Privacy

Privacyverklaring

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is voor ons zeer belangrijk. We behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in navolging van zowel de wettelijke voorschriften aangaande gegevensbescherming als deze privacyverklaring. Persoonlijke gegevens worden op deze website alleen voor zover nodig verzameld en bewerkt. De volgende verklaring geeft een overzicht van hoe we deze bescherming garanderen en welke soort gegevens voor welk doel worden verzameld.

Naam en adres van de verantwoordelijke instelling

Verantwoordelijke in de zin van de privacywetgeving ("AVG"):

Kermi GmbH
Pankofen-Bahnhof 1
94447 Plattling

E-mail: info@kermi.nl
Telefoon: +49 9931 501-0
Fax: +49 9931 507 696

Toezichthouder voor gegevensbescherming

Wettelijke voorgeschreven toezichthouder voor gegevensbescherming:

Kermi GmbH
Toezichthouder voor gegevensbescherming
Pankofen-Bahnhof 1
94447 Plattling

Telefoon: +49 9931 501-4286
datenschutz"kermi.de
www.kermi.com

Elke persoon kan te allen tijde bij alle vragen en opmerkingen betreffende de gegevensbescherming contact opnemen met onze toezichthouder voor gegevensbescherming.

1. Uw rechten

Als u deze website gebruikt, worden er verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens zijn gegevens die met u persoonlijk kunnen worden verbonden.

U heeft in het kader van de geldende wettelijke bepalingen te allen tijde het recht op informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, de herkomst daarvan, de ontvanger en het doel van het opslaan. Volgens de wettelijke voorwaarden hebt u bovendien recht op correctie of het verwijderen van uw persoonlijke gegevens, beperking van het gebruik, verzet tegen het gebruik en uitwisseling van gegevens.

Wanneer u voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens door ons toestemming heeft gegeven, heeft u het recht, deze toestemming te allen tijde te herroepen. De rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonlijke gegevens wordt tot de herroeping niet aangetast. Evenmin onaangetast blijft de verwerking van deze gegevens op grond van een andere rechtsgrondslag zoals de vervulling van wettelijke verplichtingen.

Hiervoor en andere vragen rondom het onderwerp persoonlijke gegevens kunt u te allen tijde contact opnemen met onze toezichthouder voor gegevensbescherming.

Wanneer u van mening bent, dat het verwerken van uw persoonlijke gegevens door ons de geldende wet bescherming persoonsgegevens overtreedt, heeft u het recht, zich te beklagen bij een daarvoor bevoegde autoriteit.

2. Registratie en verwerking van persoonlijke gegevens

a) Bij het bezoeken van onze website

Als u onze website bezoekt verwerken wij gegevens die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Deze gegevens omvatten uw IP-adres, tijdstip van de server-aanvraag, browsertype en browserversie, gebruikt programma, referrer-URL, hostnaam van de computer. Persoonlijke gegevens over het gebruik van onze website verwerken we alleen indien dit nodig is om de gebruiker toegang te verlenen tot de dienst.

De gegevens worden verzameld en verwerkt voor interne statistische doeleinden. De basis voor de gegevensverwerking is Art. 6. par. 1 sub b AVG dat toestaat om gegevens te verwerken voor de vervulling van een verdrag of overeenkomstige maatregelen. Een verdere basis voor de gegevensverwerking is Art. 6 par. 1 sub f AVG, omdat wij er legaal bij gebaat zijn de gegevens te verwerken en zo de stabiliteit en de veiligheid van de website te verzekeren.

Deels gebruiken wij ook cookies hiervoor. Cookies zijn kleine databestanden die in de computer en in uw browser opgeslagen worden. Onze internetpagina's gebruiken cookies op meerdere plaatsen. Ze dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde "sessie-cookies". Ze worden na afloop van uw bezoek automatisch verwijderd. Cookies richten geen schade aan uw computer aan en bevatten geen virussen. U kunt deze functie in uw browser deactiveren of zo instellen dat u per geval kunt beslissen of een cookie wordt geaccepteerd of niet. Hierdoor kan het gebruik van onze website echter worden beperkt. Cookies die nodig zijn voor het gebruik van elektronische communicatie of voor het beschikbaar stellen van bepaalde functies (zoals winkelmandje-functie), worden opgeslagen op basis van Art.6. par. 1 sub f AVG. De exploitant van de website heeft een rechtmatig belang aan de opslag van cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten.

Andere cookies, die worden opgeslagen (bijv. cookies voor analyse van uw surfgedrag), worden in deze privacyverklaring afzonderlijk behandeld.

b) Bij een registratie op deze website

U kunt zich op onze website registreren om bijkomende functies op de site te gebruiken. De daarvoor opgegeven gegevens verwerken wij alleen voor gebruik van die aanbiedingen of diensten waarvoor u zich hebt ingeschreven. Eventuele bij de registratie verplichte gegevens moeten volledig worden opgegeven. Anders zullen wij uw registratie weigeren.

Voor belangrijke wijzigingen van bijvoorbeeld het aanbod of bij technisch noodzakelijke veranderingen gebruiken wij het bij de registratie opgegeven e-mailadres om u te informeren.

De verwerking van de bij de registratie ingevoerde gegevens volgt op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 sub a AVG). U kunt uw instemming te allen tijde intrekken. Daarvoor is het voldoende om een e-mail met dit verzoek aan ons door te sturen. De rechtmatigheid van al uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de annulering onaangetast.

De bij de registratie vastgelegde gegevens worden door ons opgeslagen, zolang u op onze website bent geregistreerd en worden daarna gewist. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

c) Bij het gebruik van een contactformulier

Indien u ons via een contactformulier vragen stelt, dan worden deze vragen evenals de door u opgegeven contactgegevens voor de beantwoording van uw vragen en eventuele opvolging door ons opgeslagen. Deze gegevens worden zonder uw toestemming niet aan derden doorgegeven.

De verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens volgt op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 sub a AVG). U kunt uw instemming te allen tijde intrekken. Daarvoor is het voldoende om een e-mail met dit verzoek aan ons door te sturen. De rechtmatigheid van al uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de annulering onaangetast.

De door u in het contactformulier ingevulde gegevens blijven in ons bezit, tot u ons verzoekt deze te wissen, u uw toestemming voor het opslaan herroept of wanneer het doel voor het opslaan van de gegevens komt te vervallen (bijv. na afgeronde bewerking van uw aanvraag). Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

d) Bij het gebruik van een commentaarfunctie op deze website

Voor de commentaarfunctie op deze site worden naast uw commentaar ook gegevens over het tijdstip van het commentaar, uw e-mailadres en, indien u niet anoniem post, de door u gekozen gebruikersnaam opgeslagen.

Onze commentaarfunctie slaat de IP-adressen van de gebruikers op, die commentaren geen. Aangezien wij commentaren op onze site niet controleren voor vrijgave, gebruiken wij deze gegevens in geval van inbreuken zoals beledigingen of propaganda om de maker aansprakelijk te kunnen stellen.

Als gebruiker van de pagina kunt u zich na aanmelding op commentaren abonneren. U ontvangt een e-mailbevestiging om te controleren of u de houder van het opgegeven e-mailadres bent. U kunt deze functie te allen tijde via een link in de info-mail annuleren. De in het kader van het abonneren ingevoerde gegevens worden in dit geval gewist: wanneer u deze gegevens voor andere doeleinden en op een andere plek (bijv. aanmelden nieuwsbrief) aan ons heeft doorgegeven, blijven deze echter bij ons behouden.

De verwerking van uw gegevens volgt op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 sub a AVG). U kunt uw instemming te allen tijde intrekken. Daarvoor is het voldoende om een e-mail met dit verzoek aan ons door te sturen. De rechtmatigheid van al uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de annulering onaangetast.

De gegevens, die wij van u verzamelen (bijv. IP-adres) blijven blijven bij ons beschikbaar, tot de becommentarieerde inhoud volledig is gewist, de commentaren uit juridische overwegingen gewist moeten worden (bijv. beledigende commentaren), u ons verzoekt deze te wissen of u uw toestemming voor bewaren herroept. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

e) Verwerking van klanten- en contractgegevens

Wij verzamelen, bewerken en gebruiken persoonlijke gegevens voor zover nodig voor de rechtvaardiging, inhoudelijke opzet of verandering van een rechtsbetrekking, voor het beheer van klanten en klantrelaties, en voor de bedrijfs- en marketingactiviteiten van de onderneming.

Wij verwerken dergelijke persoonlijke gegevens, om de afwikkeling van transacties, het uitvoeren van verkoopactiviteiten, leveringen, beschikbaar stellen van de klantenservice, de facturatie en het contact opnemen met klanten in het kader van het uitvoeren van contracten, marketing en andere activiteiten voor het onderhoud van de klantrelatie, mogelijk te maken. Wij gebruiken persoonlijke gegevens ook indien nodig om voorvallen en aanspraken te kunnen afhandelen of in te kunnen gaan op door de klant gevraagde ondersteuning.

De persoonlijke gegevens komen direct van de klanten of zijn in combinatie met het gebruik van onze producten en diensten verzameld. Persoonlijke gegevens kunnen ook uit openbare registers en andere betrouwbare externe bronnen worden verkregen. De verwerking van persoonlijke gegevens is vereist voor het leveren van de diensten in het contract met de klant. Verder is de verwerking van persoonlijke gegevens vereist van onze rechtmatige belangen binnen het kader van de zakelijke doeleinden van de onderneming. De basis voor de gegevensverwerking is Art. 6. par. 1 sub b AVG (vervulling van een verdrag of overeenkomstige maatregelen).

De verzamelde klantgegevens worden na afronding van de opdracht of na beëindiging van de zakelijke relatie gewist. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

In principe gebruiken wij de persoonlijke gegevens uitsluitend voor interne zakelijke doeleinden en dragen de gegevens niet over aan externe partijen. Ondernemingen van de Arbonia Groep kunnen voor de boven genoemde doeleinden toegang tot de persoonlijke gegevens krijgen en deze verwerken. Behalve aan ondernemingen binnen de Arbonia Groep geven wij de persoonlijke gegevens alleen aan derden indien dit binnen het kader van een contract noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de levering door met de goederen vertrouwde bedrijven of de opvolging van de betaling door de desbetreffende kredietinstelling. Een verdere uitwisseling van gegevens vindt alleen plaats indien daarvoor nadrukkelijk toestemming is gegeven. Een eventuele overdracht van persoonlijke gegevens wordt uitgevoerd conform de toepasselijke wetgeving aangaande gegevensbescherming en er bestaan specifieke, contractueel verplichte, technische en organisatorische maatregelen.

f) Gegevensverwerking in de sollicitatieprocedure

We verzamelen en bewerken persoonlijke gegevens van sollicitanten voor de uitvoering van de sollicitatieprocedure. Indien een arbeidscontract met de sollicitant wordt afgesloten worden de gegevens opgeslagen voor de opvolging van de arbeidsrelatie conform de wettelijke voorschriften.

Wanneer geen arbeidscontract met de sollicitant wordt aangegaan, dan worden de sollicitatiedocumenten zes maanden na bekendmaking van de afwijzing automatisch gewist, voor zover dit niet tegen andere legitieme belangen van de verantwoordelijke ingaat.

De verwerking van persoonlijke gegevens voor de bovengenoemde doeleinden volgt op basis van de toestemming of op basis van een legitiem belang van een verantwoordelijke die tegen het wissen ingaat. Wij kunnen samenwerken met andere bedrijven van de Arbonia Groep en derde gegevensverwerkende diensten (bijvoorbeeld IT-diensten). Een eventuele overdracht van persoonlijke gegevens wordt uitgevoerd conform de toepasselijke wetgeving aangaande gegevensbescherming en er bestaan specifieke, contractueel verplichte, technische en organisatorische maatregelen.

Over rexx:

Deze website gebruikt de diensten van de firma rexx systems GmbH, Headquarters, Suderstrasse 75-79, 20097 Hamburg, Duitsland ("rexx"). De Zwitserse vestiging, rexx systems Schweiz AG, bevindt zich in de Sparrenbergstrasse 5 in 8103 Zürich. Na het invoeren en verstrekken kunnen uw gegevens direct via een gecodeerde verbinding op de server van rexx terechtkomen die deze gegevens uitsluitend gecodeerd op de server in het informatiecentrum van de firma Host Europe GmbH (standplaats Keulen) opslaat. In dat geval worden alle gevens op basis van de SSL-techniek gecodeerd. Indien u zich na uw registratie met de beschikbare gebruikersgegevens aanmeldt wordt ook hiervoor de SSL-coderingstechniek gebruikt.

De overdracht van de persoonlijke gegevens wordt uitgevoerd conform de toepasselijke wetgeving aangaande gegevensbescherming en er bestaan specifieke, contractueel verplichte, technische en organisatorische maatregelen. Zowel voor de verantwoordelijke autoriteit als voor de provider gelden technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw verzamelde gegevens tegen toevallig of opzettelijk misbruik, verlies, vernietiging of gebruik door ongeautoriseerde personen te beschermen. Onze veiligheidsmaatregelen worden conform de technologische ontwikkeling doorlopend verbeterd.

Over Matoma (vroeger Piwik) webanalyse:

Onze website gebruikt in het kader van de sollicitatieprocedure functies van de webanalysedienst Piwik Webanalyse. Piwik Webanalyse gebruikt cookies die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van onze website mogelijk maken. Daartoe wordt de door de cookie verkregen informatie over het gebruik van deze website op onze server opgeslagen. Het IP-adres wordt hiervoor geanonimiseerd. Piwik-webanalyse-cookies blijven op uw computer opgeslagen totdat u ze verwijdert.

Het gebruik van Piwik-webanalyse-cookies volgt op basis van Art. 6 lid 1 sub f AVG. Wij hebben een legitiem belang bij de geanonimiseerde analyse van het gebruikersgedrag om zowel onze website als onze reclame te optimaliseren.

De door de cookie verkregen informatie over het gebruik van deze website wordt niet aan derden doorgegeven. Het opslaan van cookies kunt u verhinderen via de desbetreffende instelling in uw browser-software. Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijkerwijs verschillende functies van de website niet volledig kunt gebruiken.

Wanneer u het niet eens bent met het opslaan en gebruik van uw gegevens, kunt u het opslaan en gebruik voor de toekomst door het instellen van een opt-out-cookie in het kader van uw gebruik van het Kermi vacatureportaal door selecteren van de betreffende functie tegenhouden. Indien u uw cookies verwijdert wordt ook uw Piwik-webanalyse-opt-out-cookie verwijderd. De opt-out moet dan bij een volgend bezoek aan onze website opnieuw worden ingesteld.

g) Gegevensverwerking voor de levering van nieuwsbrieven en mailings

Wanneer u zich abonneert op een op de website aangeboden nieuwsbrief, worden de gegevens die bij de aanmelding voor een nieuwsbrief of mailing zijn opgegeven alleen voor dit doel gebruikt, tenzij u instemt met overig gebruik. U gaat ermee akkoord dat wij deze persoonlijke gegevens ook aan andere bedrijven binnen de Arbonia Groep doorgeven en dat deze de gegevens met hetzelfde doel kunnen verwerken en u nieuwsbrieven over het volledige aanbod van de Arbonia Groep kunnen toesturen. Buiten de bedrijven binnen de Arbonia Groep geven wij uw persoonlijke gegevens niet aan derden door.

Wanneer u zich op de e-mail nieuwsbrief abonneert, waarvoor de opgave van persoonlijke gegevens nodig is, krijgt u een bevestigings-e-mail op het door u opgegeven e-mailadres. Pas na het aanklikken van de link in deze e-mail is uw aanmelding bevestigd. De verwerking vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming. De meegedeelde toestemming voor de opslag van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik daarvan voor de verzending van nieuwsbrieven kunt u te allen tijde annuleren in de daarvoor bestemde voorziening in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van al uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de annulering onaangetast.

De door u bij het aanmelden voor een nieuwsbrief opgegeven gegevens worden door ons tot het afmelden uit de nieuwsbrief opgeslagen en na het afmelden van de nieuwsbrief gewist. Gegevens die voor een ander doel of een andere toestemming door ons opgeslagen werden (bijvoorbeeld e-mailadressen voor andere nieuwsbrieven of voor andere functies van de website) blijven onaangetast.

Wij kunnen samenwerken met andere bedrijven van de Arbonia Groep en derde gegevensverwerkende diensten (bijvoorbeeld IT-diensten). Een eventuele overdracht van persoonlijke gegevens wordt uitgevoerd conform de toepasselijke wetgeving aangaande gegevensbescherming en er bestaan specifieke, contractueel verplichte, technische en organisatorische maatregelen.

Newsletter – meting

De nieuwsbrieven bevatten een zogenaamde "web-beacon", d.w.z. een bestand ter grootte van een pixel, dat bij het openen van de nieuwsbrief van onze server wordt opgehaald of, als we een dispatch service provider gebruiken, van zijn server. In het kader van deze oproep wordt eerst technische informatie verzameld, zoals informatie over de browser en uw systeem, evenals uw IP-adres en tijdstip van opvragen.

Deze informatie wordt voor de technische verbetering van de diensten aan de hand van de technische gegevens of de doelgroepen en uw leesgedrag aan de hand van de opvraaglocaties (die via het IP-adres kunnen worden bepaald) of de toegangstijden gebruikt. Statistische gegevens omvatten ook het bepalen of nieuwsbrieven worden geopend, wanneer ze worden geopend en op welke links wordt geklikt. Om technische redenen kan deze informatie worden toekend aan de individuele ontvangers van de nieuwsbrief. Het is echter niet ons streven, noch het streven van, indien gebruikt, onze expediteur, afzonderlijke gebruikers te observeren. De evaluaties zijn veel meer bedoeld om de leesgewoonten van onze gebruikers te herkennen en om onze inhoud aan hen aan te passen of om verschillende inhoud te versturen afhankelijk van de interesses van onze gebruikers. Een afzonderlijke intrekking van de meting is helaas niet mogelijk, in dit geval moet het volledige abonnement op de nieuwsbrief worden geannuleerd.

Afzender nieuwsbrief Cleverreach GmbH

De nieuwsbrief wordt verzonden via CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede, Duitsland. De privacyverklaring van de verzenddienst kunt u hier bekijken: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/. De verzenddienst wordt op basis van ons legitiem belang conform art. 6 lid 1 sub f. AVG en een opdrachtverwerkingsverdrag conform art. 28 lid 3 sub 1 AVG ingezet.

De verzenddienst kan de gegevens van de ontvanger in pseudonieme vorm, d.w.z. zonder toekenning van een gebruiker, voor de optimalisatie of verbetering van de eigen dienstverlening gebruiken, bijv. voor technische optimalisatie van de verzending en de weergave van de nieuwsbrief of voor statistische doeleinden. De verzendpartner gebruikt de gegevens van de ontvangers van onze nieuwsbrief echter niet om deze zelf aan te schrijven of om de gegevens aan derden door te geven.

3. Evaluatie van gebruiksgegevens en gebruik van analyse-hulpmiddelen

Wij willen de inhoud van onze website zo doelgericht mogelijk op uw interesse afstemmen en op die manier ons aanbod voor u verbeteren. Voor de afstemming op behoeften en de voortdurende optimalisering van onze website gebruiken we verschillende webanalyse-diensten.

Over Google Analytics (met functie voor anonimisering)

Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. Google Analytics gebruikt cookies, kleine tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van onze website mogelijk maken. De door de cookies verzamelde informatie over het gebruik van onze website worden in de regel aan een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen.

Wij hebben op deze website de functie IP-anonimisering geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte voor gebruik in de VS verkort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar ingekort.

In opdracht van de eigenaar van deze website zal Google deze informatie gebruiken, om uw gebruik van de website te analyseren, om rapportage over de website-activiteiten samen te stellen en om andere aan het website- en internetgebruik gerelateerde diensten aan de eigenaar van de website te leveren.

Het opslaan van Google-Analytics-cookies volgt op basis van Art. 6 lid 1 sub f AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de geanonimiseerde analyse van het gebruikersgedrag om zowel ons website als onze reclame te optimaliseren.

U kunt het opslaan van de cookies via een instelling in uw browser-software verhinderen: wij wijzen u er echter op dat u in dit geval eventueel niet alle functies van de website volledig kunnen worden gebruikt. U kunt bovendien de registratie van de door de cookie gegenereerde en op uw gebruik betrokken gegevens (incl. uw IP-adres) door Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door de onder de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren.

U kunt de registratie van uw gegevens door Google Analytics verhinderen, door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld, die de registratie van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website verhindert: Google Analytics deactiveren.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Deze website gebruikt de functie "Demografische kenmerken" van Google Analytics. Daardoor kunnen verslagen opgesteld worden die informatie over leeftijd, geslacht en interesses van websitegebruikers bevatten. Deze gegevens zijn afkomstig uit op uw gerichte reclame van Google en bezoekersgegevens van derden. Deze gegevens kunnen niet met een specifieke persoon worden verbonden. U kunt deze functie te allen tijde via een link in de instellingen van uw Google-account deactiveren of de registratie van uw gegevens door Google Analytics zoals onder het punt 'Bezwaar tegen gegevensregistratie' algemeen verbieden.

Aanbieder van deze functies is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Over Google Analytics Remarketing

Onze website maakt gebruik van de functies van Google Analytics Remarketing in combinatie met de apparaatonafhankelijke functie Google AdWords en Google DoubleClick. Deze functie maakt het mogelijk om de door Google Analytics Remarketing samengestelde reclamedoelgroepen te verbinden met de functies Google AdWords en Google DoubleClick over meerdere apparaten. Daardoor kunnen op interesses ingestelde, gepersonaliseerde reclameboodschappen, die afhankelijk van uw gebruik en surfgedrag op een apparaat (bijvoorbeeld mobiele telefoon) werden aangepast, ook op andere apparaten (bijvoorbeeld tablet of pc) worden getoond.

Wanneer u een bijbehorende toestemming heeft verleend, koppelt Google voor dit doel uw web- en app-browserproces met uw Google-account. Op deze manier kunnen op elk apparaat waarop u zich met uw Google-account aanmeldt, dezelfde gepersonaliseerde reclameboodschappen worden getoond.

Als ondersteuning van deze functie registreert Google Analytics door Google geauthentificeerde ID's van de gebruiker, die tijdelijk met onze Google Analytics-gegevens worden gekoppeld, om doelgroepen voor het apparaatoverschrijdende adverteren te definiëren en aan te maken.

U kunt bezwaar maken tegen de apparaatoverschrijdende remarketing/targeting door gepersonaliseerde advertenties in uw Google-account te deactiveren.

De samenvatting van de geregistreerde gegevens in uw Google-account volgt uitsluitend op basis van uw toestemming, die u bij Google kunt geven of herroepen. Bij de gegevensregistratie die niet in uw Google-account wordt samengevat (bijvoorbeeld omdat u geen Google-account hebt of bezwaar hebt aangetekend tegen het samenvoegen) berust de registratie van gegevens op Art. 6 par. 1 sub f AVG. Ons legitieme belang bestaat eruit dat wij een belang hebben in de geanonimiseerde analyse van website-bezoekers voor advertenties.

Aanbieder van deze functies is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Meer informatie over deze functies en meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics Remarketing vindt u in de bijbehorende privacyverklaring van Google.

Over Google Adwords en Google Conversion-Tracking

Onze website maakt gedeeltelijk gebruik van de functie Google Adwords. In het kader van Google AdWords gebruiken we de zogenaamde Conversion-Tracking. Indien u op een door Google getoonde advertentie klikt, wordt er een cookie voor de Conversion-Tracking ingezet. Deze cookies (kleine tekstbestanden die de internetbrowser in de computer van de gebruiker achterlaat) verliezen hun geldigheid na 30 dagen en dienen niet voor de persoonlijke identificering van de gebruiker. Als de bezoeker bepaalde pagina's van deze website bezoekt zolang de cookie nog niet is verlopen, dan kunnen Google en wij zien dat de bezoeker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina werd doorgestuurd.

Elke Google AdWords-klant krijgt een andere cookie. De door middel van de Conversion-cookie verzamelde informatie dient om conversie-statistieken samen te stellen voor ons als AdWords-klant. We leren het aantal gebruikers kennen die op onze advertentie hebben geklikt en naar een van een Conversion-Tracking-tag voorziene pagina werden doorgestuurd. Wij krijgen echter geen informatie, waarmee wij de gebruiker persoonlijk kunnen identificeren.

Het opslaan van "Conversion-cookies" volgt op basis van Art. 6 lid 1 sub f AVG. Wij hebben een legitiem belang bij de analyse van het gebruikersgedrag om zowel onze website als onze reclame te optimaliseren.

Aanbieder van deze functies is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States. Meer informatie over Google AdWords en Google Conversion-Tracking en de omgang met gebruikersgegevens door Google vindt u in de privacyverklaringen van Google.

Wanneer u niet aan Tracking wilt deelnemen, kunt u dit tegengaan, door de cookie van de Google Conversion-Tracking via uw internetbrowser onder gebruikersinstellingen te deactiveren. U wordt dan niet in de Conversion-Tracking-statistieken opgenomen. U kunt uw browser zo instellen dat u over het achterlaten van cookies geïnformeerd wordt en cookies in afzonderlijke gevallen kunt toestaan, de aanvaarding van cookies in specifieke gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten en het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser kunt activeren. Bij het deactiveren van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Opmerkingen over Facebook Advertising

Met behulp van de Facebook-pixels is het voor Facebook mogelijk, de bezoekers van ons online-aanbod als doelgroep voor de weergave van advertenties (zogenaamde "Facebook-Ads") te bepalen. Dienovereenkomstig gebruiken wij de Facebook-pixel, om onze Facebook-Ads alleen aan die Facebook-gebruikers te tonen, die ook interesse in ons online-aanbod hebben getoond of die bepaalde kenmerken (bijv. interesse in bepaalde onderwerpen of producten, die aan de hand van de bezochte websites zichtbaar worden) hebben, die wij aan Facebook doorgeven (zogenaamde "Custom Audiences"). Met behulp van de Facebook-pixel willen wij ook waarborgen, dat onze Facebook-Ads passen bij de potentiële interesse van de gebruiker en niet belastend werken. Met behulp van de Facebook-pixel kunnen wij bovendien de effectiviteit van de Facebook-advertenties voor statistische doeleinden en marktonderzoek gebruiken, omdat wij zien, of gebruikers na de klik op een Facebook-advertentie naar onze website worden doorgestuurd (zogenaamde "Conversiemeting").

Herroepingsmogelijkheid (opt-out):

Wij verwijzen naar de privacyverklaring van de betreffende aanbieder en de door de betreffende aanbieder geboden herroepingsmogelijkheden (zogenaamde "opt-out"). Voor zover geen expliciete opt-out-mogelijkheid is aangegeven, bestaat nog de mogelijkheid dat u cookies in de instellingen van uw browser uitschakelt. Hierdoor kunnen echter bepaalde functies van ons online aanbod beperkt worden. Wij adviseren daarom de volgende opt-out-mogelijkheden, die gericht op bepaalde gebieden worden aangeboden:

a) Europa: https://www.youronlinechoices.eu 

b) Canada: https://www.youradchoices.ca/choices 

c) USA: https://www.aboutads.info/choices 

d) Gebiedsoverschrijdend: http://optout.aboutads.info

Gebruikte diensten en dienstverleners:

Facebook-Pixel: Facebook-Pixel; dienstverlener: www.facebook.com, Facebook Ierland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland, Moederbedrijf: Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA; Website: https://www.facebook.com; Privacyverklaring https://www.facebook.com/about/privacy; Privacy Shield (waarborging privacyniveau bij verwerking van gegevens in de USA): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active; Herroepingsmogelijkheid (opt-out): https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Analyse- en optimalisatiedienst Hotjar

Wij gebruiken Hotjar, een analysesoftware van Hotjar Ltd., 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta („Hotjar“). Met behulp van de dankzij Hotjar verzamelde informatie, kunnen wij het gebruik van ons online-aanbod analyseren en verbeteren.

Alleen voor dit doel worden gegevens van de gebruikers van ons online-aanbod opgeslagen en verwerkt. Wij gebruiken Hotjar voor de analyse van ons online-aanbod en niet van de afzonderlijke gebruikers. De gebruikersgegevens worden daarom gepseudonimiseerd en verwerkt binnen de Europese Unie en op basis van het door Hotjar aangeboden verwerkingscontract. Invoer van de gebruiker, bijvoorbeeld in de vorm van formulieren of toetsaanslagen, worden niet verwerkt, d.w.z. dat zij niet door Hotjar worden opgeslagen of naar Hotjar worden verzonden (tenzij deze invoer duidelijk bestemd is voor gebruikers voor evaluatiedoeleinden, bijvoorbeeld feedback-formulieren).

Voor de bovengenoemde doeleinden slaat Hotjar cookies met een pseudoniem identificatienummer op de apparaten van de gebruiker op en evalueert ze. De cookies die Hotjar gebruikt hebben een andere "levensduur"; sommige gaan tot 365 dagen mee, andere alleen tijdens het huidige bezoek.

Tot de verwerkte gegevens van de gebruiker behoren met name:

  • Apparaten en metadata: IP-adres van het eindapparaat (deze wordt in geanonimiseerd formaat verzameld en opgeslagen), resolutie van het beeldscherm/display van het eindapparaat, type eindapparaat (individuele identificatiekenmerken eindapparaat), besturingssysteem en browsertype, doorverwijzende URL en domein;
  • geografische locatie (alleen land);
  • Gebruiksgegevens en protocolgegevens: datum en tijd, wanneer het online-aanbod werd benaderd, voorkeurstaal, gebruikersinteracties zoals muisacties (bewegingen, positie en kliks), toetsinvoeren, opgeroepen websites en interactie met de inhoud en functies daarvan.
  • Inhoudsgegevens: invoer in het kader van enquêtes en feedback-formulieren.

Indien wij de gebruikers om hun toestemming vragen (bijvoorbeeld in het kader van een cookie-overeenkomst), is de wettelijke basis voor deze verwerking art. 6 lid 1 sub a. a. van dit artikel. AVG. Anders worden de persoonlijke gegevens van de gebruiker verwerkt op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. interesse in de analyse, optimalisering en economische werking van ons online-aanbod in de zin van art. 6, lid 1, onder f van de AVG).

Gebruikers kunnen de registratie van de gegevens door Hotjar verhinderen, door de Do-Not-Track-instellingen in de browser te gebruiken of op de volgende link te klikken en de instructies daar te volgen: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out.

Privacyverklaring van Hotjar: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy. Cookie-richtlijn: https://www.hotjar.com/legal/policies/cookie-information.

4. Doorgeven van persoonlijke informatie door derden

In principe gebruiken wij persoonlijke gegevens uitsluitend voor interne zakelijke doeleinden en geven wij deze niet door aan derden, tenzij dit voor de vervulling van het contract noodzakelijk is, wettelijk verplicht of indien u daarmee hebt ingestemd.

Wij kunnen echter met andere bedrijven of personen ("Verwerkers") contracten afsluiten, om deze bepaalde taken in onze naam te laten uitvoeren. Daarbij kan het noodzakelijk zijn dat wij de verwerkers toegang tot persoonlijke gegevens toestaan. Onze bewerkers zijn verplicht de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens te respecteren en mogen deze niet voor andere doeleinden gebruiken dan door ons vastgelegd. Voorbeelden voor dergelijke taken, die door verwerkers worden overgenomen, zijn diensten op het gebied van techniek, betalings- en leveringsservice, marketing, kredietrisicobeperking of fraudebescherming, analyseprovider, aanbieder zoekinformatie of de verwerking intern binnen de groep.

Een dergelijke overdracht van persoonlijke gegevens wordt uitgevoerd conform de toepasselijke wetgeving aangaande gegevensbescherming en wij waarborgen, dat er specifieke, contractueel verplichte, technische en organisatorische maatregelen bestaan.

5. Diensten of inhoud van derden op onze website

Op onze website bieden wij diensten en/of inhoud van derden aan. Als u gebruik maakt van dergelijke diensten van derden of als er inhoud van derden wordt weergegeven, worden om technische redenen communicatiegegevens uitgewisseld tussen u en de desbetreffende aanbieder. Wij hebben geen controle over de websites of het privacybeleid van de derden die deze websites beheren. Voor de gelinkte websites of diensten geldt deze privacyverklaring daarom niet.

De betreffende aanbieder van de diensten of inhoud kan ook andere gegevens verzamelen en deze voor andere, eigen doeleinden verwerken. Voor zover wij weten, hebben wij de diensten en inhoud van aanbieders die gegevens voor hun eigen doeleinden verwerken zodanig geconfigureerd dat de communicatie ofwel wordt geblokkeerd voor andere doeleinden dan de presentatie van de diensten of inhoud op onze website, ofwel dat persoonlijke gegevens alleen worden verzameld als u hebt besloten de betreffende dienst te gebruiken. Omdat wij echter geen controle hebben over de gegevens die door derden worden verzameld en verwerkt, kunnen wij geen bindende informatie geven over de omvang en het doel van de verwerking van uw gegevens door de betreffende derde partijen.

a) Websitelinks

Voor uw optimale informatie vindt u op onze website links die naar sites van derden verwijzen. Omdat het daarbij gaat om websites van andere aanbieders hebben wij geen enkele invloed op de inhoud daarvan, waarvoor alleen die respectievelijke uitbater verantwoordelijk is. Voor de gelinkte websites van derden geldt deze privacyverklaring daarom niet.

b) Tools

Onze website gebruikt functies van diverse tools om de functionaliteit van de website te vergroten.

Over Google Web Fonts

Onze website gebruikt voor de eenduidige weergave van lettertypes de functie "Web Fonts" die door Google ter beschikking wordt gesteld. Bij het openen van een pagina laadt uw browser de benodigde web-fonts in uw browsercache om teksten en fonts correct weer te geven. Hiervoor maakt uw browser een verbinding met de Google-server. Google krijgt hierdoor de informatie dat via uw IP-adres onze website werd bezocht.

Het gebruik van Google Web Fonts is in het belang van een eenduidige en aantrekkelijke presentatie van ons online-aanbod. Dit is een legitiem belang in de zin van Art. 6 par. 1 sub f AVG. Als uw browser bepaalde webfonts niet ondersteunt wordt een standaardlettertype van uw computer gebruikt.

Aanbieder van deze functies is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens door Google vindt u in de privacyverklaring van Google.

Over Google Maps

Onze website maakt gebruik van de functie Google Maps. Voor het gebruik van Google Maps is het nodig uw IP-adres op te slaan. Deze informatie kan aan een server van Google in de VS worden overgedragen en daar opgeslagen. We hebben geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een eenduidige en aantrekkelijke presentatie van ons online-aanbod en voor een goede vindbaarheid van de door ons op de website aangegeven locaties. Dit is een legitiem belang in de zin van Art. 6 par. 1 sub f AVG.

Aanbieder van deze functies is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens door Google vindt u in de privacyverklaring van Google.

c) Social Plugins

Onze website gebruikt verder functies van zogenoemde Social Plugins ("Buttons"), van sociale media zoals Facebook, Google+, LinkedIn en Twitter. Sociale media (bijvoorbeeld Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube of LinkedIn) geven de gebruikers van deze platforms de mogelijkheid links op hun sociale media-profiel te zetten om deze te bewaren of te delen met hun contacten.

Wanneer u onze website bezoekt, zijn de knoppen voor dergelijke sociale media standaard gedeactiveerd. Zonder uw interventie worden geen gegevens naar de specifieke sociale netwerken verstuurd. Voordat u deze functieknoppen kunt gebruiken moet u ze activeren door er op te klikken. Ze blijven dan actief totdat u ze weer deactiveert.

Na activeren daarvan wordt een directe verbinding met de server van het betreffende sociale netwerk gemaakt. De inhoud van de button wordt dan door het sociale netwerk direct aan uw browser doorgegeven en in de website opgenomen. Na activering van de functieknop kan het sociale netwerk gegevens oproepen onafhankelijk van het feit of u de functieknop gebruikt of niet.

Wanneer u bij een sociaal netwerk bent aangemeld, kan het netwerk uw bezoek van de website aan uw account toekennen.

Wanneer u een gebruiker van een sociaal netwerk bent en niet wilt, dat gegevens van uw bezoek aan onze website met uw gebruikersgegevens worden gecombineerd, moet u voor het activeren van de knop uitloggen uit het betreffende sociale netwerk.

Wij hebben geen invloed op de omvang van de gegevens, die door de sociale netwerken via de knoppen daarvan worden verzameld. De richtlijnen voor gegevensgebruik van de sociale netwerken bieden informatie over het doel en belang van de gegevens de zij verzamelen, hoe deze gegevens worden verwerkt, uw rechten en de instellingen die u voor de bescherming van uw privacy kunt gebruiken. Voor verdere informatie over de omgang en het doel van een dergelijke verzameling en verwerking van uw gegevens gelieve de privacyverklaring van de aanbieder, hun diensten en/of inhoud die in dit kader verantwoordelijk zijn voor de bescherming van uw gegevens in acht te nemen.

Over Facebook-plug-ins (Like & Share-button)

Onze website maakt gebruik van functies van het sociale netwerk Facebook. De Facebook-plug-ins herkent u aan het Facebook-logo of de "Like-button" ("vind ik leuk") op onze site. Als u onze site bezoekt en bent ingelogd bij Facebook, wordt via de plug-in een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server ingesteld. Facebook ontvangt daardoor de informatie dat u met uw IP-adres onze site bezocht hebt. Als u de Facebook "Like-Button" aanklikt terwijl u in uw Facebook-account bent ingelogd, kunt u met uw Facebook-profiel links plaatsen naar de inhoud van onze site. Daardoor kan Facebook het bezoek aan onze site aan uw gebruikersaccount toevoegen. U kunt dit verhinderen door uit uw Facebook-account uit te loggen. Wij wijzen erop dat wij geen kennis hebben van de inhoud van de doorgegeven gegevens of het gebruik ervan door Facebook.

Aanbieder van deze functie Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens door Facebook vindt u in de privacyverklaring van Facebook.

Over Twitter

Onze website maakt gebruik van de functies van Twitter. Door het gebruik van Twitter en de "retweet"-functie worden de door u bezochte websites met uw Twitter-account verbonden en aan andere gebruikers bekendgemaakt. Daarbij kunnen ook gegevens aan Twitter worden doorgegeven. Wij wijzen erop dat wij geen kennis hebben van de inhoud van de doorgegeven gegevens of het gebruik ervan door Twitter.

Aanbieder van deze functies is Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens door Twitter vindt u in de privacyverklaring van Twitter.

Over Instagram

Onze website maakt gebruik van de functies van Instagram. Als u in uw Instagram-account bent ingelogd, kunt u door het aanklikken van de Instagram-button de inhoud van onze site met uw Instagram-profiel verbinden. Daardoor kan Instagram het bezoek aan onze site aan uw gebruikersaccount toevoegen. Wij wijzen erop dat wij geen kennis hebben van de inhoud van de doorgegeven gegevens of het gebruik ervan door Instagram.

Aanbieder van deze functies is Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens door Instagram vindt u in de privacyverklaring van Instagram.

Over Pinterest

Onze website maakt gebruik van functies van het sociale netwerk Pinterest. Als u een van onze webpagina's met een Pinterest-plug-in bezoekt en bij Pinterest bent ingelogd, wordt er verbinding gemaakt met de server van Pinterest. Daarbij kunnen door de plug-in protocol-gegevens (uw IP-adres, de adressen van de bezochte websites die ook Pinterest-functies hebben, soort en instellingen van de browser, data en tijdstip van de aanvraag, uw gebruikswijze van Pinterest) aan de server van Pinterest in de VS worden doorgegeven. Wij wijzen erop dat wij geen kennis hebben van de inhoud van de doorgegeven gegevens of het gebruik ervan door Instagram.

Eigenaar van de plugin is Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, USA. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens door Pinterest vindt u in de privacyverklaring van Pinterest.

6. Verwijdering persoonlijke gegevens

Voor zover in deze privacyverklaring geen speciale bewaartermijnen zijn gespecificeerd, gelden de volgende algemene regels:

Uw gegevens worden in principe gewist, zodra deze voor het beoogde doel niet meer nodig zijn of wanneer u uw toestemming herroept of bezwaar maakt tegen gebruik uit legitiem belang. Hierna vindt gegevensopslag alleen plaats indien dit vanwege een wettelijk voorschrift verplicht is (bijvoorbeeld belasting- en commerciële voorschriften) of als het gaat om gegevens die nodig zijn voor de motivering, uitoefening of het voorkomen van wettelijke aanspraken.

7. Veiligheid

Alle informatie die u aan ons doorgeeft wordt opgeslagen op servers binnen de Europese Unie, de EER en Zwitserland. Hierbij letten wij erop dat in het respectievelijke land een afdoend niveau van gegevensbescherming gewaarborgd is.

Wij nemen passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen, om uw gegevens tegen abusievelijke of bewuste manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, beschadiging of onbevoegde toegang door derden te beschermen. Onze veiligheidsmaatregelen worden conform de technologische ontwikkeling doorlopend verbeterd en aangepast.

Wij wijzer er echter op, dat de dataoverdracht via internet (bijv. bij de communicatie via e-mail) bepaalde veiligheidsrisico's kan hebben. Een waterdichte bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

8. Verandering van de privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan, bijvoorbeeld op grond van wetswijzigingen of veranderingen in de verwerking, aan veranderingen onderhevig zijn. Wij vragen u daarom deze pagina regelmatig te consulteren.

Informatieblad privacy

Informatieblad over gegevensbescherming voor zakelijke klanten, gespecialiseerde groothandelaren, gespecialiseerde vakmensen, montagebedrijven, planners, architecten, bouw- en woningbouwbedrijven en particuliere eindklanten.