Glasbreuk

Trefwoorden

Glasbreuk binnen een jaar

Geldig voor de volgende series/modellen

Alle modellen uitgezonderd glasplaten in een frame bijv. I2ED3

Hierbij willen wij u informeren, dat bij elke oppervlak-, rand- en hoekbeschadiging van het glas een duidelijke afname van de sterkte optreedt (lokale vermindering van de ingestelde drukspanningslaagdikte), die dan zelfs bij geringe belasting, bijv. ook door iets kromtrekken van de frameconstructie bij de montage of door temperatuurvariaties, een breuk tot gevolg kan hebben.

Bij belasting ontstaan dan op deze zonder meer verzwakte punten inkerfeffecten, waarbij op de kerfpunten een zeer hoge trekspanning wordt ontwikkeld, die al snel de bindkrachten van het materiaal glas kan overschrijden en dan het breken van de glasplaat tot gevolg heeft. Het glas valt dan uiteen in vele kleine kruimels. Daardoor is het risico voor persoonlijk letsel geminimaliseerd en ernstig lichamelijk letsel uitgesloten.

Het breukverloop is bij elke glasplaat anders, d.w.z. kan verschillen van plotseling tot langzaam en er kan ook een bepaalde tijd verlopen tussen het moment van beschadiging en de breuk. Dit hangt af van de hoogte van de voorspanning, van de dikte en de vorm van de glasplaat en van het soort en de positie van de beschadiging.

Een beschadiging van het oppervlak, de rand of een hoek gaat altijd vooraf aan het breken van ESG (ESG-veiligheidsglas). Dit kan optreden bij de glasfabrikant, het transport, de verwerking, inbouw of bij de klant.

Dankzij de certificering conform ISO 9001 bij Kermi GmbH, is levering van beschadigde glasplaten uitgesloten.

In onze montagehandleiding wijzen wij er specifiek op, bij frameloze glasplaten de glasranden voor de montage te controleren op beschadigingen en deze bij de montage en het behandelen niet te beschadigen.

Gevolgschade resp. gevolgkosten worden door ons niet geaccepteerd.

Kermi ESG veiligheidsglas