Těsnící lišta drhne

Klíčová slova

těsnění se trhá
těsnící lišta drhne

Platí pro následující série

Všechny otočné a kyvné dveře (kromě IBIZA 2000, NOVA2000, VARIO2000, LIGA a TUSCA)

Servis Kermi – těsnící lišta drhne

Zkontrolujte prosím předem, jestli byla vodorovná těsnící lišta upravena podle následujícího návodu.

V našem návodu k montáži upozorňujeme na to, že při instralaci s prahovou lištou se pás těsnění v perforaci musí odtrhnout. Pokud se to při montáži opomene, bude tento pásek drhnout o prahovou lištu a při otevírání se bude zasekávat, což nakonec způsobí zničení těsnící lišty.