Pęknięcie szkła

Słowa kluczowe

Pęknięcie szkła w ciągu jednego roku

Obowiązuje dla następujących serii/form konstrukcyjnych

Wszystkie formy konstrukcyjne poza całkowicie obramowanymi szybami, np. I2ED3

Pragniemy poinformować, że każde uszkodzenie powierzchni, krawędzi i narożników szyby powoduje znaczący spadek jej wytrzymałości (lokalne zmniejszenie ustawionej grubości warstwy kompresyjnej), co następnie może prowadzić do pęknięcia nawet przy niewielkim obciążeniu, np. nieznacznym przekrzywieniem konstrukcji ramowej przy montażu, lub przy wahaniach temperatury.

Przy obciążeniu w osłabionym wcześniej miejscu dochodzi do koncentracji naprężeń, z miejscami, gdzie występujące naprężenia rozciągające są bardzo duże i szybko mogą przekroczyć wartość sił wiążących szkła, co spowoduje rozłamanie się szyby. Szkło rozpada się wtedy na wiele małych odłamków. Minimalizuje to ryzyko poważnego zranienia osób.

Proces pęknięcia różni się w zależności od szyby i może być gwałtowny albo powolny, może również wystąpić z opóźnieniem względem momentu uszkodzenia. Zależy to od siły naprężenia wstępnego, grubości i formy szyby oraz rodzaju i miejsca uszkodzenia.

Pęknięcie szkła hartowanego ESG zawsze jest rezultatem uszkodzenia powierzchni, krawędzi lub naroża. Może do tego dojść podczas produkcji, transportu, przenoszenia lub montażu szyby albo podczas użytkowania przez klienta.

Dzięki certyfikacji zgodnie z ISO 9001 w Kermi GmbH wysyłka uszkodzonych szyb jest wykluczona.

W naszej instrukcji montażu zwracamy szczególną uwagę na to, aby skontrolować krawędzie nieobramowanego szkła pod kątem uszkodzeń przed jego montażem oraz by ich nie uszkodzić podczas montażu i użytkowania.

Nie przejmujemy odpowiedzialności za szkody wynikowe ani koszty wynikowe.

Stłuczka szklana Kermi ESG