Ustawianie mechanizmu windowego

Słowa kluczowe

Drzwi się nie zamykają

Obowiązuje dla następujących serii/form konstrukcyjnych

IBIZA2000 i NOVA2000 z drzwiami wychylnymi lub wahadłowymi i mechanizmem windowym

W naszej instrukcji pielęgnacji podajemy, że z przyczyn konserwacyjnych 1x w roku należy dokręcić śruby mechanizmu windowego.

Jeśli nie będzie się tego robić, talerzyki łożysk mogą się wewnątrz przekręcić, co spowoduje zmianę pozycji skrzydła.

W takim wypadku należy:

  • W stanie zamkniętym i opuszczonym poluzować śrubę z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym
  • Otworzyć skrzydło drzwiowe o 90°, następnie ponownie je zamknąć
  • Ponownie dokręcić śrubę z gniazdem sześciokątnym w pozycji, w której skrzydło ma się zatrzymać

Należy zwrócić uwagę, że w stanie zamkniętym skrzydło drzwiowe musi być całkowicie opuszczone.

Serwis Kermi – ustawianie mechanizmu windowego