Prasklé sklo

Klíčová slova

Prasknutí skla do jednoho roku

Platí pro následující série/modely

Všechna provedení kromě skel s úplným rámem, např. I2ED3

Chceme vás informovat, že každé narušení povrchu, hran a rohů skla způsobí výrazné zhoršení pevnosti (místní zmenšení nastavené tloušťky vrstvy tlakového napětí), které pak už při nepatrném namáhání může vést k prasknutí skla, např. také v důsledku malé deformace rámové konstrukce při montáži nebo v důsledku změny teploty např. při sprchování.

Při namáhání na těchto místech zákonitě dochází k vrubovému efektu, při němž vzniká na hrotu vrubu velké napětí v tahu, které může rychle překonat vazebné síly materiálu, a tím způsobit prasknutí skleněné tabule. Sklo se pak rozpadne na mnoho malých kousků. Tím se minimalizuje nebezpečí zdravotní újmy a je téměř vyloučeno nebezpečí těžkého zranění.

Průběh prasknutí se u jednotlivých tabulí liší, od prudkého až po pomalé, a také může docházet k časové prodlevě mezi poškozením a prasknutím. Závisí to na síle předpětí, tloušťce a tvaru skleněné tabule a typu a pozice poškození.

Prasknutí bezpečnostního kaleného skla vždy předchází narušení povrchu, hrany nebo rohu. Může k němu dojít u výrobce skla, při přepravě, zpracování, montáži nebo u zákazníka.

Certifikace společnosti Kermi GmbH podle ISO 9001 vylučuje možnost expedice poškozených skleněných tabulí.

V našem návodu k montáži výslovně upozorňujeme na to, že u nerámovaných skel je před montáží nutné kontrolovat, jestli nejsou hrany skla poškozené, a dbát na to, aby se při montáži a během užívání nepoškodily.

Na následné škody resp. následné náklady se naše záruka nevztahuje.

Kermi ESG Skleněné střepy