādājumu dati un attēli ir tikai aptuveni. Noteicošais faktors ir tikai konkrētas vienošanās, vēlāk slēdzot līgumu. Izteikumi, kas skar likumā noteikto, tiesisko un nodokļu regulējumu un izpausmes, ir spēkā tikai Vācijas Federatīvajā Republikā.