Ondernemingspolitiek

Ondernemingspolitiek

Tot duurzaamheid verplicht!

De divisie gebouwtechniek van Arbonia AG richt haar activiteiten op het principe van de duurzaamheid.

Met de toewijding voor kwaliteit, ecologie, energiezuinigheid en veiligheid neemt de divisie haar verantwoordelijkheid voor wat betreft de verschillende partners en optimaliseert de voorwaarden voor de tevredenheid van de klanten en het economisch succes op langere termijn.

Kwaliteit. Milieu. Energie. Arbeidsveiligheid.

Doel 

is ressource-besparende en energie-efficiënte producten te ontwikkelen, zowel bij de fabricage als ook later tijdens het gebruik.

Wij streven naar een compromisloos voldoen aan de wensen en behoeften van onze klanten bij een hoge innovatiegraad en een betrouwbaar kwaliteitsniveau.

Duurzaamheid
Verantwoordelijkheidsgebieden

De verantwoordelijkheidsgebieden voor kwaliteit, milieu, arbeidsveiligheid en energie

zijn binnen ons managementsysteem duidelijk vastgelegd. Alle medewerkers dragen samen de verantwoordelijkheid voor de prestaties en het functioneren van onze producten en de efficiëntie van alle werkprocessen

Daarom stimuleren wij hen met verantwoordelijk taken en bevorderen doelgericht het bewustzijn voor onze processen, producten en diensten voor wat betreft de veiligheids-, milieu-, energie- en kwaliteitsaspecten.

Het bijbehorende gedrag van onze medewerkers realiseren wij in het bijzonder door goede informatie, instructie en opleiding.

Door een doelgerichte persoonlijke en vaktechnische ontwikkelingen realiseren wij een teamgeest door de hiërarchie heen, inzetbereidheid, loyaliteit en uitstekende markt-, proces- en productkennis.

Onze producten, fabricagemethoden en werkprocessen

geven wij zodanig vorm, dat de veiligheid en gezondheid van de medewerkers, klanten en gebruikers en het milieu geen gevaar lopen.

Samen met de autoriteiten en de nooddiensten stellen wij concepten, noodgevalplannen en andere maatregelen op teneinde medewerkers, de omgeving en het milieu te beschermen.

De wettelijke voorschriften zien wij als minimum eisen.

Werkprocessen
Doelstellingen

Wij verplichten ons door vastleggen van doelstellingen

en maatregelen tot de continue verbetering van onze prestaties en daarop volgend de effectiviteit van ons managementsysteem.

Bij investeringen houden wij rekenen met het sparen van ressources. Het bereiken van de doelstellingen en de resterende risico's analyseren wij regelmatig aan de hand van kengetallen op het gebied van kwaliteit, gezondheid, veiligheid, energie en milieubescherming.

Fouten zijn bij ons kansen voor innovatie en verbetering. alle voor de implementatie benodigde financiële en structurele voorwaarden worden geschapen.

Met vaste tijdsafstanden voeren wij zowel interne als ook externe audits uit als meting en controle.

In de zin van een geïntegreerd ressourcemanagment

registreren en analyseren wij voortdurend onze materiaalstromen.

Daarop gebaseerd nemen wij constant maatregelen voor het verbeteren van de materiaalefficiency en het recyclingpercentage en voor het verminderen van de hoeveelheid afval.

Het afval wordt aan de hand van een afvalverwerkingsconcept afgevoerd.

Ressourcemanagment
Contractpartners

Onze contractpartners

over de gehele toevoer- en afvoerketen vragen wij, onze normen op het gebied van kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieubescherming aan te houden en wij ondersteunen hen daarbij.