Privacy

Privacyverklaring

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is voor ons zeer belangrijk. We behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in navolging van zowel de wettelijke voorschriften aangaande gegevensbescherming als deze privacyverklaring. Persoonlijke gegevens worden op deze website alleen voor zover nodig verzameld en bewerkt. De volgende verklaring geeft een overzicht van hoe we deze bescherming garanderen en welke soort gegevens voor welk doel worden verzameld.

Naam en adres van de verantwoordelijke instelling

Verantwoordelijke in de zin van de privacywetgeving ("AVG"):

Kermi GmbH
Pankofen-Bahnhof 1
94447 Plattling

E-Mail: info@kermi.de
Telefoon: +49 9931 501-0

Toezichthouder voor gegevensbescherming

Wettelijke voorgeschreven toezichthouder voor gegevensbescherming:

Kermi GmbH
Toezichthouder voor gegevensbescherming
Pankofen-Bahnhof 1
94447 Plattling

E-Mail: datenschutz@kermi.de
Telefoon: +49 9931 501-4286
www.kermi.com

Elke persoon kan te allen tijde bij alle vragen en opmerkingen betreffende de gegevensbescherming contact opnemen met onze toezichthouder voor gegevensbescherming.

 

1. Persoonsgerelateerde gegevens

Als u deze website gebruikt, worden er verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens zijn gegevens die met u persoonlijk kunnen worden verbonden. Dit kan in uw geval bijvoorbeeld uw naam, uw e-mailadres of uw telefoonnummer zijn.

2. Kinderen

Kinderen (tot en met het 18e levensjaar) mogen zonder toestemming van de ouders of voogd geen persoonlijke gegevens aan ons doorgeven. Wij wijzen alle ouders en voogden erop, kinderen te informeren over de veilige en verantwoordelijke omgang met persoonlijke gegevens in het internet. Wij zullen in elk geval geen persoonlijke gegevens van kinderen verzamelen of op welke wijze dan ook gebruiken of aan derden overdragen.

3. Registratie en verwerking van persoonlijke gegevens

a) Bij het bezoeken van onze website

Als u onze website bezoekt verwerken wij gegevens die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Deze gegevens omvatten uw IP-adres, tijdstip van de server-aanvraag, browsertype en browserversie, gebruikt programma, referrer-URL en hostnaam van de computer. Persoonlijke gegevens over het gebruik van onze website verwerken we alleen indien dit nodig is om de gebruiker toegang te verlenen tot de dienst.

De gegevens worden verzameld en verwerkt voor interne statistische doeleinden. De basis voor de gegevensverwerking is het verwerken van gegevens voor de vervulling van een verdrag of overeenkomstige maatregelen. Een verdere basis voor de gegevensverwerking is ons rechtmatig belang, omdat wij er bij gebaat zijn de gegevens te verwerken en zo de stabiliteit en de veiligheid van de website te verzekeren.

Deels gebruiken wij ook cookies. Cookies zijn kleine databestanden die in de computer en in uw browser opgeslagen worden. Onze internetpagina's gebruiken cookies op meerdere plaatsen. Ze dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde "sessie-cookies". Ze worden na afloop van uw bezoek automatisch verwijderd. Cookies richten geen schade aan uw computer aan en bevatten geen virussen. Wij hebben heeft een rechtmatig belang aan de opslag van cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van de diensten van onze website.

Hoe kan ik het opslaan van cookies voorkomen?

Indien u cookies wilt blokkeren,kunt u dit in uw browser-instellingen instellen. Hier vindt u de handleiding voor het instellen van cookies in de meest voorkomende browsers:

  • Internet Explorer
  • Chrome
  • Safari
  • Safari (mobiele versie)
  • Firefox
  • Blackberry
  • Android 
  • Opera

Door het blokkeren wordt geen informatie over het apparaat of het zoekgedrag bij het bezoeken van onze website opgeslagen. Door het blokkeren van cookies wordt het functioneren van onze website beïnvloed. Het kan gebeuren, dat u daardoor niet alle functies en diensten kunt gebruiken, die wij aanbieden.

Andere cookies, die worden opgeslagen (bijv. cookies voor analyse van uw surfgedrag), worden in deze privacyverklaring afzonderlijk behandeld.

b) Bij een registratie op deze website

U kunt zich op onze website registreren (bijv. dealer-login) om bijkomende functies op de site te gebruiken. De daarvoor opgegeven gegevens verwerken wij alleen voor gebruik van die aanbiedingen of diensten waarvoor u zich hebt ingeschreven. Eventuele bij de registratie verplichte gegevens moeten volledig worden opgegeven. Anders zullen wij uw registratie weigeren.

Voor belangrijke wijzigingen van bijvoorbeeld het aanbod of bij technisch noodzakelijke veranderingen gebruiken wij het bij de registratie opgegeven e-mailadres om u te informeren.

De verwerking van de bij de registratie ingevoerde gegevens volgt op basis van uw toestemming. U kunt uw instemming te allen tijde intrekken. Daarvoor is een bericht per e-mail aan datenschutz@kermi.de voldoende. De rechtmatigheid van al uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de annulering onaangetast.

De bij de registratie vastgelegde gegevens worden door ons in CRM in Duitsland opgeslagen, zolang u op onze website bent geregistreerd en worden daarna gewist. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

c) Bij het gebruik van een contactformulier/toesturen van een e-mail

Wanneer u ons een e-mail stuurt of het contactformulier invult, worden de door u vrijwillig overgedragen gegevens (bijv. aanhef, voornaam, achternaam, telefoonnummer, bedrijfsnaam) alleen voor de correspondentie gebruikt. Anders wijzen wij u er expliciet op en vragen om uw toestemming.

Omdat de communicatie via e-mail geen veilige verbinding gebruikt, verzoeken wij u langs deze weg geen vertrouwelijke informatie over te dragen. De contacten worden in de inboxen van het betreffende e-mailadres opgeslagen. De e-mailomgeving van de Arbonia Gruppe wordt in Zwitserland en in Duitsland gehost.

De verwerking van uw persoonlijke gegevens volgt op basis van uw toestemming. U kunt uw instemming te allen tijde intrekken. Daarvoor is een bericht per e-mail aan datenschutz@kermi.de voldoende. De rechtmatigheid van al uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de annulering onaangetast.

De door u in het contactformulier ingevulde gegevens blijven in ons bezit, tot u ons verzoekt deze te wissen, u uw toestemming voor het opslaan herroept of wanneer het doel voor het opslaan van de gegevens komt te vervallen (bijv. na afgeronde bewerking van uw aanvraag). Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

d) Verwerking van klanten- en contractgegevens

Wij verzamelen, bewerken en gebruiken persoonlijke gegevens voor zover nodig voor de rechtvaardiging, inhoudelijke opzet of verandering van een rechtsbetrekking, voor het beheer van klanten en klantrelaties, en voor de bedrijfs- en marketingactiviteiten van de onderneming.

Wij verwerken dergelijke persoonlijke gegevens, om de afwikkeling van transacties, het uitvoeren van verkoopactiviteiten, leveringen, beschikbaar stellen van de klantenservice, de facturatie en het contact opnemen met klanten in het kader van het uitvoeren van contracten, marketing en andere activiteiten voor het onderhoud van de klantrelatie, mogelijk te maken. Wij gebruiken persoonlijke gegevens ook indien nodig om voorvallen en aanspraken te kunnen afhandelen of in te kunnen gaan op door de klant gevraagde ondersteuning.

De persoonlijke gegevens komen direct van de klanten of zijn in combinatie met het gebruik van onze producten en diensten verzameld. Persoonlijke gegevens kunnen ook uit openbare registers en andere betrouwbare externe bronnen worden verkregen. De verwerking van persoonlijke gegevens is vereist voor het leveren van de diensten in het contract met de klant. Verder is de verwerking van persoonlijke gegevens vereist van onze rechtmatige belangen binnen het kader van de zakelijke doeleinden van de onderneming.

Onze klantgegevens worden in een CRM-systeem (salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Strasse 31, DE-80636 München, Duitsland) opgeslagen, die in Duitsland wordt gehost. De verzamelde klantgegevens worden na afronding van de opdracht of na beëindiging van de zakelijke relatie gewist. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

In principe gebruiken wij de persoonlijke gegevens uitsluitend voor interne zakelijke doeleinden en dragen de gegevens niet over aan externe partijen. Ondernemingen van de Arbonia Groep kunnen voor de boven genoemde doeleinden toegang tot de persoonlijke gegevens krijgen en deze verwerken. Behalve aan ondernemingen binnen de Arbonia Groep geven wij de persoonlijke gegevens alleen aan derden indien dit binnen het kader van een contract noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de levering door met de goederen vertrouwde bedrijven of de opvolging van de betaling door de desbetreffende kredietinstelling. Een verdere uitwisseling van gegevens vindt alleen plaats indien daarvoor nadrukkelijk toestemming is gegeven. Een eventuele overdracht van persoonlijke gegevens wordt uitgevoerd conform de toepasselijke wetgeving aangaande gegevensbescherming en er bestaan specifieke, contractueel verplichte, technische en organisatorische maatregelen.

e) Gegevensverwerking in de sollicitatieprocedure

We verzamelen en bewerken persoonlijke gegevens van sollicitanten voor de uitvoering van de sollicitatieprocedure. Indien een arbeidscontract met de sollicitant wordt afgesloten worden de gegevens opgeslagen voor de opvolging van de arbeidsrelatie conform de wettelijke voorschriften.

Wanneer geen arbeidscontract met de sollicitant wordt aangegaan, dan worden de sollicitatiedocumenten zes maanden na bekendmaking van de afwijzing automatisch gewist, voor zover dit niet tegen andere legitieme belangen van de verantwoordelijke ingaat. De verwerking van persoonlijke gegevens voor de bovengenoemde doeleinden volgt op basis van de toestemming of op basis van een legitiem belang van een verantwoordelijke die tegen het wissen ingaat.

Wij kunnen samenwerken met andere bedrijven van de Arbonia Groep en derde gegevensverwerkende diensten (bijvoorbeeld IT-diensten). Een eventuele overdracht van persoonlijke gegevens wordt uitgevoerd conform de toepasselijke wetgeving aangaande gegevensbescherming en er bestaan specifieke, contractueel verplichte, technische en organisatorische maatregelen.

De persoonlijke gegevens worden met name opgeslagen in Duitsland, Zwitserland en Tsjechië.

Over rexx:

Deze website gebruikt de diensten van de firma rexx systems GmbH, Headquarters, Suderstrasse 75–79, 20097 Hamburg, Duitsland ("rexx"). De Zwitserse vestiging, rexx systems Schweiz AG, bevindt zich in de Sparrenbergstrasse 5 in 8103 Zürich. Na het invoeren en verstrekken kunnen uw gegevens direct via een gecodeerde verbinding op de server van rexx terechtkomen die deze gegevens uitsluitend gecodeerd op de server in het informatiecentrum van de firma Host Europe GmbH (standplaats Keulen) opslaat. In dat geval worden alle gevens op basis van de SSL-techniek gecodeerd. Indien u zich na uw registratie met de beschikbare gebruikersgegevens aanmeldt wordt ook hiervoor de SSL-coderingstechniek gebruikt.

De overdracht van de persoonlijke gegevens wordt uitgevoerd conform de toepasselijke wetgeving aangaande gegevensbescherming en er bestaan specifieke, contractueel verplichte, technische en organisatorische maatregelen. Zowel de verantwoordelijke autoriteit als de provider gebruiken technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw verzamelde gegevens tegen toevallig of opzettelijk misbruik, verlies, vernietiging of gebruik door ongeautoriseerde personen te beschermen. Onze veiligheidsmaatregelen worden conform de technologische ontwikkeling doorlopend verbeterd.

Over Matoma (vroeger Piwik) webanalyse:

Onze website gebruikt in het kader van de sollicitatieprocedure functies van de webanalysedienst Piwik Webanalyse. Piwik Webanalyse gebruikt cookies die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van onze website mogelijk maken. Daartoe wordt de door de cookie verkregen informatie over het gebruik van deze website op onze server opgeslagen. Het IP-adres wordt hiervoor geanonimiseerd. Piwik-webanalyse-cookies blijven op uw computer opgeslagen totdat u ze verwijdert.

Het gebruik van Piwik-webanalyse-cookies volgt op basis van ons rechtmatig belang. Wij hebben een legitiem belang bij de geanonimiseerde analyse van het gebruikersgedrag om zowel onze website als onze reclame te optimaliseren.

De door de cookie verkregen informatie over het gebruik van deze website wordt niet aan derden doorgegeven. Zoals al in deze privacyverklaring genoemd, kunt u het opslaan van cookies verhinderen via de desbetreffende instelling in uw browser-software. Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijkerwijs verschillende functies van de website niet volledig kunt gebruiken.

Wanneer u het niet eens bent met de opslag en het gebruik van uw gegevens, kunt u de toekomstige opslag en het gebruik instellen door middel va een opt-out-cookie in het kader van uw gebruik van de -website via de daarvoor bestemde functie. Indien u uw cookies verwijdert wordt ook uw Piwik-webanalyse-opt-out-cookie verwijderd. De opt-out moet dan bij een volgend bezoek aan onze website opnieuw worden ingesteld.

f) Gegevensverwerking voor de levering van nieuwsbrieven en mailings

Wanneer u zich abonneert op een op de website aangeboden nieuwsbrief, worden de gegevens die bij de aanmelding voor een nieuwsbrief of mailing zijn opgegeven alleen voor dit doel gebruikt, tenzij u instemt met overig gebruik. U gaat ermee akkoord dat wij deze persoonlijke gegevens ook aan andere bedrijven binnen de Arbonia Groep doorgeven en dat deze de gegevens met hetzelfde doel kunnen verwerken en u nieuwsbrieven over het volledige aanbod van de Arbonia Groep kunnen toesturen. Buiten de bedrijven binnen de Arbonia Groep geven wij uw persoonlijke gegevens niet aan derden door.

Wanneer u zich op de e-mail nieuwsbrief abonneert, waarvoor de opgave van persoonlijke gegevens nodig is, krijgt u een bevestigings-e-mail op het door u opgegeven e-mailadres. Pas na het aanklikken van de link in deze e-mail is uw aanmelding bevestigd. De verwerking vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming. De meegedeelde toestemming voor de opslag van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik daarvan voor de verzending van nieuwsbrieven kunt u te allen tijde annuleren in de daarvoor bestemde voorziening in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van al uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de annulering onaangetast.

De door u bij het aanmelden voor een nieuwsbrief opgegeven gegevens worden door ons tot het afmelden uit de nieuwsbrief opgeslagen in ons CRM-systeem in Duitsland en na het afmelden van de nieuwsbrief gewist. Gegevens die voor een ander doel of een andere toestemming door ons opgeslagen werden (bijvoorbeeld e-mailadressen voor andere nieuwsbrieven of voor andere functies van de website) blijven onaangetast.

Newsletter – meting

De nieuwsbrieven bevatten een zogenaamde "web-beacon", d.w.z. een bestand ter grootte van een pixel, dat bij het openen van de nieuwsbrief van onze server wordt opgehaald of, als we een dispatch service provider gebruiken, van zijn server. De servers bevinden zich in de EU. In het kader van deze oproep wordt eerst technische informatie verzameld, zoals informatie over de browser en uw systeem, evenals uw IP-adres en tijdstip van opvragen.

Deze informatie wordt voor de technische verbetering van de diensten aan de hand van de technische gegevens of de doelgroepen en uw leesgedrag aan de hand van de opvraaglocaties (die via het IP-adres kunnen worden bepaald) of de toegangstijden gebruikt. Statistische gegevens omvatten ook het bepalen of nieuwsbrieven worden geopend, wanneer ze worden geopend en op welke links wordt geklikt. Om technische redenen kan deze informatie worden toekend aan de individuele ontvangers van de nieuwsbrief. Het is echter niet ons streven, noch het streven van, indien gebruikt, onze expediteur, afzonderlijke gebruikers te observeren. De evaluaties zijn veel meer bedoeld om de leesgewoonten van onze gebruikers te herkennen en om onze inhoud aan hen aan te passen of om verschillende inhoud te versturen afhankelijk van de interesses van onze gebruikers.

Een afzonderlijke intrekking van de meting is helaas niet mogelijk, in dit geval moet het volledige abonnement op de nieuwsbrief worden geannuleerd.

Newsletter – verzending

Voor het verzenden van onze nieuwsbrief en de daaraan gekoppelde verwerking van de hiervoor genoemde gegevens, gebruiken wij het tool Account Engagement van Salesforce (salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Strasse 31, DE-80636 München, Deutschland). Verder wijzen wij u erop, dat bij het het verzenden van de nieuwsbrief uw gebruiksgedrag evalueren. Daarvoor gebruiken wij Account Engagement. De evaluaties zijn bedoeld om de leesgewoonten van onze gebruikers te herkennen en om onze inhoud aan u aan te passen of om verschillende inhoud te versturen afhankelijk van de interesses van onze gebruikers. Meer daarover kunt u lezen in onze cookie-privacyverklaring.

4. Evaluatie van gebruiksgegevens en gebruik van analyse-hulpmiddelen

Wij willen de inhoud van onze website zo doelgericht mogelijk op uw interesse afstemmen en op die manier ons aanbod voor u verbeteren. Voor de afstemming op behoeften en de voortdurende optimalisering van onze website gebruiken we verschillende webanalyse-diensten. Aanvullende informatie over deze analysetools vindt u in onze cookie-privacyverklaring.

5. Doorgeven van persoonlijke informatie door derden

Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en geven deze alleen door, wanneer u daarvoor toestemming heeft gegeven, wij juridisch daartoe verplicht of gerechtigd zijn of dit voor het uitoefenen van onze rechten, met name voor het uitvoeren van inhoud van de overeenkomst, nodig is.

Bovendien geven wij uw persoonlijke gegevens aan derden door, voor zover dit in het kader van het gebruik van de website of voor het uitvoeren van de door u gevraagde diensten (ook buiten de website) nodig of doelmatig is.

Daarbij worden de wettelijke voorschriften betreffende het doorgeven van persoonlijke gegevens aan derden natuurlijk aangehouden. Voor zover wij orderverwerkers gebruiken, om onze diensten uit te voeren, nemen wij passende juridische maatregelen en bijbehorende technische en organisatorische maatregelen, om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens conform de geldende wettelijke voorschriften te waarborgen.

Wanneer het gegevensbeschermingsniveau in een land, waar de gegevens worden verwerkt, niet voldoet aan de van toepassing zijnde privacybepalingen, waarborgen wij contractueel, dat de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te allen tijde overeenkomt met die in Zwitserland resp. de EU/EER, bijvoorbeeld door EU-standaardcontractclausules op te nemen.

Bij een gegevensoverdracht binnen het concert waarborgen wij met passende overeenkomsten en aanhouden van de geldende privacywetgeving, dat uw gegevens beveiligd worden.

6. Diensten of inhoud van derden op onze website

Op onze website bieden wij diensten en/of inhoud van derden aan. Als u gebruik maakt van dergelijke diensten van derden of als er inhoud van derden wordt weergegeven, worden om technische redenen communicatiegegevens uitgewisseld tussen u en de desbetreffende aanbieder. Wij hebben geen controle over de websites of het privacybeleid van de derden die deze websites beheren. Voor de gelinkte websites of diensten geldt deze privacyverklaring daarom niet.

De betreffende aanbieder van de diensten of inhoud kan ook andere gegevens verzamelen en deze voor andere, eigen doeleinden verwerken. Voor zover wij weten, hebben wij de diensten en inhoud van aanbieders die gegevens voor hun eigen doeleinden verwerken zodanig geconfigureerd dat de communicatie ofwel wordt geblokkeerd voor andere doeleinden dan de presentatie van de diensten of inhoud op onze website, ofwel dat persoonlijke gegevens alleen worden verzameld als u hebt besloten de betreffende dienst te gebruiken. Omdat wij echter geen controle hebben over de gegevens die door derden worden verzameld en verwerkt, kunnen wij geen bindende informatie geven over de omvang en het doel van de verwerking van uw gegevens door de betreffende derde partijen.

a) Websitelinks

Voor uw optimale informatie vindt u op onze website links die naar sites van derden verwijzen. Omdat het daarbij gaat om websites van andere aanbieders hebben wij geen enkele invloed op de inhoud daarvan, waarvoor alleen die respectievelijke uitbater verantwoordelijk is. Voor de gelinkte websites van derden geldt deze privacyverklaring daarom niet.

b) Tools

Onze website gebruikt functies van diverse tools om de functionaliteit van de website te vergroten.

Over Google Web Fonts

Onze website gebruikt voor de eenduidige weergave van lettertypes de functie "Web Fonts" die door Google ter beschikking wordt gesteld. Bij het openen van een pagina laadt uw browser de benodigde web-fonts in uw browsercache om teksten en fonts correct weer te geven. Hiervoor maakt uw browser een verbinding met de Google-server. Google krijgt hierdoor de informatie dat via uw IP-adres onze website werd bezocht.

Het gebruik van Google Web Fonts is in het belang van een eenduidige en aantrekkelijke presentatie van ons online-aanbod. Dit is een legitiem belang. Als uw browser bepaalde webfonts niet ondersteunt wordt een standaardlettertype van uw computer gebruikt.

Aanbieder van deze functies is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens door Google vindt u in de privacyverklaring van Google.

Over Google Maps

Onze website maakt gebruik van de functie Google Maps. Voor het gebruik van Google Maps is het nodig uw IP-adres op te slaan. Deze informatie kan aan een server van Google in de VS worden overgedragen en daar opgeslagen. We hebben geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een eenduidige en aantrekkelijke presentatie van ons online-aanbod en voor een goede vindbaarheid van de door ons op de website aangegeven locaties. Dit is een legitiem belang.

Aanbieder van deze functies is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Wij hebben met Google een overeenkomst voor de verwerking van opdrachtgegevens gesloten. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens door Google vindt u in de privacyverklaring van Google.

c) Social Plugins

Onze website gebruikt verder functies van zogenoemde Social Plugins ("Buttons"), van sociale media zoals Facebook, LinkedIn en X. Sociale media (bijvoorbeeld Facebook, X, Instagram, Pinterest, YouTube of LinkedIn) geven de gebruikers van deze platforms de mogelijkheid links op hun sociale media-profiel te zetten om deze te bewaren of te delen met hun contacten.

Wanneer u onze website bezoekt, zijn de knoppen voor dergelijke sociale media standaard gedeactiveerd. Zonder uw interventie worden geen gegevens naar de specifieke sociale netwerken verstuurd. Voordat u deze functieknoppen kunt gebruiken moet u ze activeren door er op te klikken. Ze blijven dan actief totdat u ze weer deactiveert.

Na activeren daarvan wordt een directe verbinding met de server van het betreffende sociale netwerk gemaakt. De inhoud van de button wordt dan door het sociale netwerk direct aan uw browser doorgegeven en in de website opgenomen. Na activering van de functieknop kan het sociale netwerk gegevens oproepen onafhankelijk van het feit of u de functieknop gebruikt of niet. Wanneer u bij een sociaal netwerk bent aangemeld, kan het netwerk uw bezoek van de website aan uw account toekennen.

Wanneer u een gebruiker van een sociaal netwerk bent en niet wilt, dat gegevens van uw bezoek aan onze website met uw gebruikersgegevens worden gecombineerd, moet u voor het activeren van de knop, uitloggen uit het betreffende sociale netwerk.

Wij hebben geen invloed op de omvang van de gegevens, die door de sociale netwerken via de knoppen daarvan worden verzameld. De richtlijnen voor gegevensgebruik van de sociale netwerken bieden informatie over het doel en belang van de gegevens de zij verzamelen, hoe deze gegevens worden verwerkt, uw rechten en de instellingen die u voor de bescherming van uw privacy kunt gebruiken. Voor verdere informatie over de omgang en het doel van een dergelijke verzameling en verwerking van uw gegevens gelieve de privacyverklaring van de aanbieder, hun diensten en/of inhoud die in dit kader verantwoordelijk zijn voor de bescherming van uw gegevens in acht te nemen.

Over Facebook-plug-ins (Like & Share-button)

Onze website maakt gebruik van functies van het sociale netwerk Facebook. De Facebook-plug-ins herkent u aan het Facebook-logo of de "Like-button" ("vind ik leuk") op onze site. Als u onze site bezoekt en bent ingelogd bij Facebook, wordt via de plug-in een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server ingesteld. Facebook ontvangt daardoor de informatie dat u met uw IP-adres onze site bezocht hebt. Als u de Facebook "Like-Button" aanklikt terwijl u in uw Facebook-account bent ingelogd, kunt u met uw Facebook-profiel links plaatsen naar de inhoud van onze site. Daardoor kan Facebook het bezoek aan onze site aan uw gebruikersaccount toevoegen. U kunt dit verhinderen door uit uw Facebook-account uit te loggen. Wij wijzen erop dat wij geen kennis hebben van de inhoud van de doorgegeven gegevens of het gebruik ervan door Facebook.

Aanbieder van deze functie is Meta Platforms Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens door Facebook vindt u in de privacyverklaring van Facebook.

Over Instagram

Onze website maakt gebruik van de functies van Instagram. Als u in uw Instagram-account bent ingelogd, kunt u door het aanklikken van de Instagram-button de inhoud van onze site met uw Instagram-profiel verbinden. Daardoor kan Instagram het bezoek aan onze site aan uw gebruikersaccount toevoegen. Wij wijzen erop dat wij geen kennis hebben van de inhoud van de doorgegeven gegevens of het gebruik ervan door Instagram.

Aanbieder van deze functies is Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens door Instagram vindt u in de privacyverklaring van Instagram.

Over Pinterest

Onze website maakt gebruik van functies van het sociale netwerk Pinterest. Als u een van onze webpagina's met een Pinterest-plug-in bezoekt en bij Pinterest bent ingelogd, wordt er verbinding gemaakt met de server van Pinterest. Daarbij kunnen door de plug-in protocol-gegevens (uw IP-adres, de adressen van de bezochte websites die ook Pinterest-functies hebben, soort en instellingen van de browser, data en tijdstip van de aanvraag, uw gebruikswijze van Pinterest) aan de server van Pinterest in de VS worden doorgegeven. Wij wijzen erop dat wij geen kennis hebben van de inhoud van de doorgegeven gegevens of het gebruik ervan door Pinterest.

Eigenaar van de plugin is Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103–490, USA. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens door Pinterest vindt u in de privacyverklaring van Pinterest.

7. Verwijdering persoonlijke gegevens

Voor zover in deze privacyverklaring geen speciale bewaartermijnen zijn gespecificeerd, gelden de volgende algemene regels:

Uw gegevens worden in principe gewist, zodra deze voor het beoogde doel niet meer nodig zijn of wanneer u uw toestemming herroept of bezwaar maakt tegen gebruik uit legitiem belang. Hierna vindt gegevensopslag alleen plaats indien dit vanwege een wettelijk voorschrift verplicht is (bijvoorbeeld belasting- en commerciële voorschriften) of als het gaat om gegevens die nodig zijn voor de motivering, uitoefening of het voorkomen van wettelijke aanspraken.

8. Gegevensbeveiliging

Wij nemen technische en organisatorische maatregelen, om uw persoonlijke gegevens te beveiligen tegen manipulatie, verlies, beschadiging of toegang door ongeautoriseerde personen en de bescherming van uw rechten en het aanhouden van de geldende regelgeving betreffende gegevensbescherming te waarborgen.

De genomen maatregelen moeten de vertrouwelijkheid en de integriteit van uw gegevens waarborgen en de beschikbaarheid en belastbaarheid van onze systemen en diensten bij de bewerking van uw gegevens op termijn verzekeren. Deze moeten tevens het snel herstellen en de beschikbaarheid van uw gegevens en de toegang daartoe bij een fysisch of technisch incident waarborgen.

Onze gegevensverwerking en onze veiligheidsmaatregelen worden conform de technologische ontwikkeling doorlopend verbeterd.

Ook de eigen, bedrijfsinterne gegevensbescherming nemen wij zeer serieus. Onze medewerkers en de door ons gebruikte dienstverleners zijn verplicht tot geheimhouding en het aanhouden van de wetgeving betreffende gegevensbescherming. Bovendien wordt aan deze de toegang tot persoonlijke gegevens slechts in zoverre toegestaan, als nodig is.

9. Uw rechten

Hierna informeren wij u, over welke rechten u heeft met betrekking tot uw persoonlijke gegeven. Houd er rekening mee, dat de regelgeving betreffende gegevensbescherming voortdurend kan veranderen. Het verdient daarom aanbeveling en is nodig, om naar veranderingen van de wettelijke bepalingen en de praktijk bij ondernemingen voortdurende te informeren.

Recht op informatie en correctie

U krijgt te allen tijd zonder opgave van redenen informatie over uw bij ons opgeslagen gegevens onder datenschutz@kermi.de. U heeft bovendien het recht, de correctie van uw onjuiste persoonlijke gegevens en, indien nodig, het aanvullen van onvolledige persoonlijke gegeven in onze systemen te eisen.

Recht op beperking van de verwerking

U kunt via datenschutz@kermi.de de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens verlangen. Wanneer de verwerking van uw persoonlijke gegevens is beperkt, mogen deze gegevens, met uitzondering van het opslaan, alleen met uw toestemming en voor de indiening, uitoefening of verdediging van juridische claims of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of juridische persoon of om redenen van belangrijk openbaar belang worden verwerkt.

Recht van opzegging

U heeft het recht via datenschutz@kermi.de te verlangen, dat uw persoonlijke gegevens worden gewist, bijv. wanneer de gegevens voor de gestelde doeleinden niet meer nodig zijn. Indien wij toch verplicht zijn, uw persoonlijke gegevens op basis van wettelijke of contractuele verplichtingen te behouden, kunnen wij in dat geval uw persoonlijke gegevens slechts voor zover nodig begrenzen resp. blokkeren.

Recht op informatie

Wanneer u het recht op informatie, wissen of beperking van de verwerking bij ons heeft uitgeoefend, heeft u het recht via datenschutz@kermi.de, te worden geïnformeerd over de ontvanger die uw persoonlijke gegevens van ons heeft ontvangen.

Recht op gegevensoverdracht

U heeft het recht via datenschutz@kermi.de, uw persoonlijke gegevens, die wij op basis van uw toestemming of voor het uitvoeren van een overeenkomst geautomatiseerd verwerken, in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen, respectievelijk de overdracht van deze gegevens aan een derde te verlangen. Voor zover u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke verlangt, wordt dit alleen uitgevoerd, voor zover dit technisch haalbaar is.

Herroepingsrecht

U heeft de mogelijkheid, het in de privacyverklaring genoemde verzamelen van gegevens en het opslaan daarvan te herroepen. Ook kunt u te allen tijde de aan ons verleende toestemming voor het verzamelen en gebruiken van gegevens zonder opgave van reden, voor de toekomst via datenschutz@kermi.de herroepen.

Recht van beroep

Ongeacht enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel heeft u het recht tot bezwaar bij een toezichthouder, in het bijzonder in de lidstaat van uw verblijfplaats, uw werkplek of de locatie van de vermoedelijke overtreding, wanneer u van mening bent, dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens de geldende wetgeving betreffende gegevensbescherming overtreedt.

10. Verandering van de privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan, bijvoorbeeld op grond van wetswijzigingen of veranderingen in de verwerking, aan veranderingen onderhevig zijn. Wij vragen u daarom deze pagina regelmatig te consulteren.

11. Contact

Uw vertrouwen is belangrijk voor ons. Daarom willen wij graag al uw vragen over de verwerking van persoonlijke gegevens beantwoorden. Wanneer u vragen heeft, die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord of u wilt op bepaalde punten meer informatie, neem dan contact met ons op via e-mail datenschutz@kermi.de.

Uitgave: september 2023

Informatieblad privacy

Informatieblad over gegevensbescherming voor zakelijke klanten, gespecialiseerde groothandelaren, gespecialiseerde vakmensen, montagebedrijven, planners, architecten, bouw- en woningbouwbedrijven en particuliere eindklanten.