Nazelenalý nádech skla

Klíčová slova

Nazelenalý nádech skla

Platí pro následující série

Všechny

Nazelenalá hrana je identifikační znak kaleného skla.

Při určitém úhlu dopadu světla se skleněná tabule a především hrana jeví jako nazelenalá.

Způsobuje to podíl železa obsažený v surovinách pro výrobu skla, který může být při určitém lomu světla viditelný jako nazelenalý nádech.

V takovém případě si můžete být absolutně jisti, že se jedná o kalené sklo a ne o sklo syntetické

Nazelenalý nádech ve skle je přirozenou vlastností tohoto skla, odpovídá „stavu techniky“, a jedná se tedy v podstatě o certifikát pravosti.

Prosíme o pochopení, protože se v tomto případě nejedná o vadu.